Tražilica


Ezekiel 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 7,1Dođe mi riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 7,2"Sine čovječji, ovako veli svemogući Gospod zemlji Izraelovoj: 'Svršetak dolazi, svršetak na četiri međe zemlje.
Ezekiel 7,3Pustit ću gnjev svoj na te, sudit ću ti po putovima tvojim, platit ću ti sve gadno djelovanje tvoje.
Ezekiel 7,4Bez milosrđa gleda na te oko moje. Neću se smilovati. Ne, platit ću ti opake putove i dat ću da osjetiš gadove svoje. Onda ćete spoznati, da sam ja Gospod!
Ezekiel 7,5Ovako veli svemogući Gospod: 'Nesreća za nesrećom, evo ide!
Ezekiel 7,6Svršetak dolazi, dokazi svršetak! Budi se nad tobom! Evo dolazi!
Ezekiel 7,7Dolazi na te kob, stanovniče zemlje! Dolazi vrijeme, približava se dan užasa, a ne radosnoga glasa po gorama.
Ezekiel 7,8Doskora ću izliti jarost svoju na te, iskalit ću gnjev svoj na tebi, sudit ću ti po putovima tvojim, platit ću ti sve gadno djelovanje tvoje.
Ezekiel 7,9Bez milosrđa gleda oko moje. Neću se smilovati. Platit ću ti opake putove i dat ću da osjetiš gadove svoje. Onda ćete spoznati, da sam ja, Gospod, koji bije.
Ezekiel 7,10Evo dana! Evo dolazi; kob je iznikla. Prut cvate. Obijest provaljuje.
Ezekiel 7,11Nasilje se podiglo na štap bezbožnosti. Ništa više ne ostaje od njih: "ništa više od bogatstva njihova, ništa više od sjaja njihova, ništa više od krasote njihove.
Ezekiel 7,12Dolazi vrijeme, približava se dan! Kupac neka se ne raduje! Prodavac neka se ne podaje žalosti, jer dolazi gnjev žestok na sve imanje njihovo.
Ezekiel 7,13Tko prodaje, neće više nikad posjedovati, što prodaje, dokle je god živ, jer se proročanstvo o svemu imanju njihovu neće opozvati. Potkopao je svatko život svoj krivnjom svojom. Nitko se ne oslobađa.
Ezekiel 7,14Zatrubite u rog! Spremite sve! Ali nitko ne ide u boj, jer žestok gnjev moj dolazi na sve imanje njihovo.
Ezekiel 7,15Vani bjesni mač, unutra kuga i glad. Tko je na polju, past će od mača, tko u gradu, toga će uništiti glad i dah kuge.
Ezekiel 7,16Tko od njih umakne, bit će po gorama kao golubovi iz gudura. Svi će jadati zbog krivnje svoje.
Ezekiel 7,17Sve su ruke klonule. Sva su koljena postala kao voda.
Ezekiel 7,18Oblače se u haljine žalosti i strah će ih zaogrnuti. Na svima je licima stid i ćela na glavama njihovim.
Ezekiel 7,19Srebro svoje bacaju na ulicu, i zlato im je njihovo kao nečist. Njihovo srebro i zlato ne može ih spasiti u dan gnjeva Gospodnjega. Stim ne mogu utišati gladi svoje niti napuniti nutrine svoje; jer ih je to zavodilo na grijeh.
Ezekiel 7,20Obraćali su na oholost sjajni ures svoj, pravili su iz toga likove gadnih idola svojih. Zato činim da im je to gad.
Ezekiel 7,21Tuđincima predajem to za plijen, zločincima u zemlji za pljačkanje; oni će to oskvrniti.
Ezekiel 7,22Odvratit ću lice svoje od njih, i tako će oskvrniti Svetinju moju. Razbojnici prodrijet će u nju i oskvrnit će je.
Ezekiel 7,23Načini verige, jer je zemlja puna krvnoga djela i grad pun zločina.
Ezekiel 7,24Zato ću dovesti rajgore između naroda; oni će zaposjesti kuće njihove. Slomit ću obijesti silnicima. Svetišta njihova neka se oskvrne!
Ezekiel 7,25Tjeskoba dolazi. Traži se spasenje i ne nalazi se.
Ezekiel 7,26Nesreća će za nesrećom dolaziti. Glas strahote stiže za glasom strahote. Tada će tražiti proročanstvo od proroka, u svećenika neće biti pouke i u staraca savjeta.
Ezekiel 7,27Kralj će jadikovati i knez će se obući u užas. Od straha ruke će se narodu u zemlji ukočiti. Po putovima njihovim postupat ću s njima, sudit ću im po zasluži njihovoj. Tada će spoznati, da sam ja Gospod.'"
Ezekiel 7,1 Opet mi dođe riječ Jahvina i reče:
Ezekiel 7,2"Ti, sine čovječji, reci: Ovako govori Jahve Gospod zemlji Izraelovoj: `Primiče se kraj: bliži se konac zemlji na sve četiri strane svijeta!
Ezekiel 7,3Sada je i tebi kraj: gnjev ću svoj na te izliti, sudit ću ti prema putovima tvojim i na te ću oboriti sve gadosti tvoje!
Ezekiel 7,4I moje te oči neće požaliti, neću ti se smilovati, nego ću te nagraditi prema putovima tvojim, tvoje će gadosti u tebi ostati. I znat ćete da sam ja Jahve.`
Ezekiel 7,5Ovako govori Jahve: "Jedna nesreća, evo, dolazi!
Ezekiel 7,6Kraj dolazi, dolazi ti kraj, evo, dolazi!
Ezekiel 7,7Kolo ti udesa dolazi, stanovniče zemlje! Dolazi tvoj čas, bliži se dan: strava je, a ne radost u gorama.
Ezekiel 7,8Eto, uskoro ću na te izliti gnjev i iskalit ću na tebi srdžbu svoju! Sudit ću ti prema putovima tvojim i oborit ću na te sve gadosti tvoje.
Ezekiel 7,9I moje te oči neće požaliti, neću ti se smilovati, nego ću ti platiti prema putovima tvojim i tvoje će gadosti u tebi ostati! I spoznat ćete da sam ja Jahve koji bije.
Ezekiel 7,10Evo, evo dolazi, kolo ti udesa dolazi, prut već cvjeta i oholost pupa,
Ezekiel 7,11a nasilje se podiže kao žezlo bezbožnosti! I nitko neće ostati od njih, nitko od njihova mnoštva. Ništa od njihove buke, nema u njima vrijednosti.
Ezekiel 7,12Ide vrijeme, bliži se dan! Tko kupuje, neka se ne raduje, a tko prodaje, neka ne tuguje, jer se gnjev izlijeva na sve bogatstvo njegovo.
Ezekiel 7,13Jer tko proda, neće više dobiti što je prodao, i nitko neće bezakonjem ojačati život!
Ezekiel 7,14Trube trublje i sve je spremno, ali nitko ne kreće u boj, jer gnjev se moj izlijeva na sve bučno mnoštvo.
Ezekiel 7,15Vani - mač, a unutra - kuga i glad! I tko je u polju, od mača će poginuti, a tko u gradu, glad će ga i kuga uništiti.
Ezekiel 7,16Koji uteku, sklonit će se u gore kao dolinski golubovi, a ja ću ih sve istrijebiti, svakoga zbog bezakonja njegova,
Ezekiel 7,17i sve će ruke klonuti, a koljena će svima malaksati.
Ezekiel 7,18U kostrijet će se odjenuti, trepet će ih obuzeti, sva će lica sramota pokriti, sve će im glave oćelavjeti!
Ezekiel 7,19Srebro svoje pobacat će na ulice, a zlato će smatrati izmetom: u dan srdžbe Jahvine ni srebro ni zlato neće ih izbaviti, duše im neće moći nasititi ni trbuha napuniti, jer se o to spotakoše na grijeh.
Ezekiel 7,20Uzoholiše se zbog divnoga nakita svojega; od njega napraviše kumire - grozote i gadosti svoje: zato im ga pretvorih u izmet.
Ezekiel 7,21Dat ću ga u ruke tuđincima da oplijene, razgrabe i oskvrnu.
Ezekiel 7,22Odvratit ću od njih lice svoje: i neka se samo oskvrnjuje moja dragocjenost, neka u nju uđu provalnici i neka je oskvrnu!
Ezekiel 7,23Spremaj lance, jer je zemlja puna krvi i zločina koji zaslužuju smrt i grad prepun nasilja!
Ezekiel 7,24Zato ću dovesti najgore narode da baštine njihove domove. Slomit ću oholost nasilnika, i svetišta njihova bit će oskvrnjena.
Ezekiel 7,25Dolazi tjeskoba! Tražit će mir, a mira biti neće!
Ezekiel 7,26Dolazit će nevolja za nevoljom, jedna zla vijest za drugom! I tražit će se viđenje u proroka; u svećenika neće više biti Zakona ni u starješina savjeta!
Ezekiel 7,27Kralj će protužiti, a kneza će spopasti užas i ruke će puku zadrhtati, jer ću ih nagraditi prema putovima njihovim i sudit ću im prema sudovima njihovim. I znat će da sam ja Jahve.
Ezekiel 7,1Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 7,2” Slušaj, sine čovjekov! Ovako govori Gospod BOG zemlji Izraelovoj: Ovo je kraj! kraj stiže s četiri strane zemlje.
Ezekiel 7,3Sada je svršetak za tebe: ja ću poslati svoju srdžbu protiv tebe, ja ću ti suditi prema tvojem ponašanju, i ja ću te teretiti svim tvojim gnusnostima.
Ezekiel 7,4Moje oko ne će imati sućuti za tebe i ja ću biti bez milosti, jer ja ću te teretiti tvojim ponašanjem, a tvoje gnusnosti ostat će u sred tebe; tada ćete vi saznati da sam ja GOSPOD. “
Ezekiel 7,5Ovako govori Gospodin BOG:” Nesreća nikad viđena! Nesreća! Evo je kako dolazi.
Ezekiel 7,6Kraj stiže; doseže svršetak; on se budi za tebe; evo ga kako stiže.
Ezekiel 7,7Glad stiže na tebe, žitelju zemlje; vrijeme dolazi, *dan je blizu; pomutnja umjesto radosti na planinama.
Ezekiel 7,8Sada, odmah, ja ću sasuti svoj gnjev protiv tebe; ja ću ići sve do kraja svoje jarosti protiv tebe, ja ćuti suditi prema tvojem ponašanju i ja ću te teretiti tvojim gnusnostima.
Ezekiel 7,9Moje oko bit će bez sućuti, a ja ću biti bez milosti; ja ću ti dati prema tvojem ponašanju, a gnusnosti će ostati u sred tebe; tada ćete vi saznati da sam ja to ja, GOSPOD, koji udara.
Ezekiel 7,10Evo dana; evo dolazi glad; ona je na putu. Okrutnost cvate, drskost se razgaljuje.
Ezekiel 7,11Nasilnost se uspravila, batina zloće. Ništa ne ostaje od njih, ništa od njihove graje, ništa od velikog brundanja; nema više mira za njih.
Ezekiel 7,12Vrijeme dolazi, dan je naminovan; nek se kupac ne veseli, nek se prodavač ne žalosti, jer gnjev prijeti svem bogatstvu zemlje.
Ezekiel 7,13Prodavač se ne će vratiti svojoj robi, čak i ako je još živ; jer viđenje koje prijeti svem bogatstvu zemlje ne će biti opozvano. Svatko će živjeti u svom zločinu; oni ne će moći povratiti snagu.
Ezekiel 7,14Odjekivat će trube, pravit će se pripreme, ali nitko ne će ići u boj, jer moj gnjev prijeti svem bogatstvu zemlje.
Ezekiel 7,15Mač izvana, kuga i glad u kući; tko je u poljima umrijet će od mača; tko je u gradu, glad i kuga prožderat će ga.
Ezekiel 7,16Preživjeli će se izgubiti; oni će ići u planine, svi kao žalosne golubice iz doline, svaki zbog svog grijeha.
Ezekiel 7,17Sve će ruke klonuti; ::sva će koljena pasti ::u vodu.
Ezekiel 7,18Oni će opasati kostrijet, ::jeza će ih spopasti. ::Na svim licima, sram ::i na svim glavama, kose ::ostrižene .
Ezekiel 7,19Oni će bacati svoje srebro po ::ulicama; ::zlato će im biti jedna ljaga. ::Njihovo srebro i njihovo zlato ::ne će ih moći spasiti, u dan ::gnjeva GOSPODOVOG. ::Njihova ždrijela ne će biti ::nasićena, ::a njihova crijeva ne će biti ::napunjena; ::jer, zlato i srebro su uzrok ::njihovom grijehu.
Ezekiel 7,20Od njihovih sjajnih ukrasa, oni su načinili svoju oholost; njime su načinili svoje gnusne slike, svoje užase; to je zbog čega ću ja od tog načiniti njihovu ljagu.
Ezekiel 7,21Izručit ću ga u ruke strancima, za pljačku; zlima iz zemlje, za plijen. Oni će ga oskvrnuti.
Ezekiel 7,22Okrenut ću od njih svoje lice, oskvrnut će se moje blago. Razbojnici će tu doći i oskvrnuti ga.
Ezekiel 7,23Načini jedan lanac, jer zemlja je puna krvoločnih suđenja, a grad pun nasilja .
Ezekiel 7,24Ja ću dovesti najgore od naroda; oni će se domoći kuća. Ja ću slomiti oholost jakih, a oni koji ih posvećuju bit će oskvrnuti .
Ezekiel 7,25Zebnja dolazi; oni traže mir: uzaludno!
Ezekiel 7,26Doći će užas na užas, ružna vijest na ružnu vijest; oni će iskati jedno viđenje u *proroka; svećenik više ne će izdavati naloga, ni starci savjeta.
Ezekiel 7,27Kralj će biti u žalosti, a princ će se ogrnuti očajem; ruke će ljudima drhtati. Ja ću postupati prema njima po njihovom ponašanju i sudit ću im prema njihovom suđenju; tada će oni saznati da sam ja GOSPOD.“
Jezekilj 7,1Potom dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 7,2Sine čovječji, ovako kaže Gospod Gospod za zemlju Izrailjevu: kraj, dođe kraj na četiri strane zemlji.
Jezekilj 7,3Dođe ti kraj, i pustiću gnjev svoj na te, i sudiću ti po putovima tvojim i obratiću na te sve gadove tvoje.
Jezekilj 7,4I oko moje neće te požaliti, niti ću se smilovati, nego ću putove tvoje obratiti na te, i gadovi će tvoji biti usred tebe, i poznaćete da sam ja Gospod.
Jezekilj 7,5Ovako veli Gospod Gospod: zlo, jedno zlo, evo ide.
Jezekilj 7,6Kraj dođe, kraj dođe, usta na te, evo dođe.
Jezekilj 7,7Dođe jutro tebi, stanovniče zemaljski, dođe vrijeme, približi se dan, kad će biti polom a ne jeka gorska.
Jezekilj 7,8Sada ću odmah izliti jarost svoju na te, i navršiću gnjev svoj na tebi, i sudiću ti po tvojim putovima, i obratiću na te sve gadove tvoje.
Jezekilj 7,9Neće žaliti oko moje, niti ću se smilovati, daću ti po putovima tvojim, i gadovi će tvoji biti usred tebe, i poznaćete da sam ja Gospod, koji bije.
Jezekilj 7,10Evo dana, evo dođe, jutro nasta, procvate prut, ponositost napupi.
Jezekilj 7,11Nasilje naraste prut bezakonja, niko neće ostati od njih ni od mnoštva njihova ni od buke njihove, niti će biti naricanja za njima.
Jezekilj 7,12Dođe vrijeme, prispje dan; ko kupuje neka se ne raduje, i ko prodaje neka ne žali, jer će doći gnjev na sve ljudstvo njihovo.
Jezekilj 7,13Jer ko prodaje, neće opet doći do onoga što proda, ako i ostane živ; jer utvara za sve mnoštvo njihovo neće se vratiti natrag, i niko se neće okrijepiti bezakonjem svojim da sačuva život svoj.
Jezekilj 7,14Zatrubiše u trube, i spremiše sve; ali nema nikoga da izađe u boj, jer se gnjev moj raspalio na sve ljudstvo njihovo.
Jezekilj 7,15Napolju mač, a unutra pomor i glad; ko bude u polju, poginuće od mača; a ko bude u gradu, njega će glad i pomor proždrijeti.
Jezekilj 7,16A koji ih uteku, izbaviće se i biće po gorama kao golubovi iz dolina, svi će uzdisati, svaki za svoje bezakonje.
Jezekilj 7,17Sve će ruke klonuti i sva će koljena postati kao voda.
Jezekilj 7,18I pripasaće oko sebe kostrijet, i drhat će ih popasti, i na svakom će licu biti stid, i sve će im glave biti ćelave.
Jezekilj 7,19Srebro će svoje pobacati po ulicama, i zlato će njihovo biti kao nečistota; srebro njihovo i zlato njihovo neće ih moći izbaviti u dan gnjeva Gospodnjega; neće nasititi duše svoje niti će napuniti trbuha svojega, jer im je bezakonje njihovo spoticanje.
Jezekilj 7,20Jer slavni nakit svoj obratiše na oholost, i načiniše od njega likove gadova svojih, gnusobe svoje; zato učinih da im je nečistota.
Jezekilj 7,21I daću ga u ruke inostrancima da ga razgrabe, i bezbožnicima na zemlji da je plijen, i oskvrniće ga.
Jezekilj 7,22I odvratiću lice svoje od njih, i oskvrniće svetinju moju, i ući će u nju lupeži i oskvrniće je.
Jezekilj 7,23Načini verige, jer je zemlja puna krvnoga suda, i grad je pun nasilja.
Jezekilj 7,24Zato ću dovesti najgore između naroda da naslijede kuće njihove, i ukinuću oholost silnijeh, i sveta mjesta njihova oskvrniće se.
Jezekilj 7,25Ide pogibao; oni će tražiti mira, ali ga neće biti.
Jezekilj 7,26Nevolja za nevoljom dolaziće, i glas za glasom stizaće; i oni će tražiti utvaru od proroka; zakona će nestati u sveštenika i svjeta u staraca.
Jezekilj 7,27Car će tužiti, i knezovi će se obući u žalost, i ruke narodu zemaljskom drktaće; učiniću im po putovima njihovijem i sudiću im prema sudovima njihovijem; i poznaće da sam ja Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje