Tražilica


Hošea 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hošea 2,1Zovite tada braću svoju 'Mojnarod', i sestre svoje 'Pomilovana'!
Hošea 2,2Potegnite mater svoju na odgovor! Potegnite je na odgovor, jer mi ona nije više žena, i ja joj više nijesam muž. Neka ukloni znakove idolske s lica svojega, likove idolske s prsiju svojih!
Hošea 2,3Inače svući ću s nje odjeću njezinu i učinit ću je, kakva je bila, kad se je istom rodila. Napravit ću je kao pustinju i načinit ću je kao suhu zemlju, i pustit ću je da umre od žeđi.
Hošea 2,4I neću štedjeti ni djece njezine; jer su djeca bludnička;
Hošea 2,5Jer je mati njihova bila bludnica; koja ih rodila, činila je sramotu, jer je govorila: 'Trčat ću za milosnicima svojim, koji mi daju kruh i vodu, vunu i lan, ulje i piće.
Hošea 2,6Zato ću ti sagraditi put trnjem, podignut ću zid, da više ne nađeš putova svojih.
Hošea 2,7Onda možeš trčati za milosnicima svojim, ali ih više nećeš stignuti, možeš ih tražiti, ali ih više nećeš naći. Tada ćeš reći: 'Ustat ću, vratit ću se k prvome mužu svojemu; jer mi je bilo onda bolje nego sada.
Hošea 2,8Ali ona neće da zna, da sam joj davao žito, vino i ulje, da sam joj darovao mnogo srebro i zlato, što ga upotrijebiše za idolske likove baala.
Hošea 2,9Zato ću uzeti opet natrag u svoje vrijeme žito svoje, u svoje doba vino svoje. Oduzet ću joj opet vunu svoju i lan svoj, kojim je pokrivala golotinju svoju.
Hošea 2,10I otkrit ću sramotu njezinu pred milosnicima njezinim: nitko je neće oteti mojoj ruci.
Hošea 2,11Učinit ću kraj svakoj nasladi njezinoj, svetkovinama i mlađacima njezinim, subotama i blagdanima njezinim.
Hošea 2,12Potrt ću čokote njezine i smokve, za koje reče: 'To je plača što mi je dadoše milosnici moji. Obratit ću ih u pustoš, u pašnjak za životinje poljske.
Hošea 2,13Za svetkovine baalove kaznit ću je, u koje im je žrtvovala, kitila se naušnicama i grivnama i trčala za svojim milosnicima, a mene zaboravila, govori Gospod.
Hošea 2,14"Zato evo, ja ću je primamiti, odvest ću je u pustinju, govorit ću joj k srcu.
Hošea 2,15Darovat ću joj opet vinograde njezine. Dolinu tuge učinit ću vratima nade. Tada će me opet ljubiti kao u vrijeme mladosti svoje, kad je izlazila iz Egipta.
Hošea 2,16U onaj dan", govori Gospod, "opet ćeš me zvati: 'Dragi mužu!' a nećeš me više zvati: 'baale moj!'
Hošea 2,17Tada ću ukloniti iz usta njezinih imena baala, da se od sada više nikada ne zazivaju imena njihova.
Hošea 2,18U onaj ću dan njima za ljubav sklopiti zavjet sa životinjama poljskim, s pticama nebeskim i s crvima zemaljskim. Luk, mač i ratnu spravu istrijebit ću sa zemlje i učinit ću da stanuju u miru.
Hošea 2,19Tada ću te zaručiti sebi dovijeka, zaručit ću te sebi kako je pravo i pristojno, u dobroti i ljubavi.
Hošea 2,20Zaručit ću te sebi u vjernosti, da me spoznaš kao Gospoda.
Hošea 2,21U onaj ću se dan odazvati", govori Gospod, "odazvat ću se nebu, i ono će se odazvati zemlji.
Hošea 2,22Zemlja će se odazvati žitu, vinu i ulju, i oni će se odazvati Jezreelu.
Hošea 2,23Tada ću ga zasijati u zemlji i udijelit ću milost 'Nepomilovnoj' i reći ću 'Nemojnarodu': 'Ti si moj narod.' I on će reći: 'Ti si Bog moj!' "
Hošea 2,1 "A djece Izraelove bit će brojem k`o pijeska u moru što se izmjerit` ne može ni izbrojit`. Umjesto da im govore: `Vi niste moj narod,` zvat će ih: `Sinovi Boga živoga.`
Hošea 2,2Ujedinit će se sinovi Judini i sinovi Izraelovi, postavit će sebi jednoga glavara i otići će iz zemlje; jer velik će biti dan jizreelski.
Hošea 2,3Recite braći svojoj: `Narode moj,` sestrama svojim: `Mila.`
Hošea 2,4Podignite tužbu, podignite, protiv majke svoje, jer ona mi nije više žena, a ja joj muž više nisam. Nek` odbaci od sebe bludničenja i preljube izmeđ` svojih dojki,
Hošea 2,5da je golu ne svučem te učinim da bude k`o na dan rođenja; da je ne obratim u pustinju, da je u zemlju suhu ne obratim i žeđu ne umorim.
Hošea 2,6Ja joj djece neću milovati, jer djeca su to bludnička.
Hošea 2,7Da, bludu se odala mati njihova, sramotila se ona koja ih zače. Da, rekla je: `Trčat ću za svojim milosnicima, za njima koji mi daju kruh moj i vodu, vunu moju i lan, ulje i piće moje.`
Hošea 2,8Stoga ću put joj trnjem zagraditi, zidom opkoliti, da ne nađe više svojih staza.
Hošea 2,9I trčat će za milosnicima, ali ih stići neće, tražit će ih, al` ih neće pronaći. Tada će reći: `Idem se vratiti prvome mužu, jer sretnija bijah prije nego sada.`
Hošea 2,10I ona nije razumjela da joj ja davah i žito i mošt i ulje, da je ja obasipah srebrom i zlatom od kojega načiniše baale.
Hošea 2,11Stoga ću uzeti natrag svoje žito u svoje vrijeme i svoj mošt u pravi čas; oduzet ću svoju vunu i svoj lan kojima je imala pokriti golotinju svoju;
Hošea 2,12sad ću joj otkriti sramotu na oči njenih milosnika, i nitko je iz moje neće izbaviti ruke.
Hošea 2,13Učinit ću kraj svim njenim veseljima, svetkovinama, mlađacima, subotama i svim blagdanima njezinim.
Hošea 2,14Opustošit ću joj čokote i smokve za koje je govorila: `To je plaća što mi je dadoše moji milosnici.` Obratit ću ih u šikarje, i životinje će ih poljske obrstiti.
Hošea 2,15Kaznit ću je za dane Baalove kojima je kad palila, kitila se grivnom i kolajnom i trčala za svojim milosnicima; a mene je zaboravljala - riječ je Jahvina.
Hošea 2,16Stoga ću je, evo, primamiti, odvesti je u pustinju i njenu progovorit` srcu.
Hošea 2,17I vratit ću joj ondje njene vinograde, i od Doline ću akorske učiniti vrata nade. Ondje će mi odgovarat` ona kao u dane svoje mladosti, kao u vrijeme kada je izišla iz Egipta.
Hošea 2,18U onaj dan - riječ je Jahvina - ti ćeš me zvati: `Mužu moj`, a nećeš me više zvati: `Moj Baale.`
Hošea 2,19Uklonit ću joj iz usta imena baalska i neće im više ime spominjati.
Hošea 2,20U onaj dan, učinit ću za njih savez sa životinjama u polju, sa pticama nebeskim i gmazovima zemskim; luk, mač i boj istrijebit ću iz zemlje da mirno u njoj počiva.
Hošea 2,21Zaručit ću te sebi dovijeka; zaručit ću te u pravdi i u pravu, u nježnosti i u ljubavi;
Hošea 2,22zaručit ću te sebi u vjernosti i ti ćeš spoznati Jahvu.
Hošea 2,23U onaj dan - riječ je Jahvina - odazvat ću se nebesima, a ona će se zemlji odazvati;
Hošea 2,24zemlja će se odazvati žitu, moštu i ulju, a oni će se odazvati Jizreelu.
Hošea 2,25I posijat ću ga u zemlji, zamilovat ću Nemilu, Ne-narodu mom reći ću: `Ti si narod moj!` a on će reći: `Bože moj!`"

Ozej 2,1Broj sinova Izraelovih bit će kao pijeska morskog, kojeg se ne može ni izmjeriti ni prebrojiti, i dogodit će se da umjesto što im se govorilo: ”Vi niste moj narod“ reći će im se : ” Sinovi Boga živog“,
Ozej 2,2Sinovi Judini i sinovi Izraelovi ujedinit će se, oni će si uzeti jednog jedinog poglavara i preplavit će oni zemlju: jer dan će Izreelov biti velik .
Ozej 2,3Recite svojoj braći: ” Ammi, moj narod “, a svojim sestrama: ” Ruhama, voljena“.
Ozej 2,4Tužite svoju majku, tužite ju, jer ona nije moja žena, a ja nisam njen muž. Nek ona udalji sa svojeg lica znakove prostitucije, i između svojih dojki oznake svojeg preljubništva.
Ozej 2,5Ako ne, ja ću nju svući i razgolititi, stavit ću ju kao u dan rođenja njenog, učinit ću ju sličnom pustinji, učinit ću ju sasušenom zemljom i učinit ću da umre od žeđi.
Ozej 2,6Njena djeca, ja ih neću voljeti, jer to su djeca prostitucije.
Ozej 2,7Da, njihova se majka prostituirala, ona koja ih je začela prekrila se sramom kad je govorila: ” Ja ću ići k svojim ljubavnicima, onima koji mi daju kruha i vode, vune i lana, ulja i pića. “
Ozej 2,8To je zašto ću ja zatvoriti tvoj put trnjem, prepriječiti jednom preprekom i ona neće više naći staza svojih.
Ozej 2,9Ona će proganjati svoje ljubavnike, a da ih neće dosegne, on će ih tražiti, a da ih neće naći; ona će reći: ” Ja ću se vratiti k svojem prvom mužu, jer tada ja bijah sretnija no sada.“
Ozej 2,10A ona nije razumjela da sam to ja koji joj je davao pšenicu, novo vino, svježe ulje; ja sam ju obasipao srebrom, a zlato su oni upotrijebili za Baala .
Ozej 2,11To je zašto ću ja doći preuzeti svoju pšenicu u njeno vrijeme, svoje novo vino u njegovo doba, ja ću iščupati svoju vunu i svoj lan koji trebaju sakriti njenu golotinju.
Ozej 2,12Sada ja ću razotkriti njen sram u očima njenih ljubavnika i nitko ju neće istrgnuti iz moje ruke.
Ozej 2,13Ja ću prekinuti svu njenu radost, njene blagdane, njene svetkovine *mladog mjeseca, njene *šabate, i sve njene svečane zborove.
Ozej 2,14Ja ću opustošiti njen vinograd i njen smokvik o kojem ona je kazivala: ” Evo plaće što su mi je dali ljubavnici moji. “ Ja ću ih promijeniti u guštik i divlje zvijeri nalazit će tu hranu svoju.
Ozej 2,15Ja ću joj dati da se osvjedoči o danima Baala kojima je spaljivala milodare: ona se kitila svojim prstenjem i svojim draguljima, ona je jurila k svojim ljubavnicima, a mene je zaboravljala! proročanstvo GOSPODOVO!
Ozej 2,16Eh dobro, ja sam taj koji će ju zavesti, ja ću ju odvesti u pustinju i govorit ću joj iskreno.
Ozej 2,17I odande ja ću njoj vratiti njene vinograde, a od doline Akor jedna vrata nade, i ondje ona će odgovoriti kao u vrijeme mladosti svoje, u dan kad se uspe ona iz Egipta.
Ozej 2,18I dogodit će se u onaj dan proročanstvo GOSPODOVO da ćeš me ti nazvati ”muž moj“, i nećeš me ti više zvati ”moj Baal, moj gazda“.
Ozej 2,19Ja ću ukloniti s njenih usana imena *Baala i čak se neće više ni sjećati njihova imena.
Ozej 2,20Ja ću sklopiti za njih u onaj dan jedan *savez sa životinjama poljskim, pticama nebeskim, gmazovima na tlu; luk, mač i rat, ja ću ih skršiti, neće ih više biti u zemlji, a ja ću dopustiti stanovnicima spavati u sigurnosti.
Ozej 2,21Ja ću te sa sobom vjeriti zauvijek, pravdom i pravom, ljubavlju i nježnošću.
Ozej 2,22Ja ću te vjeriti sa sobom vjernošću i ti ćeš spoznati da sam ja GOSPOD.
Ozej 2,23 I dogodit će se u onaj dan da ću ja odgovoriti proročanstvo GOSPODOVO ja ću odgovoriti nadanju nebesa, a ona će odgovoriti nadanju zemlje.
Ozej 2,24A zemlja, ona, odgovorit će pšenicom, novim vinom, svježim uljem, a oni odgovorit će nadanju Izreelovu .
Ozej 2,25 Ja ću ga zasijati za sebe u zemlji, i voljet ću Lo-Ruhamu, i reći ću Lo-Ammiju: ” Ti si moj narod“, a on, reći će: ” Moj Bog. “
Osija 2,1Recite braći svojoj: narode moj; i sestrama svojim: pomilovana.
Osija 2,2Prite se s materom svojom, prite se, jer mi nije žena, niti sam joj ja muž; neka odbaci kurvarstva svoja od lica svojega, i preljube svoje od dojaka svojih,
Osija 2,3Da je ne bih svukao golu i učinio je kaka je bila onaj dan kad se rodila, i da je ne bih postavio da bude kao pustinja i obratio je da bude kao zemlja zasušena, i umorio je žeđu.
Osija 2,4I neću se smilovati na djecu njezinu, jer su kopilad.
Osija 2,5Jer se mati njihova kurva, sramoti se roditeljka njihova; jer govori: ići ću za milosnicima svojim koji mi daju hljeb moj i vodu moju, vunu moju i lan moj, ulje moje i piće moje.
Osija 2,6Zato evo ja ću joj zagraditi put trnjem i zazidaću zidom da ne nađe staza svojih.
Osija 2,7I trčaće za svojim milosnicima, ali ih neće stignuti; i tražiće ih, ali ih neće naći; pa će reći: idem da se vratim k prvomu mužu svojemu, jer mi bješe bolje onda nego sada.
Osija 2,8Jer ona ne zna da sam joj ja davao žito i vino i ulje, i umnožavao joj srebro i zlato, od kojega načiniše Vala.
Osija 2,9Zato ću uzeti natrag žito svoje, kad bude vrijeme, i vino svoje, kad bude vrijeme, i uzeću vunu svoju i lan svoj, kojim bi pokrivala golotinju svoju.
Osija 2,10I otkriću rugobu njezinu pred milosnicima njezinijem, i niko je neće izbaviti iz moje ruke.
Osija 2,11I ukinuću svaku radost njezinu, svetkovine njezine, mladine njezine i subote njezine i sve praznike njezine.
Osija 2,12I potrću čokote njezine i smokve, za koje govori: plata su mi, što mi dadoše milosnici moji; i obratiću ih u šumu da ih jede zvijerje poljsko.
Osija 2,13I pohodiću na njoj dane Valimske, u koje im je kadila i kitila se obocima i grivnama, i išla za svojim milosnicima, i mene zaboravila, govori Gospod.
Osija 2,14Ali evo, ja ću je primamiti i odvešću je u pustinju, i govoriću s njom lijepo.
Osija 2,15I daću joj vinograde njezine od toga mjesta, i dolinu Ahor za vrata nadanju, i ondje će pjevati kao za mladosti svoje i kao kad je išla iz Misira.
Osija 2,16I tada ćeš me, govori Gospod, zvati: mužu moj; a nećeš me više zvati: Vale moj.
Osija 2,17Jer ću ukloniti iz usta njezinijeh imena Vala; i neće im se više pominjati imena.
Osija 2,18I tada ću im učiniti zavjet sa zvijerjem poljskim i sa pticama nebeskim i s bubinama zemaljskim; i polomiću luk i mač i rat da ih nestane u zemlji, i učiniću da leže bez straha.
Osija 2,19I zaručiću te sebi dovijeka, zaručiću te sebi pravdom i sudom i milošću i milosrđem.
Osija 2,20I zaručiću te sebi vjerom, i poznaćeš Gospoda.
Osija 2,21I tada ću se odazvati, govori Gospod, odazvaću se nebesima, a ona će se odazvati zemlji.
Osija 2,22A zemlja će se odazvati žitu i vinu i ulju, a to će se odazvati Jezraelu.
Osija 2,23I posijaću je sebi na zemlji, i smilovaću se na Loruhamu, i reći ću Loamiji: ti si moj narod, i on će reći: Bože moj!

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje