Tražilica


Galaćanima 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Galaćanima 6,1Braćo, ako i upadne čovjek u kakav prekršaj, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotkosti; a pazi na sebe, da i ti ne budeš iskušan!
Galaćanima 6,2Nosite bremena jedan drugoga, i tako ćete ispuniti zakon Kristov!
Galaćanima 6,3Jer ako tko misli, da je što, a nije ništa, vara sam sebe.
Galaćanima 6,4A svaki neka ispita svoje djelo, i tada će on samo u sebi imati slavu, a ne u drugome,
Galaćanima 6,5Jer će svaki svoje breme nositi.
Galaćanima 6,6A koji se uči riječi, neka dijeli od svakoga dobra onome, koji ga uči!
Galaćanima 6,7Ne varajte se: "Bog se ne da ružiti, jer što čovjek posije, ono će i požeti.
Galaćanima 6,8Jer koji sije u tijelo svoje, od tijela će požeti propast; a koji sije u duh, od duha će požeti život vječni.
Galaćanima 6,9A dobro činiti, neka nam ne dodija, jer ćemo u svoje vrijeme požeti, ako ne sustanemo.
Galaćanima 6,10Zato dakle, dok imamo vremena, činimo dobro svima, a osobito onima, koji su s nama u vjeri!
Galaćanima 6,11Vidite, kakvim sam slovima pisao vam rukom svojom!
Galaćanima 6,12Jer svi, koji hoće da se svide tijelom, oni vas sile, da se obrežete, samo da ne budu progonjeni zbog križa Kristova.
Galaćanima 6,13Jer ni oni sami, koji se obrezuju, ne drže zakona, nego hoće, da se vi obrežete, da se hvale vašim tijelom.
Galaćanima 6,14A ja, Bože sačuvaj, da se čim drugim hvalim, osim križem Gospodina našega Isusa Krista, po kojemu je meni svijet raspet, i ja svijetu.
Galaćanima 6,15Jer u Kristu Isusu niti što pomaže obrezanje, ni neobrezanje, nego novi stvor.
Galaćanima 6,16I svi, koji po ovome pravilu žive, na njih mir i milosrđe, i na Izraela Božjega!
Galaćanima 6,17Od sada neka mi nitko ne dosađuje, jer ja nosim na tijelu svojemu znakove Gospodina Isusa!
Galaćanima 6,18Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim, braćo! Amen.
Galaćanima 6,1 Braćo, ako se tko i zatekne u kakvu prijestupu, vi, duhovni, takva ispravljajte u duhu blagosti. A pazi na samoga sebe da i ti ne podlegneš napasti.
Galaćanima 6,2Nosite jedni bremena drugih i tako ćete ispuniti zakon Kristov!
Galaćanima 6,3Jer misli li tko da jest štogod, a nije ništa, sam sebe vara.
Galaćanima 6,4Svatko neka ispita sam svoje djelo pa će onda u samom sebi imati čime se dičiti, a ne u usporedbi s drugim.
Galaćanima 6,5Ta svatko će nositi svoj teret.
Galaćanima 6,6Koji se uči Riječi, neka sva dobra dijeli sa svojim učiteljem.
Galaćanima 6,7Ne varajte se: Bog se ne da izrugivati! Što tko sije, to će i žeti!
Galaćanima 6,8Doista, tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni.
Galaćanima 6,9Neka nam ne dozlogrdi činiti dobro: ako ne sustanemo, u svoje ćemo vrijeme žeti!
Galaćanima 6,10Dakle, dok imamo vremena, činimo dobro svima, ponajpače domaćima u vjeri.
Galaćanima 6,11Gledajte kolikim vam slovima pišem svojom rukom.
Galaćanima 6,12Svi koji se hoće praviti važni tijelom, sile vas na obrezanje, samo da zbog križa Kristova ne bi trpjeli progonstvo.
Galaćanima 6,13Ta ni sami obrezani ne opslužuju Zakona, ali hoće da se vi obrežete da bi se mogli ponositi vašim tijelom.
Galaćanima 6,14A ja, Bože sačuvaj da bih se ičim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu.
Galaćanima 6,15Uistinu, niti je što obrezanje niti neobrezanje, nego - novo stvorenje.
Galaćanima 6,16A na sve koji se ovoga pravila budu držali, i na sveg Izraela Božjega - mir i milosrđe!
Galaćanima 6,17Ubuduće neka mi nitko ne dodijava jer ja na svom tijelu nosim biljege Isusove!
Galaćanima 6,18Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim, braćo! Amen
Galaćanima 6,1Braćo, ako se dogodi nekom od braće da padne u grijeh, vama je, duhovnima, uspraviti u njemu duh blagosti; pazi na sebe: ne možeš li i ti također pasti u napast?
Galaćanima 6,2Nosite terete, jedni drugima; ispunjavajte tako zakon Kristov.
Galaćanima 6,3Jer, ako se netko drži osobitom osobom, on koji je nitko, taj je sebe samog nasamario.
Galaćanima 6,4Već da svatko ispita svoje djelo; tada, ako se nađe razlog za ponos, bit će to u odnosu na njega samog, a ne u odnosu na drugog.
Galaćanima 6,5Jer, svatko će nositi svoj vlastiti teret.
Galaćanima 6,6Nek onaj koji prima poduku Riječi ustanovi dio u svim svojim dobrima u korist onoga koji ga poučava tome.
Galaćanima 6,7Ne utvarajte sebi: Bog se ne pušta omalovažavati; jer, ono što čovjek sije, to će i žnjeti.
Galaćanima 6,8Onaj koji sije za svoje vlastito tijelo žnjet će ono što tijelo proizvodi: propadljivost. Onaj koji sije za Duh žnjet će ono što Duh proizvodi: *život vječni.
Galaćanima 6,9Činimo neumorno dobro; jer, u dano vrijeme, požnjet ćemo ako se ne opustimo.
Galaćanima 6,10Dakle, toliko koliko raspolažemo vremenom, radimo za dobro svih, naročito za ono naših bliskih u vjeri.
Galaćanima 6,11Gledajte ova velika slova: ja vam ih pišem vlastitom rukom!
Galaćanima 6,12Ljudi željni činiti se važnim u tjelesnom poretku, evo ljudi koji vam nameći *obrezanje. Njihov jedini cilj je da ne budu proganjani zbog križa Kristova.
Galaćanima 6,13jer, oni čak i kad se daju obrezati ne paze *zakona; oni ipak hoće da vi budete obrezani, da bi imali, u vašem tijelu, jedan naslov slave.
Galaćanima 6,14Za mene, ne, nikad drugog naslova slave osim križa našeg Gospodina Isusa Krista; po njemu, svijet je razapet za mene, kao što sam ja za *svijet.
Galaćanima 6,15Jer, ono što mi je važno, to nije ni obrezanje, ni neobrezanje, već novo stvaranje.
Galaćanima 6,16Na one koji se ponašaju prema tom pravilu, mir i milosrđe, kao i na Izrael Božji.
Galaćanima 6,17Od sada, nek mi nitko ne prouzroči nevolja; jer ja, ja nosim na svom tijelu znakove Isusove .
Galaćanima 6,18Nek milost našeg Gospodina Isusa Krista bude s vašim duhom, Braćo Amen.
Galatima 6,1Braćo! ako i upadne čovjek u kakav grijeh, vi duhovni ispravljajte takovoga duhom krotosti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan.
Galatima 6,2Nosite bremena jedan drugoga, i tako ćete ispuniti zakon Hristov.
Galatima 6,3Jer ako ko misli da je što a nije ništa, umom vara sebe.
Galatima 6,4A svaki da ispita svoje djelo, i tada će sam u sebi imati slavu, a ne u drugome.
Galatima 6,5Jer će svaki svoje breme nositi.
Galatima 6,6A koji se uči riječi neka daje dijel od svakoga dobra onome koji ga uči.
Galatima 6,7Ne varajte se: Bog se ne da ružiti; jer šta čovjek posije ono će i požnjeti.
Galatima 6,8Jer koji sije u tijelo svoje, od tijela će požnjeti pogibao; a koji sije u duh, od duha će požnjeti život vječni.
Galatima 6,9A dobro činiti da nam se ne dosadi; jer ćemo u svoje vrijeme požnjeti ako se ne umorimo.
Galatima 6,10Zato dakle dok imamo vremena da činimo dobro svakome, a osobiti onima koji su s nama u vjeri.
Galatima 6,11Vidite koliko vam napisah rukom svojom!
Galatima 6,12Koji hoće da se hvale po tijelu oni vas nagone da se obrezujete, samo da ne budu gonjeni za krst Hristov.
Galatima 6,13Jer ni oni sami koji se obrezuju ne drže zakona, nego hoće da se vi obrezujete da se vašijem tijelom hvale.
Galatima 6,14A ja Bože sačuvaj da se čim drugijem hvalim osmi krstom Gospoda našega Isusa Hrista, kojega radi razape se meni svijet, i ja svijetu.
Galatima 6,15Jer u Hristu Isusu niti što pomaže obrezanje ni neobrezanje, nego nova tvar.
Galatima 6,16I koliko ih god po ovome pravilu žive, na njima biće mir i milost, i na Izrailju Božijemu.
Galatima 6,17Više da mi niko ne dosađuje, jer ja rane Gospoda Isusa na tijelu svojemu nosim.
Galatima 6,18Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa duhom vašijem, braćo. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje