Tražilica


Ezekiel 39. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 39,1Ti, sine čovječji, prorokuj proti Goga i reci: Ovako veli svemogući Gospod: 'Doista, ja ću izaći proti tebi, Gog, veliki kneže Mešek i Tubal!
Ezekiel 39,2Primamit ću te, vodit ću te, povest ću te sa skrajnoga sjevera i dovest ću te na gore Izraelove.
Ezekiel 39,3A izbit ću ti luk iz lijeve ruke tvoje i prosut ću ti strijele iz desne ruke tvoje.
Ezekiel 39,4Na gorama ćeš Izraelovim pasti, ti i sve čete tvoje i narodi, koji su s tobom. Pticama grabljivicama, svemu, što ima krila, i životinjama poljskim dat ću te da te izjedu,
Ezekiel 39,5Na slobodnom ćeš polju pasti; jer ja sam to rekao, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 39,6Oganj ću pustiti na Magoga i na, one, koji stanuju bezbrižno na obalama. Tada će spoznati, da sam ja Gospod.
Ezekiel 39,7Sveto ime svoje obznanit ću usred naroda svojega Izraela i neću dulje trpjeti, da se skvrni sveto ime moje. Tada će spoznati narodi, da sam ja Gospod, svet u Izraelu.
Ezekiel 39,8Evo, to će doći i ispunit će se, govori svemogući Gospod. To je dan, za koji sam govorio.
Ezekiel 39,9Stanovnici gradova Izraelovih izaći će i naložit će na oganj oružje, velike i male štitove, lukove i strijele, sulice i koplja i spali će ih. Sedam godina ložit će ih na oganj.
Ezekiel 39,10Neće više trebati drva nositi iz polja ili sječi u šumama nego će ložiti oružje na oganj. Tako će oplijeniti one, koji su njih oplijenili, i porobiti one, koji su njih porobili, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 39,11U onaj ću dan odrediti Gogu mjesto, gdje će biti grob njegov u Izraelu, dolinu putnika, istočno od Mrtvoga mora. Ona će u buduće zatvarati put putnicima. Ondje će se ukopati Gog i vojska njegova i prozvat će se "dolina vojske Gogove".
Ezekiel 39,12Kuća Izraelova imat će posla s ukopavanjem njihovim sedam mjeseci, da očisti zemlju.
Ezekiel 39,13Sve će pučanstvo u zemlji pomoći ukopavati. To će im biti na slavu u onaj dan, kada se proslavim, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 39,14Postavljat će se jednako ljudi, koji će prohoditi zemlju, da ukopavaju mrtvace rastresene još po zemlji i da tako očiste zemlju. Sedam će mjeseci oni to pretraživati.
Ezekiel 39,15Kad tko prohodi zemlju i vidi kosti ljudske, načinit će kod njih znak, dokle ih ne ukopaju grobari u dolini vojske Gogove.
Ezekiel 39,16Ime tamošnjem gradu bit će Hamona. Tako će se očistiti zemlja.
Ezekiel 39,17Ti, sine čovječji, ovako veli svemogući Gospod: Reci pticama, svemu, što ima krila, i svim životinjama poljskim: 'Skupite se, dođite ovamo! Skupite se sa svih strana na žrtvenu gozbu moju, što ću vam je zgotoviti, na veliku žrtvenu gozbu na gorama Izraelovim, i jedite mesa i pijte krvi!
Ezekiel 39,18Jedite mesa junaka, pijte krvi knezova zemaljskih; ovnova, janjaca, jaraca i bikova, sve ugojene stoke bašanske!
Ezekiel 39,19Jedite pretiline, dok se nasitite, pijte krvi, dok se opijete na žrtvenoj gozbi mojoj, koju sam ugotovio vama!
Ezekiel 39,20Nasitite se za mojim stolom konja i konjanika, junaka i ratnika svake vrste, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 39,21Tako ću objaviti slavu svoju među narodima. Svi će narodi vidjeti sud moj, što ga izvršujem, i ruku moju, što je mećem na njih.
Ezekiel 39,22A kuća Izraelova spoznat će, da sam ja, Gospod, Bog njihov, od onoga dana i dalje.
Ezekiel 39,23Narodi će spoznati, da je kuća Izraelova morala ići u ropstvo zbog opačina svojih, jer su me bili ostavili. Zato sam odvratio lice svoje od njih i dao ih u ruke neprijateljima njihovim, tako da su svi pali od mača.
Ezekiel 39,24Po nečistoći njihovoj i po grijehima vjerolomstva njihova postupao sam s njima i skrio sam lice svoje od njih.
Ezekiel 39,25Zato ovako govori svemogući Gospod: "Sad ću okrenuti sudbinu Jakovljevu i smilovat ću se svoj kući Izraelovoj i revnovat ću za sveto ime svoje.
Ezekiel 39,26Stidjet će se sramote svoje i sve nevjernosti svoje, što su je učinili proti meni, kad opet budu sigurno stanovali u zemlji svojoj, i nitko ih ne bude plašio.
Ezekiel 39,27Kad ih dovedem natrag iz naroda i skupim ih iz zemalja neprijatelja njihovih, pokazat ću se kao svet na njima pred očima mnogih naroda.
Ezekiel 39,28Tada će spoznati, da sam ja Gospod, Bog njihov, da sam ih odveo u ropstvo među neznabošce, ali i da ću ih opet skupiti u zemlju njihovu i neću ih onda nijemoga ostaviti ondje.
Ezekiel 39,29Neću više kriti lica svojega od njih, jer ću izliti duh svoj na kuću Izraelovu, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 39,1 Sine čovječji, prorokuj protiv Goga i reci: `Ovako govori Jahve Gospod: Evo me na te, Gože, veliki kneže Mešeka i Tubala!
Ezekiel 39,2Namamit ću te i povesti, podići te s krajnjega sjevera i dovesti na gore Izraelove.
Ezekiel 39,3Izbit ću ti luk iz lijeve ruke i prosuti strijele iz tvoje desnice.
Ezekiel 39,4Na gorama ćeš Izraelovim pasti, ti i sve tvoje čete i narodi koji budu s tobom: pticama grabljivicama, svemu krilatom, i zvijerima dadoh te za hranu.
Ezekiel 39,5Na otvorenom ćeš polju pasti, jer ja tako rekoh - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 39,6Poslat ću oganj na Magog i na sve koji spokojno žive na otocima - i znat će da sam ja Jahve.
Ezekiel 39,7A svoje sveto ime objavit ću posred naroda svoga izraelskoga i neću dati da se više oskvrnjuje moje sveto ime! I znat će svi narodi da sam ja, Jahve, Svetac Izraelov.
Ezekiel 39,8Evo dolazi i biva - riječ je Jahve Gospoda! To je dan o kojem sam govorio!
Ezekiel 39,9Izići će stanovnici izraelskih gradova, naložiti vatru i spaliti oružje, štitove, štitiće, lukove i strelice, koplja i sulice - ložit će njima vatru sedam godina.
Ezekiel 39,10Neće nositi drva iz polja ni sjeći u šumama, nego će vatru oružjem ložiti. I oplijenit će one koji su njih plijenili, opljačkati one koji su njih pljačkali - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 39,11U onaj ću dan dati Gogu za grob glasovito mjesto u Izraelu: dolinu Abarim, istočno od Mora, koja zatvara put prolaznicima; ondje će pokopati Goga i sve njegovo mnoštvo. I dolina će se prozvati Hamon-Gog.
Ezekiel 39,12I ukopavat će ih dom Izraelov, sedam mjeseci, da očisti svu zemlju;
Ezekiel 39,13pokapat će ih sav narod zemlje. I bit će im slavan dan u koji se proslavim, riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 39,14Izabrat će ljude da neprestano prolaze zemljom pa da s prolaznicima pokapaju one koji preostaše po zemlji, da je tako očiste.
Ezekiel 39,15I kad koji, prolazeći zemljom, vidi ljudske kosti, podignut će kraj njih nadgrobnik dok ih grobari ne ukopaju u dolini Hamon-Gog.
Ezekiel 39,16Hamona je ime i gradu. I tako će očistiti zemlju.
Ezekiel 39,17Sine čovječji, ovako govori Jahve Gospod: Reci pticama, svemu krilatom i svemu zvijerju: skupite se i dođite! Saberite se odasvud na žrtvu moju koju koljem za vas, na veliku gozbu po izraelskim gorama, da se najedete mesa i napijete krvi.
Ezekiel 39,18Najedite se mesa od junaka i napijte se krvi zemaljskih knezova, ovnova, janjaca, jaraca, junaca, ugojene stoke bašanske!
Ezekiel 39,19Najedite se do sita pretiline i napijte se krvi mojih klanica koje sam vam naklao.
Ezekiel 39,20Nasitite se za mojim stolom konja i konjanika, junaka i ratnika!` - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 39,21`Tako ću se proslaviti među narodima, i svi će narodi vidjeti sud koji ću izvršiti i ruku što ću je na njih podići.
Ezekiel 39,22Znat će dom Izraelov da sam ja, Jahve, Bog njihov - od toga dana zauvijek.
Ezekiel 39,23I znat će narodi da dom Izraelov bijaše odveden u ropstvo zbog svojih nedjela: iznevjerio mi se, pa sakrih lice svoje od njih i predadoh ih njihovim neprijateljima u ruke da od mača poginu.
Ezekiel 39,24Postupih s njima po nečistoći njihovoj i nedjelima te sakrih lice svoje od njih.`
Ezekiel 39,25Stoga ovako govori Jahve Gospod: `Sad ću vratiti roblje Jakovljevo i pomilovati sav dom Izraelov - ljubomoran na ime svoje sveto,
Ezekiel 39,26oprostit ću im svu sramotu i nevjeru kojom mi se iznevjeriše dok još spokojno življahu u zemlji i nikoga ne bijaše da ih straši.
Ezekiel 39,27A kad ih dovedem iz naroda i skupim iz zemalja dušmanskih i na njima, naočigled mnogih naroda, svetost svoju pokažem,
Ezekiel 39,28znat će da sam ja Jahve, Bog njihov, koji ih u izgnanstvo među narode odvedoh i koji ih opet skupljam u njihovu zemlju, ne ostavivši ondje nijednoga od njih.
Ezekiel 39,29I nikada više neću kriti lica od njih, jer ću duh svoj izliti na dom Izraelov` - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 39,1” Ti, sine čovjekov, izgovori jedno proročanstvo protiv Goga; ti ćeš reći: ovako govori Gospodin BOG: Ja dolazim protiv tebe, Gože, veliki prinče Mešeka i Tubala .
Ezekiel 39,2Ja ću te premjestiti, ja ću te voditi, ja ću ti pokazati krajnji sjever, i ja ću te dovesti protiv planina Izraelovih.
Ezekiel 39,3Ja ću te udariti da tvoja lijeva ruka ispusti luk, a ja ću dati da padnu strijele iz tvoje desne ruke.
Ezekiel 39,4Ti ćeš pasti na planinama Izraelovim, ti, svi tvoji eskdroni i narodi koji su s tobom. Ja ću te dati za hranu lješinarima, svemu što leti, i zvijerima divljim .
Ezekiel 39,5Ti ćeš pasti u golom polju; jer ja sam govorio proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 39,6Ja ću poslati jednu vatru u Magog i kod žitelja otočkih koji su u sigurnosti; tada će oni spoznati da sam ja GOSPOD.
Ezekiel 39,7Ja ću obznaniti svoje sveto *ime u sred mojeg naroda Izraela i neću dopustiti oskvrnuti svoje sveto ime. Tada će narodi spoznati da sam ja GOSPOD, svet u Izraelu.
Ezekiel 39,8Evo, to dolazi, to je stiglo proročanstvo Gospodina BOGA to je dan o kojem sam ja govorio.
Ezekiel 39,9Stanovnici gradova Izraelovih izići će, oni će zapaliti jednu vatru, oni će napraviti jednu žeravnicu od svojeg bojnog oruđa: štitova, velikih i malih, lukova i strijela, oružja za pesnicu i kopalja; imat će oni čime ložiti vatru tijekom sedam godina.
Ezekiel 39,10Ne će oni trebati sakupljati drva po polju, ni sjeći drveta po šumama, jer s ovim bojnim oruđima ložit će vatru. Oni će orobiti one koji su njih robili, oni će pljačkati one koji su njih pljačkali - proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 39,11Tada, u onaj dan, ja ću ondje postaviti jednu grobnicu za Goga, jedan grob u Izraelu, dolinu Prolaznika, istočno od mora ona presijeca put prolaznicima. Ondje će se pokopati Gog i cjelokupno njegovo mnoštvo i nazvat će se Dolinom Mnoštva Gogovog.
Ezekiel 39,12Trebat će sedam mjeseci kući Izraelovoj za pokopati ih da bi *očistili zemlju .
Ezekiel 39,13Sve će ih pučanstvo pokapati, ono će biti ponosno u dan kad se ja budem proslavio - proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 39,14Bit će stalno ljudi odvojenih za prolaziti zemljom, za ukopavati mrtve uz pomoć prolaznika, za očistiti zemlju od onih koji su ostali gore. Na kraju sedam mjeseci, oni će se staviti u potragu.
Ezekiel 39,15Zaduženi da prijeđu zemlju, oni će ju prokrstariti i vide li ljudske kosti, oni će pokraj njih napraviti jedan humak sve dok grobari ne budu ih ukopali u Dolini Mnoštva Gogova.
Ezekiel 39,16Bit će čak i jedan grad čije će ime biti Hamona Mnoštvo i tako će oni očistiti zemlju.
Ezekiel 39,17Slušaj sine čovjekov; ovako govori Gospodin BOG: reci pticama, svemu što leti, svim divljim životinjama: Skupite se, dođite, sastanite se od svuda radi *žrtve koju ću ja ponuditi za vas, jednu veliku žrtvu na planinama Izaraelovim. Vi ćete moći jesti mesa, piti krvi;
Ezekiel 39,18jesti mesa junaka, piti krvi prinčeva zemaljskih; to su ovnovi, janjad, jarci, bikovi, oni su svi utovljene životinje iz Bašana .
Ezekiel 39,19Vi ćete moći jesti masnoću do sitosti, piti krv sve do pijanstva: to je žrtva koju činim za vas.
Ezekiel 39,20Za mojim stolom vi ćete se nasititi konja i tegleće marve, životinja svih ratnika proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 39,21Ja ću staviti svoju slavu među narode; svi narodi vidjet će suđenje koje ću ja izvršiti, ruku koju ću postaviti na njih.
Ezekiel 39,22Tada, od vog dana i do budućnosti, kuća Izraelova znat će da sam ja GOSPOD njen Bog.
Ezekiel 39,23” Narodi će znati da kuća Izraelova otišla je u izgnanstvo zbog svojeg grijeha, jer su mi oni bili nevjerni; to je zašto sam ja njima skrio svoje lice, ja sam ih izručio u ruke njihovim neprijateljima, a oni su pali pod mačem.
Ezekiel 39,24Ja sam postupio spram njih prema njihovoj prljavštini i njihovoj pobuni; to je zašto sam ja njima skrio lice svoje.
Ezekiel 39,25Ali, ovako govori Gospodin BOG: Sada, ja ću promijeniti sudbinu Jakovljevu, ja ću upotrijebiti milosrđe prema svoj kući Izraelovoj i ja ću se pokazati ljubomornim svojim svetim *imenom.
Ezekiel 39,26Oni će zaboraviti svoju bruku i sve nevjere koje su počinili prema meni dok su stanovali u sigurnosti na svojoj zemlji, a da ih nitko ne straši.
Ezekiel 39,27Vraćajući ih između drugih naroda, ja ću ih sakupiti daleko od zemlje njihovih neprijatelja, ja ću kroz njih pokazati svoju svetost, u očima brojnih naroda.
Ezekiel 39,28Tada će oni spoznati da sam ja GOSPOD, njihov Bog, jer nakon što su bili izgnani kod naroda, ja ću njih skupiti na njihovom vlastitom tlu; neću više nikog ostaviti ondje.
Ezekiel 39,29Ja im više neću skrivati svoje lice jer ću sasuti svoj duh na dom Izraelov - proročanstvo Gospodina BOGA.“
Jezekilj 39,1Ti dakle, sine čovječji, prorokuj protiv Goga, i reci: ovako veli Gospod Gospod: evo me na te, Gože, kneže i glavo Mesehu i Tuvalu.
Jezekilj 39,2I vratiću te natrag i vodiću te, i izvešću te iz sjevernijeh krajeva i dovešću te na gore Izrailjeve.
Jezekilj 39,3I izbiću ti luk tvoj iz lijeve ruke, i prosuću ti iz desne ruke strijele.
Jezekilj 39,4Na gorama ćeš Izrailjevijem pasti ti i sve čete tvoje i narodi koji budu s tobom; pticama, svakojakim pticama krilatijem i zvijerima poljskim daću te da te izjedu.
Jezekilj 39,5Na polju ćeš pasti, jer ja rekoh, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 39,6I pustiću oganj na Magoga i na one koji žive na ostrvima bez straha; i poznaće da sam ja Gospod.
Jezekilj 39,7I sveto ime svoje obznaniću usred naroda svojega Izrailja, i neću više dati da se skvrni sveto ime moje, nego će poznati narodi da sam ja Gospod, svetac u Izrailju.
Jezekilj 39,8Evo, doći će, i zbiće se, govori Gospod Gospod; to je dan za koji govorih.
Jezekilj 39,9Tada će izaći stanovnici gradova Izrailjevijeh, i naložiće na oganj i spaliće oružje i štitove i štitiće, lukove i strijele, sulice i koplja, i ložiće ih na oganj sedam godina.
Jezekilj 39,10I neće nositi drva iz polja, niti će sjeći u šumi, nego će oružje ložiti na oganj, i oplijeniće one koji ih plijeniše, i pootimaće od onijeh koji od njih otimaše, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 39,11I u to ću vrijeme dati Gogu mjesto za grob ondje u Izrailju, dolinu kojom se ide na istok k moru, i ona će stisnuti usta putnicima; ondje će biti pogreben Gog i sve mnoštvo njegovo i prozvaće se dolina mnoštva Gogova.
Jezekilj 39,12I ukopavaće ih dom Izrailjev sedam mjeseca, da bi očistili zemlju.
Jezekilj 39,13I ukopavaće ih sav narod, i biće im na slavu u onaj dan kad se proslavim, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 39,14I odvojiće ljude koji će jednako ići po zemlji i s onima koji prolaze ukopavati one koji bi ostali po zemlji da je očiste; poslije sedam mjeseca tražiće.
Jezekilj 39,15I prohodiće zemlju i ići po njoj, i ko vidi kosti ljudske, načiniće kod njih znak, dokle ih ne ukopaju grobari u dolini mnoštva Gogova.
Jezekilj 39,16A i gradu će biti ime Amona; i tako će očistiti zemlju.
Jezekilj 39,17Ti, dakle, sine čovječji, ovako govori Gospod Gospod, reci pticama, svakojakim pticama i svijem zvijerima poljskim: skupite se i hodite, saberite se sa svijeh strana na žrtvu moju, koju koljem za vas, na veliku žrtvu na gorama Izrailjevijem, i ješćete mesa i pićete krvi;
Jezekilj 39,18Ješćete mesa junačkoga i pićete krvi knezova zemaljskih, ovnova, jaganjaca i jaraca i telaca, sve ugojene stoke Vasanske.
Jezekilj 39,19I ješćete pretiline da ćete se nasititi, i pićete krvi da ćete se opiti od žrtava mojih što ću vam naklati.
Jezekilj 39,20I nasitićete se za mojim stolom konja i konjika, junaka i svakojakih vojnika, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 39,21I pustiću slavu svoju među narode, i svi će narodi vidjeti sud moj koji ću učiniti i moju ruku koju ću dignuti na njih.
Jezekilj 39,22I poznaće dom Izrailjev da sam ja Gospod Bog njihov, od onoga dana i poslije.
Jezekilj 39,23I narodi će poznati da se za svoje bezakonje zarobi dom Izrailjev, što meni zgriješiše, te sakrih lice svoje od njih, i dadoh ih u ruke neprijateljima njihovijem, i svi padoše od mača.
Jezekilj 39,24Po nečistoti njihovoj i po prijestupu njihovu učinih im i sakrih lice svoje od njih.
Jezekilj 39,25Toga radi ovako govori Gospod Gospod: povratiću roblje Jakovljevo i smilovaću se svemu domu Izrailjevu i revnovaću za sveto ime svoje,
Jezekilj 39,26Pošto podnesu sramotu svoju i sve prijestupe svoje, kojima mi prestupiše dok sjeđahu u svojoj zemlji bez straha i nikoga ne bješe da ih plaši,
Jezekilj 39,27Kad ih dovedem natrag iz naroda i saberem ih iz zemalja neprijatelja njihovijeh, i posvetim se u njima pred mnogim narodima.
Jezekilj 39,28I poznaće da sam ja Gospod Bog njihov kad odvedavši ih u ropstvo među narode opet ih saberem u zemlju njihovu ne ostavivši ih nijednoga ondje.
Jezekilj 39,29I neću više kriti lica svojega od njih kad izlijem duh svoj na dom Izrailjev, govori Gospod Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje