Tražilica


Ezekiel 41. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 41,1Tada me uvede u dvoranu hramsku i izmjeri stupove. Bili su široki šest lakata na jednoj strani i šest lakata široki na drugoj strani.
Ezekiel 41,2Širina ulaznih vrata iznosila je deset lakata. Zidovi sa strane ulaznih vrata bili su na jednoj strani široke pet lakata i na drugoj strani pet lakata. Izmjeri dužinu; iznosila je četrdeset lakata, širina dvadeset lakata.
Ezekiel 41,3Uđe onda u nutarnji prostor unutra i izmjeri stupove vratima; imali su dva lakta. Širina vratima iznosila je šest lakata. Pokrajne strane od ulaza imale su s ove i s one strane sedam lakata širine.
Ezekiel 41,4Tada izmjeri dužinu unutarnjega prostora; iznosila je dvadeset lakata. Širina, što je odgovarala širini dvorane hramske, iznosila je dvadeset lakata. On mi reče: "Ovo je Svetinja nad svetinjama."
Ezekiel 41,5I izmjeri zid hramu, debljina je njegova iznosila šest lakata. Širinu dogradnji, što je vodila oko hrama, izmjeri šest lakata.
Ezekiel 41,6Pokrajnih soba, prostor na prostoru, bilo je po trideset u tri kata. One su se oslanjale na sagrađene izbočine zida hramskog, i tako služili kao nosači, da ne ulaze u sam zid hramski.
Ezekiel 41,7Sobe su se prema tomu širile sve više i više gore, kako je već opadala debljina zida gore okolo hrama. Penjalo se je iz donjega kata u srednji i iz srednjega u gornji.
Ezekiel 41,8Vidjeh, da je hram stajao na uzvisini, što je tekla unaokolo. Podzid pokrajnih soba bio je stoga visok cijelo mjerilo. Šest lakata bilo je do vrha.
Ezekiel 41,9Debljina vanjskome zidu dogradnje iznosila je pet lakata. Slobodni prostor između pokrajnih soba hramskih
Ezekiel 41,10I između prostora od ćelija vodio je oko hrama u širinu od dvadeset lakata.
Ezekiel 41,11Vrata pokrajne građevine vodila su na slobodan prostor, jedna vrata prema sjeveru, druga prema jugu. Širina slobodnoga prostora iznosila je unaokolo pet lakata.
Ezekiel 41,12Zgrada otraga, što je ležala na ogradi sa zapadne strane, imala je širinu od sedamdeset lakata. Zid zgrade imao je širinu od pet lakata unaokolo; dužina njegova iznosila je devedeset lakata.
Ezekiel 41,13On izmjeri hram; dužina njegova iznosila je što lakata. Ograđeni prostor i zgrada otraga sa svojim zidovima imali su dužinu od sto lakata.
Ezekiel 41,14Širina pročelja hramskog s ograđenim prostorom k istoku iznosila je sto lakata.
Ezekiel 41,15Izmjeri i dužinu zgrade otraga pred ograđenim prostorom, što je ležao na suprotnoj strani, s njezinim zidovima s ove i s one strane; bilo je sto lakata.
Ezekiel 41,16Hram, Svetinja nad svetinjama i trijem bili su popločeni, i prozori što upadali koso, unosili su unaokolo svjetlo u tri prostora, i pločnice od drveta išle su unakolo od tla do prozora. Prozori su bili prekriveni.
Ezekiel 41,17Od zastora na vratima do Svetinje nad svetinjama unutra i izvana bila je urešena cijela stijena unaokolo unutra i izvana,
Ezekiel 41,18Bili su načinjeni kerubini i palme, i to po jedna palma među dva kerubina. Svaki je kerubin imao dva lica,
Ezekiel 41,19Na jednoj strani lice čovječje, okrenuto prema palmi, na drugoj strani lice lavovo, okrenute prema palmi. Tako je bilo po svemu hramu unaokolo.
Ezekiel 41,20Od poda do navrh ulaza bili su načinjeni kerubini i palme.
Ezekiel 41,21Obrub hramskih vrata bio je na četiri ugla, isto tako ispred Svetinje nad svetinjama; jedno je izgledalo kao drugo.
Ezekiel 41,22Žrtvenik je bio od drveta, tri lakta visok, dva lakta dug i dva lakta širok. Podstavak i hridine bili su od drveta. On mi reče: "To je što, koji stoji pred Gospodom."
Ezekiel 41,23Dvorana hramska i Svetinja nad svetinjama imale su dvoje vratnice.
Ezekiel 41,24Svaka vratnica imala je dva krila, što su se obrtala; dva krila imala je vratnica, i dva krila imala je druga vratnica.
Ezekiel 41,25Na njima na vratnicama dvorane hramske, bili su načinjeni kerubini i palme, kao što su bili načinjeni po zidovima. Drvena nadstrešnica nalazila se izvana pred trijemom.
Ezekiel 41,26Prozori, što su koso upadali, i nakiti palmovi bili su s ove i s one strane na pokrajnim zidovima trijema i na pokrajnim sobama u hramu i na gredama.
Ezekiel 41,1 Zatim me povede u Hekal. Izmjeri mu polustupove: bijahu široki šest lakata s jedne i šest lakata s druge strane.
Ezekiel 41,2Vrata bijahu široka deset lakata: sa svake strane po jedno krilo od pet lakata. A zatim izmjeri Hekal: bijaše dugačak četrdeset, a širok dvadeset lakata.
Ezekiel 41,3Onda uđe i izmjeri polustupove vrata: dva lakta; zatim vrata: šest lakata; pa širinu vrata: sedam lakata.
Ezekiel 41,4Izmjeri zatim unutrašnji prostor: dužina dvadeset lakata, širina ispred Hekala dvadeset lakata. I reče mi: "To je Svetinja nad svetinjama.
Ezekiel 41,5Potom izmjeri zid Doma: šest lakata. Pobočne prostorije bijahu široke četiri lakta, sve oko Doma.
Ezekiel 41,6Pobočne prostorije bijahu jedna nad drugom, bijaše ih trideset na tri boja. U hramskom zidu bijahu, sve uokolo, zasjeci da prihvate pobočne prostorije. Tako one ne bijahu ugrađene u hramski zid.
Ezekiel 41,7Širina se prostorija povećavala od boja do boja, jer su one sve uokolo, na bojeve, okruživale Dom, a Dom je, kako se uzlazilo, ostavljao sve širi prostor. S najdonjeg se boja uzlazilo na najgornji kroza srednji.
Ezekiel 41,8Onda vidjeh sve oko Doma neku uzvisinu. Osnove pobočnih prostorija: cijela trska, šest lakata.
Ezekiel 41,9Debljina vanjskoga zida pobočnih klijeti: pet lakata. Prolaz između pobočnih prostorija Doma
Ezekiel 41,10i klijeti bijaše, sve uokolo Doma, dvadeset lakata širok.
Ezekiel 41,11Iz pobočne prostorije izlažahu na prolaz jedna vrata prema sjeveru i jedna prema jugu. Prolaz bijaše širok pet lakata svud uokolo.
Ezekiel 41,12Zdanje što zatvaraše ograđeni prostor sa zapada bijaše široko sedamdeset lakata, a zid te građevine posvud uokolo bijaše debeo pet lakata i dugačak devedeset lakata.
Ezekiel 41,13On izmjeri Dom: bijaše dugačak stotinu lakata. Ograđeni prostor, zdanje mu i zidovi, stotinu lakata dužine.
Ezekiel 41,14Širina pročelja Doma s ograđenim prostorom prema istoku: sto lakata.
Ezekiel 41,15On izmjeri dužinu zdanja duž ograđenog prostora što bijaše straga i hodnike s jedne i s druge strane: stotinu lakata. Unutrašnjost Hekala, trijemovi predvorja,
Ezekiel 41,16pragovi, prozori s rešetkama i hodnici na sve tri strane uokolo, nasuprot pragovima, bijahu sve uokolo drvetom obloženi od zemlje do prozora. Prozori su bili zastrti.
Ezekiel 41,17Od ulaza sve do unutrašnjosti Doma, a tako i izvana te po svem zidu uokolo, iznutra i izvana,
Ezekiel 41,18bijahu likovi kerubina i palma. Po jedna palma između dva kerubina, a svaki kerubin imaše dva lica:
Ezekiel 41,19prema palmi s jedne strane lice čovječje, a prema palmi s druge strane lice lavlje. Tako bijaše po svemu Domu sve uokolo:
Ezekiel 41,20od zemlje do ponad vrata bijahu izdjeljani kerubini i palme, a tako i po zidu Hekala.
Ezekiel 41,21Dovratnici Hekala bijahu četverouglasti.
Ezekiel 41,22Pred Svetištem nešto kao žrtvenik od drveta: tri lakta visok, dva lakta dugačak i dva lakta širok. Uglovi mu, podnožje i stranice bijahu od drveta. I čovjek mi reče: "Evo stola koji je pred licem Jahvinim!
Ezekiel 41,23I Hekal i Svetište imahu po dvoja vrata,
Ezekiel 41,24a svaka vrata po dva krila što se obrtahu: dva krila u jednih i dva krila u drugih vrata.
Ezekiel 41,25A na vratima Hekala bijahu izdjeljani kerubini i palme, kao što bijahu izdjeljani i po zidovima. Izvana pred trijemom bijaše drvena nadstrešnica.
Ezekiel 41,26Prozori s rešetkama i palme bijahu s jedne i s druge strane na trijemu, u pobočnim prostorijama Doma i na nadstrešnici.
Ezekiel 41,1On me uvede u veliku dvoranu; izmjeri potpornje: šest lakata širine, s jedne strane i šest lakata širine, s druge širina šatora .
Ezekiel 41,2širina ulaza: deset lakata; bočne stijenke ulaza: pet lakata s jedne strane i pet lakata s druge. On izmjeri duljinu dvorane: 40 lakata; širina: 40 lakata.
Ezekiel 41,3Ulazeći u unutrašnjost, on izmjeri potporanj unutrašnjosti: dva lakta; ulaz: šest lakata; bočne stijenke ulaza: sedam lakata.
Ezekiel 41,4On izmjeri duljinu prostorije: 20 lakata; širina: 20 lakata, sučelice velikoj dvorani; po tome on mi reče: ”To je presveto mjesto.“
Ezekiel 41,5On izmjeri zid Templa: Šest lakata; duljina dodatka: 4 lakta, svud uokolo Kuće .
Ezekiel 41,6Dodatne sobe: jedne iznad drugih; bijaše ih tri kata od 30; one su se zabijale u zid koji tvoriše dodadataka Kuće svud uokolo, uglavljivanjem; ali one se ne uglavljivaše u zid Kuće.
Ezekiel 41,7Te sobe se s kata na kat proširivahu: povećavanje se činilo na uštrb zidu, kat po kat, sve uokolo Kuće. To je zašto se kuća proširivala uvis. Od donjeg kata uspinjalo se na posredni kat prema onome odozgo.
Ezekiel 41,8I ja vidjeh svud uokolo Kuće jedno uzdizanje, od cijelog jednog štapa, na osnovu dodatnih soba; jedan temeljni zid od šest lakata.
Ezekiel 41,9širina zida tvoreći dodatak, vani: 6 lakata; što se tiče prostora ostavljenog između dodataka Kuće
Ezekiel 41,10i dvorana, širina: 20 lakata sve uokolo Kuće.
Ezekiel 41,11Ulazi dodataka, prema slobodnom prostoru: jedan ulaz u smjeru sjevera i jedan ulaz u smjeru juga; širina slobodnog prostora, 5 lakata svud uokolo.
Ezekiel 41,12Građevina se sučeljavala dvorištu, s morske strane, širina: 70 lakata; zid zgrade, širina: 5 lakata svud uokolo; njegova duljina: 90 lakata.
Ezekiel 41,13On izmjeri Kuću; duljina: 100 lakata; dvorište, zgrada i njeni zidovi, duljina: 100 lakata.
Ezekiel 41,14širina pročelja Kuće i dvorišta, prema istoku: 100 lakata.
Ezekiel 41,15On izmjeri duljinu zgrade, od strane dvorišta koje je pozadi, kao i njene galerije, s obje strane: 100 lakata.
Ezekiel 41,16pragovi, prozori s rešetkama, galerije, posvuda uokolo na tri strane, sučelice pragu, bijahu od drveta sehif : svud uokolo, od tla sve do prozora; prozori također bijahu prekriveni.
Ezekiel 41,17Sve do iznad ulaza, sve do unutrašnjosti Kuće, kao i spoljašnjosti i na svem zidu, svud uokolo, unutra i spolja, uređen je bio jedan prostor
Ezekiel 41,18za načiniti *kerubine i palme: jedna palma između dva kerubina; svaki kerubin imaše dva lica:
Ezekiel 41,19jedno ljudsko lice, okrenuto palmi, s jedne strane, i lice lavlje, prema palmi, s druge strane: sklad ostvaren na cijeloj Kući, svuda uokolo.
Ezekiel 41,20Od tla sve do iznad ulaza, na zidu velike dvorane, bijahu napravljeni kerubini i palme.
Ezekiel 41,21Velika dvorana imaše kvadratne dovratke. Ispred svetog mjesta, ono što se vidjelo imaše izgled
Ezekiel 41,22jednog drvenog *oltara, visine od 3 lakta; njegova duljina: 2 lakta; on imaše svoje ugaone dijelove; njegovo podnožje i njegove stijenke bijahu od drveta. čovjek mi reče: ” To je stol koji je pred GOSPODOM. “
Ezekiel 41,23Bijahu jedna dvostruka vrata a velikoj dvorani i, u svetom mjestu,
Ezekiel 41,24jedna dvostruka vrata; vrata imahu dva pokretna krila: dva za jedna vrata i dva krila za druga vrata.
Ezekiel 41,25Bijahu na vratima velike dvorane načinjeni kerubini i palme, kao oni što su bili načinjeni na zidovima. Jedna drvena nadstrešnica se oslanjala na pročelje predvorja, vani.
Ezekiel 41,26Prozori s rešetkama i palme nalaziše se s obje strane, na stranama od predvorja, na dodatku Kuće i na nadstrešnicama.
Jezekilj 41,1Poslije me odvede u crkvu, i izmjeri dovratnike, i bješe šest lakata u širinu otuda i šest lakata u širinu odovuda, prema širini šatoru.
Jezekilj 41,2A vratima širina bješe deset lakata, a strane vratima bjehu od pet lakata otuda i od pet lakata odovuda; potom izmjeri joj dužinu, i bješe četrdeset lakata, i širinu, i bješe dvadeset lakata.
Jezekilj 41,3Pa uđe unutra i izmjeri dovratnike, i bjehu od dva lakta; a vrata bjehu od šest lakata, a širina vratima sedam lakata.
Jezekilj 41,4I izmjeri dužinu ondje, i bješe dvadeset lakata, a širina dvadeset lakata unutra u crkvi; i reče mi: ovo je svetinja nad svetinjama.
Jezekilj 41,5I izmjeri zid domu, i bješe šest lakata, i širina klijeti unaokolo u domu bješe četiri lakta.
Jezekilj 41,6A klijeti bijahu po tri jedna nad drugom, i bješe ih trideset, i dopirahu do zida koji bijaše u domu unaokolo za klijeti da ih drži, a ne držaše ih zid od doma.
Jezekilj 41,7Jer se raširivaše građevina ozgo unaokolo za klijeti koje bijahu oko doma ozgo svuda unaokolo, i zato građevina bijaše ozgo šira, i najniže klijeti bijahu ozgo šire za srednje.
Jezekilj 41,8I vidjeh uz dom visinu unaokolo; a pod u klijeti bijaše s cijele trske, šest lakata.
Jezekilj 41,9Širina zidu uz klijeti spolja bješe pet lakata, a bješe prazno mjesto klijetima koje bjehu uz dom.
Jezekilj 41,10I među klijetima bješe dvadeset lakata širine oko doma.
Jezekilj 41,11A vrata od klijeti bjehu k praznom mjestu, jedna prema sjeveru a jedna prema jugu, a širina onom praznom mjestu pet lakata svuda unaokolo.
Jezekilj 41,12A građevina koja bješe pred odijeljenom stranom k zapadu imaše sedamdeset lakata u širinu, a zid te građevine bješe pet lakata širok unaokolo, i devedeset lakata dug.
Jezekilj 41,13Potom izmjeri dom, i bijaše u dužinu sto lakata; odijeljena strana i građevina i zidovi joj, sve zajedno u dužinu sto lakata.
Jezekilj 41,14I širina pred domom i odijeljenom stranom k istoku imaše sto lakata.
Jezekilj 41,15I izmjeri dužinu građevini pred odijeljenom stranom što bijaše iza nje, i klijeti njezine otuda i odovuda, i bješe sto lakata; i unutrašnji dom i hodnike od trijema;
Jezekilj 41,16Pragove i prozore sužene, i klijeti unaokolo u tri reda, prema pragu, što bješe obloženo drvetom svuda unaokolo, od zemlje do prozora, i prozori bjehu obloženi;
Jezekilj 41,17Do vrh vrata i do doma unutrašnjega, i spolja, i sav zid unaokolo iznutra i spolja na mjeru.
Jezekilj 41,18I bjehu načinjeni heruvimi i palme, jedna palma među dva heruvima, i u svakoga heruvima bjehu dva lica:
Jezekilj 41,19Lice čovječje prema palmi otuda, i lice lavovo prema palmi odovuda; tako bješe načinjeno po svemu domu unaokolo;
Jezekilj 41,20Od zemlje do vrh vrata bjehu heruvimi i palme načinjene, tako i po zidu u crkvi.
Jezekilj 41,21U crkve dovratnici bjehu na četiri ugla; i svetinji lice bješe onako.
Jezekilj 41,22Oltar bješe drven, tri lakta visok, i dva lakta dug, s uglovima, i dužina i strane bjehu od drveta. I reče mi: to je sto, koji stoji pred Gospodom.
Jezekilj 41,23Dvoja vrata bjehu u crkvi i svetinji;
Jezekilj 41,24A u vrata bjehu dva krila, koja se obrtahu, dva krila u jednijeh vrata i dva u drugih.
Jezekilj 41,25I na vratima crkvenijem bjehu načinjeni heruvimi i palme, kao po zidovima; i grede drvene bijehu pred trijemom spolja.
Jezekilj 41,26I bijahu uski prozori i palme otuda i odovuda po stranama trijemu i po klijetima u domu i po gredama.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje