Tražilica


Ezekiel 44. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 44,1Nato me odvede natrag k vanjskim istočnim vratima svetišta; ova su bila zatvorena.
Ezekiel 44,2Gospod mi reče: "Ova vrata neka ostanu zatvorena I Neka se više nikada ne otvaraju, i nitko ne smije ulaziti na njih; jer je Gospod, Bog Izraelov, ušao na njih. Zato neka ostanu zatvorena!
Ezekiel 44,3Samo knez neka smije sjediti na njima, da uzme žrtvenu gozbu pred Gospodom! Kroz trijem ovih vrata neka on ulazi i ovim putem neka opet izlazi!"
Ezekiel 44,4Potom me odvede k sjevernim vratima pred pročelje hrama, pogledao sam, i gle, slava je Gospodnja napunila kuću Gospodnju. Pao sam ničice na svoje lice,
Ezekiel 44,5I reče mi Gospod: "Sine čovječji, pazi, gledaj očima svojim i slušaj ušima svojim sve, što ću ti reći o svim uredbama kuće Gospodnje i o svim zakonima njezinim! Pazi na to, kako se mora stupiti u hram i kako se mora ostaviti svetište!
Ezekiel 44,6Peci upornoj kući, kući Izraelovoj: "Ovako veli svemogući Gospod: "Dosta je gadova vaših, kućo Izraelova!
Ezekiel 44,7Uvodili ste u svetište moje tuđince, neobrezane na srcu i na tijelu! Oni su boravili u njemu i oskvrnili kuću moju, kad ste prinosili moje jelo, pretilinu i krv. Stim ste prekršili moj zavjet osim svih gadova svojih.
Ezekiel 44,8Ni službe u svetištu mojemu nijeste sami izvršavali, nego ste njih postavili, da obavljaju službu u svetištu mojemu. Zato,
Ezekiel 44,9Ovako veli svemogući Gospod, ni jedan tuđinac, koji je neobrezan na srcu i na tijelu, ne smije stupiti u svetište moje, ni jedan od tuđinaca, koji borave među sinovima Izraelovim,
Ezekiel 44,10Nego samo Leviti. Oni su se udaljili od mene, kad je lutao Izrael, otpali su od mene i činili su idolopoklonstvo. Neka sada okaju krivnju svoju!
Ezekiel 44,11Neka oni u svetištu mojemu još samo služe kao stražari na vratima hrama i kao sluge hrama! Neka kolju za narod žrtvu paljenicu i žrtvu zaklanicu! Neka ih dvore i služe!
Ezekiel 44,12Jer su im služili pred idolima njihovim i postali kući Izraelovoj spoticanje na grijeh, zato sam proti njima podigao ruku svoju na zakletvu, govori svemogući Gospod. Neka okaju opačinu svoju!
Ezekiel 44,13Ne smiju mi se više približiti i služiti mi kao svećenici, niti pristupiti svemu onomu, što mi je sveto i presveto. Neka nose sramotu svoju za svoj otpad, što su ga skrivili!
Ezekiel 44,14Postavljam ih za službu u hramu, za sve radove u njemu i za sve, što treba činiti u njemu.
Ezekiel 44,15A svećenici iz plemena Levijeva, potomci Sadokovi, koji su izvršavali službu u svetištu mojemu, kad sinovi Izraelovi zađoše od mene, oni će pristupati k meni, da mi služe, Oni će stajati preda mnom, da mi prinose pretilinu i krv', govori svemogući Gospod.
Ezekiel 44,16Oni neka ulaze u svetište moje i pristupaju k stolu mojemu, da mi služe i moju službu obavljaju!
Ezekiel 44,17Prije nego uniđu na vrata unutarnjeg trijema, neka obuku lanene haljine! Ništa da ne bude na njima vuneno, dok služe unutar vrata unutarnjeg trijema i u hramu.
Ezekiel 44,18Na glavi svojoj neka imaju povez lanen i gaće lanene oko bedara svojih! Neka ne nose haljine, od kojih se znoji!
Ezekiel 44,19Kad izlaze u vanjski trijem k narodu, neka svuku sa sebe haljine, u kojima služe i ostave ih u sobama svetišta! Neka obuku druge haljine, da ne posvete naroda haljinama svojim!
Ezekiel 44,20Glavu svoju neka ne briju, ali ni neka ne puste da im slobodno raste kosa, nego neka nose kosu na glavi ošišanu!
Ezekiel 44,21Vina ne smije piti ni jedan svećenik, kad mora ići u unutarnji trijem.
Ezekiel 44,22Neka ne uzimaju za ženu ni udovicu ni puštenicu, nego neka se žene samo djevojkama izraelskoga roda ili udovicama svećeničkim!
Ezekiel 44,23Neka pouče narod moj o razlici između svetoga i nesvetoga i neka ga upute o razlici između čistoga i nečistoga.
Ezekiel 44,24U zadjevicama neka izađu da sude! Na temelju mojih pravnih odredaba neka odluče! Moje zakone i zapovijedi neka izvršuju na svim blagdanima mojim i moje subote neka drže sveto!
Ezekiel 44,25K mrtvacu neka ne idu, da se ne oskvrne! Samo na mrtvom tijelu oca i matere, sina i kćeri, brata i neudate sestre smiju se oskvrniti.
Ezekiel 44,26Kad se je opet očistio, neka pribroji sebi još sedam dana!
Ezekiel 44,27Čim uđe u svetište, u nutarnji trijem, da služi u svetištu, neka prinese svoju žrtvu za grijeh, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 44,28Neka nemaju baštine; jer ja sam njihova baština. Ne dajte im vlasništva, među Izraelcima; jer ja sam njihovo vlasništvo.
Ezekiel 44,29Prinos, žrtvu za grijeh i žrtvu za krivnju smiju jesti; i sve zakleto u Izraelu njihovo će biti.
Ezekiel 44,30Najbolje od prvina svake vrste i sve podizane žrtve svake vrste od svih svojih podizanih žrtava imate dati svećeniku, da on izazove blagoslov na kuću vašu.
Ezekiel 44,31Mrcinu ili rastrgano od ptica ili stoke ne smiju jesti svećenici.
Ezekiel 44,1 Potom me odvede natrag k izvanjskim vratima Svetišta, koja gledaju na istok: bijahu zatvorena.
Ezekiel 44,2I reče mi Jahve: "Ova će vrata biti zatvorena; neka se ne otvaraju i nitko neka ne ulazi na njih, jer ja, Jahve, Bog Izraelov, kroz njih prođoh - zato neka budu zatvorena.
Ezekiel 44,3Samo knez, jer je knez, smije sjesti tu i blagovati pred Jahvom; tada neka uđe kroz trijem vrata i istim putem neka izađe.
Ezekiel 44,4Zatim me odvede k sjevernim vratima pred Dom. Pogledah, i gle: Slava Jahvina bijaše napunila Dom Jahvin. Padoh ničice.
Ezekiel 44,5Jahve mi reče: "Sine čovječji, pomno pripazi, dobro gledaj i pažljivo poslušaj što ću ti reći o svim uredbama Doma Jahvina i o svim njegovim zakonima. Dobro pazi tko smije ući u Dom i tko je iz Svetišta odijeljen.
Ezekiel 44,6Reci rodu odmetničkom, domu Izraelovu: `Ovako govori Jahve Gospod: Previše je već vaših gnusoba, dome Izraelov!
Ezekiel 44,7Uvodili ste tuđince, neobrezana srca i neobrezana tijela, te su ušli u moje Svetište i oskvrnuli moj Dom dok ste vi prinosili moj kruh i pretilinu i krv; i tako ste raskinuli moj Savez svim tim gnusobama.
Ezekiel 44,8Niste sami čuvali moje svetinje, nego ste njih namjestili namjesto sebe kao čuvare u mojem Svetištu.`
Ezekiel 44,9Ovako govori Jahve Gospod: `Nijedan tuđinac, neobrezana srca i neobrezana tijela, da više ne ulazi u moje Svetište - nijedan tuđinac koji živi među sinovima Izraelovim.
Ezekiel 44,10A leviti koji su se udaljili od mene, kad je ono Izrael odlutao od mene za svojim kumirima, snosit će svoje bezakonje.
Ezekiel 44,11Služit će u Svetištu samo kao stražari na vratima Doma i kao posluga Domu: klat će narodu paljenice i druge žrtve i bit će mu na službu.
Ezekiel 44,12Služili su im pred njihovim kumirima i tako naveli Dom Izraelov na bezakonje. Zato podigoh ruku na njih - riječ je Jahve Gospoda - da snose svoje bezakonje.
Ezekiel 44,13Više neće pristupati k meni da mi služe kao svećenici i neće više prilaziti mojim najsvetijim svetinjama, nego će snositi svoju sramotu i gnusobe koje počiniše.
Ezekiel 44,14Postavit ću ih da u Domu rade svaki posao i sve što treba u njemu svršiti.
Ezekiel 44,15Svećenici leviti, potomci Sadokovi, koji su mi vjerno služili u mojem Svetištu kad su ono sinovi Izraelovi odlutali od mene - oni smiju pristupati k meni da mi služe: služit će preda mnom prinoseći mi pretilinu i krv - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 44,16Oni smiju ulaziti u moje Svetište i pristupati k mojem stolu da mi služe i da vrše službu.
Ezekiel 44,17Kad budu ulazili na vrata unutrašnjega predvorja, neka obuku lanene haljine: neka ne bude na njima ništa vuneno kad služe na vratima unutrašnjega predvorja i Doma.
Ezekiel 44,18Na glavama neka nose lanene kape, oko bokova gaće lanene: neka se ne pašu ničim od čega bi se znojili.
Ezekiel 44,19Kad izlaze u vanjsko predvorje k narodu, neka svuku haljine u kojima su služili i neka ih ostave u prostorijama Svetišta, a neka obuku druge haljine, da ne posvete puk svojim haljinama.
Ezekiel 44,20I neka ne briju glave, a ni bujne kose neka ne puštaju, nego neka strigu kosu.
Ezekiel 44,21I nijedan svećenik, kad mu je poći u unutrašnje predvorje, neka ne pije vina.
Ezekiel 44,22Neka se ne žene udovicom ili puštenicom nego samo djevojkom iz roda Izraelova ili udovicom svećenikovom.
Ezekiel 44,23Neka mi narod uče razlikovati sveto od nesvetoga, lučiti nečisto od čistoga.
Ezekiel 44,24U parnicama oni neka budu suci: neka sude po mojim zakonima; i neka čuvaju zakone i uredbe o svim mojim blagdanima i neka svetkuju moje subote.
Ezekiel 44,25K mrtvacu neka ne prilaze da se ne okaljaju; samo za ocem i za majkom, za sinom i kćerju, za bratom i sestrom još neudatom smiju se okaljati.
Ezekiel 44,26Pošto se nakon toga koji očisti, neka mu se broji sedam dana:
Ezekiel 44,27a onda kad uđe u Svetište, u unutrašnje predvorje da služi u Svetištu, neka prinese žrtvu okajnicu - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 44,28Njima ne pripada nikakva baština - ja sam njihova baština; i zato im ne dajte nikakva posjeda u Izraelu - ja sam posjed njihov.
Ezekiel 44,29Hranit će se od žrtava prinosnica, okajnica i naknadnica, i sve zavjetovano u Izraelu njima pripada.
Ezekiel 44,30Najbolje od svih vaših prvina i od svih vaših prinosa koje ćete prinositi pripada svećenicima; njima ćete davati i najbolje brašno, da blagoslov počiva na vašim domovima.
Ezekiel 44,31Svećenici ne smiju jesti mesa od uginulih i razderanih životinja - bilo od ptica ili stoke.
Ezekiel 44,1čovjek me odvede k vanjskim vratima *svetišta, onima koja su sučelice istoku; ona bijahu zatvorena.
Ezekiel 44,2GOSPOD mi reče: ” Ova vrata ostat će zatvorena; ne će se otvarati; nitko ne će tuda prolaziti; jer GOSPOD; Bog Izraelov, je ušao tuda; ona će ostati zatvorena.
Ezekiel 44,3Ali princ, budući da je princ, sjest će tu za uzeti objed pred GOSPODOM. Kroz predvorje vrata on će ući i izići će tim putem. “
Ezekiel 44,4čovjek me uvede kroz sjeverna vrata, sve do pročelja Kuće. Ja pogledah i evo, Slava GOSPODOVA ispunjavaše Kuću GOSPODOVU. Ja padoh na lice svoje.
Ezekiel 44,5GOSPOD mi reče: ” Sine čovjekov, budi pažljiv; pogledaj svojim očima, slušaj svojim ušima sve što ću ti ja reći glede svih propisa odnosnih spram Kuće GOSPODOVE i sveg njenog obreda; ti ćeš prikloniti srce svoje značenju ulaza u Kuću i svim izlazima iz svetišta.
Ezekiel 44,6Ti ćeš reći ovim buntovnicima, kući Izraelovoj : Ovako govori Gospodin BOG: Previše je svih vaših gnusnosti, kućo Izraelova:
Ezekiel 44,7vi uvodite strance, *neobrezanog srca, neobrezanog tijela, da budu u mojem *svetištu i skrnave moju Kuću; vi nudite moju hranu masno i krv, na takav način da moj *savez je raskinut svim vašim gnusnostima.
Ezekiel 44,8Vi niste čuvali pravila koja se odnose na moje *svetinje, već ste postavili strance, da čuvaju umjesto vas moja pravila, u mojem svetištu.
Ezekiel 44,9Ovako govori Gospodin BOG: Ni jedan stranac, neobrezana srca i neobrezana tijela, ne će ući u moje svetište; nikakav stranac koji boravi u sred sinova Izraelovih.
Ezekiel 44,10Glede *levita koji su se udaljili od mene u vrijeme kad Izrael lutaše oni lutahu daleko od mene, slijedeći svoje idole oni nosiše teret svojeg grijeha .
Ezekiel 44,11Oni će biti u mom *svetištu, sluga koje nadziru vrata Kuće, i sluge Kuće; oni su ti koji će klati životinje za holokaust i žrtve za narod; i on i su ti koji će stajati pred narodom da ga služe.
Ezekiel 44,12Jer su služili pred idolima i jer su učinili da padne u grijeh kuća Izraelova, zbog toga, ja dižem svoju ruku protiv njih proročanstvo Gospodina BOGA oni će nositi teret svojeg grijeha.
Ezekiel 44,13Oni se ne će primicati k meni za vršiti moje svećenstvo ni za prilaziti svim mojim svetinjama, presvetim stvarima; oni će nositi teret svoje sramote i gnusnosti koje su počinili.
Ezekiel 44,14Ja ih postavljam odgovornima nadziranja Kuće, svega što je u svezi s njenom službom i svega što se u njoj čini.
Ezekiel 44,15što se tiče svećenika*levita, sinova Sadokovih, koji su poštovali propise mojeg *svetišta, kad su sinovi Izraelovi lutali daleko od mene, to su oni koji će prilaziti k meni, da mi služe. Oni će stajati preda mnom da mi prinose masno i krv proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 44,16Oni su ti koji će ulaziti u moje svetište. oni su ti koji će prilaziti k mojem stolu, da mi služe: oni su štovali moje naloge.
Ezekiel 44,17Dakle, kad oni budu ulazili kroz vrata unutarnjeg trijema, oni će ogrtati habite od lana, oni ne će nositi vune, kad služe kod vrata unutarnjeg *trijema i u Kući.
Ezekiel 44,18Oni će imati na glavi turban od lanana križima gaće od lana. Oni ne će nositi pojasa, zbog znojenja.
Ezekiel 44,19Kad budu izlazili na vanjski trijem, prema narodu, oni će skidati odjeću u kojoj budu služili odlagat će ju u dvoranama svetišta. Oni će uzet drugu od jeću i ne će posvećivati puka svojom odjećom.
Ezekiel 44,20Oni sebi ne će brijati glavu; oni ne će puštati kose slobodno, već će ih brižljivo podrezivati.
Ezekiel 44,21Ni jedan svećenik ne će piti vina kad bude trebao ući u unutarnji trijem.
Ezekiel 44,22Oni ne će ženiti ženu udovicu ili raspuštenicu, već samo djevice Izraelove rase; oni će moći oženiti udovicu jednog svećenika.
Ezekiel 44,23Oni će obučavati moj narod razlici svetog i svjetovnog i naučit će ga razlici *čistog i nečistog.
Ezekiel 44,24U slučaju spora, oni su ti koji će posredovati u suđenju; oni će suditi slučaj prema mojem pravu; oni će primijenjivati moje odluke i moje pravorijeke u svim mojim svetkovinama i oni će držati moje *šabate svetima.
Ezekiel 44,25Oni ne će ulaziti k jednom mrtvom čovjeku, jer oni će postati nečisti; međutim za jednog oca, jednu majku, jednog sina, jednu kćer, jednog brata, jednu sestru koja nije pripadala jednom čovjeku, oni će se moći učiniti nečistima.
Ezekiel 44,26Kad on bude očišćen, brojat će mu se sedam dana.
Ezekiel 44,27Po tome, dan kad će on ući u svetište u unutrašnji trijem, za sluz bovati u svetištu, on će ponuditi svoju *žrtvu za grijeh proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 44,28Oni će imati jednu baštinu i svoju baštinu, to sam ja; vlasništva, vi im ga ne ćete dati u Izraelu: ja sam njihovo vlasništvo.
Ezekiel 44,29Oni su ti koji će jesti milodar, žrtvu za grijeh i žrtvu odštete: sve što je posvećeno zabrani u Izraelu bit će za njih.
Ezekiel 44,30Najbolji od *prvijenaca od svega, i od svih predujama od svega, uzeto na sve vaše predujme, bit će za svećenike; najbolje iz vaših peći, vi ćete dati svećeniku, da blagoslov počiva na tvojoj kući.
Ezekiel 44,31Svećenici ne će jesti od nikakve crknute ili rastrgane životinje, bilo da to bude jedna ptica ili jedna životinja.
Jezekilj 44,1I odvede me opet k vratima spoljašnjim od svetinje, koja gledaju na istok, a ona bjehu zatvorena.
Jezekilj 44,2I reče mi Gospod: ova vrata neka budu zatvorena i da se ne otvoraju, i niko da ne ulazi na njih, jer je Gospod Bog Izrailjev ušao na njih; zato neka budu zatvorena.
Jezekilj 44,3Za kneza su; sam knez neka sjeda na njima da jede hljeb pred Gospodom; kroz trijem od ovijeh vrata neka ulazi i istijem putem neka izlazi.
Jezekilj 44,4I odvede me k sjevernijem vratima pred dom; i vidjeh, i gle, dom Gospodnji bješe pun slave Gospodnje, i padoh na lice svoje.
Jezekilj 44,5I reče mi Gospod: sine čovječji, pazi srcem svojim i vidi očima svojim i slušaj ušima svojim, što ću ti kazati za sve uredbe doma Gospodnjega i za sve zakone njegove; pazi srcem svojim na sve ulaze u dom i na sve izlaze iz svetinje.
Jezekilj 44,6I reci odmetničkom domu Izrailjevu: ovako veli Gospod Gospod: dosta je gadova vaših, dome Izrailjev,
Jezekilj 44,7Što uvodiste tuđince neobrezana srca i neobrezana tijela da budu u mojoj svetinji da skvrne dom moj, i prinosiste moj hljeb, pretilinu i krv, i tamo prestupaše moj zavjet osim svijeh gadova vaših;
Jezekilj 44,8I ne izvršivaste što treba za moju svetinju, nego postaviste ljude po svojoj volji da izvršuju što treba u mojoj svetinji.
Jezekilj 44,9Ovako veli Gospod Gospod: nijedan tuđin neobrezana srca i neobrezana tijela da ne dolazi u moju svetinju, nijedan od svijeh tuđinaca koji su među sinovima Izrailjevijem.
Jezekilj 44,10A Leviti koji otstupiše od mene kad zađe Izrailj, koji zađoše od mene za gadnijem bogovima svojim, nosiće bezakonje svoje.
Jezekilj 44,11I biće sluge u mojoj svetinji u službi na vratima od doma služeći domu; oni će klati žrtve paljenice i druge žrtve narodu, i stajaće pred njima služeći im.
Jezekilj 44,12Što im služiše pred gadnijem bogovima njihovijem i biše domu Izrailjevu spoticanje na bezakonje, zato podigoh ruku svoju na njih, govori Gospod Gospod, da će nositi bezakonje svoje,
Jezekilj 44,13I neće pristupati k meni da mi vrše svešteničku službu, niti kojoj svetinji mojoj, ni svetinji nad svetinjama neće pristupati, nego će nositi sramotu svoju i gadove svoje, koje činiše.
Jezekilj 44,14Nego ću ih postaviti za čuvare domu na svaku službu njegovu i na sve što biva u njemu.
Jezekilj 44,15A sveštenici Leviti sinovi Sadokovi, koji izvršivahu što treba u mojoj svetinji, kad sinovi Izrailjevi zađoše od mene, oni će pristupati k meni da mi služe, i stajaće preda mnom prinoseći mi pretilinu i krv, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 44,16Oni neka ulaze u moju svetinju i oni neka pristupaju k stolu mojemu da mi služe i neka izvršuju što sam zapovjedio da se izvršuje.
Jezekilj 44,17I kad ulaze na vrata unutrašnjega trijema, neka obuku lanene haljine, i ništa da ne bude na njima vuneno kad služe na vratima unutrašnjega trijema i u njemu.
Jezekilj 44,18Na glavama neka im budu kape lanene i gaće lanene po bedrima, i da se ne pašu ničim oda šta bi se znojili.
Jezekilj 44,19A kad izlaze u trijem spoljašnji, u spoljašnji trijem k narodu, neka svuku sa sebe haljine u kojima služe, i ostave ih u klijetima svetijem, pa neka obuku druge haljine, da ne osvećuju naroda haljinama svojim.
Jezekilj 44,20I glave svoje da ne briju, a ni kose da ne ostavljaju, nego neka strigu glave svoje.
Jezekilj 44,21I vina da ne pije ni jedan sveštenik kad hoće da uđe u unutrašnji trijem.
Jezekilj 44,22I udovicom ni puštenicom da se ne žene, nego djevojkom od sjemena doma Izrailjeva ili udovicom svešteničkom neka se žene.
Jezekilj 44,23I narod moj neka uče što je sveto što li nije sveto, i neka ih uče raspoznavati nečisto od čistoga.
Jezekilj 44,24A u raspri neka stanu da sude, po mojim zakonima neka sude, i zakone moje i uredbe moje neka drže o svijem praznicima mojim, i subote moje neka svetkuju.
Jezekilj 44,25I k mrtvacu da ne idu da se ne oskvrne; samo za ocem i za materom i za sinom i za kćerju, za bratom i za sestrom neudatom mogu se oskvrniti.
Jezekilj 44,26A kad se očisti, neka mu se broji sedam dana.
Jezekilj 44,27I u koji bi dan ušao u svetinju, u trijem unutrašnji, da služi u svetinji, neka prinese žrtvu za grijeh svoj, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 44,28A našljedstvo što će imati, ja sam njihovo našljedstvo; i vi im ne dajte dostojanja u Izrailju, ja sam njihovo dostojanje.
Jezekilj 44,29Dar i žrtvu za grijeh i žrtvu za krivicu oni će jesti; i sve zavjetovano u Izrailju njihovo će biti.
Jezekilj 44,30I prvine od svakoga prvoga roda i svi prinosi podizani od svega između svijeh prinosa vaših biće sveštenicima; i prvine od tijesta svojega davaćete svešteniku da bi počivao blagoslov na domovima vašim.
Jezekilj 44,31Sveštenici da ne jedu mrcinoga ni što zvjerka raskine, bilo ptica ili što od stoke.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje