Hošea 11. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hošea 11,1"Kad je bio Izrael mlad, zavolio sam ga i pozvao sina svojega iz Egipta.
Hošea 11,2Ali što sam ih više pozivao to su oni dalje odlazili od mene, jer su žrtvovali baalima i kadili idolima.
Hošea 11,3A ipak sam ja Efraima vodio vodiljkom i podizao ga na ruke svoje, ali oni nijesu spoznali, da sam bio spasitelj njihov.
Hošea 11,4Vezama dobrote vukao sam ih k sebi, užima ljubavi. S njihove šije skidao sam kao jaram, sagibao sam se k njemu, davao mu hranu.
Hošea 11,5Natrag mora Efraim u Egipat! Kralj njegov neka bude Asiriji jer su odbili povratak.
Hošea 11,6U gradovima njihovim bjesnjet će mač, razbit će prijevornice njihove, žderat će ih zbog namjera njihovih.
Hošea 11,7Narod moj naginje tomu, da se odvrati od mene. Zovu li ga u vis, ni jedan se ne podiže.
Hošea 11,8Kako bih te mogao dati, Efraime, bih li te mogao predati, Izraele? Kako bih te mogao predati kao Adamu, kako bih te mogao uništiti kao Seboimu? Ne, uznemiri se srce moje u meni. Propinje se sav osjećaj moj.
Hošea 11,9Neću učiniti po jarosti gnjeva svojega. Ne mogu Efraima opet uništiti, jer sam ja Bog a ne čovjek, u sredini tvojoj Svetac. Ne dolazim ti u jarosti gnjeva."
Hošea 11,10Dolaze za Gospodom. On zove kao rikom lava. Na poziv njegov pridolaze ovamo dršćući djeca Izraelova sa zapada,
Hošea 11,11Kao ptice pridolaze ovamo dršćući iz Egipta, kao golubovi iz Asirije. "U kuće njihove vodim ih opet natrag", govori Gospod.
Hošea 11,1 Dok Izrael bijaše dijete, ja ga ljubljah, iz Egipta dozvah sina svoga.
Hošea 11,2Al` što sam ih više zvao, sve su dalje od mene odlazili; baalima su žrtvovali, kadili kumirima.
Hošea 11,3A ja sam Efrajima hodati učio, držeći ga za ruke njegove; al` oni ne spoznaše da sam se za njih brinuo.
Hošea 11,4Užima za ljude privlačio sam ih, konopcima ljubavi; bijah im k`o onaj koji u čeljustima njihovim žvale opušta; nad njega se saginjah i davah mu jesti.
Hošea 11,5U zemlju egipatsku on će se vratiti, Asirac će mu kraljem biti, jer se ne htjede vratiti k meni.
Hošea 11,6Mač će bješnjeti njegovim gradovima, uništiti prijevornice njegove, proždirat će zbog spletaka njegovih.
Hošea 11,7Narod je moj sklon otpadu; i premda ga k Višnjem dozivlju, nitko da ga podigne.
Hošea 11,8Kako da te dadem, Efrajime, kako da te predam, Izraele! Kako da te dadem kao Admu, da učinim s tobom kao Sebojimu? Srce mi je uznemireno, uzavrela mi sva utroba:
Hošea 11,9neću više gnjevu dati maha, neću opet zatirati Efrajima, jer ja sam Bog, a ne čovjek: Svetac posred tebe - neću više gnjevan dolaziti!
Hošea 11,10Za Jahvom će ići on, k`o lav on će rikati; a kad zarikao bude, sinovi će mu veselo dohrliti sa zapada;
Hošea 11,11k`o ptice će dohrliti iz Egipta, k`o golubica iz zemlje asirske, i naselit ću ih po kućama njihovim - riječ je Jahvina.

Sadržaj | Sljedeće poglavlje