Tražilica


Ezekiel 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 8,1U šestoj godini, u šestom mjesecu, peti dan toga mjeseca, dok sam sjedio u svojoj kući i starješine Judine sjedile preda mnom, dođe ondje na me ruka svemogućega Gospoda.
Ezekiel 8,2Vidjeh najedanput priliku, što je izgledala kao čovjek. Od dijela, što je izgledao kao bedra njegova, dolje bio je oganj, i od dijela, što je izgledao kao bedra njegova, gore izgledalo je kao jaka svjetlost.
Ezekiel 8,3Prilika pruži kao ruku i uhvati me za kosu na glavi. Duh me podiže gore među zemlju i nebo i odnese me u viđenjima božanskim u Jerusalem na ulaz nutarnjih vrata, što stoje prema sjeveru. Ondje je stajao kip božice ljubavi, što je podraživao ljubomornost Gospodnju.
Ezekiel 8,4Ondje se nalazila slava Boga Izraelova u istoj pojavi, kako sam je bio vidio na ravnici u dolini.
Ezekiel 8,5On mi reče: "Sine čovječji, podigni oči svoje prema sjeveru!" Kad sam podigao oči svoje prema sjeveru, stajao je sjeverno od vrata žrtvenika taj kip božice ljubavi na ulazu.
Ezekiel 8,6On mi reče: "Sine čovječji, vidiš li, što ovi rade? Veliki su to gadovi, što ih ovdje čini kuća Izraelova, tako da se moram udaljiti od svetišta svojega. Ali ćeš vidjeti još većih gadova."
Ezekiel 8,7Nato me odnese na ulaz predvorja. Kad sam pogledao oko sebe, opazih rupu u zidu.
Ezekiel 8,8On mi zapovjedi: "Sine čovječji, probij taj zid!" Probio sam zid i vidio, da su tu bila vrata.
Ezekiel 8,9On mi reče: "Uđi i vidi opake gadove, što ih čine ovdje!"
Ezekiel 8,10Uđoh i pogledah oko sebe. Tu su bile svakojake slike crvi i gmazova. Svi gadovi idolski kuće Izraelove bili su urezani po zidu unaokolo.
Ezekiel 8,11Sedamdeset ljudi između starješina kuće Izraelove stajalo je pred njima, Jaazanija, sin Šafanov, u sredini njihovoj. Svaki je imao kadionicu svoju u ruci, i dizao se gore gust oblak od kada.
Ezekiel 8,12Tada mi reče: "Vidiš li, sine čovječji, što čine starješine kuće Izraelove u mraku, svaki u sobi svojega idola? Jer misle: "Gospod nas ne vidi; Gospod je ostavio ovu zemlju."
Ezekiel 8,13Tada mi reče: "Vidjet ćeš još većih gadova, što ih oni čine."
Ezekiel 8,14Nato me odvede na ulaz sjevernih vrata kuće Gospodnje. Tu su sjedile žene, što su plakale za Tamuzom.
Ezekiel 8,15On mi reče: "Vidiš li, sine čovječji? Vidjet će još većih gadova od ovih."
Ezekiel 8,16Nato me odvede u nutarnje predvorje kuće Gospodnje. Tu na ulazu u hram Gospodnji, između trijema i žrtvenika za žrtve paljenice, bilo je oko dvadeset i pet ljudi, što su imali leđa svoja okrenuta prema hramu, a lice svoje okrenuto prema istoku sunčanom. Klanjali su se suncu prema istoku.
Ezekiel 8,17On mi reče: "Vidiš li, sine čovječji? Zar je premalo kući Judinoj, što čine zločine, koje ovdje počinjaju, nego još napuniše i zemlju nasiljem i mene svejednako draže na gnjev? Eto, drže grane na svojemu nosu!
Ezekiel 8,18Zato ću i ja u gnjevu postupati proti njima. Oko moje neće gledati milostivo. Neću imati milosrđa. Kad mi zaviču u sav glas, ne ću ih slušati."
Ezekiel 8,1 Godine šeste, šestoga mjeseca, petoga dana, dok sjeđah u svojoj kući, a preda mnom starješine judejske, spusti se na me ruka Jahvina.
Ezekiel 8,2Pogledah, i gle: tu kao neki čovjek; od njegovih kao bokova naniže oganj, a od njegovih kao bokova naviše bljeskanje, nešto poput usijane kovine.
Ezekiel 8,3Ispruži nešto nalik na ruku i uhvati me za kosu na glavi. Uto me duh podiže između zemlje i neba i ponese me u božanskome viđenju u Jeruzalem, na ulaz unutrašnjih vrata, što su okrenuta prema sjeveru gdje stoji kumir, ljubomora koja izaziva ljubomoru.
Ezekiel 8,4I gle, ondje bijaše Slava Boga Izraelova, kao što je vidjeh u dolini.
Ezekiel 8,5I reče mi: "Sine čovječji, podigni oči prema sjeveru!" I podigoh oči prema sjeveru. I gle, kumir, ljubomora, bijaše i na sjeveru, kraj vrata žrtvenika, na strani prema ulazu.
Ezekiel 8,6I reče mi: "Sine čovječji, vidiš li što oni ovdje čine? Velike su to gnusobe što ih dom Izraelov ovdje čini, samo da me udalji iz mojega Svetišta. A vidjet ćeš i gorih gnusoba!
Ezekiel 8,7I povede me do vrata predvorja. Pogledah, i gle: u zidu pukotina.
Ezekiel 8,8I reče mi: "Sine čovječji, probij taj zid!" Probih zid, a ono - ulaz!
Ezekiel 8,9I reče mi: "Uđi i pogledaj strahovite gadosti što se ovdje čine!
Ezekiel 8,10Uđoh i pogledah. I gle, svakojake slike gmazova i gnusnih životinja - sve kumiri doma Izraelova, našarani na zidu, svuda uokolo.
Ezekiel 8,11A pred tim kumirima sedamdesetorica ljudi od starješina doma Izraelova, i među njima i Šafanov sin Jaazanija. I svakome od njih u ruci kadionica iz koje se podiže oblak kada miomirisnoga.
Ezekiel 8,12I reče mi: "Sine čovječji, vidiš li što u toj tami rade starješine doma Izraelova, svatko u svojoj oslikanoj komori? I još govore: Jahve nas ne vidi jer je Jahve napustio zemlju!
Ezekiel 8,13I reče mi još: "A vidjet ćeš i gorih gnusoba što se ovdje čine!
Ezekiel 8,14I povede me do vrata Doma Jahvina što su okrenuta prema sjeveru. I gle, ondje sjeđahu žene i oplakivahu Tamuza.
Ezekiel 8,15I reče mi: "Vidiš li, sine čovječji? A vidjet ćeš i gorih gnusoba od ovih!
Ezekiel 8,16I povede me u unutrašnje predvorje Doma Jahvina. Ondje, na ulazu u Hekal Jahvin, između trijema i žrtvenika, bijaše oko dvadeset i pet ljudi, okrenutih leđima Hekalu Jahvinu, a licem prema istoku, i ondje se prema istoku klanjahu suncu.
Ezekiel 8,17I reče mi: "Vidiš li to, sine čovječji? Malo li je domu Judinu svih ovih gnusoba što ih ovdje čine, nego mi još zemlju pune i nasiljem, i ponovo me izazivaju i granama pred nosom mašu?
Ezekiel 8,18Zato ću i ja sada postupiti s njima jarosno i oči se moje više neće sažaliti i neću im se smilovati. I kad stanu iza glasa vikati na moje uši, neću ih uslišiti.
Ezekiel 8,1šeste godine, šestog mjeseca, petog tog mjeseca, kako sam sjedio u svojoj kući i *starci Judini bijahu sjedjeli preda mnom, ruka Gospoda BOGA se obori na mene.
Ezekiel 8,2Ja pogledah; i evo: jedna naličnost, kao izgled jednog čovjeka ; počev ispod onoga što se činilo biti njegovim križima, od vatre; počev iznad njegovih križa, jedna vrsta sjaja, kao blistanje rumenila.
Ezekiel 8,3On ispruži jednu vrstu ruke i zgrabi me za jedan čuperak kose; potom duh me uzdiže između neba i zemlje; u božanskim viđenjima, on me odnese u Jeruzalem, na ulaz unutarnjih vrata, onih koja su okrenuta k sjeveru, ondje gdje se nalazi idol ljubomore koji izaziva ljubomoru.
Ezekiel 8,4Bijaše ondje slava Boga Izraelova, slična viđenju koje ja bijah vidio u dolini .
Ezekiel 8,5On mi reče: ” Sine čovjekov, digni dakle oči put sjevera.“ Ja digoh oči prema sjeveru, i evo: na sjeveru od vrata, bijaše jedan oltar; taj idol ljubomore nalazio se u prolazu.
Ezekiel 8,6On mi reče: ” Sine čovjekov, vidiš li ti što oni čine? Vidiš li ti velike gnusnosti koje dom Izraelov počini ovdje da se ja udaljim od svojeg svetišta? Ti ćeš još vidjeti i drugih gnusnosti.“
Ezekiel 8,7On me odnese k vratima trijema;
Ezekiel 8,8ja vidjeh: bijaše jedna rupa u zidu; bi tu dakle jedan otvor.
Ezekiel 8,9On mi reče: ” Uđi i gledaj grozne gnusnosti koje oni ovdje upravo počinjavaju.“
Ezekiel 8,10Ja uđoh i vidjeh; bijaše svih vrsta slika reptila, i zvijeri užas jedan i svih kuće Izraelove narisanih sve uokolo po zidu.
Ezekiel 8,1170 starješina kuće Izraelove, sa Jazanijahuom, sinom Šafanovim u sred njih, stajaše pred slikama. Svaki sa svojom kadionicom u ruci; miris jednog oblaka *tamjana uspinjao se .
Ezekiel 8,12On mi reče: ” Jesi li vidio, sine čovjekov, ono što čine starci doma Izraelova, u tami, svaki u sobama posvećenim svojem idolu? Ovo je što oni kažu: GOSPOD nas ne može vidjeti; GOSPOD je napustio zemlju.“
Ezekiel 8,13On mi reče: ” Ti ćeš vidjeti još i drugih velikih gnusnosti koje oni upravo počinjavaju.“
Ezekiel 8,14On me odvede na ulaz vrata Kuće GOSPODOVE, onih koja gledaju prema sjeveru; ondje bijahu zasjele žene koje oplakivahu Tamuza .
Ezekiel 8,15On mi reče: ” Jesi li vidio, sine čovjekov? Ti ćeš vidjeti još i drugih velikih gnusnosti još većih nego ove.“
Ezekiel 8,15On me odvede prema trijemu Kuće GOSPODOVE; evo kako na ulazu Templa GOSPODOVOG, između vestibula i oltara,
Ezekiel 8,16bijaše otprilike 25 ljudi, leđima okrenutim Templu GOSPODOVU, a licem k istoku; oni se klanjahu prema istoku, pred suncem.
Ezekiel 8,17On mi reče: ” Jesi li vidio sine čovjekov? Je li to premalo za kuću Judinu počiniti gnusnosti koje oni počinjavaju ovdje? Oni ispunjavaju zemlju nasiljem i počinju mene vrijeđati; evo ih kako podižu krošnju sve do svojeg nosa .
Ezekiel 8,18Kad dođe na mene red da djelujem, s gnjevom; moje oko ne će imati sućuti a ja ću biti bez milosti; oni će puštati velike jauke u moje uši, ali ja ih neću slušati.“
Jezekilj 8,1A šeste godine, šestoga mjeseca, dana petoga, kad sjeđah u svojoj kući i starješine Judine sjeđahu preda mnom, pade ondje na me ruka Gospoda Gospoda.
Jezekilj 8,2I vidjeh, a to oblik na oči kao oganj, od bedara mu dolje bješe oganj, a od bedara gore bješe kao svjetlost, kao jaka svjetlost.
Jezekilj 8,3I pruži kao ruku, i uhvati me za kosu na glavi, i podiže me duh među nebo i zemlju, i odnese me u Jerusalim u utvari Božjoj na vrata unutrašnja koja gledaju na sjever, gdje stajaše idol od revnosti, koji draži na revnost.
Jezekilj 8,4I gle, ondje bješe slava Boga Izrailjeva na oči kao ona što je vidjeh u polju.
Jezekilj 8,5I reče mi: sine čovječji, podigni oči svoje k sjeveru. I podigoh oči svoje k sjeveru, i gle, sa sjevera na vratima oltarskim bijaše onaj idol od revnosti na ulasku.
Jezekilj 8,6Potom mi reče: sine čovječji, vidiš li što ti rade? velike gadove koje tu čini dom Izrailjev da otidem daleko od svetinje svoje? Ali ćeš još vidjeti većih gadova.
Jezekilj 8,7I odvede me na vrata od trijema, i pogledah, a to jedna rupa u zidu.
Jezekilj 8,8A on mi reče: sine čovječji, prokopaj ovaj zid. I prokopah zid, a to jedna vrata.
Jezekilj 8,9Tada mi reče: uđi i vidi opake gadove koje čine tu.
Jezekilj 8,10I ušav vidjeh, i gle, svakojake životinje što gamižu i svakojaki gadni skotovi, i svi gadni bogovi doma Izrailjeva bijahu napisani po zidu svuda unaokolo.
Jezekilj 8,11I pred njima stajaše sedamdeset ljudi između starješina doma Izrailjeva s Jazanijom sinom Safanovijem, koji stajaše među njima, svaki s kadionicom svojom u ruci, i podizaše se gust oblak od kada.
Jezekilj 8,12Tada mi reče: vidiš li, sine čovječji, šta čine starješine doma Izrailjeva u mraku svak u svojoj pisanoj klijeti? jer govore: ne vidi nas Gospod, ostavio je Gospod ovu zemlju.
Jezekilj 8,13Potom mi reče: još ćeš vidjeti većih gadova koje oni čine.
Jezekilj 8,14I odvede me na vrata doma Gospodnjega koja su sa sjevera; i gle, žene sjeđahu i plakahu za Tamuzom.
Jezekilj 8,15I reče mi: jesi li vidio, sine čovječji? još ćeš vidjeti većih gadova od tijeh.
Jezekilj 8,16I odvede me u trijem unutrašnji doma Gospodnjega; i gle, na ulasku u crkvu Gospodnju između trijema i oltara bješe oko dvadeset i pet ljudi okrenutijeh leđima k crkvi Gospodnjoj licem k istoku, i klanjahu se suncu prema istoku.
Jezekilj 8,17Tada mi reče: jesi li vidio, sine čovječji? malo li je domu Judinu što čine te gadove koje čine ovdje? nego još napuniše zemlju nasilja i okrenuše se da me draže; i eto drže granu pred nosom svojim.
Jezekilj 8,18Zato ću i ja učiniti u gnjevu, neće žaliti oko moje, niti ću se smilovati, i kad stanu vikati iza glasa u moje uši, neću ih uslišiti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje