Galaćanima 5. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Galaćanima 5,1K slobodi nas je vodio Krist. Stojte dakle čvrsto i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti!
Galaćanima 5,2Evo, ja, Pavao, kažem vam: "Ako se obrežete, Krist vam neće ništa koristiti.
Galaćanima 5,3A opet svjedočim svakome čovjeku, koji se obreže, da je dužan izvršiti sav zakon.
Galaćanima 5,4Rastavljeni ste od Krista, koji hoćete zakonom da se opravdate, izgubiste milost.
Galaćanima 5,5Jer mi iščekujemo u Duhu iz vjere radu opravdanja.
Galaćanima 5,6Jer u Kristu Isusu niti što pomaže obrezanje, ni neobrezanje, nego vjera, koja radi po ljubavi.
Galaćanima 5,7Trčali ste dobro; tko vam je branio, da se ne pokoravate istini?
Galaćanima 5,8Ovo odvraćanje nije od onoga, koji vas je pozvao.
Galaćanima 5,9Malo kvasca ukiseli sve tijesto.
Galaćanima 5,10Ja se uzdam u vas u Gospodinu, da ništa drukčije nećete misliti. A tko vas buni, podnijet će osudu, makar tko bio.
Galaćanima 5,11A ako ja, braćo, još obrezanje propovijedam, zašto još trpim progone? Onda je uklonjeno spoticanje križa!
Galaćanima 5,12O da bi odsječeni bili oni, koji vas bune!
Galaćanima 5,13Jer ste vi, braćo, na slobodu pozvani; samo ne dajte, da sloboda bude na službu tijelu, nego ljubavlju služite jedan drugome!
Galaćanima 5,14Jer se sav zakon izvršuje u jednoj riječi: "Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe!"
Galaćanima 5,15Ali ako jedan drugoga grizete i izjedate, gledajte, da jedan drugoga ne istrijebite!
Galaćanima 5,16A velim: "U duhu živite, i želja tjelesnih nećete izvršiti!
Galaćanima 5,17Jer tijelo želi protiv duha, a duh protiv tijela; a ovo se protivi jedno drugome, da ne činite ono, što hoćete.
Galaćanima 5,18Ako li vas duh vodi, nijeste pod zakonom.
Galaćanima 5,19Očita su djela tjelesna, a ova su: "preljubočinstvo, nečistoća, besramnost, razuzdanost,
Galaćanima 5,20Idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, ljubomor, srdžbe, spletke, razdori, sljedbe,
Galaćanima 5,21Zavisti, ubojstva, pijanstva, razuzdane gozbe i ovim slična, za koja vam unaprijed kažem, kao što sam i prije rekao, da oni, koji tako što čine, neće postići kraljevstva Božjega.
Galaćanima 5,22A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost,
Galaćanima 5,23Krotkost, umjerenost; protiv ovakvih nema zakona.
Galaćanima 5,24A koji su Kristovi, raspeli su tijelo sa strastima i požudama.
Galaćanima 5,25Ako u duhu živimo, i hodajmo u duhu!
Galaćanima 5,26Ne tražimo tašte slave, tako da izazivamo jedan drugoga i zavidimo jedan drugome.
Galaćanima 5,1 Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva!
Galaćanima 5,2Evo ja, Pavao, velim vam: ako se obrežete, Krist vam ništa neće koristiti.
Galaćanima 5,3I ponovno jamčim svakom čovjeku koji se obreže: dužan je opsluživati sav Zakon.
Galaćanima 5,4Prekinuli ste s Kristom vi koji se u Zakonu mislite opravdati; iz milosti ste ispali.
Galaćanima 5,5Jer mi po Duhu iz vjere očekujemo pravednost, nadu svoju.
Galaćanima 5,6Uistinu, u Kristu Isusu ništa ne vrijedi ni obrezanje ni neobrezanje, nego - vjera ljubavlju djelotvorna.
Galaćanima 5,7Dobro ste trčali; tko li vas je samo spriječio da se više ne pokoravate istini?
Galaćanima 5,8Ta pobuda nije od Onoga koji vas zove!
Galaćanima 5,9Malo kvasca cijelo tijesto ukvasa.
Galaćanima 5,10Ja se uzdam u vas u Gospodinu: vi nećete drukčije misliti. A tko vas zbunjuje, snosit će osudu, tko god bio.
Galaćanima 5,11A ja, braćo, ako sveudilj propovijedam obrezanje, zašto me sveudilj progone? Onda je obeskrijepljena sablazan križa!
Galaćanima 5,12Uškopili se oni koji vas podbunjuju!
Galaćanima 5,13Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego - ljubavlju služite jedni drugima.
Galaćanima 5,14Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!
Galaćanima 5,15Ako li pak jedni druge grizete i glođete, pazite da jedni druge ne proždrete.
Galaćanima 5,16Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela!
Galaćanima 5,17Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete.
Galaćanima 5,18Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.
Galaćanima 5,19A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost,
Galaćanima 5,20idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja,
Galaćanima 5,21zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti.
Galaćanima 5,22Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost,
Galaćanima 5,23blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona.
Galaćanima 5,24Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama.
Galaćanima 5,25Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo!
Galaćanima 5,26Ne hlepimo za taštom slavom! Ne izazivajmo jedni druge, ne zaviđajmo jedni drugima!

Sadržaj | Sljedeće poglavlje