Tražilica


Ivan 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ivan 15,1Ja sam pravi čokot, i Otac je moj vinogradar.
Ivan 15,2Svaku lozu na meni, koja ne rađa roda, on odsiječe, i svaku, koja rada rod, očisti da rodi više roda.
Ivan 15,3Vi ste već čisti zbog riječi, koju vam rekoh.
Ivan 15,4Ostanite u meni, i ja u vama, Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe, ako ne ostane na čokotu, tako i vi, ako ne ostanete u meni.
Ivan 15,5Ja sam čokot, vi loze. Tko ostaje u meni, i ja u njemu, on rodi mnogi rod, jer bez mene ne možete učiniti ništa.
Ivan 15,6Tko u meni ne ostane, izbacit će se kao loza, i osušit će se, i skupit će je, i u oganj baciti, i gorjet će.
Ivan 15,7Ako ostanete u meni, i riječi moje ostanu u vama, štogod hoćete, tražite, i bit će vam.
Ivan 15,8Stim se proslavlja Otac moj, da rodite rod mnogi i budete moji učenici.
Ivan 15,9Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u ljubavi mojoj!
Ivan 15,10Ako zapovijedi moje uzdržite, ostat ćete u ljubavi mojoj, kao što sam i ja održao zapovijedi Oca svojega, i ostajem u ljubavi njegovoj.
Ivan 15,11Ovo vam rekoh, da bude radost moja u vama, i radost vaša da se ispuni.
Ivan 15,12Ovo je zapovijed moja: ljubite se među sobom, kao što sam ja ljubio vas!
Ivan 15,13Od ove ljubavi nitko veće nema, da tko život svoj položi za prijatelje svoje.
Ivan 15,14Vi ste prijatelji moji, ako činite, što vam ja zapovijedam.
Ivan 15,15Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna, što radi gospodar njegov; nego vas nazvah prijateljima, jer vam sve objavih, što sam čuo od Oca svojega.
Ivan 15,16Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas, i postavih vas, da vi idete i rod rodite, i da vaš rod ostane, da štogod zamolite u Oca u ime moje, da vam dadne.
Ivan 15,17Ovo vam zapovijedam: ljubite se među sobom!
Ivan 15,18Ako svijet mrzi na vas, znajte, da je mrzio na mene prije vas!
Ivan 15,19Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; a kako nijeste od svijeta, nego vas ja izabrah od svijeta, zato mrzi na vas svijet.
Ivan 15,20Sjetite se riječi, koju vam ja rekoh: 'Nije sluga veći od gospodara svojega.' Ako su progonili mene, i vas će progoniti; ako su držali riječ moju, i vašu će držati.
Ivan 15,21Ali sve će vam ovo činiti zbog imena mojega, jer ne poznaju onoga, koji me posla.
Ivan 15,22Da nijesam bio došao i govorio im, ne bi imali grijeha; a sad nemaju izgovora za grijeh svoj.
Ivan 15,23Tko mrzi na mene, mrzi i na Oca mojega.
Ivan 15,24Da nijesam bio djela činio među njima, kojih nitko drugi nije učinio, ne bi imali grijeha; ali sad i vidješe, i zamrziše na mene i na Oca mojega.
Ivan 15,25Ali se je morala ispuniti riječ, što stoji napisana u zakonu njihovu: 'Mrzili su na mene ni za što.'
Ivan 15,26A kad dođe Utješitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji izlazi od Oca, on će svjedočiti za mene.
Ivan 15,27A i vi ćete svjedočiti, jer ste od početka s menom.
Ivan 15,1 "Ja sam istinski trs, a Otac moj - vinogradar.
Ivan 15,2Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese.
Ivan 15,3Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio.
Ivan 15,4Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.
Ivan 15,5Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.
Ivan 15,6Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore.
Ivan 15,7Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam.
Ivan 15,8Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.
Ivan 15,9Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi.
Ivan 15,10Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj.
Ivan 15,11To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.
Ivan 15,12Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio!
Ivan 15,13Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje.
Ivan 15,14Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam.
Ivan 15,15Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga.
Ivan 15,16Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime.
Ivan 15,17Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.
Ivan 15,18"Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas.
Ivan 15,19Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi.
Ivan 15,20Sjećajte se riječi koju vam rekoh: `Nije sluga veći od svoga gospodara.` Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ čuvali, da vašu će čuvati.
Ivan 15,21A sve će to poduzimati protiv vas poradi imena moga jer ne znaju onoga koji mene posla.
Ivan 15,22Da nisam došao i da im nisam govorio, ne bi imali grijeha; no sada nemaju izgovora za svoj grijeh.
Ivan 15,23Tko mene mrzi, mrzi i Oca mojega.
Ivan 15,24Da nisam učinio među njima djela kojih nitko drugi ne čini, ne bi imali grijeha; a sada vidješe pa ipak zamrziše i mene i Oca mojega.
Ivan 15,25No neka se ispuni riječ napisana u njihovu Zakonu: Mrze me nizašto.
Ivan 15,26A kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca izlazi - on će svjedočiti za mene.
Ivan 15,27I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom.
Ivan 15,1Ja sam istinski trs, a moj je Otac Vinogradar.
Ivan 15,2Svaka loza koja, u meni ne ponese ploda, on ju otkine, i svaka loza koja ponese plod, on ju okreše, da bi donijela još više.
Ivan 15,3Vi ste već okresani riječju koju sam vam ja rekao.
Ivan 15,4Ostanite u meni, kao što ja ostajem u vama! Isto kao što loza, ako ne ostaje na trsu, ne može sama od sebe donijeti ploda, tako ni vi nećete ostati u meni.
Ivan 15,5Ja sam trs, vi ste loze: onaj koji ostaje u meni i u onome u kome je ostajem, taj će donijeti plod u izobilju, jer izvan mene vi ne možete ništa učiniti.
Ivan 15,6Ako netko ne ostane u meni, on je bačen napolje kao loza, ona se sasuši, potom ih pokupe, bace u vatru i oni izgore.
Ivan 15,7Ako vi ostanete u meni i moje riječi ostanu u vama, vi ćete iskati što god želite i to će vam doći.
Ivan 15,8Ono što proslavlja mog Oca je to da vi donesete plod u izobilju i budete moji *učenici.
Ivan 15,9Kao što je mene Otac volio, ja sam vas također volio: ostanite u mojoj ljubavi.
Ivan 15,10Ako vi pazite moje zapovijedi, vi ostajete u mojoj ljubavi, ako što, pazeći zapovijedi mog Oca, ja ostajem u njegovoj ljubavi.
Ivan 15,11Ja sam vam rekao ovo da moja radost bude u vama i da vaša radost bude savršena.
Ivan 15,12Evo moje zapovijedi: volite jedni druge kao što sam ja vas volio.
Ivan 15,13Nitko nema ljubav veću nego onaj koji se odriče svog života za one koje voli.
Ivan 15,14Vi ste moji prijatelji ako činite ono što vam zapovijedam.
Ivan 15,15Ja vas više ne zovem slugama, jer sluga ostaje u nepoznavanju onoga što čini njegov gospodar; ja vas nazivam prijateljima, jer sve ono što sam čuo u svog Oca, ja sam vam dao upoznati.
Ivan 15,16Niste vi mene izabrali, već sam ja vas izabrao i ustanovio da biste išli, da donosite plod i da vaš plod traje: tako da sve što ćete iskati u mog Oca u moje ime on će vam dodijeliti.
Ivan 15,17Ono što ja vama zapovijedam, to je da volite jedni druge.
Ivan 15,18Ako *svijet mrzi vas, znajte da je prvo mrzio mene.
Ivan 15,19Da vi bijaste iz svijeta, svijet bi volio ono što mu pripada; već vi niste iz svijeta: ja sam taj koji vas je izdvojio iz svijeta i evo zašto vas svijet mrzi.
Ivan 15,20Sjetite se riječi koju sam vam rekao: Sluga nije već od svog gospodara; ako su mene progonili, i vas će također proganjati; ako su pazili moju riječ, oni će paziti i vašu također.
Ivan 15,21Sve to, oni će vam činiti zbog mog *imena, jer oni ne poznaju onog koji je mene poslao.
Ivan 15,22Da ja ne bijah došao, da im ja ne bijah uputio riječ, oni ne bi zgriješili; ali, sada je njihov grijeh bez oprosta.
Ivan 15,23Onaj koji mene mrzi, mrzi također i mog Oca.
Ivan 15,24Da ja ne bijah učinio usred njih ova djela, koja nitko drugi nije izvršio, oni ne bi počinili grijeha; ali sada, kad su vidjeli njih, oni nastavljaju nas mrzjeti i mene i mog Oca;
Ivan 15,25to je zato da se ispuni riječ koja je pisana u njihovom *Zakonu: Oni su me mrzili bez razloga.
Ivan 15,26Kad dođe Branitelj kojeg ću vam ja poslati od Oca, Duh istine koji proistječe od Oca, on će sam dati svjedočenje o meni;
Ivan 15,27a u svoje vrijeme, vi ćete posvjedočiti o meni, jer vi ste sa mnom od početka.
Jovan 15,1Ja sam pravi čokot, i otac je moj vinogradar;
Jovan 15,2Svaku lozu na meni koja ne rađa roda otsjeći će je; i svaku koja rađa rod očistiće je da više roda rodi.
Jovan 15,3Vi ste već očišćeni riječju koju vam govorih.
Jovan 15,4Budite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe ako ne bude na čokotu, tako i vi ako na meni ne budete.
Jovan 15,5Ja sam čokot a vi loze: i koji bude u meni i ja u njemu on će roditi mnogi rod; jer bez mene ne možete činiti ništa.
Jovan 15,6Ko u meni ne ostane izbaciće se napolje kao loza, i osušiće se, i skupiće je, i u oganj baciti, i spaliti.
Jovan 15,7Ako ostanete u meni i riječi moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam.
Jovan 15,8Tijem će se otac moj proslaviti, da rod mnogi rodite; i bićete moji učenici.
Jovan 15,9Kao što otac ima ljubav k meni, i ja imam ljubav k vama; budite u ljubavi mojoj.
Jovan 15,10Ako zapovijesti moje uzdižete ostaćete u ljubavi mojoj, kao što ja održah zapovijesti oca svojega i ostajem u ljubavi njegovoj.
Jovan 15,11Ovo vam kazah, da radost moja u vama ostane i radost vaša se ispuni.
Jovan 15,12Ovo je zapovijest moja da imate ljubav među sobom, kao što ja imadoh ljubav k vama.
Jovan 15,13Od ove ljubavi niko veće nema, da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje.
Jovan 15,14Vi ste prijatelji moji ako tvorite što vam ja zapovijedam.
Jovan 15,15Više vas ne nazivam slugama; jer sluga ne zna šta radi gospodar njegov: nego vas nazvah prijateljima; jer vam sve kazah što čuh od oca svojega.
Jovan 15,16Vi mene ne izbraste, nego ja vas izbrah, i postavih vas da vi idete i rod rodite; i da vaš rod ostane, da što god zaištete u oca u ime moje da vam da.
Jovan 15,17Ovo vam zapovijedam da imate ljubav među sobom.
Jovan 15,18Ako svijet na vas uzmrzi, znajte da na mene omrznu prije vas.
Jovan 15,19Kad biste bili od svijeta, onda bi svijet svoje ljubio: a kako nijeste od svijeta, nego vas ja od svijeta izbrah, zato mrzi na vas svijet.
Jovan 15,20Opominjite se riječi koju vam ja rekoh: nije sluga veći od gospodara svojega. Ako mene izgnaše, i vas će izgnati; ako moju riječ održaše, i vašu će održati.
Jovan 15,21Ali sve će vam ovo činiti za ime moje, jer ne poznaju onoga koji me posla.
Jovan 15,22Da nijesam bio došao i govorio im ne bi grijeha imali; a sad izgovora neće imati za grijeh svoj.
Jovan 15,23Koji mrzi na mene i na oca mojega mrzi.
Jovan 15,24Da nijesam bio djela tvorio među njima kojijeh niko drugi ne tvori, ne bi grijeha imali: a sad i vidješe, i omrznuše na mene i na oca mojega.
Jovan 15,25Ali da se zbude riječ napisana u zakonu njihovom: omrznuše na me ni za što.
Jovan 15,26A kad dođe utješitelj, koga ću vam poslati od oca, Duh istine, koji od oca izlazi, on će svjedočiti za mene.
Jovan 15,27A i vi ćete svjedočiti, jer ste od početka sa mnom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje