Tražilica


Habakuk 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Habakuk 1,1Presuda, koju je prorok Habakuk primio u viđenju.
Habakuk 1,2Dokle ću već, Gospode, vapiti za spasenjem, a ti ne čuješ. Ja ti vičem: "Nasilje!" A ti ne pomažeš.
Habakuk 1,3Zašto puštaš da gledam zlo, i zašto gledaš tlačenje? Razor, nasilje imam pred očima, svađa plane, nesloga nastane.
Habakuk 1,4Zato dolazi zakon izvan snage, pravda ne izlazi nikada na dan; jer bezbožnik hvata u mrežu pravednika, zato sud izlazi naopako.
Habakuk 1,5Gledajte na narode! Pogledajte, čudite se, jest, čudite se, jer jedan čini djelo u vaše dane. Nikada ne biste vjerovali, kad bi vam se pripovijedalo.
Habakuk 1,6Jer evo, ja ću podignuti Kaldejce, narod ljut, okretan, koji prolazi širom zemlje, da osvoji naselja, što nijesu njegova.
Habakuk 1,7Strašan je i strahovit; on poznaje samo svoje pravo i svoj zakon.
Habakuk 1,8Brži su mu konji od risova, žešći od vukova uveče. Konjanici njegovi doletjet će, konjanici njegovi dolaze izdaleka. Doletjet će kao orao, kad hrli na lov.
Habakuk 1,9Svi idu za nasiljem. Lice im je kao vjetar istočnjak. Pokupit će roblje kao pijesak.
Habakuk 1,10Ruga se kraljevima, smije se knezovima. Nasmije se svakoj tvrđavi. Naspe nasip i zauzme ga.
Habakuk 1,11Tada zašumi kao vjetar i ode dalje s opačinom. Njemu je snaga kao bog njegov postala.
Habakuk 1,12Nijesi li ti, Gospode, odvijeka Bog moj, Svetac moj, Mi nećemo umrijeti. Gospode, ti si ga odredio samo za sud! Hridino, ti si ga postavila za kaznu!
Habakuk 1,13Odveć su čiste oči tvoje, da gledaš zlo; ne možeš gledati nepravde. Zašto gledaš bezbožnika i šutiš, kad zao proždire bolje.
Habakuk 1,14Učinio si ljude kao ribe u moru, kao crve, što nemaju gospodara.
Habakuk 1,15Izvlači ih sve udicom, hvata ih u mrežu i zgrće ih u predu svoju, zato se veseli i raduje.
Habakuk 1,16Zato žrtvuje svojoj mreži, kadi svojoj pređi, jer svoj pretili plijen duguje njima, svoju izabranu hranu.
Habakuk 1,17Ima li on zato jednako ispražnjivati svoju mrežu, da ubijaju narode nemilice?
Habakuk 1,1 Proroštvo koje vidje prorok Habakuk.
Habakuk 1,2Dokle ću, Jahve, zapomagati, a da ti ne čuješ? Vikati k tebi "Nasilje!" a da ti ne spasiš?
Habakuk 1,3Zašto mi nepravdu iznosiš pred oči, zašto gledaš ugnjetavanje? Pljačka je i nasilje preda mnom. Raspra je, razmirica bjesni!
Habakuk 1,4Zakon je izgubio snagu, a pravda se ni načas ne pomalja. Da, zlikovac progoni pravednika, pravo je stoga izopačeno.

Habakuk 1,5Obazrite se na narode, pogledajte, čudite se, zapanjite! Jer u vaše dane činim djelo u koje ne biste vjerovali da vam ga tko ispriča.
Habakuk 1,6Da! Evo dižem Kaldejce, narod divlji i naprasit što nadire širom zemlje da obitavališta otme tuđa.
Habakuk 1,7On je strašan i jezovit, od njega samog izlazi njegovo pravo i njegov ponos.
Habakuk 1,8Konji su mu brži od leoparda, hitriji od vukova uvečer; jahači mu poskakuju, stižu izdaleka, ustremljeni k`o orlovi da plijen proždru.
Habakuk 1,9Svi će doći rad` grabeža, lica im žegu k`o istočni vjetar, grabe roblje kao pijesak!
Habakuk 1,10Taj se narod kraljevima ruga, podsmjehuje knezovima, poigrava se svim utvrdama, nasipa zemlju i zauzima ih.
Habakuk 1,11Tad se k`o vjetar okrenu i ode, zlikovac komu je snaga bog postala.

Habakuk 1,12Nisi li od davnih vremena, Jahve, Bože moj, Sveče moj? Ti koji ne umireš! Ti si, Jahve podigao ovaj narod radi pravde, postavio ga, Stijeno, da kažnjava.
Habakuk 1,13Prečiste su tvoje oči da bi zloću gledale. Ti ne možeš motriti tlačenja. Zašto gledaš vjerolomce, šutiš kad zlikovac ništi pravednijeg od sebe?
Habakuk 1,14Postupaš s ljudima k`o s morskim ribama, k`o s gmazovima što nemaju gospodara!
Habakuk 1,15On ih sve lovi na udicu, izvlači ih mrežom, pređom ih skuplja i tako se raduje i likuje.
Habakuk 1,16Stog žrtvuje mreži svojoj, pali tamjan svojoj pređi jer mu pribavljaju zalogaj slastan, hranu pretilu.
Habakuk 1,17Valja li, dakle, da neprestano poteže mač i kolje narod nemilice?

Habakuk 1,1Proglas kojim bi zadužen prorok Habakuk u jednom viđenju. Prvi prorokov poziv Bogu
Habakuk 1,2Dokle sve GOSPODE, moj poziv u pomoć nije se uzdizao? Ti ne slušaš. Ja ti kričim o nasilju, ti ne spašavaš.
Habakuk 1,3Zašto mi pokazuješ udes, prihvaćaš li ti predstavu tlačenja? Nasuprot meni ničeg drugog do pustošenja i nasilja; ima li jedna parba, grdnja prevladava .
Habakuk 1,4Dakle, zakon se ukrutio, a pravo ne vidi više dana. Kad opaki može vezati pravednog, tada, pravo koje izlazi na dan izopačeno je. :
Habakuk 1,5Gledajte predstavu među narodima, nek vas prođu srsi! Jer, od sada netko prelazi na djela, a vi ne povjerujte kad vam priopće to!
Habakuk 1,6Jer, evo mene! Ja ću iskrsnuti Kaldejce, taj neumoljivi i nemilosrdni narod koji prolazi širom zemlje za prisvojiti sebi boravišta koja nisu njegova.
Habakuk 1,7On je zastrašujući i grozan, on sam utemeljuje svoje pravo i svoju prevlast.
Habakuk 1,8Njegovi su konji hitriji od leoparda, oni imaju više oštrine no noću vuci. Njegovi se konjanici šire, njegovi konjanici dolaze iz daleka, oni lete kao orao koji se sunovraćuje na svoj plijen.
Habakuk 1,9Sve na silu, evo ga kako dolazi, lica ustremljenog prema naprijed; on je nakupio zarobljenika kao pijeska .
Habakuk 1,10On je taj koji se ruga kraljevima. Prinčevi su igračka za njega. On je taj koji se poigrava sa svakom utvrdom: da bi ju uzeo on podiže nasip zemljani.
Habakuk 1,11To je dakle duh se promijenio. On je zanemario i skrivio; onaj tamo, njegova snaga je njegov : bog!
Habakuk 1,12Nisi li ti koji, od iskona, je GOSPOD, moj Bog, Moj Svetac? Mi nećemo umrijeti! GOSPODE, ti si ga postavio za suđenje; Stijenu, ti si ju učvrstio za podsjećanje na zapovijed .
Habakuk 1,13Ti imaš oči suviše čiste za vidjeti zlo, ti ne možeš prihvatiti prizore tlačenja; zašto ti tada prihvaćaš prizor lopova. šutiš kad opaki proždire pravednijeg od sebe?
Habakuk 1,14Ti stvaraš od sada ljude prema slici morskih riba, onog što vrvi bez svog gospodara:
Habakuk 1,15onaj1 tamo sve ih hvata udicom, on ih vadi mrežom, skuplja ih u koču. Tada, on je radostan, on kliče,
Habakuk 1,16tada, on nudi jednu *žrtvu svojoj mreži, *tamjana svojoj koči, jer one su nabubrene za njega jednim obilnim dijelom, jednom izdašnom hranom.
Habakuk 1,17Tada, hoće li on isprazniti svoju mrežu, da pobija još naroda bez predaha i bez milosti?
Avakum 1,1Breme koje vidje prorok Avakum.
Avakum 1,2Dokle ću, Gospode, vapiti a ti nećeš da čuješ? dokle ću ti vikati: nasilje! a ti nećeš da izbaviš?
Avakum 1,3Zašto puštaš da vidim bezakonje, i da gledam muku i grabež i nasilje pred sobom, i kako podižu svađu i raspru?
Avakum 1,4Zato se ostavlja zakon, i sud ne izlazi nigda, jer bezbožnik optječe pravednika, zato sud izlazi izopačen.
Avakum 1,5Pogledajte po narodima i vidite, i čudite se i divite se, jer ću učiniti djelo u vaše dane kojega nećete vjerovati kad se stane pripovijedati.
Avakum 1,6Jer, evo, ja ću podignuti Haldejce, narod ljut i nagao, koji će ići po zemlji širom da osvoji naselja koja nijesu njegova.
Avakum 1,7Žestok je i strašan, sud njegov i vlast njegova od njega izlazi.
Avakum 1,8Konji će mu biti brži od risova i ljući od vukova uveče, veliko će mnoštvo biti konjika njegovijeh, i idući izdaleka konjici njegovi doletjeće kao orao kad hiti na lov.
Avakum 1,9Svi će doći na grabež, s lica će biti kao istočni vjetar, pokupiće roblje kao pijesak.
Avakum 1,10I carevima će se rugati i knezovi će im biti potsmijeh, smijaće se svakom gradu, nasuće zemlje, i uzeće ga.
Avakum 1,11Tada će mu se promijeniti duh, proći će i skriviće; ta će mu sila njegova biti od boga njegova.
Avakum 1,12Nijesi li ti od vijeka, Gospode Bože moj, sveče moj? nećemo umrijeti; ti si ga, Gospode, odredio za sud; i utvrdio si ga, stijeno, za karanje.
Avakum 1,13Čiste su oči tvoje da ne možeš gledati zla, i bezakonja ne možeš gledati; zašto gledaš bezakonike? mučiš, kad bezbožnik proždire pravijega od sebe?
Avakum 1,14I hoćeš li ostaviti ljude kao ribe morske, kao bubine, koje nemaju gospodara?
Avakum 1,15Izvlači ih sve udicom, hvata ih u mrežu svoju, i zgrće ih pređom svojom, zato se veseli i raduje.
Avakum 1,16Zato prinosi žrtvu svojoj mreži, i kadi svojoj pređi; jer je tijem dio njegov pretio i hrana mu izabrana.
Avakum 1,17Hoće li zato izvlačiti mrežu svoju i jednako ubijati narode nemilice?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje