Tražilica


Hebrejima 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hebrejima 10,1Jer kako zakon ima samo sjenu budućih dobara, a ne bitnu sliku stvari, to ne može nikada usavršiti one, koji pristupaju svake godine i prinose neprestano one iste žrtve;
Hebrejima 10,2Inače bi prestale prinositi se, kad oni, koji služe, ne bi više imali nikakve savjesti za grijehe, kad su se jednom očistili;
Hebrejima 10,3Nego se njima svake godine čini spomen na grijehe.
Hebrejima 10,4Jer krv junaca i jaraca ne može oduzeti grijeh.
Hebrejima 10,5Zato ulazeći u svijet govori: "žrtava i darova nijesi htio, ali si mi tijelo pripravio.
Hebrejima 10,6Paljenice i žrtve za grijeh nijesu ti bile ugodne,
Hebrejima 10,7Tada rekoh: "Evo dolazim u početku knjige pisano je za mene, da činim volju tvoju, o Bože!"
Hebrejima 10,8Prije rekavši: "žrtava i darova i paljenica i žrtava za grijeh nijesi htio, niti su ti bili ugodni", što se po zakonu prinose;
Hebrejima 10,9Tada reče: "Evo dolazim, da učinim o Bože volju tvoju." Dokida prvo, da postavi drugo.
Hebrejima 10,10U ovoj smo volji posvećenu prinosom tijela Isusa Krista jedanput zauvijek.
Hebrejima 10,11I svaki svećenik svaki dan služi i iste žrtve mnogo puta prinosi, koje nikad ne mogu oduzeti grijeha;
Hebrejima 10,12A on prinesavši jednu žrtvu za grijehe sjedi svagda s desne strane Bogu,
Hebrejima 10,13Čekajući dalje, "dok se polože neprijatelji njegovi za podnožje nogama njegovim."
Hebrejima 10,14Jer je jednim prinosom usavršio zauvijek one, koji bivaju posvećeni.
Hebrejima 10,15A svjedoči nam i Duh Sveti, jer izakako je rekao: "
Hebrejima 10,16"Ovo je zavjet, koji ću sklopiti s njina poslije onih dana, govori Gospodin, dat ću zakone svoje u srca njihova, i u pamet njihovu napisat ću ih;
Hebrejima 10,17I grijeha njihovih i bezakonja njihovih neću se više spominjati,"
Hebrejima 10,18A gdje je oproštenje ovih, ondje nema više prinosa za grijeh.
Hebrejima 10,19Imajući dakle, braćo, pouzdanje ulaziti u Svetinju nad svetinjama krvlju Isusovom,
Hebrejima 10,20Koji nam je otvorio pat novi i živi zavjesom, to jest, tijelom svojim,
Hebrejima 10,21I velikoga svećenika nad kućom Božjom:
Hebrejima 10,22Pristupajmo istinitim srcem u punini vjere, očišćeni u srcima od zle savjesti, i oprani po tijelu vodom čistom!
Hebrejima 10,23Držimo se tvrdo vjere u nadu jer je vjeran onaj, koji je obećao,
Hebrejima 10,24I pazimo jedan na drugoga u poticanju k ljubavi i dobrim djelima;
Hebrejima 10,25Ne ostavljajmo skupštine svoje, kao što neki imaju običaj, nego bodrimo jedan drugoga, i toliko većma, koliko vidite, da se približuje dan.
Hebrejima 10,26Jer kad mi griješimo dragovoljno, pošto smo primili poznanje istine, nema više žrtve za grijehe;
Hebrejima 10,27Nego strašno čekanje suda i jarost ognja, koji će pojesti protivnike.
Hebrejima 10,28Tko prestupi zakon Mojsijev, bez milosrđa umire kod dva ili tri svjedoka.
Hebrejima 10,29Koliko goru, mislite, da će zaslužiti kaznu onaj, koji Sina Božjega pogazi, i krv zavjeta, kojom je bio posvećen, za nečistu drži, i Duha milosti obruži?
Hebrejima 10,30Jer znamo onoga, koji reče: "Moja je osveta, ja ću uzvratiti," i opet: "Gospodin će suditi narodu svojemu."
Hebrejima 10,31Strašno je upasti u ruke Boga živoga.
Hebrejima 10,32A spominjite se prijašnjih dana, u koje prosvijetljeni mnogu borbu muka podnesoste,
Hebrejima 10,33Sami sad postavši prizor zbog sramota i nevolja, sad postavši drugovi onima, koje stiže sudbina takva.
Hebrejima 10,34Jer ste i čuvstvovali sa sužnjima, i podnijeli ste s radošću otimačinu svojih dobara, znajući, da imate bolje i trajno imanje.
Hebrejima 10,35Ne gubite dakle pouzdanja svojega, koje ima veliku plaću!
Hebrejima 10,36Jer vam je strpljivost od potrebe, da ispunivši volju Božju postignete obećanje.
Hebrejima 10,37"Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj, koji treba da dođe, i neće zakasniti.
Hebrejima 10,38A pravednik moj živjet će od vjere; ako li odstupi, neće mojoj duši ugoditi."
Hebrejima 10,39A mi, braćo, nijesmo od onih, koji odstupaju na propast, nego od onih, koji vjeruju, da spase dušu.
Hebrejima 10,1 Budući da Zakon ima tek sjenu budućih dobara, a ne sam lik zbiljnosti, on uistinu žrtvama koje se - iz godine u godinu iste - neprestano prinose ne može nikada usavršiti one što pristupaju.
Hebrejima 10,2Ta ne bi li se prestale prinositi kad bogoslužnici, jednom očišćeni, ne bi više imali nikakve svijesti grijeha?
Hebrejima 10,3Ali po njima se iz godine u godinu podsjeća na grijehe.
Hebrejima 10,4Jer krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeha.
Hebrejima 10,5Zato On ulazeći u svijet veli: Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio;
Hebrejima 10,6paljenice i okajnice ne sviđaju ti se.
Hebrejima 10,7Tada rekoh: "Evo dolazim!" U svitku knjige piše za mene: "Vršiti, Bože, volju tvoju!
Hebrejima 10,8Pošto gore reče: Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice - koje se po Zakonu prinose - ne mile ti se i ne sviđaju,
Hebrejima 10,9veli zatim: Evo dolazim vršiti volju tvoju! Dokida prvo da uspostavi drugo.
Hebrejima 10,10U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.
Hebrejima 10,11I svaki je svećenik dan za danom u bogoslužju te učestalo prinosi iste žrtve, koje nikako ne mogu odnijeti grijeha.
Hebrejima 10,12A ovaj, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu
Hebrejima 10,13čekajući otad dok se neprijatelji ne podlože za podnožje nogama njegovim.
Hebrejima 10,14Jednim uistinu prinosom zasvagda usavrši posvećene.
Hebrejima 10,15A to nam svjedoči i Duh Sveti. Pošto je doista rekao:
Hebrejima 10,16"Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana", Gospodin govori: "Zakone ću svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu.
Hebrejima 10,17I grijeha se njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati.
Hebrejima 10,18A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih.
Hebrejima 10,19Imamo dakle, braćo, slobodan ulaz u Svetinju po krvi Isusovoj -
Hebrejima 10,20put nov i živ što nam ga On otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo;
Hebrejima 10,21imamo i Velikog svećenika nad kućom Božjom.
Hebrejima 10,22Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom.
Hebrejima 10,23Čuvajmo nepokolebljivu vjeru nade jer je vjeran Onaj koji dade obećanje.
Hebrejima 10,24I pazimo jedni na druge da se potičemo na ljubav i dobra djela
Hebrejima 10,25te ne propuštamo svojih sastanaka, kako je u nekih običaj, nego se hrabrimo, to više što više vidite da se bliži Dan.
Hebrejima 10,26Jer ako svojevoljno griješimo pošto primismo spoznanje istine, nema više žrtve za grijehe,
Hebrejima 10,27nego strašno isčekivanje suda i bijesa ognja što će proždrijeti protivnike.
Hebrejima 10,28Je li tko prekršio Zakon Mojsijev, bez milosrđa biva pogubljen na osnovi dvojice ili trojice svjedoka.
Hebrejima 10,29Zamislite koliko li će goru kaznu zavrijediti tko Sina Božjega pogazi, i nečistom smatra krv Saveza kojom je posvećen, i Duha milosti pogrdi?
Hebrejima 10,30Ta poznajemo Onoga koji je rekao: Moja je odmazda, ja ću je vratiti; i još: Sudit će Gospodin svome puku.
Hebrejima 10,31Strašno je upasti u ruke Boga živoga.
Hebrejima 10,32A spomenite se onih prvih dana kada ste, tek prosvijetljeni, izdržali veliku patničku borbu:
Hebrejima 10,33ovamo javno izvrgnuti porugama i nevoljama, onamo postavši zajedničari onih s kojima se tako postupalo.
Hebrejima 10,34I doista, sa sužnjevima ste suosjećali i s radošću prihvatili otimanje dobara znajući da imate bolji, trajan posjed.
Hebrejima 10,35Ne gubite dakle pouzdanja! Pripada mu velika plaća!
Hebrejima 10,36Postojanosti vam uistinu treba da biste vršeći volju Božju zadobili obećano.
Hebrejima 10,37Jer još malo, sasvim malo, i Onaj koji dolazi doći će i neće zakasniti
Hebrejima 10,38A pravednik će moj od vjere živjeti, ako li pak otpadne, ne mili se on duši mojoj.
Hebrejima 10,39A mi nismo od onih koji otpadaju, sebi na propast, nego od onih koji vjeruju na spas duše.
Hebrejima 10,1Ne posjeduj ući no oris bud ućih dobara a ne sam izraz stvarnosti, zakon je zauvijek nesposoban, usprkos *žrtvama, uvijek istim, u beskraj nuđenim svake godine, voditi k ispunjenju one koji dolaze uzeti sudioništvo.
Hebrejima 10,2Inače, ne bi li se prestalo darovati uz jednostavni razlog da, *očišćeni jedanput, oni koji tako vrše svoje bogosluženje ne bi više imali svijesti o nikakvom grijehu?
Hebrejima 10,3Ali, naime, putem tih žrtava, polaže se grijehove u sjećanje svake godine.
Hebrejima 10,4Jer, nemoguće je da *krv bikova i jaraca oduzima grijehove.
Hebrejima 10,5Također, ulazeći u svijet, Krist kaže: Žrtvu i milodar, ti nisi htio, Ali ti si mi oblikovao jedno tijelo.
Hebrejima 10,6Holokausti i *žrtve za grijehe nisu ti godili.
Hebrejima 10,7Tad sam ja rekao: Evo mene, jer o meni pisano je to u svitku knjige: Ja sam došao, o Bože, za izvršiti tvoju volju.
Hebrejima 10,8On najprije izjavljuje: Žrtve, milodari, žrtve za grijehove, Ti ih nisi htio, oni ti nisu godili. Tu se radi, zabilježite to, o milo- darima propisanim Zakonom.
Hebrejima 10,9On tada kaza: On ukloni prvo bogoslužje za uspostaviti drugo.
Hebrejima 10,10U toj volji mi smo bili *žrtvovani po ponudi tijela Isusa Krista, učinjenom jednom za svagda.
Hebrejima 10,11I dok svaki *svećenik stoji svaki dan za ispuniti svoje poslove i nudi često iste žrtve, koje su zauvijek nesposobne ukloniti grijehove,
Hebrejima 10,12on, naprotiv, nakon što je ponudio za grijehove jednu jedinstvenu žrtvu, sjede zauvijek desno Bogu
Hebrejima 10,13i od sada čeka da njegovi neprijatelji budu svedeni na to da mu služe kao podnožnik.
Hebrejima 10,14Jednom jedinstvenom žrtvom, naime, on je doveo k ispunjenju one koje posvećuje.
Hebrejima 10,15To nam Sveti Duh također potvrđuje. Jer nakon što je rekao:
Hebrejima 10,16Evo *saveza kojim ću se povezati s njima nakon onih dana, Gospodin je izjavio: Dajući svoje zakone, U njihovim srcima i u njihovim mislima ja ću ih upisati,
Hebrejima 10,17A njihovih grijehova i njihovih nepravdi ja se više sjećati neću.
Hebrejima 10,18A, gdje ima jedan oprost, ne nudi se više žrtva za grijehove.
Hebrejima 10,19Mi tako, Braćo, imamo punu pouzdanost pristupiti *svetištu po *krvi Isusovoj.
Hebrejima 10,20Tu mi imamo jedan novi i živi put, koji je on uspostavio kroz zavjesu, to jest svojom ljudskošću.
Hebrejima 10,21I mi imamo jednog uzvišenog *svećenika postavljenog nad kućom Božjom.
Hebrejima 10,22Približimo se dakle jednim pravim srcem i u punini vjere, srca *očišćenog od sveg grijeha savjesti i tijela opranog u čistoj vodi;
Hebrejima 10,23bez uvijanja, nastavimo potvrđivati našu nadu, jer on je pouzdan, onaj koji je obećao.
Hebrejima 10,24Bdijmo jedni nad drugima, za podsticati se na milosrdnost i dobra djela.
Hebrejima 10,25Ne napuštajmo naših sabora, kao što su neki uobičajili, već ohrabrujmo se i to utoliko više što vi vidite primicati se *Dan.
Hebrejima 10,26Jer, mi promišljeno griješimo nakon što smo primili punu spoznaju istine, ne ostaje više za grijehe nikakva *žrtva,
Hebrejima 10,27već samo jedno strašno iščekivanje suđenja i žestine vatre koja treba progutati buntovnike.
Hebrejima 10,28Netko krši zakon Mojsijev? Bez milosti, na izjavu dvojice ili trojice svjedoka, za njega to je smrt.
Hebrejima 10,29Koju to još strožiju kaznu ne bi zaslužio, zamislite, onaj koji bude gazio nogama Sina Božjeg, koji bude oskrnavio krv *saveza u kojem je on bio *posvećen, i koji bude uvrijedio Duh milosti?
Hebrejima 10,30Mi njega poznajemo, naime, njega koji reče: Moja je osveta, ja sam taj koji će naplaćivati! I još: Gospodin će suditi narod svoj.
Hebrejima 10,31Grozno je pasti u ruke Bogu živom.
Hebrejima 10,32Ali, sjetite se svojih početaka: jedva da ste bili primili svjetlost a, već ste podnosili teški i bolni boj,
Hebrejima 10,33ovdje, dan za predstavu pod uvrjedama i proganjanjima; ondje, postali sudionici s onima koji trpe takva postupanja.
Hebrejima 10,34I naime, vi ste uzeli dio u patnji uznika i prihvatili s radošću grabež vaših dobara, znaj ući za jedan bolji i trajniji posjed.
Hebrejima 10,35Ne gubite svoje pouzdanje, ono dobija jednu veliku naknadu.
Hebrejima 10,36To je ono ustrajavanje, naime koje ste vi trebali, za ispuniti volju Božju i tako dobiti ostvarenje obećanja.
Hebrejima 10,37Jer još tako malo, tako malo vremena, i onaj koji dolazi bit će tu, on neće zakasniti.
Hebrejima 10,38Moj pravednik po vjeri živjet će, ali, otpadne li, moja duša više u njemu ne nalazi zadovoljstva.
Hebrejima 10,39Mi nismo ljudi za činiti otpadništvo za svoju propast, već ljudi vjere za spas svojih duša.
Jevrejima 10,1Jer zakon imajući sjen dobara koja će doći, a ne samo obličje stvari, ne može nikada savršiti one koji pristupaju svake godine i prinose one iste žrtve.
Jevrejima 10,2Inače bi prestale prinositi se, kad oni koji služe ne bi više imali nikake savjesti za grijehe, kad se jednom očiste;
Jevrejima 10,3Nego se njima svake godine čini spomen za grijehe.
Jevrejima 10,4Jer krv junčija i jarčija ne može uzeti grijeha.
Jevrejima 10,5Zato ulazeći u svijet govori: žrtava i darova nijesi htio, ali si mi tijelo pripravio.
Jevrejima 10,6Žrtve i prilozi za grijeh nijesu ti bili ugodni.
Jevrejima 10,7Tada rekoh: evo dođoh, u početku knjige pisano je za mene, da učinim volju tvoju, Bože.
Jevrejima 10,8I više kazavši: priloga i prinosa i žrtava, i žrtava za grijehe nijesi htio, niti su ti bili ugodni, što se po zakonu prinose;
Jevrejima 10,9Tada reče: evo dođoh da učinim volju tvoju, Bože. Ukida prvo da postavi drugo.
Jevrejima 10,10Po kojoj smo volji mi osvećeni prinosom tijela Isusa Hrista jednom.
Jevrejima 10,11I svaki sveštenik stoji svaki dan služeći i jedne žrtve mnogo puta prinoseći koje nikad ne mogu uzeti grijeha.
Jevrejima 10,12A on prinesavši jedinu žrtvu za grijehe sjedi svagda s desne strane Bogu,
Jevrejima 10,13Čekajući dalje dok se polože neprijatelji njegovi podnožje nogama njegovima.
Jevrejima 10,14Jer jednijem prinosom savršio je vavijek one koji bivaju osvećeni.
Jevrejima 10,15A svjedoči nam i Duh sveti; jer kao što je naprijed kazano:
Jevrejima 10,16Ovo je zavjet koji ću načiniti s njima poslije onijeh dana, govori Gospod: daću zakone svoje u srca njihova, i u mislima njihovijem napisaću ih;
Jevrejima 10,17I grijeha njihovijeh i bezakonja njihovijeh neću više spominjati.
Jevrejima 10,18A gdje je oproštenje ovijeh ondje više nema priloga za grijehe.
Jevrejima 10,19Imajući dakle slobodu, braćo, ulaziti u svetinju krvlju Isusa Hrista, putem novijem i živijem.
Jevrejima 10,20Koji nam je obnovio zavjetom, to jest tijelom svojijem,
Jevrejima 10,21I sveštenika velikoga nad domom Božijim:
Jevrejima 10,22Da pristupamo s istinijem srcem u punoj vjeri, očišćeni u srcima od zle savjesti, i umiveni po tijelu vodom čistom;
Jevrejima 10,23Da se držimo tvrdo priznanja nada: jer je vjeran onaj koji je obećao;
Jevrejima 10,24I da razumijevamo jedni drugoga u podbunjivanju k ljubavi i dobrijem djelima,
Jevrejima 10,25Ne ostavljajući skupštine svoje, kao što neki imaju običaj, nego jedan drugoga svjetujući, i toliko većma koliko vidite da se približuje dan sudni.
Jevrejima 10,26Jer kad mi griješimo navalice pošto smo primili poznanje istine, nema više žrtve za grijehe;
Jevrejima 10,27Nego strašno čekanje suda, i revnost ognja koji će da pojede one koje se suprote.
Jevrejima 10,28Ko prestupi zakon Mojsijev, bez milosti umire kod dva ili tri svjedoka.
Jevrejima 10,29Koliko mislite da će gore muke zaslužiti onaj koji sina Božijega pogazi, i krv zavjeta kojom se osveti za poganu uzdrži, i Duha blagodati naruži?
Jevrejima 10,30Jer znamo onoga koji reče: moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod; i opet: Gospod će suditi narodu svojemu.
Jevrejima 10,31Strašno je upasti u ruke Boga živoga.
Jevrejima 10,32Opominjite se pak prvijeh dana svojijeh, u koje se prosvijetliste i mnogu borbu stradanja podnesoste,
Jevrejima 10,33Koje postavši gledanje sa sramota i nevolja, a koje postavši drugovi onima koji žive tako.
Jevrejima 10,34Jer se na okove moje sažaliste, i dadoste s radošću da se razgrabi vaše imanje, znajući da imate sebi imanje bolje i nepropadljivo na nebesima.
Jevrejima 10,35Ne odbacujte dakle slobode svoje, koja ima veliku platu.
Jevrejima 10,36Jer vam je trpljenje od potrebe da volju Božiju savršivši primite obećanje.
Jevrejima 10,37Jer još malo, vrlo malo, pak će doći onaj koji treba da dođe i neće odocniti.
Jevrejima 10,38A pravednik življeće od vjere; ako li otstupi neće biti po volji moje duše.
Jevrejima 10,39A mi, braćo, nijesmo od onijeh koji otstupaju na pogibao, nego on onijeh koji vjeruju da spasu duše.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje