Tražilica


Galaćanima 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Galaćanima 4,1Ali velim: Dok je baštinik malodoban, ne razlikuje se ništa od roba, premda i je gospodar svega,
Galaćanima 4,2Nego je pod skrbnicima i upraviteljima sve do vremena od oca određena.
Galaćanima 4,3Tako smo bili i mi, kad bijasmo malodobni, počelima svijeta podložni.
Galaćanima 4,4Ali kad dođe punina vremena, posla Bog Sina svojega, rođena od žene, postavljena pod zakon,
Galaćanima 4,5Da otkupi one, koji su bili pod zakonom, da primimo posinjenje.
Galaćanima 4,6A jer ste sinovi, posla Bog Duha Sina svojega u srca vaša, koji vapije: "Aba, Oče!"
Galaćanima 4,7Tako više nijesi rob, nego sin; a ako si sin i baštinik po Bogu.
Galaćanima 4,8Ali tada jer nijeste znali Boga, služili ste bogovima, koji nijesu uistinu.
Galaćanima 4,9A sada kad ste upoznali Boga, ili ste dapače upoznati od Boga, kako se obraćate opet na slaba i jadna počela, kojima opet iznova hoćete da služite?
Galaćanima 4,10Obdržavate dane i mjesece i vremena i godine.
Galaćanima 4,11Bojim se za vas, da nijesam možda uzalud radio među vama.
Galaćanima 4,12Budite kao ja; jer i ja sam kao vi. Braćo, molim vas, ništa mi ne učiniste na žao.
Galaćanima 4,13A znate, da sam vam prvi put u slabosti tijela propovijedao evanđelje.
Galaćanima 4,14I u kušnji vašoj, koja je bila zbog tijela mojega, nijeste me prezreli ni odbacili, nego ste me primili kao anđela Božjega, kao Isusa Krista.
Galaćanima 4,15Gdje je dakle vaše Blagoslovljeno oduševljenje? Jer vam svjedočim, da biste bili kad bi moguće bilo, izvadili oči svoje i dali meni.
Galaćanima 4,16Jesam li vam dakle postao neprijatelj, što sam vam govorio istinu?
Galaćanima 4,17Oni ne revnuju za vas, kako je pravo, nego dapače hoće da vas odvoje, da revnujete za njih.
Galaćanima 4,18A dobro je, da uvijek zbog dobra revnuju za vas, a ne samo, kad sam ja kod vas.
Galaćanima 4,19Dječice moja, koju opet s mukom rađam, dokle Kristovo obličje ne postane u vama!
Galaćanima 4,20A htio bih sad da sam kod vas i da izmijenim glas svoj, jer sam zbunjen za vas.
Galaćanima 4,21Kažite mi, koji hoćete da budete pod zakonom, ne slušate li zakona?
Galaćanima 4,22Jer je pisano, da je Abraham imao dva sina, jednoga od ropkinje, a drugoga od slobodne.
Galaćanima 4,23Ali koji je bio od ropkinje, po tijelu je rođen, a koji od slobodne, po obećanju.
Galaćanima 4,24A to je u slici rečeno, jer ovo su dva zavjeta: jedan od gore Sinajske, koji rada za robovanje, i to je Agara.
Galaćanima 4,25Jer Agara znači Sinaj goru u Arabiji, a odgovara sadašnjemu Jerusalemu, koji robuje s djecom svojom.
Galaćanima 4,26A onaj Jerusalem, koji je gore, slobodan je, i taj je mati na
Galaćanima 4,27Jer je pisano: "Razveseli se, nerotkinjo, koja ne rađaš; klikni i poviči, koja ne trpiš muke porođaja; jer ostavljena ima mnogo više djece, negoli ona, koja ima muža."
Galaćanima 4,28A vi ste, braćo, po Izaku djeca obećanja.
Galaćanima 4,29Ali kako je onda onaj, koji se rodio po tijelu, progonio onoga, koji se rodio po Duhu, tako i sad.
Galaćanima 4,30Ali što kaže Pismo: "Istjeraj ropkinju i sina njezina; jer sin ropkinje neće biti baštinik sa sinom slobodne!"
Galaćanima 4,31Tako, braćo, nijesmo djeca ropkinje, nego slobodne.
Galaćanima 4,1 Hoću reći: sve dok je baštinik maloljetan, ništa se ne razlikuje od roba premda je gospodar svega:
Galaćanima 4,2pod skrbnicima je i upraviteljima sve do dana koji je odredio otac.
Galaćanima 4,3Tako i mi: dok bijasmo maloljetni, robovasmo počelima svijeta.
Galaćanima 4,4A kada dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi rođen, Zakonu podložan
Galaćanima 4,5da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo.
Galaćanima 4,6A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: "Abba! Oče!
Galaćanima 4,7Tako više nisi rob nego sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu.
Galaćanima 4,8Onda dok još niste poznavali Boga, služili ste bogovima koji po naravi to nisu.
Galaćanima 4,9Ali sada kad ste spoznali Boga - zapravo, kad je Bog spoznao vas - kako se sad opet vraćate k nemoćnim i bijednim počelima i opet im, ponovno, hoćete robovati?
Galaćanima 4,10Dane pomno opslužujete, i mjesece, i vremena, i godine!
Galaćanima 4,11Sve se bojim za vas! Da se možda nisam uzalud trudio oko vas!
Galaćanima 4,12Postanite, braćo, molim vas, kao ja jer i ja postadoh kao vi. Ničim me niste povrijedili.
Galaćanima 4,13Znate: prvi sam vam put za bolesti navješćivao evanđelje.
Galaćanima 4,14Svoju kušnju, moje tijelo, niste ni prezreli ni odbacili, nego ste me primili kao anđela Božjega, kao Krista Isusa.
Galaćanima 4,15Gdje je sada ono vaše blaženstvo? Svjedočim vam doista: kad bi bilo moguće, oči biste svoje bili iskopali i dali mi ih.
Galaćanima 4,16Tako? Postadoh li vam neprijateljem propovijedajući vam istinu?
Galaćanima 4,17Oni revnuju za vas, ne časno, nego - odvojiti vas hoće da onda vi za njih revnujete.
Galaćanima 4,18Dobro je da se za vas revnuje u dobru uvijek, a ne samo kad sam nazočan kod vas,
Galaćanima 4,19dječice moja, koju ponovno u trudovima rađam dok se Krist ne oblikuje u vama.
Galaćanima 4,20Htio bih sada biti kod vas, pa i jezik promijeniti, jer ne znam što bih s vama.
Galaćanima 4,21Recite mi vi, koji želite biti pod Zakonom, zar ne čujete Zakona?
Galaćanima 4,22Ta pisano je da je Abraham imao dva sina, jednoga od ropkinje i jednoga od slobodne.
Galaćanima 4,23Ali onaj od ropkinje rođen je po tijelu, a onaj od slobodne snagom obećanja.
Galaćanima 4,24To je slika. Doista, te žene dva su Saveza: jedan s brda Sinaja, koji rađa za ropstvo - to je Hagara.
Galaćanima 4,25Jer Hagara znači brdo Sinaj u Arabiji i odgovara sadašnjem Jeruzalemu jer robuje zajedno sa svojom djecom.
Galaćanima 4,26Onaj pak Jeruzalem gore slobodan je; on je majka naša.
Galaćanima 4,27Pisano je doista: Kliči, nerotkinjo, koja ne rađaš, podvikuj od radosti, ti što ne znaš za trudove! Jer osamljena više djece ima negoli udana.
Galaćanima 4,28Vi ste, braćo, kao Izak, djeca obećanja.
Galaćanima 4,29I kao što je onda onaj po tijelu rođeni progonio onoga po duhu rođenoga, tako je i sada.
Galaćanima 4,30Nego, što veli Pismo? Otjeraj sluškinju i sina njezina jer sin sluškinje ne smije biti baštinik sa sinom slobodne.
Galaćanima 4,31Zato, braćo, nismo djeca ropkinje nego slobodne.
Galaćanima 4,1Ovakva je dakle moja misao: Tako dugo vremena kako je baštinik dijete, on se u ničemu ne razlikuje od roba, on koji je gospodar svega;
Galaćanima 4,2već je podvrgnut skrbnicima i nadstojnicima sve do dana određenog po njegovom ocu .
Galaćanima 4,3A mi, isto tako, kad bijasmo djecom podložnom počelima svijeta, mi bijasmo robovima.
Galaćanima 4,4Ali, kad je došao čas navršavanja vremena, Bog je poslao svog Sina, rođenog od jedne žene i podvrgnutog *zakonu,
Galaćanima 4,5za platiti oslobođenje onih koji su podloženi zakonu, zato da nam bude dano biti usvojenim sinovima.
Galaćanima 4,6Sinovi, vi to zaista jeste: Bog je poslao u naša srca Duh svog Sina, koji viče: Abba - Oče!
Galaćanima 4,7Ti dakle, nisi više rob, već sin; i, kao sin, ti si također baštinikom: to je djelo Božje.
Galaćanima 4,8Nekada, dok ne poznavasmo Boga, vi bijaste podloženi bogovima koji, svojim naravi, to nisu,
Galaćanima 4,9ali sada, kad vi poznajete Boga, ili radije kad ste vi spoznati od njega, kako se možete opet okrenuti slabim i siromašnim počelima, voljni ponovo se podložiti onome?
Galaćanima 4,10Vi pazite pobožno dane, mjesece, doba, godine .
Galaćanima 4,11 Vi mi dajete povjerovati da sam radio za vas s čistim gubitkom!
Galaćanima 4,12Ponašajte se kao, budući da sam ja postao kao vi, Braćo, ja vas molim. Niste mi ništa krivo učinili.
Galaćanima 4,13Vi to znate dobro, bilo je to za vrijeme jedne bolesti da sam vam ja, po prvi put, navijestio dobru vijest;
Galaćanima 4,14i, ako izazovno za vas, kakvo već bi moje tijelo, vi niste pokazali ni prijezir, ni gađenje. Naprotiv, vi ste me prihvatili kao jednog *anđela Božjeg, kao Isusa Krista.
Galaćanima 4,15Gdje je dakle, vaša tadašnja radost? Jer, ja vam ovo svjedočim: da bijaste mogli, vi biste oči svoje iskopali da biste meni dali.
Galaćanima 4,16A sada, jesam li ja to postao vašim neprijateljem zato što vam govorim istinu?
Galaćanima 4,17Uslužnost koju vam oni iskazuju nije nepatvorena; oni samo hoće vas odvojiti od mene da bi oni sami postali predmetom vaše uslužnosti.
Galaćanima 4,18Ono što je dobro, to je da budu viđeni u dobronamjernoj uslužnosti, u svako vrijeme, a ne i samo kad sam ja nazočan među vama,
Galaćanima 4,19dječice moja koju, u boli, ja rađam nanovo, sve dok Krist ne bude oblikovan u vama.
Galaćanima 4,20Oh! želio bih biti uz vas u ovom času za naći način govorenja koji priliči, jer ne znam kako postupiti s vama.
Galaćanima 4,21Recite mi, vi koji hoćete biti podloženi *zakonu, ne razumijete li vi što kaže taj zakon?
Galaćanima 4,22Pisano je, naime, da Abraham imaše dva sina, jednog od služavke i jednog od slobodne žene;
Galaćanima 4,23ali, sin sluškinje bi rođen po tijelu, dok sin slobodne žene bijaše po učinku obećanja.
Galaćanima 4,24Ima tu jedna prispodoba: te žene su, naime, dva *saveza. Jedan, koji dolazi s brda Sinaj, rođen za ropstvo: to je Hahara
Galaćanima 4,25- jer, brdo Sinaj je u Arabiji. I Hagara odgovara sadašnjem Jeruzalemu, jer je on sada zajedno sa svojom djecom rob.
Galaćanima 4,26Ali, Jeruzalem odozgo je slobodan, i on je naša majka:
Galaćanima 4,27jer, pisano je: Raduje se, ti koja ne rađaš; kliči od radosti, ti koja nisi upoznala boli; jer brojnija su djeca napuštene nego djeca one koja ima supružnika.
Galaćanima 4,28A vi, Braćo, poput Izaka, vi ste djeca obećanja.
Galaćanima 4,29Ali, isto kao što onaj koji bijaše rođen iz tijela proganjaše tada onoga koji bijaše rođen prema Duhu, tako je tome još i sada.
Galaćanima 4,30Eh dobro! što kaže Pismo? Otjera sluškinju i njenog sina jer, ne treba sin sluškinjin baštiniti sa sinom slobodne žene.
Galaćanima 4,31Tako dakle, Braćo, mi nismo djeca sluškinje, već slobodne žene.
Galatima 4,1Ali velim: dok je našljednik mlad ništa nije bolji od roba, ako i jest gospodar od svega;
Galatima 4,2Nego je pod zapovjednicima i čuvarima tja do roka očina.
Galatima 4,3Tako i mi kad bijasmo mladi, bijasmo pod stihijama svijeta zarobljeni;
Galatima 4,4A kad se navrši vrijeme, posla Bog sina svojega jedinorodnoga, koji je rođen od žene i pokoren zakonu,
Galatima 4,5Da iskupi one koji su pod zakonom, da primimo posinaštvo.
Galatima 4,6I budući da ste sinovi, posla Bog Duha sina svojega u srca vaša, koji viče: Ava oče!
Galatima 4,7Tako već nijesi rob, nego sin; a ako si sin, i našljednik si Božij kroz Isusa Hrista.
Galatima 4,8Ali tada ne znajući Boga, služiste onima koji po sebi nijesu bogovi.
Galatima 4,9A sad poznavši Boga, i još poznati bivši od Boga, kako se vraćate opet na slabe i rđave stihije, kojima opet iznova hoćete da služite?
Galatima 4,10Gledate na dane i mjesece, i vremena i godine.
Galatima 4,11Bojim se za vas da se ne budem uzalud trudio oko vas.
Galatima 4,12Budite kao ja što sam; jer sam ja ko vi što ste. Braćo! molim vas, ništa mi ne učiniste nažao.
Galatima 4,13A znate da vam u slabosti tijela najprije propovjedih jevanđelje;
Galatima 4,14I napasti moje, koja bijaše tijelu mome, ne prezreste, ni popljuvaste, nego me primiste kao anđela Božijega, kao Hrista Isusa.
Galatima 4,15Kakovo bijaše onda vaše blaženstvo? Jer vam svjedočim da biste, kad bi moguće bilo, izvadili oči svoje i dali meni.
Galatima 4,16Tijem li vam postadoh neprijatelj istinu vam govoreći?
Galatima 4,17Oni ne revnuju dobro za vas nego hoće da vas odvoje, da im revnujete.
Galatima 4,18A dobro je revnovati svagda u dobru, i ne samo kad sam ja kod vas.
Galatima 4,19Dječice moja, koju opet s mukom rađam, dokle Hristovo obličje ne postane u vama;
Galatima 4,20Ali bih htio sad da sam kod vas, i da izmjenim glas svoj, jer ne mogu da se načudim za vas.
Galatima 4,21Kažite mi, vi koji hoćete pod zakonom da budete, ne slušate li zakona?
Galatima 4,22Jer je pisano da Avraam dva sina imade, jednoga od robinje, a drugoga od slobodne.
Galatima 4,23Ali koji bješe od robinje, po tijelu se rodi; a koji od slobodne, po obećanju.
Galatima 4,24Koje znači drugo: jer su ovo dva zavjeta: jedan dakle od gore Sinajske, koja rađa za robovanje a to je Agar.
Galatima 4,25Jer Agar znači Sinaj gora u Arapskoj, i poredi se sa sadašnjijem Jerusalimom, i služi sa djecom svojom.
Galatima 4,26A gornji Jerusalim slobodna je, koji je mati svima nama.
Galatima 4,27Jer je pisano: razveseli se, nerotkinjo koja ne rađaš; prokini i poviči, ti koja ne trpiš muke porođaja; jer pusta ima mnogo više djece negoli ona koja ima muža.
Galatima 4,28A mi smo, braćo, po Isaku djeca obećanja.
Galatima 4,29No kako onda onaj što se rodi po tijelu gonjaše duhovnoga, tako i sad.
Galatima 4,30Ali šta govori pismo? Istjeraj robinju i sina njezina; jer sin robinjin neće naslijediti sa sinom slobodne.
Galatima 4,31Tako, braćo, nijesmo djeca robinjina nego slobodne.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje