Hošea 7. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hošea 7,1Kad hoću da liječim Izraela, pokaže se grijeh Efraima i zloća Samarije, jer oni čine samo prijevaru: lupeži provaljuju. Vani robe zločinci.
Hošea 7,2Ne govore sebi, da ja pamtim svaku zloću njihovu. Sada stoje oko njih djela njihova, leže otvoreno pred očima mojim.
Hošea 7,3U zloći svojoj pomazuju kraljeve, u nevjernosti svojoj knezove.
Hošea 7,4Svi koliki su lažni drugovi. Kao peć su naložena. - Pekar prestane grijati i mijesiti tijesto, dok uskisne.
Hošea 7,5Na svetkovinu kralja našega plamte knezovi od vina. On pruža ruku svoju podsmjevačima.
Hošea 7,6Oni plamte kao peć. Srce je njihovo puno lukavstva. Svu noć spava pekar - ; Ujutro plane peć kao plameni oganj.
Hošea 7,7Svi oni plamte kao peć i jedu svoje vladaoce. Svi su kraljevi njihovi bili svrgnuti. Ali ni jedan od njih nije povikao meni.
Hošea 7,8Efraim se miješa s neznabošcima, Efraim je pogača, što se nije prevrnula.
Hošea 7,9Stranci jedu mu mozak; on to ne opaža. Sijeda je već postala kosa njegova; on to ne opaža.
Hošea 7,10Ponositost Izraelova optužuje ih otvoreno. Oni se ne vratiše natrag Gospodu, Bogu svojemu, s ne potražiše za uza sve to.
Hošea 7,11Efraim je kao golub, budalast, bez razuma. Zazvaše Egipat. Otidoše u Asiriju.
Hošea 7,12Kad odlaze, razapinjem na njih mrežu, dovlačim ih kao ptice nebeske, karam ih, kako je kazivano u zajednici njihovoj.
Hošea 7,13Teško njima, zađoše od mene! Prokleti, postadoše mi nevjerni. - Ja da ih zar otkupim? Govore laž na me.
Hošea 7,14Ne viču mi od srca, kad jauču na ležajima svojim, kad se skupljaju zbog žita i vina i prkose mi.
Hošea 7,15A ja sam ih upućivao i krijepio im mišice, ali su oni zlo mislili na me.
Hošea 7,16Oni se obraćaju, ali ne prema gore. Oni su kao nezategnut luk. Knezovi njihovi padaju od mača zbog klevetnih govora svojih. Smijat će im se u zemlji Egiptu.
Hošea 7,1 Kad hoću Izraela liječiti, otkriva se bezakonje Efrajimovo i zloća Samarije; prijevarom se bave oni: tat u kuću provaljuje, a vani napadaju razbojnici.
Hošea 7,2I u srcu svome oni ne kažu da ja pamtim svu zlopakost njihovu! Ali djela su ih njihova sad opkolila, pred licem mojim ona stoje.
Hošea 7,3Svojom zloćom razveseljuju kralja, a knezove podlošću svojom.
Hošea 7,4Svi su oni preljubnici, kao peć su ražarena koju pekar više ne potpaljuje kad zamijesi tijesto pa dok ne ukisne.
Hošea 7,5U dan kralja našega knezovi obolješe od žestine vina, a on ruku pruža pijanima.
Hošea 7,6U zavjeri srce im se žari poput peći; svu noć njihova jarost drijema, ujutru se razgara k`o plam ognjeni;
Hošea 7,7poput peći svi se raspalili te proždiru svoje suce. Padoše svi njihovi kraljevi, a nijedan od njih zazvao me nije.

Hošea 7,8Efrajim se miješa s narodima, Efrajim je pogača što je ne prevrnuše.
Hošea 7,9Tuđinci proždiru snagu njegovu, a on toga i ne zna! Sjedine mu pobijeliše glavu, a on toga i ne zna!
Hošea 7,10Naprasitost Izraelova protiv njih samih svjedoči; i oni se ne vraćaju Jahvi, Bogu svome, i uza sve to oni ga ne traže!
Hošea 7,11Efrajim je kao golubica plaha i bez razuma; oni pozivaju Egipat, idu u Asiriju.
Hošea 7,12Kamo god otišli, na njih ću razapeti svoju mrežu, oborit ću ih kao ptice nebeske, za njihovu ih kazniti zloću.
Hošea 7,13Teško njima jer od mene odbjegoše! Propast na njih jer se pobuniše protiv mene! Otkupit` ih hoću, a oni protiv mene lažu.
Hošea 7,14Oni me ne prizivlju iz srca kada kukaju na svojim ležajima; razdiru svoje lice zbog žita i mošta, ali protiv mene se bune.
Hošea 7,15Dok sam im ja mišicu krijepio, oni su zlosti smišljali protiv mene!
Hošea 7,16Okreću se prema ništavostima, oni su poput varljiva luka. Poradi razbješnjela jezika knezovi će im od mača pasti, bit će im to na ruglo u zemlji egipatskoj!

Sadržaj | Sljedeće poglavlje