Tražilica


Ezra 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezra 4,1Kad čuše neprijatelji Judini i Benjaminovi, da oni, koji se vratiše iz ropstva, zidaju hram Gospodu, Bogu Izraelovu,
Ezra 4,2Dođoše k Zerubabelu i k obiteljskim glavarima i zatražiše od njih: "Htjeli bismo zidati s vama; jer štujemo Boga vašega isto tako kao i vi i žrtvujemo njemu od dana asirskoga kralja Esar Hadona, koji nas je doveo ovamo."
Ezra 4,3A Zerubabel, Ješua i ostali obiteljski glavari izraelski odgovoriše im: "Mi ne smijemo Bogu svojemu zidati hram s vama zajedno. Mi ćemo ga sami podignuti Gospodu, Bogu Izraelovu, kako nam je zapovjedio kralj Kir, kralj perzijski."
Ezra 4,4Tada su stanovnici zemlje gledali da judejskom narodu oduzmu volju i da ih zastraše od zidanja.
Ezra 4,5I potkupiše visoke činovnike proti njima, da osujete namjeru njihovu. Tako ostade za svega vremena vladanja perzijskoga kralja Kira do vladanja perzijskog kralja Darija.
Ezra 4,6I pod vladanjem Ahasvera, u početku njegova vladanja, sastaviše tužbu proti stanovnicima Jude i Jerusalema.
Ezra 4,7I za vremena Artakserksova upraviše Bišlam, Mitredat, Tabel s ostalim drugovima svojim pismo na Artakserksa, kralja perzijskoga. Tužba je bila sastavljena u aramejskom pismu i jeziku.
Ezra 4,8Predstojnik Rehum i pisar Šimšaj napisaše izvještaj kralju Artakserksu proti Jerusalemu s ovim sadržajem:
Ezra 4,9"Predstojnik Rehum i pisar Šimšaj i svi drugovi njihovi, Dinjani, Afarsatašani, Tarpeljani, Afaršani, Erekljani, Babilonjani, Šušanjani, Dehavljani i Elamljani.
Ezra 4,10Tako isto ostali narodi, koje odvede veliki i slavni Osnapar i naseli po gradovima samarijskim i po ostalim krajevima s onu stranu rijeke, i t. d."
Ezra 4,11Riječi pisma, što ga poslaše njemu, ove su: "Kralju Artakserksu sluge tvoje, ljudi s onu stranu rijeke i t. d.
Ezra 4,12Neka je na znanje kralju, da su Judejci, koji pođoše od tebe ovamo, došli k nama u Jerusalem. Oni zidaju opet ovaj buntovnički i opaki grad, popravljaju opet zidove i opravljaju brane.
Ezra 4,13Pa neka je kralj upozoren na to: Ako se ovaj grad opet sazida i zidovi se opet poprave, neće oni više davati danka ni poreza ni carine. S tim će štetu pretrpjeti kraljevski dohoci.
Ezra 4,14Jer mi jedemo so dvora, te nam ne priliči da gledamo dalje štetu kraljevu, zato podnosimo kralju ovaj izvještaj.
Ezra 4,15Treba samo pogledati u knjigu povijesti otaca tvojih. Naći ćeš tada u knjizi povijesti i doznat ćeš, da je ovaj grad bio buntovnički grad i da je na štetu kraljevima i pokrajinama, i da su se u njemu dizale bune od davnina. Zato je i bio ovaj grad razoren.
Ezra 4,16Mi dakle upozorujemo kralja na to: Ako se ovaj grad opet sazida i zidovi se njegovi opet poprave, onda neće ništa ostati tvoje s onu stranu rijeke."
Ezra 4,17Kralj posla ovaj odgovor predstojniku Rehumu, pisaru Šimšaju i ostalim drugovima njihovim, što su stanovali u Samariji i ostalim krajevima s onu stranu rijeke: "Pozdrav i t. d.
Ezra 4,18Pismo, što nam ga poslaste, meni je točno pročitano.
Ezra 4,19Na moju zapovijed potražilo se je i našlo se, da je taj grad od davnina ustajao na kraljeve i da su u njemu bivali ustanci i bune.
Ezra 4,20Moćni kraljevi vladali su u Jerusalemu i proširili su svoju vlast na sve krajeve s onu stranu rijeke, tako da su im se davali danci, porezi i carine.
Ezra 4,21I zato naredite, da se zabrani onim ljudima opet zidati taj grad, dok ja to ne dopustim!
Ezra 4,22Pazite, da ne budete nemarni u toj stvari, pa da iz toga ne poraste veće zlo na štetu kraljevima!"
Ezra 4,23Kad su bile pročitane riječi naredbe kralja Artakserksa pred Rehumom i pisarom Šimšajem i pred drugovima njihovim, oni brže otidoše u Jerusalem k Judejcima i zapovjediše im obustavu pod prijetnjom sile i pritiska.
Ezra 4,24Tada se obustavi rad na hramu Božjem u Jerusalemu. Mirovao je do druge godine vladanja perzijskoga kralja Darija.
Ezra 4,1 Ali kada su čuli Judini i Benjaminovi neprijatelji da povratnici iz sužanjstva grade svetište Jahvi, Bogu Izraelovu,
Ezra 4,2potražiše Zerubabela, Ješuu i glavare obiteljske i rekoše im: "Mi želimo s vama graditi, jer, kao i vi, tražimo Boga vašega i njemu prinosimo žrtve od vremena Esar Hadona, asirskoga kralja, koji nas je ovamo doveo.
Ezra 4,3Zerubabel, Ješua i glavari izraelskih obitelji odgovoriše im: "Nije na vama da s nama gradite Dom našemu Bogu: gradit ćemo mi sami Jahvi, Bogu Izraelovu, kako nam je naredio Kir, kralj perzijski.
Ezra 4,4Tada je narod one zemlje plašio ljude Judeje i smetao im u gradnji.
Ezra 4,5Podmitili su savjetnike da im ometaju naum: tako je bilo za vrijeme perzijskoga kralja Kira sve do perzijskoga kralja Darija. Samarijanske smetnje za Kserksove i Artakserksove vladavine
Ezra 4,6Za Kserksova kraljevanja, na početku njegove vladavine, sastaviše tužbu protiv stanovnika Judeje i Jeruzalema.
Ezra 4,7I za vremena Artakserksova pisali su Bišlam, Mitredat, Tabel i ostali njihovi drugovi protiv Jeruzalema perzijskom kralju Artakserksu. Podnesak je bio pisan aramejskim pismom i jezikom.
Ezra 4,8Zatim su upravitelj Rehum i tajnik Šimšaj napisali kralju Artakserksu slijedeće pismo protiv Jeruzalema -
Ezra 4,9upravitelj Rehum, tajnik Šimšaj i ostali drugovi njihovi: perzijski suci, poslanici, činovnici; Arkevajci, Babilonci, Suzanci - to jest Elamci -
Ezra 4,10i ostali narodi koje je veliki i slavni Asurbanipal bio odveo u sužanjstvo i naselio ih u gradove Samarije i druge krajeve s onu stranu Rijeke.
Ezra 4,11Evo prijepisa pisma koje su mu poslali: "Kralju Artakserksu, tvoje sluge, ljudi s onu stranu Rijeke. Sada, dakle,
Ezra 4,12neka zna kralj da su Judejci stigli k nama od tebe; došavši u Jeruzalem, žele ponovo sagraditi odmetnički i opaki grad; podižu zidine, a temelje su već postavili.
Ezra 4,13Neka zna kralj: ako ovaj grad bude sagrađen i zidovi podignuti, neće se više plaćati porez, ni danak, ni carina, i ovaj će grad biti na štetu kraljevske riznice.
Ezra 4,14Budući da jedemo dvorsku sol, ne čini nam se doličnim gledati ovu sramotu nanesenu kralju. Zato, dakle, obavještavamo kralja:
Ezra 4,15neka se poduzmu istraživanja u ljetopisima tvojih očeva: u tim ćeš ljetopisima naći i utvrditi da je ovaj grad odmetnički grad, nesretan za kraljeve i pokrajine i da su se u njemu od davnine dizale bune. Zato je ovaj grad bio razoren.
Ezra 4,16Obavješćujemo kralja da neće biti više tvoje područje preko Rijeke ako ovaj grad bude ponovo sagrađen i zidovi podignuti!
Ezra 4,17Kralj je poslao ovaj odgovor: "Rehumu, upravitelju, Šimšaju, tajniku, i ostalim drugovima njihovim koji borave u Samariji i drugdje, s onu stranu Rijeke - mir! Evo,
Ezra 4,18podnesak koji ste mi poslali bio je preda mnom pričitan u njegovu prijevodu.
Ezra 4,19Po mojoj su naredbi poduzeli istraživanja i utvrdili da se taj grad dizao od davnine protiv kraljeva i da su u njemu bivali ustanci i bune.
Ezra 4,20I moćni su kraljevi kraljevali u Jeruzalemu, koji su gospodarili svime s onu stranu Rijeke: njima se plaćao danak, porez i carina.
Ezra 4,21Zapovjedite, dakle, da se prekine pothvat onih ljudi: taj se grad neće zidati dok ja o tome ne odlučim.
Ezra 4,22Čuvajte se svakog propusta u postupku, da ne bi zlo poraslo na štetu kraljeva.
Ezra 4,23Pošto je prijepis otpisa kralja Artakserksa pročitan pred Rehumom, upraviteljem, Šimšajem, tajnikom, i pred njihovim drugovima, oni brzo odoše u Jeruzalem k Judejcima te im oružanom snagom zabraniše radove.
Ezra 4,24Tako su obustavljeni poslovi oko gradnje Doma Božjega u Jeruzalemu. Bili su prekinuti sve do druge godine kraljevanja Darija, perzijskoga kralja.
Ezdra 4,1Kad neprijetelji Jude i Benjamina doznadoše da izgnanici grade Templ GOSPODA, Boga Izraelova,
Ezdra 4,2oni priđoše Zorobabelu i poglavarima obitelji govoreći im: ` Mi hoćemo graditi s vama! Kao što vi, naime, i mi tražimo Boga, vašeg, i mi mu nudimo *žrtve, od vremena Azarhadona, kralja Asirije, koji nas je doveo ovamo .`
Ezdra 4,3Ali, Zorobabel, Jozue i ostatak poglavara obitelji Izraelovih njima rekoše : `Mi ne gradimo, vi i mi, jednu Kuću našem Bogu: to je na nama samima da gradimo za GOSPODA, Boga Izraelova, kao što nam je zapovjedio kralj Kir, kralje Perzije.`
Ezdra 4,4Domaći ljudi uspješe ipak oslabiti ruke puka Judinog i zastrašiti graditelje.
Ezdra 4,5Oni platiše savjetnike protiv njih da bi upropastili njihov naum, tijekom vremena Kirovog, kralja Perzije, sve do vladavine Darija, kralja perzijskog .
Ezdra 4,6Pod vladavinom Kserksa, u početku njegove vladavine, oni napisaše jednu optužbu protiv Stanovnika Jude i Jeruzalema?
Ezdra 4,7U vrijeme Artakserksa, Bišlam, Mitredat, Tabel i drugi njihovi sudruzi pisaše Artakserksu, kralju Perzije; tekst pisma bijaše pisan aramejskim pismom i jezikom aramejskim .
Ezdra 4,8Kancelar Rehum i tajnik Šimšaj napisaše kralju6 Artakserksu o Jeruzalemu slijedeće pismo:
Ezdra 4,9` Kancelar Rehum, tajnik Šimšaj, njihovi drugi sudruzi, ljudi iz Dina, Afarsataka, Tarpela, Uruka, Babilonije, Suze, Deha, Elama
Ezdra 4,10i drugih pučanstava koje je veliki i svijetli Asnapar izgnao i nastanio u gradu Samariji i ostatku zemlje, u Prekoeufratju, itd.`.
Ezdra 4,11Evo kopije pisma koje su oni njemu poslali: `Kralju Artakserksu, tvoje sluge, ljudi Prekoeufratja, itd.
Ezdra 4,12Moramo upoznati kralja da Židovi, uzišli od tebe za doći k nama u Jeruzalem, obnavljaju grad pobunjenički i opak; oni će podići zidove i ispitati temelje.
Ezdra 4,13Moramo sada upoznati kralja da kad taj grad bude obnovljen i njegovi zidovi podignuti, oni neće više davati danka, poreza i prava prolaza, što će na posljetku uzrokovati štetu kraljevima.
Ezdra 4,14Sada, budući da mi jedemo sol iz palače i da nam se čini nepriličnim vidjeti kralja da se razgnjevi, mi šaljemo kralju ove obvijesti
Ezdra 4,15da dadne istražiti knjigu sjećanja svojih otaca. U knjizi sjećanja, ti ćeš naći i saznati da je taj grad jedan pobunjenički grad, koji uzrokuje štetu kraljevima i pokrajinama, i u kojem su se smišljale pobune od starih vremena. To je ono zbog čega je taj grad bio razoren .
Ezdra 4,16Mi obznanjujemo kralju da ako taj grad bude nanovo izgrađen i njegovi zidovi podignuti, ti zbog toga nećeš više imati posjeda u Prekoeufratju.`
Ezdra 4,17Kralj otposla ovaj odgovor: `Kancelaru Rehumu, tajniku Šimšaju i drugim njihovim sudruzima koji stanuju u Samariji i u ostatku Prekoeufratja, mir i td.
Ezdra 4,18Službeni spis koji ste nam poslali bio je pročitan, na razumljiv način, u mojoj nazočnosti.
Ezdra 4,19Po mojoj naredbi, izvršeno je istraživanje i otkriveno je da, od starih vremena, taj se grad podizao protiv kraljeva i da se bavio pobunom i ustaništvom.
Ezdra 4,20Bilo je u Jeruzalemu moćnih kraljeva koji su gospodarili cijelim Prekoeufratjem; plaćao im se danak, porez i pravo prolaza.
Ezdra 4,21Sada, izdajte zapovjed da se prekinu radovi tih ljudi; da taj grad ne bude obnovljen sve dok zapovjed o tome ne bude izdana od mene.
Ezdra 4,22Pazite se na ne postupite nemarno u ovoj stvari iz straha da zlo ne poraste i ne uzrokuje štetu kraljevima .`
Ezdra 4,23Čim kopija tog službenog spisa kralja Artakserksa bi pročitana u nazočnosti Rehumovoj, tajnika Šimšaja i njihovih sudruga, oni odoše u žurbi u Jeruzalem kod Židova i prekinuše im radove silom i nasiljem.
Ezdra 4,24Tada, u Jeruzalemu, rad na kući Božjoj prestade i taj prekid potraja sve do druge godine vladavine Dariusa, kralja Perzije.
Jezdra 4,1A kad čuše neprijatelji Judini i Venijaminovi da oni koji se vratiše iz ropstva zidaju crkvu Gospodu Bogu Izrailjevu,
Jezdra 4,2Dođoše k Zorovavelju i ka glavarima domova otačkih, i rekoše im: da i mi zidamo s vama, jer ćemo kao i vi tražiti Boga vašega, i njemu prinosimo žrtve od vremena Esaradona cara Asirskoga, koji nas je doveo ovamo.
Jezdra 4,3A Zorovavelj i Isus i ostali glavari domova otačkih u Izrailju rekoše im: ne možete vi s nama zidati doma Bogu našemu, nego ćemo mi sami zidati Gospodu Bogu Izrailju, kako nam je zapovjedio Kir car Persijski.
Jezdra 4,4Tada narod zemaljski dosađivaše narodu Judinu i smetaše ih u zidanju;
Jezdra 4,5I naimahu savjetnike suprot njima da rasipaju namjeru njihovu svega vremena Kira cara Persijskoga do vlade Darija cara Persijskoga.
Jezdra 4,6A kad se zacari Asvir, u početku njegova carovanja napisaše tužbu na stanovnike Judejske i Jerusalimske.
Jezdra 4,7I za vremena Artakserksova pisa Vislam, Mitredat, Taveilo i ostali drugovi njegovi Artakserksu caru Persijskom; a knjiga bješe pisana Sirskim pismom i Sirskim jezikom.
Jezdra 4,8Reum starješina u vijeću i Simsaj pisar napisaše jednu knjigu protiv Jerusalima caru Artakserksu ovako:
Jezdra 4,9Reum starješina u vijeću i Simsaj pisar i ostali drugovi njihovi, Dinjani, Afarsašani, Tarfaljani, Afaršani, Arhevljani, Vavilonjani, Susanašani, Deavljani, Elamljani,
Jezdra 4,10I ostali narod koji preseli veliki i slavni Asenafar i naseli po gradovima Samarijskim, i ostali s ove strane rijeke, tada i tada.
Jezdra 4,11Ovo je prijepis od knjige koju mu poslaše: Caru Artakserksu. Sluge tvoje, ljudi s ove strane rijeke, tada i tada.
Jezdra 4,12Da je na znanje caru da Judejci koji pođoše od tebe k nama, dođoše u Jerusalim, i grad odmetnički i opaki zidaju, zidove opravljaju i iz temelja podižu.
Jezdra 4,13Nego da je na znanje caru: ako se ovaj grad sazida i zidovi oprave, oni neće davati danka ni poreze ni carine, te će biti šteta riznici carskoj.
Jezdra 4,14Što dakle platu od dvora primamo, te nam ne priliči da gledamo štetu carevu, toga radi šaljemo i javljamo caru,
Jezdra 4,15Da se potraži u knjizi dnevnika otaca tvojih, pa ćeš naći u knjizi dnevnika i doznati da je ovaj grad odmetnički i da je na štetu carevima i zemljama i da su se u njemu dizale bune od davnina, te zato bi raskopan ovaj grad.
Jezdra 4,16Dajemo na znanje caru: ako se ovaj grad sazida i zidovi se njegovi oprave, onda ovaj dio preko rijeke neće više biti tvoj.
Jezdra 4,17Tada car posla odgovor Reumu starješini u vijeću i Simsaju pisaru i ostalijem drugovima njihovijem koji seđahu u Samariji i ostalijem s onu stranu rijeke: Pozdravlje, tada i tada.
Jezdra 4,18Knjiga koju nam poslaste razgovijetno bi pročitana preda mnom.
Jezdra 4,19I zapovjedih te potražiše i nađoše da je taj grad od davnina ustajao na careve i da su u njemu bivali odmeti i bune,
Jezdra 4,20I da su silni carevi bivali u Jerusalimu, koji vladahu svijem što je preko rijeke, i davahu im se danci i poreze i carine.
Jezdra 4,21Zato naredite da se zabrani onijem ljudima da se onaj grad ne zida dokle ja ne zapovjedim.
Jezdra 4,22I pazite da ne pogriješite u tom. Jer zašto bi zlo raslo na štetu carevima?
Jezdra 4,23A kad se prijepis od knjige cara Artakserksa pročita pred Reumom i Simsajem pisarem i pred drugovima njihovijem, oni brže otidoše u Jerusalim k Judejcima, te im zabraniše oružanom silom.
Jezdra 4,24Tada stade posao oko doma Božijega u Jerusalimu, i staja do druge godine carovanja Darija cara Persijskoga.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje