Tražilica


Filipljanima 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Filipljanima 4,1Zato, braćo moja ljubljena i poželjena, radosti i kruno moja, tako stojte u Gospodinu, ljubljeni!
Filipljanima 4,2Evodiju opominjem i Sintihu molim, da jedno misle u Gospodinu.
Filipljanima 4,3Da, molim i tebe, vjerni druže, zauzmi se za njih, koji se u evanđelju trudiše s menom i s Klementom i s ostalim suradnicima mojim, kojih su imena u knjizi života!
Filipljanima 4,4Radujte se svagda u Gospodinu; opet velim, radujte se!
Filipljanima 4,5Blagost vaša neka bude poznata svim ljudima!
Filipljanima 4,6Gospodin je blizu. Ne brinite se tjeskobno ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvalom neka se javljaju Bogu potrebe vaše!
Filipljanima 4,7I mir Božji, koji nadilazi svaki um, čuvat će srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu.
Filipljanima 4,8Uostalom, braćo, što je god istinito, što je časno, što je pravedno, što je sveto, što je ljubezno, što je slavno, što je god kreposno, i što je god hvale vrijedno, to mislite!
Filipljanima 4,9što i naučiste, i primiste, i čuli ste, i vidjeste u meni ono činite, i Bog mira bit će s vama!
Filipljanima 4,10A obradovah se vrlo u Gospodinu, što je opet procvalo staranje vaše za mene, kao što se i staraste; ali su vas bile spriječile prilike.
Filipljanima 4,11Ne govorim zbog oskudice, jer se ja navikoh biti zadovoljan onim, što imam.
Filipljanima 4,12Znam i oskudijevati, znam i obilovati; u svemu i u sve sam se uputio, i sit biti, i gladovati, i izobilovati i nemati!
Filipljanima 4,13Sve mogu u onome, koji me krijepi.
Filipljanima 4,14Ali dobro učiniste, što ste dionici u mojoj nevolji.
Filipljanima 4,15A znate i vi, Filipljani, da u početku evanđelja, kad izađoh iz Makedonije, nijedna mi crkva ne otvori račun davanja i primanja, osim vas jedinih.
Filipljanima 4,16Jer i u Solun i jedanput i opet poslaste, što mi je bilo potrebno.
Filipljanima 4,17Ne kao da tražim dara, nego tražim ploda, koji se množi na korist vašu.
Filipljanima 4,18A ja sam primio sve i imam izobilja. Obogatio sam se primivši od Epafrodita, što ste mi poslali, sladak miris, žrtvu prijatnu, ugodnu Boga.
Filipljanima 4,19A Bog moj ispunit će svaku potrebu vašu po bogatstvu svojemu, u slavi, u Kristu Isusu.
Filipljanima 4,20A Bogu i Ocu našemu slava u vijeke vijeka! Amen.
Filipljanima 4,21Pozdravite svakoga svetoga u Kristu Isusu! Pozdravljaju vas braća, što su s menom.
Filipljanima 4,22Pozdravljaju vas svi sveti, a osobito koji su iz domaćinstva careve.
Filipljanima 4,23Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim! Amen.
Filipljanima 4,1 Stoga, braćo moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vijenče moj, tako - čvrsto stojte u Gospodinu.
Filipljanima 4,2Evodiju zaklinjem, i Sintihu zaklinjem da budu složne u Gospodinu.
Filipljanima 4,3Da, molim i tebe, čestiti druže, pomaži im jer su se one u evanđelju borile zajedno sa mnom, i s Klementom i ostalim mojim suradnicima, kojih su imena u knjizi Života.
Filipljanima 4,4Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se!
Filipljanima 4,5Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu!
Filipljanima 4,6Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu.
Filipljanima 4,7I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.
Filipljanima 4,8Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala - to nek vam je na srcu!
Filipljanima 4,9Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni - to činite i Bog mira bit će s vama!
Filipljanima 4,10Uvelike se obradovah u Gospodinu što ste napokon procvali te mislite na me; mislili ste i prije, ali niste imali prigode.
Filipljanima 4,11Govorim to ne zbog oskudice, ta naučen sam u svakoj prigodi biti zadovoljan.
Filipljanima 4,12Znam i oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati.
Filipljanima 4,13Sve mogu u Onome koji me jača!
Filipljanima 4,14Ipak, lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju.
Filipljanima 4,15A i vi, Filipljani, znate: u početku evanđelja, kad otputovah iz Makedonije, nijedna mi se Crkva nije pridružila u pogledu izdataka i primitaka, doli vi jedini.
Filipljanima 4,16Čak ste mi i u Solun i jednom, i dvaput, za potrebe poslali.
Filipljanima 4,17Ne, ne tražim dara; tražim samo plod izobilan u vašu korist.
Filipljanima 4,18Imam svega i u izobilju; namiren sam otkad po Epafroditu primih ono od vas, miris ugodan, žrtvu milu, ugodnu Bogu.
Filipljanima 4,19A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu.
Filipljanima 4,20Bogu pak, Ocu našemu, slava u vijeke vjekova! Amen.
Filipljanima 4,21Pozdravite svakoga svetog u Kristu Isusu. Pozdravljaju vas braća koja su sa mnom.
Filipljanima 4,22Pozdravljaju vas svi sveti, ponajpače oni iz careva dvora.
Filipljanima 4,23Milost Gospodina Isusa Krista s duhom vašim!
Filipljanima 4,1Tako dakle, ljubljena Braćo, koju toliko želim ponovo vidjeti, vas, radost svoju i svoju krunu, držite se postojano u Gospodinu, ljubljeni moji.
Filipljanima 4,2Savjetujem Evodiju i Sintihu živjeti u punoj slozi u Gospodinu.
Filipljanima 4,3A tebe, istinski Sudruže, tebe molim, dođi im u pomoć, jer, one su se borile sa mnom za *Evanđelje, u isto vrijeme kad i Klement i svi drugi moji suradnici, čija se imena nalaze u knjizi *života.
Filipljanima 4,4Radujte se u Gospodinu u svako vrijeme; ja to ponavljam, radujete se.
Filipljanima 4,5Nek vaša dobrota bude priznata od svih ljudi. Gospodin je blizu.
Filipljanima 4,6Ne budite ničim zabrinuti, već, u svakoj prilici, molitvom i preklinjanjem praćenim izrazima zahvalnosti, obznanite vaše molbe Bogu.
Filipljanima 4,7U miru Božjem, koji nadilazi svaki razum, sačuvat će vaša srca i vaše misli u Isusu Kristu.
Filipljanima 4,8Glede ostalog, Braćo sve što je istinito, sve što je plemenito, pravedno, čisto, dostojno biti ljubljeno, biti štovano, ono što se zove vrlina, ono što zaslužuje pohvalu, sve to, stavite na svoj račun.
Filipljanima 4,9Ono što ste naučili, primili, čuli od mene, opazili u mene, sve to, primijenite. A Bog mira bit će s vama.
Filipljanima 4,10Ja sam se mnogo radovao u Gospodinu zbog toga da je vaše zanimanje za mene najzad moglo procvjetati: da, zanimanje vi imaste, ali prilike vam nedostajahu.
Filipljanima 4,11Nije potreba ta koja me navodi govoriti, jer ja sam se naučio u svakoj prilici biti zadovoljiti.
Filipljanima 4,12Ja znadem živjeti u neimaštini, ja znadem živjeti u izobilju. Naučio sam ja, u svakoj prilici i na sve načine, biti nasićen i biti gladan, živjeti u obilju kao i u oskudici.
Filipljanima 4,13Ja mogu sve u Onome koji me čini snažnim.
Filipljanima 4,14Ipak, dobro ste učinili dijeleći moju nevolju.
Filipljanima 4,15Vi to znate, vi, Filipljani, u počecima *Evanđelja, kad sam napustio Makedoniju, ni jedna crkva nije imala dio u računu primitaka i izdataka,osim vas samih,
Filipljanima 4,16vas koji, u Solun već, u više navrata, poslaste mi ono što sam trebao.
Filipljanima 4,17Nije to da sam ja u potrazi za poklonima; ono što ja tražim, to je plod koji narasta na vašem imutku.
Filipljanima 4,18Ja uostalom, imam u rukama sve što mi treba, i čak i preko toga. Ja sam zadovoljan, sada kad sam primio ono što mi je Epafrodit predao s vaše strane, *miris dobrog vonja, *žrtvu primljenu i koja godi Bogu.
Filipljanima 4,19I moj Bog zadovoljit će sve vaše potrebe, slijedeći svoje bogatstvo, velikodušno, u Isusu Kristu.
Filipljanima 4,20Bogu Ocu našem budi slava iz *vijekova u vijekove. Amen.
Filipljanima 4,21Pozdravite svakog od *svetih u Isusu Kristu. Braća koja su sa mnom, pozdravljaju vas.
Filipljanima 4,22Svi sveti pozdravljaju vas, nadasve oni iz kuće Cezarove .
Filipljanima 4,23Nek milost Gospodina Isusa Krista bude s vašim duhom.
Filibljanima 4,1Zato, braćo moja ljubazna i poželjna, radosti i vijenče moj! tako stojte u Gospodu, ljubazni.
Filibljanima 4,2Evodiju molim, i Sintihiju molim da jedno misle u Gospodu,
Filibljanima 4,3Da, molim i tebe, druže pravi, pomaži njima koji se u jevanđelju trudiše sa mnom, i Klementom, i s ostalima pomagačima mojima, kojijeh su imena u knjizi života.
Filibljanima 4,4Radujte se svagda u Gospodu, i opet velim: radujte se.
Filibljanima 4,5Krotost vaša da bude poznata svijem ljudima.
Filibljanima 4,6Gospod je blizu. Ne brinite se ni za što nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša.
Filibljanima 4,7I mir Božij, koji prevazilazi svaki um, da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu.
Filibljanima 4,8A dalje, braćo moja, što je god istinito, što je god pošteno, što je god pravedno, što je god prečisto, što je god preljubazno, što je god slavno, i još ako ima koja dobrodjetelj, i ako ima koja pohvala, to mislite,
Filibljanima 4,9Što i naučiste, i primiste, i čuste, i vidjeste u meni, ono činite, i Bog mira biće s vama.
Filibljanima 4,10Obradovah se pak vrlo u Gospodu što se opet opomenuste starati se za mene; kao što se i staraste, ali se nezgodnijem vremenom zadržaste.
Filibljanima 4,11Ne govorim zbog nedostatka, jer se ja navikoh biti dovoljan onijem u čemu sam.
Filibljanima 4,12Znam se i poniziti, znam i izobilovati; u svemu i svakojako navikoh, i sit biti, i gladovati, i izobilovati, i nemati.
Filibljanima 4,13Sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje.
Filibljanima 4,14Ali dobro učiniste što se primiste moje nevolje.
Filibljanima 4,15A znate i vi, Filibljani, da od početka jevanđelja, kad iziđoh iz Maćedonije, nijedna mi crkva ne prista u stvar davanja i uzimanja osim vas jednijeh;
Filibljanima 4,16Jer i u Solun i jednom i drugom poslaste mi u potrebu moju.
Filibljanima 4,17Ne kao da tražim dara, nego tražim ploda koji se množi na korist vašu.
Filibljanima 4,18A ja sam primio sve i imam izobila. Ispunio sam se primivši od Epafrodita što ste mi poslali, slatki miris, prilog prijatan, ugodan Bogu.
Filibljanima 4,19A Bog moj da ispuni svaku potrebu vašu po bogatstvu svojemu u slavi, u Hristu Isusu.
Filibljanima 4,20A Bogu i ocu našemu slava va vijek vijeka. Amin.
Filibljanima 4,21Pozdravite svakoga svetog u Hristu Isusu. Pozdravljaju vas braća što su sa mnom.
Filibljanima 4,22Pozdravljaju vas svi sveti, a osobito koji su iz doma Žesareva.
Filibljanima 4,23Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje