Tražilica


Hošea 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hošea 14,1Izraele, obrati se Gospodu, Bogu svojemu! Vlastitom si krivnjom pao.
Hošea 14,2Uzmite sa sobom riječi pokajanja! Obratite se Gospodu i recite mu: "Oduzmi svu krivnju i umilostivi se! I mi ćemo ti žrtvovati hvalospjev usana svojih.
Hošea 14,3Pomoćnik naš neće biti Asirija! Na konjima nećemo više jahati i nećemo više govoriti djelu ruku svojih 'Bože naš'; jer u tebe nalazi sirota milosrđe.
Hošea 14,4"d njihova otpada iscijelit ću ih i srdačno ih ljubiti; jer se je gnjev moj odvratio od njih,
Hošea 14,5Bit ću Izraelu kao rosa. Cvjetat će kao ljiljan. Ukorijenit će se kao cedri libanonski.
Hošea 14,6Raširit će se grane njegove. Krasota će mu biti kao u masline. Miris njegov kao libanonski.
Hošea 14,7Tada će opet stanovati u sjeni i opet sijati žito i cvjetat će kao vinova loza. Postat će slavni kao vino libanonsko.
Hošea 14,8I što hode još Efraim od idola! Ja ću ga sam tada uslišiti i gledati na njega. Ja sam kao vazda zeleni čempres, Od mene je plod tvoj."
Hošea 14,9Tko je tako mudar, da razumije ovo? Tako razuman, da to shvati? Jer su pravi putovi Gospodnji. Pravednici hode po njima; a zlikovci se spotiću i padaju na njima.
Hošea 14,1 Ispaštat će Samarija jer se protiv Boga svoga pobunila. Od mača past će oni, djecu će njihovu smrskati, žene trudne rasporiti.
Hošea 14,2Vrati se, Izraele, Jahvi Bogu svome, jer zbog svojeg si bezakonja posrnuo.
Hošea 14,3Uzmite sa sobom riječi i Jahvi se vratite. Recite mu: "Skini sa nas bezakonje i dobrohotno primi da ti prinesemo plod svojih usana.
Hošea 14,4Asirac nas neće izbavljati i nećemo konje više jahati niti ćemo djelu ruku svojih govoriti: `Bože naš!` - jer u tebe sirota milost nalazi.
Hošea 14,5Iscijelit ću ih od njihova otpada, od svega ću ih srca ljubiti; jer gnjev se moj odvratio od njih.
Hošea 14,6Bit ću kao rosa Izraelu; kao ljiljan on će cvasti, pustit će korijen poput jablana,
Hošea 14,7nadaleko pružat će izdanke. Ljepota će mu biti kao u masline, miris poput libanonskog.
Hošea 14,8Opet će u mojoj sjeni boraviti, uzgajat će svoju pšenicu, vinograde gajit` što će steći ime vina helbonskog.
Hošea 14,9Efrajime, što ti imaš još s kumirima? Ja sam ga uslišao i pogledao. Ja sam poput zelena čempresa: po meni si rodan plodovima.
Hošea 14,10Tko je mudar neka shvati ovo, i čovjek razuman neka spozna! Jer pravi su putovi Jahvini: pravednici hode po njima, grešnici na njima posrću.
Ozej 14,1Samarija treba platiti, jer se ona pobunila protiv svog Boga: oni će pasti od mača, dojenčad će biti zdrobljena, a žene će trudne pobaciti.
Ozej 14,2Vrati se dakle, Izraele, GOSPODU svom Bogu, jer tvoja grješka te navela posrnuti.
Ozej 14,3Uzmite sa sobom riječi i vratite se GOSPODU, recite mu: ” Otkloni svaku grješku; prihvati što je dobro, poput bikova mi ćemo ti ponuditi u *žrtvu riječi naših usana.
Ozej 14,4Asirija nas ne može spasiti, na konja nećemo uzjahati i nećemo više reći Naš Bog našoj rukotvorini o ti koji se smiluješ siročetu.“
Ozej 14,5Ja ću njih izliječiti od njihovog otpadništva, ja ću ih voljeti s plemenitošću: moja se ljutnja okrenula od njega,
Ozej 14,6ja ću za Izrael biti kao rosa, on će cvjetati kao ljiljan, i pustit će u dubinu svoje korijenje kao cedar libanski,
Ozej 14,7njegovi izdanci će se ispružiti, njegova raskoš bit će kao ona u masline, a njegov miris kao onaj od Libana,
Ozej 14,8oni će se vratiti, oni koji stanuju u njegovoj sjeni, oni će ponovo oživjeti pšenicu, oni će ocvjetati poput vinograda i govorit će se o njima kao o vinu iz Libana.
Ozej 14,9Efraime! što ja imam još činiti s idolima? Ja sam taj koji njemu odgovara i koji bdije nad njim. Ja sam, ja, kao jedan čempres uvijek zelen, to iz mene proistječe tvoj plod.
Ozej 14,10Tko je dovoljno mudar za razlučiti ove stvari i dovoljno razborit za spoznati ih? Da, putovi GOSPODOVI su pravi i pravedni će tuda stupati, ali buntovnici će na njima posrtati.
Osija 14,1Obrati se, Izrailju, ka Gospodu Bogu svojemu, jer si pao svojega radi bezakonja.
Osija 14,2Uzmite sa sobom riječi, i obratite se ka Gospodu; recite mu: oprosti sve bezakonje, i primi dobro; i daćemo žrtve usana svojih.
Osija 14,3Asirac nas ne može izbaviti, nećemo jahati na konjma, niti ćemo više govoriti djelu ruku svojih: Bože naš; jer u tebe nalazi milost sirota.
Osija 14,4Iscijeliću otpad njihov, ljubiću ih drage volje; jer će se gnjev moj odvratiti od njega.
Osija 14,5Biću kao rosa Izrailju, procvjetaće kao ljiljan i pustiće žile svoje kao drveta Livanska.
Osija 14,6Raširiće se grane njegove, i ljepota će mu biti kao u masline i miris kao Livanski.
Osija 14,7Oni će se vratiti i sjedjeti pod sjenom njegovijem, rađaće kao žito i cvjetaće kao vinova loza; spomen će mu biti kao vino Livansko.
Osija 14,8Jefreme, šta će mi više idoli? Ja ću ga uslišiti i gledati; ja ću mu biti kao jela zelena; od mene je tvoj plod.
Osija 14,9Ko je mudar, neka razumije ovo; i razuman neka pozna ovo; jer su pravi putovi Gospodnji, i pravednici će hoditi po njima, a prestupnici će pasti na njima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje