Tražilica


Hošea 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hošea 13,1Kad je nekoć govorio Efraim, vladao je strah, jer je bio moćan u Izraelu. Ali kada je pao u krivnju po baalu, tada je uginuo.
Hošea 13,2I sada još griješe dalje, grade sebi liveni lik od srebra, po uzoru idola. Loše djelo umjetnika sve je. "Njima", govore oni, "žrtvujte!" Čovjek ima štovati bikove!
Hošea 13,3Zato će biti kao oblak jutarnji, kao prolazna rosa rana, kao pljeva, što se razleti s gumna, kao dim, što ide kroz rešetke.
Hošea 13,4A ja, Gospod, jesam Bog tvoj od Egipta. Ne poznaš Boga osim mene. Osim mene nema pomoćnika.
Hošea 13,5Brinuo sam se za te u pustinji, u zemlji suhote.
Hošea 13,6Uz dobru pašu nasitili su se. Jest, kad su se nasitili, ponijelo se je srce njihovo, zato su me zaboravili.
Hošea 13,7Zato ću im postati lav, vrebat ću na putu kao ris.
Hošea 13,8Napast ću ih kao medvjedica, kojoj ugrabili mlade, i rastrgat ću im srce u grudima. Tamo će ih prožderati lavovi, zvijeri će ih poljske rastrgati.
Hošea 13,9To je nesreća tvoja, Izraele: Tko te može zaštititi od mene?
Hošea 13,10Gdje je kralj tvoj, da te izbavi u svim gradovima tvojim? I svi knezovi tvoji, za koje si govorio: Daj mi kralja i knezove!
Hošea 13,11Dajem ti kralja u gnjevu svojemu i uzimam ga opet u jarosti svojoj.
Hošea 13,12Krivnja je Efraimova dobro spravljena. Grijeh je njegov dobro skriven.
Hošea 13,13Bolovi porodilje doći će na njega; ali je on ludo dijete; jer se u pravo vrijeme nije porodio.
Hošea 13,14Ja ću ih izbaviti od vlasti Podzemlja, od smrti ću ih spasiti! Gdje je tvoja kuga, o smrti, gdje pomor tvoj, Podzemlje! Samilost se skrila od mojih očiju!
Hošea 13,15Rodan će biti među plemenskom braćom svojom, ali će doći istočni vjetar, vjetar Gospodnji, iz pustinje. Tada će mu usahnuti vrelo, studenac će mu presušiti: On će odnijeti blago njegovo i sve dragocjeno dobro njegovo.
Hošea 13,16I Samarija će opustjeti, jer se usprotivila Bogu svojemu: Oni će pasti od mača. Djeca će se njihova razmrskati, trudne žene njihove rasporiti."
Hošea 13,1 Kad je Efrajim govorio, strah je zadavao, jer bijaše on prvak u Izraelu, al` ogriješi se Baalom i poginu.
Hošea 13,2I sad još griješe oni od srebra praveć` sebi kipove, kumire po svojoj mašti; svi su oni djelo rukotvorca! Tima - vele - žrtvujte, ljudi neka cjelivaju teoce!
Hošea 13,3Zato, bit će oni kao oblak jutarnji, kao rosa koje brzo nestaje, kao pljeva raznesena s gumna, kao dim što kroz otvor izlazi.
Hošea 13,4A ja sam Jahve, Bog tvoj sve od zemlje egipatske: drugog Boga osim mene ne ljubi! Osim mene nema spasitelja.
Hošea 13,5Ja te ljubljah u pustinji, u zemlji suhoj.
Hošea 13,6Ja ih pasoh, i siti bijahu; nasićenima srce se uzoholi; i tako me zaboraviše.
Hošea 13,7Stoga ću im biti kao lav, kao leopard što na putu vreba;
Hošea 13,8kao medvjedica kojoj ugrabiše mlade, ja ću se na njih baciti, rastrgat` im grudi do srca; k`o lav ću proždrijeti meso njihovo, zvijeri će ih poljske rastrgati.
Hošea 13,9Uništit ću te, Izraele, i tko će ti pomoći?
Hošea 13,10Ta gdje ti je kralj da te spasi, gdje tvoji knezovi da te brane - oni za koje si govorio: "Daj mi kralja i knezove!
Hošea 13,11U gnjevu svom kralja ti dadoh i u srdžbi ti ga uzimam.
Hošea 13,12Dobro se čuva bezakonje Efrajimovo, grijeh je njegov dobro pohranjen.
Hošea 13,13Dođoše na nj trudovi porodiljski, ali on je ludo čedo, ne izlazi na vrijeme iz utrobe materine!
Hošea 13,14Ja ću ih izbaviti od vlasti Podzemlja, od smrti ću ih spasiti! Gdje je tvoja kuga, o smrti, gdje pomor tvoj, Podzemlje! Samilost se sakri od mojih očiju!
Hošea 13,15Tako je rodan među braćom Efrajim, ali će doći vjetar istočni, vjetar Jahvin iz pustinje: isušit će mu izvore, presahnuti studence, opljačkat mu riznicu, blago odnijeti.
Ozej 13,1Kad Efraim govoriše, on je nosio, on, užas u Izrael. Ali, putem *Baala učinio se krivim i on je umro.
Ozej 13,2Sada oni nastavljaju griješiti: oni su sebi izlili jedno djelo, od svojeg srebra svojim oruđem idole! Proizvod zanatlija i ništa više. To je povodom njih da se govori: ” žrtvovatelji, ljudi, daruju cjelove telcima . “
Ozej 13,3To je zbog čega će oni biti kao jutarnji oblak i kao jutarnja rosa koja prolazi, kao slama koja se razvijava daleko od gumna i kao dim koji izlazi iz jednog otvora.
Ozej 13,4A ja,GOSPOD, tvoj Bog od doba iz Egipta, i izuzev mene, ti ne poznaješ Boga, i spasitelja nema osim mene,
Ozej 13,5ja sam te upoznao u pustinji, u jednoj zemlji groznice.
Ozej 13,6čim su stigli na pašnjake oni su se nasitili, kad su se jednom nasitili, njihovo *srce se nadulo, to je zašto su me zaboravili.
Ozej 13,7Ja postadoh za njih kao jedan lav, kao jedna pantera na putu ja vrebam.
Ozej 13,8Ja ih napadam kao jedna medvjedica kojoj su oteli mladunčad, ja razdirem ovoj njihovog srca, kao jedna lavica ja ih proždirem na mjestu, divlje zvijeri ih komadaju.
Ozej 13,9Evo te uništenog, Izraele; samo ja ti mogu donijeti spas.
Ozej 13,10gdje je dakle tvoj kralj, da bi te spasio u svim tvojim gradovima, i tvoji sudci, oni o kojima ti kažeš: ” Daj mi jednog kralja i poglavare?“
Ozej 13,11Ja ti dajem u gnjevu svom jednog kralja, i u mojem gnjevu ja ga ponovo uzimam.
Ozej 13,12Grješka Efraimova je skrivena na sigurnom mjest, njegov je grijeh stavljen u pričuvu.
Ozej 13,13Na onu koja rađa nadoći će bolovi; on, to je jedan sin koji ne zna : postupiti: došlo mu vrijeme, a on se ne pojavljuje na izlazu iz utrobe majčine.
Ozej 13,14Trebam li ih ja otkupiti iz *boravišta mrtvih? Od smrti trebam li ih ja štititi? Smrti, gdje su tvoje pokore? Boravište mrtvih, gdje je tvoja : nevolja? Sva se milost izgubila, iz mojih : očiju.
Ozej 13,15Efraim uzalud napreduje u sred svoje braće, jedan vjetar s istoka doći će, jedan vjetar GOSPODOV, uspinjući se iz pustinje: izvor će presahnuti, vodoskok će presušiti, opljačkat će se svi dragulji iz riznice.
Osija 13,1Kad Jefrem govoraše, bješe strah; bješe se uzvisio u Izrailju; ali se ogriješi o Vala, te umrije.
Osija 13,2I sada jednako griješe i grade sebi lijući od srebra svojega po razumu svojemu likove, koji su svi djelo umjetničko, a oni govore za njih: ljudi koji prinose žrtve neka cjeluju teoce.
Osija 13,3Zato će biti kao oblak jutarnji i kao rosa koja u zoru padne, pa je nestane, kao pljeva, koju odnosi vjetar s gumna, i kao dim iz dimnjaka.
Osija 13,4A ja sam Gospod Bog tvoj od zemlje Misirske, i Boga osim mene nijesi poznao, i osim mene nema ko bi spasao.
Osija 13,5Ja te poznah u pustinji, u zemlji zasušenoj.
Osija 13,6Imajući dobru pašu bijahu siti; ali čim se nasitiše, ponese se srce njihovo, zato me zaboraviše.
Osija 13,7Zato ću im biti kao lav, kao ris vrebaću ih na putu.
Osija 13,8Srešću ih kao medvjedica kojoj uzmu medvjediće, i rastrgaću im sve srce njihovo i izješću ih ondje kao lav; zvijerje poljsko raskinuće ih.
Osija 13,9Propao si, Izrailju; ali ti je pomoć u meni.
Osija 13,10Gdje ti je car? gdje je? neka te sačuva u svijem gradovima tvojim; gdje li su sudije tvoje, za koje si govorio: daj mi cara i knezove?
Osija 13,11Dadoh ti cara u gnjevu svom, i uzeh ga u jarosti svojoj.
Osija 13,12Svezano je bezakonje Jefremovo, ostavljen je grijeh njegov.
Osija 13,13Bolovi kao u porodilje spopašće ga, sin je nerazuman, jer ne bi toliko vremena ostao u utrobi.
Osija 13,14Od groba ću ih izbaviti, od smrti ću ih sačuvati; gdje je, smrti, pomor tvoj? gdje je, grobe, pogibao tvoja? kajanje će biti sakriveno od očiju mojih.
Osija 13,15Rodan će biti među braćom svojom; ali će doći istočni vjetar, vjetar Gospodnji, koji ide od pustinje, i usahnuće mu izvor, i studenac će mu zasušiti; on će odnijeti blago od svijeh dragih zaklada.
Osija 13,16Samarija će opustjeti, jer se odmetnu od Boga svojega; oni će pasti od mača, djeca će se njihova razmrskati i trudne žene njihove rasporiti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje