Hošea 3. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hošea 3,1Potom mi reče dalje Gospod: "Idi, ljubi ženu, što se daje ljubiti od drugoga i čini preljubu, kao što Gospod ljubi sinove Izraelove, a oni prianjaju za tuđe bogove i žude kolače od grožđa!"
Hošea 3,2Tada sam kupio sebi ženu za petnaest šekela srebra i za homer i letek ječma
Hošea 3,3Onda sam joj rekao: "Dugo vremena imaš živjeti zarobljena, da ne učiniš ništa zlo i da se ne miješaš s drugim muževima, i ja se neću miješati s tobom."
Hošea 3,4Jer će dugo vremena biti Izraelci zarobljeni bez kralja, bez kneza, bez žrtve, bez stupa bez efoda i bez terafima.
Hošea 3,5Ali će se poslije Izraelci obratiti i tražit će Gospoda, Boga svojega, i Davida, kralja svojega, i podvrgnut će se puni strahopoštovanja Gospodu i spasenje će njegovo zagrliti na svršetku vremena.
Hošea 3,1 Potom mi Jahve reče: "Idi opet, ljubi ženu koja drugog ljubi i čini preljub, kao što Jahve ljubi djecu Izraelovu dok se oni k drugim bogovima okreću i žude za kolačima od grožđa.
Hošea 3,2Ja je tad kupih za petnaest srebrnika, za homer i letek ječma,
Hošea 3,3i rekoh joj: "Za mnogo dana ostat ćeš mi povučena, nećeš se odavati bludu ni podavati nikojem čovjeku, a ni ja neću k tebi prilaziti.
Hošea 3,4Jer mnogo će dana sinovi Izraelovi ostati bez kralja i bez kneza, bez žrtve i bez stupa, bez oplećka i bez kumira.
Hošea 3,5Poslije toga, sinovi će se Izraelovi vratiti; tražit će Jahvu, Boga svoga, i Davida, svoga kralja; sa strahom će pristupiti k Jahvi i k njegovim dobrima, na kraju dana.

Sadržaj | Sljedeće poglavlje