Tražilica


Ezekiel 36. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 36,1Ti, sine čovječji, prorokuj o gorama Izraelovim i reci: "Gore Izraelove, čujte riječ Gospodnju!
Ezekiel 36,2Ovako veli svemogući Gospod: 'Jer je neprijatelj govorio o vama: 'Ha, vječne visine postadoše svojina naša'",
Ezekiel 36,3Zato prorokuj i reci: 'Ovako veli svemogući Gospod: Jer su vas pustošili i tražili vas odasvud, dok ne dođoste u posjed još preostalim narodima i ne padoste u brbljanje jezicima i u govorkanje ljudima,
Ezekiel 36,4Zato, gore Izraelove, čujte riječ svemogućega Gospoda! Ovako veli svemogući Gospod gorama i humovima, dolinama i gudurama pustim ruševinama i ostavljenim gradovima, što postadoše plijen i podsmijeh još preostalim narodima unaokolo.'
Ezekiel 36,5Zato ovako veli svemogući Gospod: 'Zaista, u žestokom ognju govorim proti još preostalim narodima i proti svemu Edomu. Oni hoće da uzmu u posjed zemlju moju srcem zloradim, dušom punom prezira, i da je oplijene.
Ezekiel 36,6Zato prorokuj o zemlji Izraelovoj i reci gorama i humovima, dolinama i gudurama: Ovako veli svemogući Gospod: 'Zaista, u ljutoj revnosti govorim, jer morate podnositi porugu naroda.
Ezekiel 36,7Zato', ovako veli svemogući Gospod, ja podižem ruku svoju na prisegu: Narodi oko vas nosit će porugu svoju!
Ezekiel 36,8A vi, gore Izraelove, pustite da se pomlade grane vaše! Nosite plod svoj narodu mojemu Izraelu; jer će se skoro vratiti.
Ezekiel 36,9Jer evo, dolazim k vama i okrećem se k vama. Vi ćete opet biti zasijevane i sađene.
Ezekiel 36,10Umnožit ću na vama ljude, kuću Izraelovu svu koliku. Gradovi će se opet naseliti i ruševine će se iznova posagraditi.
Ezekiel 36,11Umnožit ću na vama ljude i stoku. Bit će mnogobrojni i plodni. Naselit ću vas kao u prošlosti i učinit ću vam dobra više nego prije. Tada ćete spoznati, da san ja Gospod.
Ezekiel 36,12Učinit ću da opet po vama idu ljudi, narod moj Izrael. Oni će te uzeti u posjed. Ti ćeš biti baština njihova i nećeš im više otimati djece njihove.
Ezekiel 36,13Ovako veli svemogući Gospod: 'Jer govore o tebi: "Ti proždireš ljude i vlastiti narod svoj činiš bez djece",
Ezekiel 36,14Zato nećeš više proždirati ljudi i naroda svojega nećeš više činiti bez djece', govori svemogući Gospod.
Ezekiel 36,15Neću dati da dulje slušaš sramotu od neznabožaca, i ruga od naroda nećeš više podnositi. Na rodu svojemu nećeš više otimati djece njegove,", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 36,16Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 36,17Sine čovječji, kad je kuća Izraelova stanovala još u zemlji svojoj, tada je oni oskvrniše svojim putovima i svojim djelima. Kao nečist krvotok bio je preda mnom put njihov.
Ezekiel 36,18Tada sam izlio gnjev svoj na njih zbog krvi, što su je prolili u zemlji, i zbog idola njihovih, kojima su je oskvrnili.
Ezekiel 36,19Razasuo sam ih među narode; bili su razagnani po zemljama. Po putovima njihovim i po djelima njihovim sudio sam im.
Ezekiel 36,20Kad su došli k narodima, oskvrnili su, kamo su god došli, sveto ime moje, jer se govorilo o njima: 'To je narod Gospodnji, a ipak su morali izaći iz zemlje njegove.
Ezekiel 36,21Tada mi se sažalilo zbog svetoga imena mojega, da ga je bila oskvrnila kuća Izraelova kod svih naroda, kamo je došla.
Ezekiel 36,22Zato reći kući Izraelovoj: "Ovako veli svemogući Gospod: 'Zbog vas, kućo Izraelova, ne činim ja to, nego zbog svetoga imena svojega, koje ste oskvrnili kod naroda, kamo ste došli.
Ezekiel 36,23Ja ću opet učiniti svetim veliko ime svoje, koje je bilo oskvrnjeno kod naroda, koje ste vi oskvrnili kod njih. Narodi će spoznati, da sam ja Gospod, govori svemogući Gospod, kada se na vama pokažem svetim pred njima.
Ezekiel 36,24Ja ću vas uzeti iz naroda i pokupit ću vas iz svih zemalja i dovesti vas natrag u vašu zemlju.
Ezekiel 36,25Poškropit ću vas vodom čistom, da budete čisti. Očistit ću vas od svih nečistoća vaših i od svih idola vaših.
Ezekiel 36,26Dat ću vam novo srce i nov ću duh metnuti u nutrinu vašu. Odstranit ću kameno srce iz grudi vaših i dat ću vam srce od mesa.
Ezekiel 36,27Duh svoj metnut ću u nutrinu vašu i učinit ću, da hodite po mojim zapovijedima i da točno izvršujete zakone moje.
Ezekiel 36,28Stanovat ćete u zemlji, koju sam dao ocima vašim, i bit ćete narod moj, i ja ću biti Bog vaš.
Ezekiel 36,29Oslobodit ću vas od svih nečistoća vaših. Zapovjedit ću žitu i umnožiti ga, i neću dati da dođe glad na vas.
Ezekiel 36,30Umnožit ću plod na drveću i rod na poljima, da ne morate više podnositi sramote među narodima zbog gladi.
Ezekiel 36,31Tada ćete se spomenuti zlih putova svojih i djela svojih što nijesu bila dobra. Vi ćete pred sobom samima osjetiti gnusobu zbog svojih grijeha i gadova.
Ezekiel 36,32Ne činim to zbog vas', govori svemogući Gospod, 'neka to znate! Postidite se i zarumenite se zbog putova svojih, kućo Izraelova!
Ezekiel 36,33Ovako veli svemogući Gospod: 'U dan, kad vas očistim od svih grijeha vaših, iznova ću naseliti gradove, i ruševine će se opet sagraditi,
Ezekiel 36,34Opustošena zemlja, što je prije pusta ležala pred očima svih prolaznika, opet će se obrađivati.
Ezekiel 36,35Reći će se: "Zemlja ova, što je bila pusta, postala je kao vrt edenski, i gradovi što su ležali u ruševinama, pusti i opustošeni bili, sada su dobro utvrđeni."
Ezekiel 36,36Narodi, što su preostali okolo vas, spoznat će da sam ja, Gospod, taj, koji je razoreno iznova sagradio i opustošeno opet zasadio. Ja, Gospod, to sam rekao i to ću izvršiti.
Ezekiel 36,37Ovako veli svemogući Gospod: 'l to će me zamoliti kuća Izraelova, da im učinim: umnožit ću ih ljudima kao ovce.
Ezekiel 36,38Kao svetište od žrtvenih ovaca, kao Jerusalem na blagdane njegove od ovaca, tako će opustošeni gradovi biti puni stada ljudi. Tada će se spoznati, da sam ja Gospod.
Ezekiel 36,1 Sine čovječji, prorokuj gorama Izraelovim i reci: "O gore Izraelove, čujte riječ Jahvinu:
Ezekiel 36,2Ovako govori Jahve Gospod: Neprijatelji vaši govore o vama: `Ha! Ha! Visine vječne postat će naš posjed!`
Ezekiel 36,3I zato prorokuj i reci: `Ovako govori Jahve Gospod: Sa svih vas strana pustoše i plijene da budete posjed ostalim narodima i na jezike dođoste svjetini klevetničkoj.
Ezekiel 36,4Zato, gore Izraelove, čujte riječ Jahvinu! Ovako govori Jahve Gospod gorama i brežuljcima, uvalama i dolinama, opustošenim razvalinama i napuštenim gradovima koji postadoše plijen i ruglo ostalim narodima uokolo -
Ezekiel 36,5ovako, dakle, govori Jahve Gospod: Zaista sam govorio o ognju ljubomore svoje protiv ostalih naroda, protiv sveg Edoma, koji s radošću u srcu i s mržnjom u duši sebi prisvoji u posjed zemlju moju da je oplijeni i opljačka.`
Ezekiel 36,6Zato prorokuj o zemlji Izraelovoj! Reci gorama i brežuljcima, uvalama i dolinama: `Ovako govori Jahve Gospod! Evo, govorim u ljubomori i jarosti jer moradoste podnositi rug naroda.`
Ezekiel 36,7Zato ovako govori Jahve Gospod: `Evo, dižem ruku i kunem se: narodi koji su oko vas snosit će sami svoju sramotu!
Ezekiel 36,8A vi, gore Izraelove, razgranajte se i donesite rod narodu koji će skoro doći.
Ezekiel 36,9Jer, evo me k vama! K vama se okrenuh, i gajit ću vas i zasijati!
Ezekiel 36,10Razmnožit ću ljude po vama - sav dom Izraelov - gradove vam napučiti, razvaline vaše opet podići!
Ezekiel 36,11Razmnožit ću po vama ljude i stoku, oni će se namnožiti i naploditi - te ću vas napučiti kao nekoć i obasuti vas dobrima više nego prije! I znat ćete da sam ja Jahve!
Ezekiel 36,12Dovest ću k vama ljude, narod svoj, Izraela, i zaposjest će te i bit ćeš im baština i nećeš im više djecu otimati.`
Ezekiel 36,13Ovako govori Jahve Gospod: "A što se o tebi govori: `Ti si zemlja koja ljude proždire i svojem narodu djecu otima` -
Ezekiel 36,14ti više nećeš ljude proždirati ni narodu svome djece otimati - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 36,15Ne dam da više slušaš rug pogana, ne dam da više budeš na sramotu narodima: nećeš više narodu svojem djece otimati" - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 36,16Dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 36,17"Sine čovječji, kad dom Izraelov još življaše u svojoj zemlji, oskvrnu je svojim nedjelima i svojim putovima. Putovi njihovi bijahu preda mnom kao nečistoća žene nečiste.
Ezekiel 36,18I zato na njih izlih gnjev svoj zbog krvi što je proliše i zbog kumira kojima je oskvrnuše.
Ezekiel 36,19Rasprših ih među narode i rasijah po zemljama. Sudio sam im prema putovima i nedjelima njihovim.
Ezekiel 36,20Ali u narodima među koje dođoše, među svim narodima u koje dospješe, oskvrnjivahu moje sveto ime, jer o njima se govorilo: `To je Jahvin narod, a morade otići iz zemlje Jahvine!`
Ezekiel 36,21I meni se sažali moje sveto ime što ga dom Izraelov obeščasti u narodima među koje dođe.
Ezekiel 36,22Reci zato domu Izraelovu: `Ovako govori Jahve Gospod: Što činim, ne činim radi vas, dome Izraelov, nego radi svetoga imena svojega, koje vi oskvrnuste među narodima u koje dođoste.
Ezekiel 36,23Ja ću posvetiti ime svoje veliko koje vi oskvrnuste posred narodÄa u koje dođoste! I znat će narodi da sam ja Jahve - riječ je Jahve Gospoda - kad na vama, njima naočigled, pokažem svetost svoju.
Ezekiel 36,24Tada ću vas sabrati iz svih naroda i skupiti iz svih zemalja, natrag vas dovesti u vašu zemlju.
Ezekiel 36,25Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite. Očistit ću vas od svih vaših nečistoća i od svih kumira vaših.
Ezekiel 36,26Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa.
Ezekiel 36,27Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe.
Ezekiel 36,28I nastanit ćete se u zemlji koju dadoh vašim ocima, i bit ćete moj narod, a ja ću biti vaš Bog.
Ezekiel 36,29Izbavit ću vas od svih vaših nečistoća i dozvat ću žito i umnožiti ga, i nikad vas više neću izvrći gladi.
Ezekiel 36,30Umnožit ću plod drveća i rod njiva da ne podnosite više zbog gladi sramotu među narodima.
Ezekiel 36,31I tada ćete se spomenuti zlih putova i nedjela svojih, i sami ćete sebe omrznuti zbog bezakonja i gadosti svojih.
Ezekiel 36,32A što činim, znajte dobro, ne činim radi vas - riječ je Jahve Gospoda! Postidite se i posramite zbog putova svojih, dome Izraelov!`
Ezekiel 36,33Ovako govori Jahve Gospod: `A kad vas očistim od svih bezakonja vaših, napučit ću opet vaše gradove i sagraditi razvaline;
Ezekiel 36,34opustjela zemlja, nekoć pustinja naočigled svakom prolazniku, bit će opet obrađena.
Ezekiel 36,35Tada će se reći: `Evo zemlje što bijaše pusta, a postade kao vrt edenski! Gle gradova što bijahu pusti, same razvaline i ruševine, a sada su utvrđeni i napučeni!`
Ezekiel 36,36I narodi oko vas koji preostanu znat će da ja, Jahve, razvaljeno opet gradim, i što bi opustošeno, opet sadim. Ja, Jahve, rekoh i učinit ću!`
Ezekiel 36,37Ovako govori Jahve Gospod: Još će ovo moliti dom Izraelov: da im ljudstvo namnožim kao stada.
Ezekiel 36,38Kao svetim stadima, kao stadima blagdanskih dana u Jeruzalemu, gradovi, nekoć razvaline, napučit će se ljudstvom. I znat će da sam ja Jahve.
Ezekiel 36,1” Slušaj, sine čovjekov, izgovori jedno proročanstvo protiv planina Izraelovih; ti ćeš reći: Planine Izraelove, slušajte riječ GOSPODOVU.
Ezekiel 36,2Ovako govori Gospodin BOG: Neprijatelj je rekao o vama: Ah! Ah! Te visine starodrevne postale su naš posjed.
Ezekiel 36,3Eh dobro, izgovori jedno proročanstvo; ti ćeš reći: Da, jer vas se opustošilo i gramzilo sa svih strana, jer ste postali posjedom svih drugih naroda, jer su usne i jezici sprdali se s vama među narodima,
Ezekiel 36,4eh dobro, planine Izraelove, slušajte riječ Gospodina BOGA. Ovako govori Gospodin BOG planinama, brdima, potocima, dolinama, pustim ruševinama, napuštenim gradovima, predmetima pljačkanja i sprdanja svih drugih naroda uokolo
Ezekiel 36,5ovako govori Gospodin BOG: Ja ovo prisežem, to je u vatri moje ljubomore što ja govorim protiv svih drugih naroda i protiv cijelog Edoma, jer su oni prisvojili moju zemlju. Oni imađaše puno srce radosti i prijezir u duši, jer su pašnjaci zemlje bili jedno mjesto za pljačkanje.
Ezekiel 36,6To je zašto, izgovori jedno proročanstvo o zemlji Izrael, reci planinama, brdima, potocima, dolinama: Ovako govori Gospodin BOG: Evo me! Ja govorim u svojoj ljubomori i svojoj jarosti zbog bruke koju su vam nanijeli pogani.
Ezekiel 36,7To je zašto, ovako govori Gospodin BOG: Ja ovo prisežem, dignute ruke: narodi koji vas okružuju nosit će svoju vlastitu sramotu.
Ezekiel 36,8Vi, planine Izarelove, vi ćete puštati svoje grane i nositi svoje plodove za moj narod Izrael, jer on će se uskoro vratiti. Da, ja dolazim k vama, ja se okrećem prema vama: vi ćete biti uzgojene i zasijane.
Ezekiel 36,10Ja ću na vama umnožiti ljude, kuću Izraelovu, u cijelosti; gradovi bit će nastanjeni, ruševine obnovljene.
Ezekiel 36,11Ja ću umnožiti na vama ljude i životinje; oni će se umnožiti i rasploditi, ja ću vas učiniti napučenim kao nekada, ja ću vam poslati više dobara no u početku; tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD.
Ezekiel 36,12Ja ću dati da k vama hode ljudi moj narod Izrael oni će uzeti posjed nad tobom . Ti ćeš biti njihova baština i nećeš ih više lišavati njihove djece.
Ezekiel 36,13Ovako govori Gospodin BOG: Jer, stanoviti među vama lažu: Ti si jedna zemlja koja proždire ljude, ti si lišila svoj narod njegove djece,
Ezekiel 36,14eh dobro, ti više ne ćeš proždirati ljude, ti više ne ćeš činiti da tvoj narod posrće proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 36,15Ja ti neću više dati slušati sramotne govore naroda, ti nečeš više imati p odnositi uvrede naroda. Ti ne ćeš više činiti da posrće tvoj narod - proročanstvo Gospodina BOGA.“
Ezekiel 36,16Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene :
Ezekiel 36,17” Slušaj sine čovjekov: kuća Izraelova koja stanuje na svom tlu uprljala ga je svojim ponašanjem i svojim djelima. Njeno ponašanje je bilo preda mnom kao prljavština jedne žene.
Ezekiel 36,18Ja sam sasuo na njih svoj gnjev zbog krvi koju su oni prosuli na zemlju i zbog idola kojima su ju oni uprljali.
Ezekiel 36,19Kad sam njih raspršio među pogane, oni su bili rasijani među zemljama, ja sam njih sudio prema ponašanju njihovom i prema njihovim djelima.
Ezekiel 36,20Moj je puk došao kod pogana, i ondje, oni su oskvrnuli moje sveto *ime; govorilo se o njima, naime: To je puk GOSPODOV, ali oni su izvan svoje zemlje !
Ezekiel 36,21Tada ja sam imao obzira prema svojem svetom imenu kojeg je kuća Izraelova oskvrnula među poganima kamo je došla.
Ezekiel 36,22To je zašto, reci kući Izraelovoj: Ovako govori Gospodin BOG: To nije zbog vas što ja djelujem, kućo Izraelova, već zbog mog svetog imena koje ste vi oskvrnuli među poganima kamo ste bili došli.
Ezekiel 36,23Ja ću pokazati svetost mojeg velikog imena koje je bilo oskvrnjeno među poganima, moje ime koje ste vi oskvrnuli u sred njih; tada će pogani spoznati da sam ja GOSPOD - proročanstvo Gospodina BOGA - kad ja budem pokazao svoju svetost u vama pred njihovim očima:
Ezekiel 36,24ja ću vas uzeti između pogana, ja ću vas sakupiti iz svih zemalja i dovest ću vas na vaše tle.
Ezekiel 36,25Ja ću nad vama izvršiti jedno škropljenje čiste vode i vi ćete biti *čisti; ja ću vas očistiti od svih nečistoća i svih vaših idola.
Ezekiel 36,26Ja ću vam dati jedno novo srce i stavit ću u vas novi duh; uzet ću iz vašeg tijela kameno *srce i dat ću vam srce od mesa.
Ezekiel 36,27Stavit ću u vas svoj vlastiti duh, dat ću vam hoditi prema mojim zakonima, čuvati i vršiti moje običaje.
Ezekiel 36,28Vi ćete stanovati u zemlji koju sam ja dao vašim očevima; vi ćete biti moj narod, a ja ću biti vaš Bog.
Ezekiel 36,29Ja ću vas osloboditi svih vaših prljavština, ja ću dozvati pšenicu, dat ću da obiluje, ja vam više neću nametnuti glad .
Ezekiel 36,30Ja ću dati obilovati plodom drvetu, proizvodu polja da vi više ne biste morali među poganima podnositi sramotu trpljenja gladi.
Ezekiel 36,31Vi ćete se sjećati svojih loših putova i svojih djela koja nisu bila dobra. Gađenje će vam se uspeti do lica zbog vaših grijehova i vaših gnusnosti.
Ezekiel 36,32To nije zbog vas da ja sudim - proročanstvo Gospodina BOGA - trebate vi to znati. Budite posramljeni i smeteni svojim ponašanjem, kućo Izraelova.
Ezekiel 36,33Ovako govori Gospodin BOG: Dan kad ću ja vas očistiti od svih vaših grijehova, ja ću napučiti gradove, a ruševine će biti obnovljene.
Ezekiel 36,34Opustošena zemlja bit će obrađena, umjesto da bude pustinja pred očima svih prolaznika.
Ezekiel 36,35Reći će se: Ova zemlja koja bijaše opustošena postala je kao jedan vrt u Edenu, gradovi koji bijahu u ruševinama, opustošeni, razoreni, utvrđeni su i naseljeni.
Ezekiel 36,36Tada će pogani koji će opstati uokolo vas spoznati da sam ja GOSPOD, koji ponovo gradi ono što je bilo porušeno, koji ponovo sadi što je bilo opustošeno. Ja, GOSPOD, ja govorim i ispunjavam.
Ezekiel 36,37Ovako govori Gospodin BOG: ja ću napraviti još i ovo: dopustit ću se biti tražen od kuće Izraelove da djelujem u njegovu korist; ja ću ih umnožiti kao jedno stado ljudsko.
Ezekiel 36,38Kao stada *svetišta, kao stada u Jeruzalemu za vrijeme njegovih blagdana, tako će gradovi u ruševinama biti puni ljudskih stada. Tada će se spoznati da sam ja GOSPOD. “
Jezekilj 36,1Ti, sine čovječji, prorokuj gorama Izrailjevijem, i reci: gore Izrailjeve, čujte riječ Gospodnju.
Jezekilj 36,2Ovako veli Gospod Gospod: što neprijatelj govori za vas: ha ha! vječne visine postaše naše našljedstvo;
Jezekilj 36,3Zato prorokuj i reci: ovako veli Gospod Gospod: što vas pustoše i proždiru sa svijeh strana, da postanete našljedstvo ostalijem narodima, i postaste priča i rug narodima,
Jezekilj 36,4Zato, gore Izrailjeve, čujte riječ Gospoda Gospoda; ovako veli Gospod gorama Izrailjevijem i humovima, potocima i dolinama, i pustijem razvalinama i gradovima ostavljenijem, koje postaše grabež i potsmijeh ostalijem narodima unaokolo,
Jezekilj 36,5Zato ovako veli Gospod Gospod: u ognju revnosti svoje govorih protiv ostalijeh naroda i protiv sve Edomske, što osvojiše moju zemlju radujući se iz svega srca i rugajući se iz duše da bi je oplijenili.
Jezekilj 36,6Zato prorokuj za zemlju Izrailjevu, i reci gorama i humovima, potocima i dolinama: ovako veli Gospod Gospod: evo, ja govorih u revnosti svojoj i u jarosti svojoj; što podnosite sramotu od naroda,
Jezekilj 36,7Zato ovako veli Gospod Gospod: ja podigoh ruku svoju da će narodi što su oko nas nositi sramotu svoju.
Jezekilj 36,8A vi, gore Izrailjeve, puštaćete grane svoje, i rod svoj nosićete narodu mojemu Izrailju, jer će skoro doći.
Jezekilj 36,9Jer evo me kod vas, i gledaću vas, i bićete rađene i zasijevane.
Jezekilj 36,10I umnožiću u vama ljude, dom Izrailjev savkoliki, i gradovi će se naseliti i pustoline sagraditi.
Jezekilj 36,11Umnožiću u vama ljude i stoku, i namnožiće se i naploditi, i naseliću vas kako bijaste prije; i učiniću vam dobra više nego prije; i poznaćete da sam ja Gospod.
Jezekilj 36,12I dovešću k vama ljude, narod svoj Izrailja, i naslijediće vas, i bićete im našljedstvo, i nećete ih više zatirati.
Jezekilj 36,13Ovako veli Gospod Gospod: što vam govore da ste zemlja koja proždire ljude i zatire svoje narode,
Jezekilj 36,14Zato nećeš više proždirati ljudi, i naroda svojih nećeš više zatirati, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 36,15I neću dati da se više u tebi čuje sramota od naroda, i ruga od naroda nećeš više podnositi, i nećeš više zatirati svojih naroda, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 36,16Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 36,17Sine čovječji, dom Izrailjev živeći u svojoj zemlji oskvrni je svojim putem i svojim djelima; put njihov bijaše preda mnom kao nečistota žene odvojene.
Jezekilj 36,18Zato izlih gnjev svoj na njih radi krvi koju proliše na zemlju i radi gadnijeh bogova njihovijeh, kojima je oskvrniše.
Jezekilj 36,19I rasijah ih po narodima, i razasuše se po zemljama; po putovima njihovijem i po djelima njihovijem sudih im.
Jezekilj 36,20I kad dođoše među narode, gdje god dođoše oskvrniše sveto ime moje, a za njih se govoraše da su Gospodnji narod i da su iz zemlje njegove izašli.
Jezekilj 36,21Ali mi se sažali radi svetoga imena mojega, koje oskvrni dom Izrailjev u narodima u koje dođe.
Jezekilj 36,22Zato reci domu Izrailjevu: ovako veli Gospod Gospod: neću vas radi učiniti, dome Izrailjev, nego radi svetoga imena svojega, koje oskvrniste u narodima u koje dođoste;
Jezekilj 36,23I posvetiću ime svoje veliko oskvrnjeno u narodima, koje vi oskvrniste među njima; i narodi će poznati da sam ja Gospod, govori Gospod Gospod, kad se posvetim u vama pred njima.
Jezekilj 36,24Jer ću vas uzeti iz naroda, i pokupiću vas iz svijeh zemalja, i dovešću vas u vašu zemlju.
Jezekilj 36,25I pokropiću vas vodom čistom, i bićete čisti; ja ću vas očistiti od svijeh nečistota vaših i od svijeh gadnijeh bogova vaših.
Jezekilj 36,26I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas, i izvadiću kameno srce iz tijela vašega, i daću vam srce mesno.
Jezekilj 36,27I duh svoj metnuću u vas, i učiniću da hodite po mojim uredbama i zakone moje da držite i izvršujete.
Jezekilj 36,28I nastavaćete u zemlji koju sam dao ocima vašim, i bićete mi narod i ja ću vam biti Bog.
Jezekilj 36,29I oprostiću vas svijeh nečistota vaših, i dozvaću žito i umnožiću ga, i neću pustiti na vas gladi.
Jezekilj 36,30I umnožiću rod na drvetima i rod na njivi, te nećete više podnositi sramote među narodima sa gladi.
Jezekilj 36,31I opomenućete se zlijeh putova svojih i djela svojih koja ne bjehu dobra, i sami ćete sebi biti mrski za bezakonja svoja i za gadove svoje.
Jezekilj 36,32Neću vas radi učiniti, govori Gospod Gospod; znajte; posramite se i postidite se putova svojih, dome Izrailjev.
Jezekilj 36,33Ovako veli Gospod Gospod: kad vas očistim od svijeh bezakonja vaših, naseliću gradove, i pustoline će se opet sagraditi.
Jezekilj 36,34I pusta će se zemlja raditi, što je bila pusta pred svakim koji prolažaše.
Jezekilj 36,35I reći će se: zemlja ova što bješe pusta posta kao vrt Edemski, i gradovi što bjehu pusti, razvaljeni i raskopani, utvrdiše se i naseliše se.
Jezekilj 36,36I narodi koji ostanu oko vas poznaće da ja Gospod sagrađujem razvaljeno i zasađujem opustjelo. Ja Gospod rekoh, i učiniću.
Jezekilj 36,37Ovako veli Gospod Gospod: još će me tražiti dom Izrailjev da im učinim, da ih umnožim ljudima kao stado.
Jezekilj 36,38Kao sveto stado, kao stado u Jerusalimu o praznicima njihovijem, tako će pusti gradovi biti puni stada ljudi, i poznaće da sam ja Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje