Hošea 6. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hošea 6,1Ustanite, vratimo se Gospodu! Jer nas je on razderao, pa će nas on i iscijeliti; ranio nas je, i zavit će nas.
Hošea 6,2Iza dva dana on će nas već ozdraviti, treći dan podignut će nas, i živjet ćemo pred licem njegovim.
Hošea 6,3Budimo razboriti i težimo revno za spoznanjem Gospoda! Kao zora on će sigurno doći. Kao zimski dažd sići će nam, kao kasni dažd, koji natapa zemlju."
Hošea 6,4"Efraime, što da ti učinim? Juda, što da ti učinim? Pobožnost je vaša kao oblak jutarnji, kao prolazna rosa rana.
Hošea 6,5Zato sam posredovao preko proroka, probadao sam ih riječju usta svojih. Tada je pravo moje udarilo u oči kao svjetlost.
Hošea 6,6Jer meni se dopada pobožnost, ne žrtve zaklanice, spoznaja Božja više, nego žrtve paljenice."
Hošea 6,7"Ali su oni prelomili zavjet u Adamu. Tamo su mi postali nevjerni.
Hošea 6,8Gilead je grad pun opačina, poštrapan krvlju.
Hošea 6,9Družina je svećenička kao razbojnička četa. Oni ubijaju na putu u Šekem. Čine zlodjela.
Hošea 6,10Strahotu sam vidio u kući Izraelovoj. Tamo Efraim čini idolopoklonstvo, Izrael se skvrni.
Hošea 6,11tebi, Judo, već je određena žetva, kad okrenem sudbinu naroda svojega.
Hošea 6,1 "Hajde, vratimo se Jahvi! On je razderao, on će nas iscijeliti: on je udario, on će nam poviti rane;
Hošea 6,2poslije dva dana oživit će nas, trećeg će nas dana podignuti i mi ćemo živjeti pred njim.
Hošea 6,3Težimo da upoznamo Jahvu: k`o zora pouzdan mu dolazak. On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju.
Hošea 6,4Što za tebe mogu učiniti, Efrajime? Što za tebe mogu učiniti, Judo? K`o oblak jutarnji ljubav je vaša, k`o rana rosa koje nestaje.
Hošea 6,5Zato sam ih preko proroka sjekao i ubijao riječima usta svojih; al` sud će tvoj izaći k`o svjetlost.
Hošea 6,6Jer ljubav mi je mila, ne žrtve, poznavanje Boga, ne paljenice.
Hošea 6,7Al` oni su kod Adama prekršili Savez i ondje mene iznevjerili.
Hošea 6,8Gilead je grad zlikovački, pun krvavih tragova.
Hošea 6,9Družba je svećenička kao zasjeda razbojnička: ubijaju na šekemskom putu; odista, sramotu počinjaju!
Hošea 6,10Strahotu vidjeh u domu Izraelovu; Efrajim se ondje bludu odaje i skvrni se Izrael.
Hošea 6,11I tebi sam, Judo, žetvu odredio kad okrenem udes naroda svoga.

Sadržaj | Sljedeće poglavlje