Tražilica


Galaćanima 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Galaćanima 3,1O nerazumni Galaćani! Tko vas je opčarao da se ne pokoravate istini, vas, kojima je bio pred očima naslikan Isus, kao da bi bio među vama raspet.
Galaćanima 3,2Ovo jedno hoću od vas da doznam: Jeste li primili Duha po djelima zakona ili slušanjem propovijedanja vjere?
Galaćanima 3,3Tako li ste nerazumni, da počevši Duhom, sad tijelom dovršujete?
Galaćanima 3,4Toliko li uzalud pretrpjeste? Kad bi bilo samo uzalud!
Galaćanima 3,5Koji vam dakle daje Duha i čini čudesa među vama, čini li to djelima zakona ili slušanjem propovijedi vjere?
Galaćanima 3,6Kao što Abraham vjerova Bogu, i uračuna mu se u pravdu.
Galaćanima 3,7Poznajte dakle, da su oni sinovi Abrahamovi, koji su od vjere.
Galaćanima 3,8A jer je Pismo predvidjelo, da Bog po vjeri opravdava neznabošce, naprijed navijesti Abrahamu: "U tebi će biti blagoslovljeni svi narodi."
Galaćanima 3,9Tako oni, koji su od vjere blagoslovljeni su vjernim Abrahamom.
Galaćanima 3,10Jer svi, koji se oslanjaju na djela zakona, pod kletvom su; jer je pisano: "Proklet svaki, koji ne ostaje u svemu, što je napisano u knjizi zakona, da to čini,"
Galaćanima 3,11A da se zakonom nitko ne opravdava kod Boga, očito je, jer "pravednik će živjeti od vjere".
Galaćanima 3,12A zakon nije od vjere, nego "onaj tko čini, živjet će u njima".
Galaćanima 3,13Krist nas je otkupio od prokletstva zakona, jer je za nas postao prokletstvo; jer je pisano: "Proklet svaki, koji visi na drvetu."
Galaćanima 3,14Da bi na neznabošce došao blagoslov Abrahamov u Isusu Kristu, tako da obećanje Duha primimo po vjeri.
Galaćanima 3,15Braćo, govorim po čovjeku, nitko ipak čovječje potvrđene oporuke ne odbacuje, niti joj što dodaje.
Galaćanima 3,16A Abrahamu su rečena obećanja i potomku njegovu. Ne veli: "I potomcima, kao za mnoge, nego kao za jednoga: "I potomku tvojemu, koji je Krist.
Galaćanima 3,17A ovo velim: "Zavjeta, koji je od Boga potvrđen, ne dokida zakon, koji je postao poslije četiri stotine i trideset godina, tako da se poruši obećanje.
Galaćanima 3,18Jer ako je baština od zakona, onda nije od obećanja; a Abrahamu se je Bog milostiv iskazao obećanjem.
Galaćanima 3,19Što će dakle zakon? Zbog prestupaka bio je postavljen, doli dođe potomak, kojemu je bilo dano obećanje, određen po anđelima, rukom posrednika,
Galaćanima 3,20A posrednik nije jednoga, a Bog je jedan.
Galaćanima 3,21Je li dakle zakon protivan obećanjima Božjim? Bože sačuvaj, jer kad bi bio dan zakon, tako da bi mogao život dati, zaista bi od zakona bila pravda.
Galaćanima 3,22Ali je Pismo sve zatvorilo pod grijeh, da se obećanje dadne po vjeri u Isusa Krista onima, koji vjeruju.
Galaćanima 3,23A prije nego je došla vjera, bili smo pod zakonom čuvani i zatvoreni za vjeru, koja se je imala objaviti.
Galaćanima 3,24Tako je zakon bio čuvar naš do Krista, da se vjerom opravdamo.
Galaćanima 3,25A kad je došla vjera, nijesmo više pod čuvarom.
Galaćanima 3,26Jer ste svi sinovi Božji po vjeri u Kristu Isusu.
Galaćanima 3,27Jer koliko vas se god u Kristu krstiste, Krista obukoste.
Galaćanima 3,28Nema tu više ni Židova ni Grka, nema više ni roba ni slobodnjaka, nema više ni muškoga roda ni ženskoga, jer sve vi svi jedno u Kristu Isusu.
Galaćanima 3,29A kad ste vi Kristovi, onda ste potomci Abrahamovi, po obećanju baštinici.
Galaćanima 3,1 O bezumni Galaćani, tko li vas opčara? A pred očima vam je Isus Krist bio ocrtan kao Raspeti.
Galaćanima 3,2Ovo bih samo htio doznati od vas: jeste li primili Duha po djelima Zakona ili po vjeri u Poruku?
Galaćanima 3,3Tako li ste bezumni? Započeli ste u Duhu pa da sada u tijelu dovršite?
Galaćanima 3,4Zar ste toliko toga uzalud doživjeli? A kad bi doista bilo uzalud!
Galaćanima 3,5Onaj dakle koji vam daje Duha i čini među vama silna djela, čini li to zbog djela Zakona ili zbog vjere u Poruku?
Galaćanima 3,6Tako Abraham povjerova Bogu i uračuna mu se u pravednost.
Galaćanima 3,7Shvatite dakle: oni od vjere, to su sinovi Abrahamovi.
Galaćanima 3,8A Pismo, predvidjevši da Bog po vjeri opravdava pogane, unaprijed navijesti Abrahamu: U tebi će blagoslovljeni biti svi narodi.
Galaćanima 3,9Tako: oni od vjere blagoslivlju se s vjernikom Abrahamom.
Galaćanima 3,10Doista, koji su god od djela Zakona, pod prokletstvom su. Ta pisano je: Proklet tko se god ne drži i tko ne vrši svega što je napisano u Knjizi Zakona.
Galaćanima 3,11A da se pred Bogom nitko ne opravdava Zakonom, očito je jer: Pravednik će od vjere živjeti.
Galaćanima 3,12Zakon pak nije od vjere, nego veli: Tko ga vrši, u njemu će naći život.
Galaćanima 3,13Krist nas otkupi od prokletstva Zakona, postavši za nas prokletstvom - jer pisano je: Proklet je tko god visi na drvetu -
Galaćanima 3,14da u Kristu Isusu na pogane dođe blagoslov Abrahamov: da Obećanje, Duha, primimo po vjeri.
Galaćanima 3,15Braćo, po ljudsku govorim: već i ljudski valjan savez nitko ne poništava niti mu što dodaje.
Galaćanima 3,16A ova su obećanja dana Abrahamu i potomstvu njegovu. Ne veli se: "i potomcima" kao o mnogima, nego kao o jednomu: I potomstvu tvojem, to jest Kristu.
Galaćanima 3,17Ovo hoću kazati: Saveza koji je Bog valjano sklopio ne obeskrepljuje Zakon, koji je nastao četiri stotine i trideset godina poslije, i ne dokida obećanja.
Galaćanima 3,18Doista, ako se baština zadobiva po Zakonu, ne zadobiva se po obećanju. A Abrahama je Bog po obećanju obdario.
Galaćanima 3,19Čemu onda Zakon? Dometnut je poradi prekršaja dok ne dođe potomstvo komu je namijenjeno obećanje; sastavljen je po anđelima preko posrednika.
Galaćanima 3,20Posrednika pak nema gdje je samo jedan. A Bog je jedan.
Galaćanima 3,21Zar je dakle Zakon protiv obećanja Božjih? Nipošto! Jer da je dan Zakon koji bi mogao oživljavati, pravednost bi doista proizlazila iz Zakona.
Galaćanima 3,22Ali je Pismo sve zatvorilo pod grijeh da se, po vjeri u Isusa Krista, obećano dade onima koji vjeruju.
Galaćanima 3,23Prije dolaska vjere, pod Zakonom zatvoreni, bili smo čuvani za vjeru koja se imala objaviti.
Galaćanima 3,24Tako nam je Zakon bio nadzirateljem sve do Krista da se po vjeri opravdamo.
Galaćanima 3,25A otkako je nadošla vjera, nismo više pod nadzirateljem.
Galaćanima 3,26Uistinu, svi ste sinovi Božji, po vjeri u Kristu Isusu.
Galaćanima 3,27Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste.
Galaćanima 3,28Nema više: Židov - Grk! Nema više: rob - slobodnjak! Nema više: muško - žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu!
Galaćanima 3,29Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju.
Galaćanima 3,1O glupi Galaćani, tko li vas je opčinio, dok je, pred vašim očima, bio izložen razapeti Isus Krist?
Galaćanima 3,2Objasnite mi jednostavno ovo: Jeste li vi to zbog *Zakona primili Duh ili zato što ste saslušali poruku vjere?
Galaćanima 3,3Jeste li do te mjere glupi? Vi koji ste najprije počeli po Duhu, je li to sada tijelo, ono što vas vodi u savršenstvo?
Galaćanima 3,4Imati toliko iskustva uzalud! I opet, da to bijaše uzalud!
Galaćanima 3,5Onaj koji vam oslobađa Duh i među vama izvodi čuda, čini li to s razloga primjene zakona ili zato što ste vi čuli poruku vjere?
Galaćanima 3,6Budući da je Abraham imao vjere u Boga i da mu to bi uračunano kao pravednost,
Galaćanima 3,7shvatite, dakle, ovo; sinovi su Abrahamovi oni koji su vjernici.
Galaćanima 3,8Nadalje, Pismo, predviđajući da Bog opravdat će *pogane po vjeri, navijestio je unaprijed Abrahamu ovu dobru vijest: Svi narodi bit će blagoslovljeni u tebi.
Galaćanima 3,9Tako dakle, oni koji su vjernici blagoslovljeni su s Abrahamom, vjernikom.
Galaćanima 3,10Jer, pridržavatelji zakona su svi pod udarom prokletstva, budući da je pisano: Proklet bio tko ne ustraje u ispunjavanju svega što je pisano u knjizi zakona.
Galaćanima 3,11Očito je nadalje da, po zakonu, nitko nije opravdan pred Bogom, pošto onaj koji je pravedan po vjeri *živjet će.
Galaćanima 3,12A vladavina zakona ne proistječe iz vjere; za nju, onaj koji bude ispunio propise tog zakona živjet će ga.
Galaćanima 3,13Krist je platio da nas oslobodi prokletstva zakona, postajući time on sam prokletstvo za nas, budući da je pisano: Proklet onaj koji je o drvo obješen.
Galaćanima 3,14To zbog toga da blagoslov Abrahamu prispije poganima u Isusu Kristu i da tako, mi primimo, po vjeri Duh, predmet obećanja.
Galaćanima 3,15Braćo, pođimo od ljudskih običaja: jednu jednostavnu ljudsku oporuku, ako je u redu, nitko ne poništava ni ti dopunjava.
Galaćanima 3,16Eh dobro, Abrahamu je bilo dano obećanje, i njegovom potomstvu. Nije rečeno: ` i potomstvima `, kao da se radilo o množini, već o jednom jedinom se radi: i tvom potomstvu, tj. Kristu.
Galaćanima 3,17Evo dakle, moje misli: jedna uredna oporuka je najprije bila ustanovljena po Bogu. *Zakon, pristigao 430 godina kasnije, ne ukida ga, što bi obećanje učinilo bezrazložnim.
Galaćanima 3,18Jer, ako se baštinstvo dobija po zakonu, ne ma ga po obećanju. No, uz pomoć jednog obećanja Bog je podijelio milost Abrahamu.
Galaćanima 3,19Otada, što je učinila vjera? Ona sebe pridodaje da se istaknu prekršaji u očekivanju potomstva kojem bijaše namijenjeno obećanje; ono je bilo obznanjeno po *anđelima putem ruke jednog posrednika.
Galaćanima 3,20A, taj posrednik nije posrednik samo jednom. A Bog je jedinstven.
Galaćanima 3,21Ide li dakle, zakon u susret obećanju Božjem? Sigurno ne. Da je naime, bio dan jedan zakon koji ima vlast *oživljavati, tada bi iz zakona dolazila pravednost.
Galaćanima 3,22Ali, Pismo je sve podložilo grijehu, u jedno zajedničko ropstvo, da bi, po vjeri u Isusa Krista, obećanje bili ispunjeno za vjernike.
Galaćanima 3,23Prije dolaska vjere, mi bijasmo čuvani u zarobljeništvu pod zakonom, s obzirom na vjeru koja trebaše biti *objavljena.
Galaćanima 3,24Tako dakle, zakon je bio naš nadziratelj, očekujući Krista, da bismo bili opravdani po vjeri.
Galaćanima 3,25Ali, nakon dolaska vjere, mi nismo više podloženi tom nadziratelju.
Galaćanima 3,26Jer, vi ste, po vjeri, sinovi Božji, u Isusu Kristu.
Galaćanima 3,27Da, vi svi koji ste bili kršteni u Kristu, vi ste ogrnuli sebe Kristom.
Galaćanima 3,28Nema tu više ni *Židova, ni Grka; nema tu više ni roba, ni slobodnog čovjeka, nema tu više ni čovjeka ni žene; jer, svi, vi ste samo jedan u Isusu Kristu.
Galaćanima 3,29A ako vi pripadate Kristu, to je zato što ste bili potomstvo Abrahamovo; prema obećanju, vi ste baštinici.
Galatima 3,1O nerazumni Galati! ko vas je opčinio da se ne pokoravate istini? Vi, kojima pred očima bješe napisan Isus Hristos, a sad se među vama razape.
Galatima 3,2Ovo jedno hoću od vas da doznam, ili Duha primiste kroz djela zakona ili kroz čuvenje vjere?
Galatima 3,3Tako li ste nerazumni? Počevši Duhom, sad tijelom svršujete?
Galatima 3,4Tako li uzalud postradaste? Kad bi bilo samo uzalud!
Galatima 3,5Koji vam dakle daje Duha i čini čudesa među vama, čini li djelima zakona ili čuvenjem vjere?
Galatima 3,6Kao što Avraam vjerova Bogu, i primi mu se u pravdu.
Galatima 3,7Poznajte dakle da su oni sinovi Avraamovi koji su od vjere.
Galatima 3,8A pismo vidjevši u napredak da Bog vjerom neznabošce pravda, naprijed objavi Avraamu: u tebi će se blagosloviti svi neznabošci.
Galatima 3,9Tako koji su od vjere, blagosloviće se s vjernijem Avraamom.
Galatima 3,10Jer koji su god od djela zakona pod kletvom su, jer je pisano: proklet svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakonskoj da čini.
Galatima 3,11A da se zakonom niko ne opravdava pred Bogom, poznato je: jer pravednik od vjere življeće.
Galatima 3,12A zakon nije od vjere; nego čovjek koji to tvori življeće u tome.
Galatima 3,13Hristos je nas iskupio od kletve zakonske postavši za nas kletva, jer je pisano: proklet svaki koji visi na drvetu:
Galatima 3,14Da među neznabošcima bude blagoslov Avraamov u Hristu Isusu, da obećanje Duha primimo kroz vjeru.
Galatima 3,15Braćo, po čovjeku govorim, niko čovječijega potvrđena zavjeta ne odbacuje niti mu što domeće.
Galatima 3,16A Avraamu i sjemenu njegovu rečena biše obećanja. A ne veli: i sjemenima, kao za mnoga, nego kao za jedno: i sjemenu tvojemu, koje je Hristos.
Galatima 3,17Ovo pak velim: zavjeta, koji je od Boga potvrđen za Hrista, ne odbacuje zakon, koji je postao poslije četiri stotine i trideset godina, da ukine obećanje.
Galatima 3,18Jer ako je našljedstvo od zakona, onda već nije od obećanja, a Avraamu obećanjem darova Bog.
Galatima 3,19Šta će dakle zakon? Radi grijeha dodade se dokle dođe sjeme koje mu se obeća, i postavili su ga anđeli rukom posrednika.
Galatima 3,20Ali posrednik nije jednoga; a Bog je jedan.
Galatima 3,21Eda li je dakle zakon protivan obećanjima Božijim? Bože sačuvaj! Jer da je dan zakon koji može oživljeti, zaista bi od zakona bila pravda.
Galatima 3,22Ali pismo zatvori sve pod grijeh, da se obećanje dade kroz vjeru Isusa Hrista onima koji vjeruju.
Galatima 3,23A prije dolaska vjere bismo pod zakonom čuvani i zatvoreni za vjeru koja se htjela pokazati.
Galatima 3,24Tako nam zakon bi čuvar do Hrista, da se vjerom opravdamo.
Galatima 3,25A kad dođe vjera, već nijesmo pod čuvarom.
Galatima 3,26Jer ste vi svi sinovi Božiji vjerom Hrista Isusa;
Galatima 3,27Jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste.
Galatima 3,28Nema tu Jevrejina ni Grka, nema roba ni gospodara, nema muškoga roda ni ženskoga; jer ste vi svi jedno u Hristu Isusu.
Galatima 3,29A kad ste vi Hristovi, onda ste sjeme Avraamovo, i po obećanju našljednici.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje