Tražilica


Hošea 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hošea 7,1Kad hoću da liječim Izraela, pokaže se grijeh Efraima i zloća Samarije, jer oni čine samo prijevaru: lupeži provaljuju. Vani robe zločinci.
Hošea 7,2Ne govore sebi, da ja pamtim svaku zloću njihovu. Sada stoje oko njih djela njihova, leže otvoreno pred očima mojim.
Hošea 7,3U zloći svojoj pomazuju kraljeve, u nevjernosti svojoj knezove.
Hošea 7,4Svi koliki su lažni drugovi. Kao peć su naložena. - Pekar prestane grijati i mijesiti tijesto, dok uskisne.
Hošea 7,5Na svetkovinu kralja našega plamte knezovi od vina. On pruža ruku svoju podsmjevačima.
Hošea 7,6Oni plamte kao peć. Srce je njihovo puno lukavstva. Svu noć spava pekar - ; Ujutro plane peć kao plameni oganj.
Hošea 7,7Svi oni plamte kao peć i jedu svoje vladaoce. Svi su kraljevi njihovi bili svrgnuti. Ali ni jedan od njih nije povikao meni.
Hošea 7,8Efraim se miješa s neznabošcima, Efraim je pogača, što se nije prevrnula.
Hošea 7,9Stranci jedu mu mozak; on to ne opaža. Sijeda je već postala kosa njegova; on to ne opaža.
Hošea 7,10Ponositost Izraelova optužuje ih otvoreno. Oni se ne vratiše natrag Gospodu, Bogu svojemu, s ne potražiše za uza sve to.
Hošea 7,11Efraim je kao golub, budalast, bez razuma. Zazvaše Egipat. Otidoše u Asiriju.
Hošea 7,12Kad odlaze, razapinjem na njih mrežu, dovlačim ih kao ptice nebeske, karam ih, kako je kazivano u zajednici njihovoj.
Hošea 7,13Teško njima, zađoše od mene! Prokleti, postadoše mi nevjerni. - Ja da ih zar otkupim? Govore laž na me.
Hošea 7,14Ne viču mi od srca, kad jauču na ležajima svojim, kad se skupljaju zbog žita i vina i prkose mi.
Hošea 7,15A ja sam ih upućivao i krijepio im mišice, ali su oni zlo mislili na me.
Hošea 7,16Oni se obraćaju, ali ne prema gore. Oni su kao nezategnut luk. Knezovi njihovi padaju od mača zbog klevetnih govora svojih. Smijat će im se u zemlji Egiptu.
Hošea 7,1 Kad hoću Izraela liječiti, otkriva se bezakonje Efrajimovo i zloća Samarije; prijevarom se bave oni: tat u kuću provaljuje, a vani napadaju razbojnici.
Hošea 7,2I u srcu svome oni ne kažu da ja pamtim svu zlopakost njihovu! Ali djela su ih njihova sad opkolila, pred licem mojim ona stoje.
Hošea 7,3Svojom zloćom razveseljuju kralja, a knezove podlošću svojom.
Hošea 7,4Svi su oni preljubnici, kao peć su ražarena koju pekar više ne potpaljuje kad zamijesi tijesto pa dok ne ukisne.
Hošea 7,5U dan kralja našega knezovi obolješe od žestine vina, a on ruku pruža pijanima.
Hošea 7,6U zavjeri srce im se žari poput peći; svu noć njihova jarost drijema, ujutru se razgara k`o plam ognjeni;
Hošea 7,7poput peći svi se raspalili te proždiru svoje suce. Padoše svi njihovi kraljevi, a nijedan od njih zazvao me nije.

Hošea 7,8Efrajim se miješa s narodima, Efrajim je pogača što je ne prevrnuše.
Hošea 7,9Tuđinci proždiru snagu njegovu, a on toga i ne zna! Sjedine mu pobijeliše glavu, a on toga i ne zna!
Hošea 7,10Naprasitost Izraelova protiv njih samih svjedoči; i oni se ne vraćaju Jahvi, Bogu svome, i uza sve to oni ga ne traže!
Hošea 7,11Efrajim je kao golubica plaha i bez razuma; oni pozivaju Egipat, idu u Asiriju.
Hošea 7,12Kamo god otišli, na njih ću razapeti svoju mrežu, oborit ću ih kao ptice nebeske, za njihovu ih kazniti zloću.
Hošea 7,13Teško njima jer od mene odbjegoše! Propast na njih jer se pobuniše protiv mene! Otkupit` ih hoću, a oni protiv mene lažu.
Hošea 7,14Oni me ne prizivlju iz srca kada kukaju na svojim ležajima; razdiru svoje lice zbog žita i mošta, ali protiv mene se bune.
Hošea 7,15Dok sam im ja mišicu krijepio, oni su zlosti smišljali protiv mene!
Hošea 7,16Okreću se prema ništavostima, oni su poput varljiva luka. Poradi razbješnjela jezika knezovi će im od mača pasti, bit će im to na ruglo u zemlji egipatskoj!
Ozej 7,1U istom času kad budem izliječio Izrael, otkrit će se grješka Efraimova i zločini Samarije : da, čini se prijevara; lopov se uvlači u kuće; napolju, hajduk hara.
Ozej 7,2A, oni sebi uopće ne kažu u *srcu svom kako sve zlo što čine ja čuvam u pamćenju; sada ih njihova djela ovijaju, ona su ovdje preda mnom.
Ozej 7,3U svojoj opakosti, oni zabavljaju kralja, i svojim podmuklostima, poglavare,
Ozej 7,4Svi, oni su preljubnici. Oni su kao jedna peć goruća koju pekar prestaje podjarivati od kad tijesto je zamiješeno sve do se ne podigne.
Ozej 7,5U dan našeg kralja, poglavari se razboljevaju od isparavanja vina, pruža se ruka podrugljivcima.
Ozej 7,6Jer oni su se približili kao jedna vatra iz peći, srca punog podlosti: cijelu noć njihov gnjev drijema, u jutro ona pali kao jedna vatra žestoka.
Ozej 7,7Svi su oni vrući kao jedna peć: oni proždiru svoje vladare, svi su njihovi kraljevi popadali, i nema ni jednog među njima za vapiti prema meni.
Ozej 7,8Efraim se dopustio pomiješati s drugim poganima, Efraim je jedna palačinka koju se nije okrenulo.
Ozej 7,9Stranci proždiru njegovu snagu, a on ne zna o tom ništa; i čak, bijele vlasi pokrivaju njegovu glavu, a on ne zna o tom ništa.
Ozej 7,10Oholost Izraelova svjedoči protiv njega, ali oni se ne vraćaju GOSPODU, svojem BOGU; usprkos svemu tome oni ga ne traže.
Ozej 7,11Efraim je jedna golubica naivna i bez mozga: oni pozivaju Egipat, oni trče u Asiriju.
Ozej 7,12Dok oni trče, ja bacam na njih svoju mrežu, ja ih obaram kao ptice nebeske, ja ih hvatam čim čujem njihovo okupljanje.
Ozej 7,13Nesreća njima jer su mi pobjegli! A, ja bih ih trebao iskupiti, njih koji propovijedaju laži na mom mjestu?
Ozej 7,14To nije sa dna srca da oni vape prema meni: kad se žale na svojim ležajima, kad si čine ureze za pšenici i novo vino, to je protiv mene što se oni po kazuju nepokorni.
Ozej 7,15Ja, ja bijah usmjerio, okrijepio : njihovu ruku, a oni smisliše zlo na mom mjestu.
Ozej 7,16Ako se okrenu, to nije prema gore, oni su kao jedan klonuli luk. Njihovi će poglavari pasti od mača za drskosti svojeg jezika: ismijat će im se u Egiptu.
Osija 7,1Kad liječim Izrailja, tada se pokazuje bezakonje Jefremovo i zloća Samarijska; jer čine laž, i lupež ulazi, i napolju udara četa.
Osija 7,2I ne govore u srcu svom da ja pamtim svako bezakonje njihovo; sada stoje oko njih djela njihova, preda mnom su.
Osija 7,3Nevaljalstvom svojim vesele cara i lažima svojim knezove.
Osija 7,4Svi čine preljubu; kao peć su koju užari hljebar, koji prestane stražiti kad zamijesi tijesto pa dokle uskisne.
Osija 7,5Na dan cara našega razbolješe se knezovi od mijeha vina, i on pruži ruku svoju potsmjevačima.
Osija 7,6Jer na zasjede svoje upravljaju srce svoje, koje je kao peć; hljebar njihov spava cijelu noć, ujutru gori kao plamen ognjeni.
Osija 7,7Svi su kao peć ugrijani i proždiru svoje sudije; svi carevi njihovi padaju, nijedan između njih ne viče k meni.
Osija 7,8Jefrem se pomiješao s narodima; Jefrem je pogača neprevrnuta.
Osija 7,9Inostranci jedu mu silu, a on ne zna; sijede kose popadaju ga, a on ne zna.
Osija 7,10I ponositost Izrailjeva svjedoči mu u oči, ali se ne vraćaju ka Gospodu Bogu svojemu niti ga traže uza sve to.
Osija 7,11I Jefrem je kao golub, lud, bezuman; zovu Misir, idu u Asirsku.
Osija 7,12Kad otidu, razapeću na njih mrežu svoju, kao ptice nebeske svući ću ih, karaću ih kako je kazivano u zboru njihovu.
Osija 7,13Teško njima, jer zađoše od mene; pogibao će im biti, jer me iznevjeriše; ja ih iskupih, a oni govoriše na me laž.
Osija 7,14Niti me prizivaše iz srca svojega, nego ridaše na odrima svojim; žita i vina radi skupljajući se otstupaju od mene.
Osija 7,15Kad ih karah, ukrijepih im mišice; ali oni misliše zlo na me.
Osija 7,16Vraćaju se, ali ne k višnjemu, postaše kao luk lažljiv; knezovi će njihovi popadati od mača s obijesti jezika svojega; to će im biti potsmijeh u zemlji Misirskoj.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje