Tražilica


Hebrejima 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hebrejima 5,1Jer svaki veliki svećenik, koji se iz ljudi uzima, za ljude se postavlja na službu Bogu, da prinosi darove i žrtve za grijehe;
Hebrejima 5,2Koji može biti blag prema onima, koji ne znaju i lutaju, jer je sam podvrgnut slabosti;
Hebrejima 5,3I zato je dužan, kako za grijehe naroda, tako i za sebe prinositi žrtve za grijehe.
Hebrejima 5,4I nitko sam sebi ne prisvaja časti, nego koji je pozvan od Boga, kao i Aron.
Hebrejima 5,5Tako i Krist ne proslavi sam sebe, da bude veliki svećenik, nego onaj, koji mu reče: "Ti si Sin moj, ja te danas rodih."
Hebrejima 5,6Kao što i na drugom mjestu govori: "Ti si svećenik dovijeka po redu Melkizedekovu."
Hebrejima 5,7On je u dane tijela svojega prošnje i ponizne molitve k onome, koji ga je mogao izbaviti od smrti, s velikom vikom i suzama prinosio, i bio je uslišen za svoju smjernost,
Hebrejima 5,8Iako je bio Sin Božji, po muci naučio se je poslušnosti.
Hebrejima 5,9I došavši k svrši, postade svima, koji ga slušaju, uzrok spasenja vječnoga,
Hebrejima 5,10Nazvan od Boga veliki svećenik po redu Melkizedekovu.
Hebrejima 5,11O tome bismo imali mnogo govoriti, što je teško protumačiti, jer ste postali mlitavi u slušanju.
Hebrejima 5,12Jer vi, iako biste morali biti učitelji po godinama, opet trebate da se učite, koja su počela riječi Božje; i postadoste da trebate mlijeka, a ne jake hrane.
Hebrejima 5,13Jer koji se god hrani mlijekom, ne razumije riječi pravde, jer je dijete.
Hebrejima 5,14A za savršene je tvrda hrana, koji imaju osjećanja navadom izvježbana za razlikovanje dobra i zla.
Hebrejima 5,1 Svaki veliki svećenik, zaista, od ljudi uzet, za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu da prinosi darove i žrtve za grijehe.
Hebrejima 5,2On može primjereno suosjećati s onima koji su u neznanju i zabludi jer je i sam zaogrnut slabošću.
Hebrejima 5,3Zato mora i za narod i za sebe prinositi okajnice.
Hebrejima 5,4I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego je prima od Boga, pozvan kao Aron.
Hebrejima 5,5Tako i Krist ne proslavi sam sebe postavši svećenik, nego ga proslavi Onaj koji mu reče: Ti si sin moj, danas te rodih,
Hebrejima 5,6po onome što pak drugdje veli: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.
Hebrejima 5,7On je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bi uslišan zbog svoje predanosti:
Hebrejima 5,8premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati
Hebrejima 5,9i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja -
Hebrejima 5,10proglašen od Boga Velikim svećenikom po redu Melkisedekovu.
Hebrejima 5,11O tome nas čeka besjeda velika, ali teško ju je riječima izložiti jer ste tvrdih ušiju.
Hebrejima 5,12Pa trebalo bi doista da nakon toliko vremena već budete učitelji, a ono treba da tkogod vas ponovno poučava početnička počela kazivanja Božjih. Takvi ste: mlijeka vam treba, a ne tvrde hrane.
Hebrejima 5,13Doista, tko je god još pri mlijeku, ne zna ništa o nauku pravednosti jer - nejače je.
Hebrejima 5,14A za zrele je tvrda hrana, za one koji imaju iskustvom izvježbana čula za rasuđivanje dobra i zla.
Hebrejima 5,1Svaki *veliki svećenik, naime, uzet između ljudi, postavljen je na korist ljudima za njihove odnose s Bogom. Njegova je uloga nuditi darove i *žrtve za grijehove.
Hebrejima 5,2On je sposoban imati razumijevanja za one koji ne znaju i zablude, jer je, on također, sa svih strana pogođen slabošću
Hebrejima 5,3i, zbog nje, mora on sa svoje strane također ponuditi za sebe samog dobro koje i za narod, žrtve za grijehe.
Hebrejima 5,4Ne dodijeljuje se sebi sam ta čast, ona se prima po pozivu Božjem, kao što to bi slučaj s Aaronom.
Hebrejima 5,5Tako ni Krist nije sam sebi dodijelio slavu postati velikim svećenikom; Ti si moj sin; danas, ja sam te porodio,
Hebrejima 5,6sukladno toj drugoj riječi: Ti si svećenik za vječnost na način Melhisedekov.
Hebrejima 5,7On je taj koji, u tijeku svog zemaljskog života, ponudi molitve i preklinjanja s jakim vapajima i suzama onome koji ga mogaše spasiti smrti, i bi on smaknut s razloga svoje pkornosti.
Hebrejima 5,8Mada Sinom on bijaše, on upozna po svojim patnjama pokornost,
Hebrejima 5,9i, doveden sve do svog vlastitog ispunjenja, on postade za sve one koji mu se pokoravaju povod za vječno spasenje,
Hebrejima 5,10budući bio od Boga proglašen velikim svećenikom, na način Melhisedekov.
Hebrejima 5,11O tome, mi imamo dosta stvari za kazati i njihovo se objašnjenje čini teški, jer vi ste postali spori na shvaćanju.
Hebrejima 5,12Vi biste trebali biti, od prije dosta vremena, učiteljima a imate nanovo potrebu da vas se poučava svim počelima riječi Božje. Stigli ste do te točke da vam treba mlijeko, a ne čvrsta hrana.
Hebrejima 5,13Tkogod je još na mlijeku ne može slijediti razmišljanje o tome što je pravedno, jer, on je još djetence.
Hebrejima 5,14Odrasli, naprotiv, uzimaju čvrstu hranu, oni koji, po izvršavanju, imaju smisao izvježban za razlikovati ono što je dobro i ono što je loše.
Jevrejima 5,1Jer svaki poglavar sveštenički koji se iz ljudi uzima, za ljude se postavlja na službu k Bogu, da prinosi dare i žrtve za grijehe,
Jevrejima 5,2Koji može postradati s onima koji ne znadu i zalaze; jer je i on pod slabošću.
Jevrejima 5,3I zato je dužan kako za narodne tako i za svoje grijehe prinositi.
Jevrejima 5,4I niko sam sebi ne daje časti, nego koji je pozvan od Boga, kao i Aron.
Jevrejima 5,5Tako i Hristos ne proslavi sam sebe da bude poglavar sveštenički, nego onaj koji mu reče: ti si moj sin, ja te danas rodih.
Jevrejima 5,6Kao što i na drugome mjestu govori: ti si sveštenik vavijek po redu Melhisedekovu.
Jevrejima 5,7On u dane tijela svojega moljenja i molitve k onome koji ga može izbaviti od smrti s vikom velikom i sa suzama prinošaše, i bi utješen po svojoj pobožnosti.
Jevrejima 5,8Iako i bijaše sin Božij, ali od onoga što postrada nauči se poslušanju.
Jevrejima 5,9I savršivši se, postade svima koji ga poslušaše uzrok spasenija vječnoga.
Jevrejima 5,10I bi narečen od Boga poglavar sveštenički po redu Melhisedekovu.
Jevrejima 5,11Za kojega bismo vam imali mnogo govoriti što je teško iskazati; jer ste postali slabi na slušanju.
Jevrejima 5,12Jer vi koji bi valjalo da ste učitelji po godinama, opet trebujete da učite koje su prva slova riječi Božije; i postadoste da trebate mlijeka, a ne jake hrane.
Jevrejima 5,13Jer koji se god hrani mlijekom, ne razumije riječi pravde, jer je dijete.
Jevrejima 5,14A savršenijeh je tvrda hrana, koji imaju osjećanja dugijem učenjem obučena za razlikovanje i dobra i zla.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje