Tražilica


Hebrejima 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hebrejima 9,1Imao je doduše i prvi zavjet propise za službu Božju i za svetište zemaljsko.
Hebrejima 9,2Bio je naime načinjen šator, prednji, u kojemu je bio svijećnjak i stol i postavljeni kruhovi, što se zove Svetinja.
Hebrejima 9,3A za drugim zavjesom bio šator, koji se zove Svetinja nad svetinjama,
Hebrejima 9,4Koja je imala zlatni kadioni žrtvenik i kovčeg zavjeta, obložen sa svih strana zlatom, u kojemu je bila zlatna posuda s manom i štap Aronov, koji je bio procvao, i ploče zavjeta.
Hebrejima 9,5A povrh njega bili su kerubini slave, koji su zasjenjivali pomirilište, o ćemu ne treba sad da s govori napose.
Hebrejima 9,6A kad je ovo bilo tako uređeno, ulazili su svećenici svagda u prednji šator i vršili žrtvenu službu;
Hebrejima 9,7A u drugi je ulazio jednom u godini sam veliki svećenik, ne bez krvi, koju prinosi za svoje i za narodne grijehe neznanja.
Hebrejima 9,8Ovim pokazuje Duh Sveti, da se još nije otvorio put u Svetinju nad svetinjama, dok prednji šator stoji;
Hebrejima 9,9Taj je slika za sadašnje vrijeme, po kojoj se prinose darovi i žrtve, koje ne mogu da usavrše u savjesti onoga, koji služi;
Hebrejima 9,10Jer su to zapovijedi o izvanjoj čistoći, za jela i pića i različna pranja, a postavljene su do vremena popravljenja.
Hebrejima 9,11Ali Krist se je pojavio kao r veliki svećenik budućih dobara i ušao u veći i savršeniji šator, koji nije rukom načinjen, to jest, nije od ovoga svijeta;
Hebrejima 9,12Niti je s krvlju jaraca, ni junaca, nego sa svojom krvlju ušao jednoć zauvijek u Svetinju nad svetinjama i stekao vječni otkup.
Hebrejima 9,13Jer ako krv jaraca i junaca i pepeo junice, poškropivši njom okaljane, posvećuje na izvanju čistoću;
Hebrejima 9,14Koliko će više krv Krista, koji je Duhom Svetim samoga sebe prinio neokaljana Bogu, očistiti savjest našu od mrtvih djela, da služimo Bogu živomu!
Hebrejima 9,15I zato je Novome Zavjetu posrednik, da po smrti, koju podnese za otkup od prestupaka u prvome zavjetu, prime pozvani obećanje vječne baštine.
Hebrejima 9,16Jer gdje je oporuka, valja da bude i smrt onoga, koji čini oporuku.
Hebrejima 9,17Jer je oporuka po smrti utvrđena, a nema nikakve snage, dok je živ onaj, koji ju je načinio.
Hebrejima 9,18Zato i prvi zavjet nije posvećen bez krvi.
Hebrejima 9,19Jer kad Mojsije izgovori sve zapovijedi po zakonu svemu narodu, uze krvi junaca i jaraca s vodom i vunom crvenom i hisopom, te poškropi i knjigu i sav narod
Hebrejima 9,20Govoreći: "Ovo je krv zavjeta, koji s vama načini Bog."
Hebrejima 9,21I šator i sve posude za službu Božju jednako poškropi krvlju.
Hebrejima 9,22I gotovo sve se krvlju čisti po zakonu, i bez proljevanja krvi nema oproštenja.
Hebrejima 9,23Tako dakle treba da se slike nebeskih stvari čiste, ali same nebeske stvari boljim žrtvama od ovih.
Hebrejima 9,24Jer Krist ne uđe u rukotvorenu Svetinju nad svetinjama, kod je slika istinita, nego u samo nebo, da se pokaže sad pred licem Božjim za nas;
Hebrejima 9,25Niti da mnogo puta prinosi samoga sebe, kao što veliki svećenik ulazi u Svetinju nad svetinjama svake godine s krvlju tuđom;
Hebrejima 9,26Inače bi on morao mnogo puta trpjeti od postanja svijeta; a sad jednom na svršetku vjekova javi se, da svojom žrtvom satre grijeh,
Hebrejima 9,27I kao što je ljudima određeno jednom umrijeti, a po tom sud;
Hebrejima 9,28Tako se i Krist jednom prinese, da oduzme grijehe mnogih; a drugi put će se javiti bez grijeha na spasenje onima, koji ga iščekuju.
Hebrejima 9,1 I onaj prvi je, svakako, imao bogoštovne uredbe i Svetinju, ali ovosvjetsku.
Hebrejima 9,2Šator je uistinu bio uređen: prvi, u kojem bijaše svijećnjak, stol i prinos kruhova, a zove se Svetinja;
Hebrejima 9,3iza druge pak zavjese bio je Šator zvan Svetinja nad svetinjama -
Hebrejima 9,4u njoj zlatni kadionik i Kovčeg saveza, sav optočen zlatom, a u njemu zlatna posuda s manom i štap Aronov, koji je ono procvao, i ploče Saveza;
Hebrejima 9,5povrh njega pak kerubi Slave što osjenjuju Pomirilište. O tom ne treba sada potanko govoriti.
Hebrejima 9,6Pošto je to tako uređeno, u prvi Šator stalno ulaze svećenici obavljati bogoslužje,
Hebrejima 9,7a u drugi jednom godišnje samo veliki svećenik, i to ne bez krvi koju prinosi za sebe i za nepažnje naroda.
Hebrejima 9,8Time Duh Sveti očituje da još nije otkriven put u Svetinju dok još postoji prvi Šator.
Hebrejima 9,9To je slika za sadašnje vrijeme: prinose se darovi i žrtve koje ne mogu u savjesti usavršiti bogoslužnika -
Hebrejima 9,10sve same na ićima i pićima i raznim pranjima utemeljene tjelesne uredbe, nametnute do časa ispravka.
Hebrejima 9,11Krist se pak pojavi kao Veliki svećenik budućih dobara pa po većem i savršenijem Šatoru - nerukotvorenu, koji nije od ovoga stvorenja -
Hebrejima 9,12i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj uđe jednom zauvijek u Svetinju i nađe vječno otkupljenje.
Hebrejima 9,13Doista, ako već poškropljena krv jaraca i bikova i pepeo juničin posvećuje onečišćene, daje tjelesnu čistoću,
Hebrejima 9,14koliko će više krv Krista - koji po Duhu vječnom samoga sebe bez mane prinese Bogu - očistiti savjest našu od mrtvih djela, na službu Bogu živomu!
Hebrejima 9,15A radi ovoga je Posrednik novoga Saveza: da po smrti za otkupljenje prekršaja iz starog Saveza pozvani zadobiju obećanu vječnu baštinu.
Hebrejima 9,16Jer gdje je posrijedi savez-oporuka, potrebno je dokazati smrt oporučitelja.
Hebrejima 9,17Oporuka je doista valjana tek nakon smrti: nikad ne vrijedi dok oporučitelj živi.
Hebrejima 9,18Stoga ni onaj prvi Savez nije bez krvi ustanovljen.
Hebrejima 9,19Pošto je svemu narodu priopćio svaku zapovijed zakonsku, uze Mojsije krv junaca i jaraca s vodom i grimiznom vunom i izopom te samu Knjigu i sav narod poškropi
Hebrejima 9,20govoreći: Ovo je krv Saveza koji vam odredi Bog;
Hebrejima 9,21a onda krvlju slično poškropi i Šator i sve bogoslužno posuđe.
Hebrejima 9,22I gotovo se sve po zakonu čisti krvlju i bez prolijevanja krvi nema oproštenja.
Hebrejima 9,23Ako se dakle time čiste slike onoga što je na nebu, potrebno je da se samo to nebesko čisti žrtvama od tih uspješnijima.
Hebrejima 9,24Krist doista ne uđe u rukotvorenu Svetinju, protulik one istinske, nego u samo nebo: da se sada pojavi pred licem Božjim za nas.
Hebrejima 9,25Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe kao što veliki svećenik svake godine ulazi u Svetinju s tuđom krvlju;
Hebrejima 9,26inače bi bilo trebalo da trpi mnogo puta od postanka svijeta. No sada se pojavio, jednom na svršetku vjekova, da grijeh dokine žrtvom svojom.
Hebrejima 9,27I kao što je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud,
Hebrejima 9,28tako i Krist: jednom se prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi će se put - bez obzira na grijeh - ukazati onima koji ga iščekuju sebi na spasenje.
Hebrejima 9,1Prvi savez imaše dakle, jedan obrednik za bogoslužje i jedan zemaljski templ.
Hebrejima 9,2Naime, jedan šator bi postavljen, jedan prvi šator nazvan Sveto, gdje bijaše svjećnjak, stol i darovani kruhovi.
Hebrejima 9,3Potom, iza druge zavjese, nalaziše se jedan šator zvan Sveto Svetinjâ,
Hebrejima 9,4s jednom kadionicom od zlata i kovčegom saveza posve prekrivenim zlatom; u njemu jedan zlatna vaza koja sadržavaše manu, Aaronov štap koji bijaše procvjetao i ploče saveza.
Hebrejima 9,5- Iznad kovčega, kerubini slave svojom sjenom prekrivaše pomirilište. Ali nema mjesta ovdje ulaziti u pojedinosti.
Hebrejima 9,6Skup tako uređen, *svećenici, za ispunjavati svoju službu, ulaziše u svako doba u prvi šator.
Hebrejima 9,7Ali, u drugi, samo jedanput godišnje, ulazi samo veliki svećenik, i još, ne bez nuđenja *krvi za svoje manjkavosti i za one narodne.
Hebrejima 9,8Sveti Duh je htio tako pokazati da put *svetišta još nije očitovan, dokle god postoji prvi šator.
Hebrejima 9,9To je jedan simbol za sadašnje vrijeme: milodari i *žrtve ondje su nuđeni, nesposobni odvesti ispunjenju, u njegovoj svijesti, onoga koji obavlja obred.
Hebrejima 9,10Postavljene na živeži, pićima i različitim pranjima, to su samo ljudski obredi, prihvatljivi samo do vremena otkrovenja .
Hebrejima 9,11Ali Krist je iznenadno došao, *veliki svećenikk budućih dobara . Kroz jedan šator, veći i savršeniji, koji nije djelo ruku, - što će reći koji ne pripada ovome stvaranju ovdje -,
Hebrejima 9,12i putem *krvi, ne jaraca i teladi, već po svojoj vlastitoj krvi, jednom za svagda ušao je *svetište, i dobio konačno oslobođenje.
Hebrejima 9,13Jer, ako krv jaraca i bikova i ako pepeo junica prosuti nad *zaprljanim bićima *posvećuju njih *očišćavajući njihova tijela,
Hebrejima 9,14koliko će više krv Kristova, koji, po vječnom duhu, ponudio je samog sebe Bogu kao jednoj žrtvi bez mrlje, očistiti našu savjest od smrtnih djela za služiti Bogu živom.
Hebrejima 9,15Evo zašto on je posrednikom jednog novog *saveza, jednog novog zavjeta; njegova smrt, budući posredovala za otkup grijeha počinjenih pod prvim savezom, onih koji su pozvani mogu primiti vječnu baštinu već obećanu.
Hebrejima 9,16Jer, ondje gdje ima *oporuka, nužno je da bude ustanovljena smrt oporučitelja.
Hebrejima 9,17Jedna oporuka ne postaje valjana osim u slučaju preminulih; nema učinka ukoliko je oporučitelj u životu.
Hebrejima 9,18također sam prvi savez nije li bio ustanovljen bez prolijevanja *krvi.
Hebrejima 9,19Kad je Mojsije proglašavao svem narodu svaku zapovijed, sukladno *zakonu, on uze telaca i jaraca, potom vodu, skerletnu vunu i miloduh, i poškropi on i samu knjigu i sav narod,
Hebrejima 9,20govoreći: Ovo je krv saveza koji Bog je naložio za vas;
Hebrejima 9,21potom, ona poškropi također krvlju šator i sva obredni pribor,
Hebrejima 9,22krvlju, prema zakonu, *čisti se gotovo sve, i bez izlijevanja krvi nema oprosta.
Hebrejima 9,23Ako dakle slike onoga što je u *nebesima su očišćene putem tih obreda, nužno je da nebeske stvari same to budu putem boljih *žrtava.
Hebrejima 9,24Nije, naime, u jedno *svetište načinjeno rukom ljudskom, jednostavni precrt istinskog, ušao Krist, već u samom nebu, da bi se pojavio sada za nas pred licem Božjim.
Hebrejima 9,25I to ne da bi se ponudio u više navrata, kao *veliki svećenik koji ulazi svake godine u svetište s tuđom *krvlju.
Hebrejima 9,26Jer, tad bi on od osnivanja svijeta u više navrata trebao trpjeti. Naime, Samo jedanput, na svršetku vremenâ, on je bio očitovan za ukinuti grijehe svojom vlastitom žrtvom.
Hebrejima 9,27I kao što je sudbina ljudi umrijeti samo jedanput, - nakon čega dolazi suđenje -,
Hebrejima 9,28tako Krist bi darovan samo jedanput za ukloniti grijehove mnoštva i on će se pojaviti drugi put, bez odnosa s grijehom, onima koji ga čekaju za spasenje.
Jevrejima 9,1Tako i prvi zavjet imaše pravde bogomoljstva i svetinju zemaljsku.
Jevrejima 9,2Jer skinija bješe načinjena prva, u kojoj bijaše svijećnjak i trpeza i postavljeni hljebovi, što se zove svetinja.
Jevrejima 9,3A za drugijem zavjesom bijaše skinija, koja se zove svetinja nad svetinjama,
Jevrejima 9,4Koja imaše zlatnu kadionicu, i kovčeg zavjeta okovan svuda zlatom, u kome bijaše zlatan sud s manom, i palica Aronova, koja se bješe omladila, i ploče zavjeta.
Jevrejima 9,5A više njega bijahu heruvimi slave, koji osjenjavahu oltar; o čemu se ne može sad govoriti redom.
Jevrejima 9,6A kad ovo bijaše tako uređeno, ulažahu sveštenici svagda u prvu skiniju i savršivahu službu Božiju.
Jevrejima 9,7A u drugu ulažaše jednom u godini sam poglavar sveštenički, ne bez krvi, koju prinosi za sebe i za narodna neznanja.
Jevrejima 9,8Ovijem pokazivaše Duh sveti da se još nije otvorio put svetijeh, dokle prva skinija stoji;
Jevrejima 9,9Koja ostade prilika za sadašnje vrijeme, u koje se prinose dari i žrtve, i ne mogu da se svrše po savjesti onoga koji služi.
Jevrejima 9,10Osim u jelima i pićima, i različnom umivanju i pravdanju tijela, koje je postavljeno do vremena popravljenja.
Jevrejima 9,11Ali došavši Hristos, poglavar sveštenički dobara koja će doći, kroz bolju i savršeniju skiniju, koja nije rukom građena, to jest, nije ovoga stvorenja,
Jevrejima 9,12Ni s krvlju jarčijom, niti telećom, nego kroz svoju krv uđe jednom u svetinju, i nađe vječni otkup.
Jevrejima 9,13Jer ako krv junčija i jarčija, i pepeo juničin, pokropivši njom opoganjene, osvećuje na tjelesnu čistotu;
Jevrejima 9,14Akamoli neće krv Hrista, koji Duhom svetijem sebe prinese bez krivice Bogu, očistiti savjest našu od mrtvijeh djela, da služimo Bogu živome i istinome?
Jevrejima 9,15I zato je novome zavjetu posrednik, da kroz smrt, koja bi za otkup od prestupaka u prvome zavjetu, obećanje vječnoga našljedstva prime zvani.
Jevrejima 9,16Jer gdje je zavjet valja da bude i smrt onoga koji čini zavjet.
Jevrejima 9,17Jer je zavjet po smrti potvrđen: budući da nema nikakve sile dok je živ onaj koji ga je načinio.
Jevrejima 9,18Jer ni prvi nije utvrđen bez krvi.
Jevrejima 9,19Jer kad Mojsije izgovori sve zapovijesti po zakonu svomu narodu, onda uze krvi jarčije i teleće, s vodom i vunom crvenom i isopom, te pokropi i knjigu i sav narod
Jevrejima 9,20Govoreći: ovo je krv zavjeta koji Bog načini s vama.
Jevrejima 9,21A tako i skiniju i sve sudove službene pokropi krvlju.
Jevrejima 9,22I gotovo sve se krvlju čisti po zakonu, i bez proljeva krvi ne biva oproštenje.
Jevrejima 9,23Tako je trebalo da se obličja nebeskijeh ovima čiste, a sama nebeska boljijem žrtvama od ovijeh.
Jevrejima 9,24Jer Hristos ne uđe u rukotvorenu svetinju, koja je prilika prave, nego u samo nebo, da se pokaže sad pred licem Božijim za nas;
Jevrejima 9,25Niti da mnogo puta prinosi sebe, kao što poglavar sveštenički ulazi u svetinju svake godine s krvlju tuđom:
Jevrejima 9,26Inače bi on morao mnogo puta stradati od postanja svijeta; a sad jednom na svršetku vijeka javi se da svojom žrtvom satre grijeh.
Jevrejima 9,27I kao što je ljudima određeno jednom umrijeti, a potom sud:
Jevrejima 9,28Tako se i Hristos jednom prinese, da uzme mnogijeh grijehe; a drugom će se javiti bez grijeha na spasenije onima koji ga čekaju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje