Tražilica


Ivan 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ivan 16,1Ovo vam rekoh, da se ne spotaknete.
Ivan 16,2Izgonit će vas iz sinagoga. A dolazi vrijeme, kad će svaki, koji vas ubije, misliti, da Bogu čini službu.
Ivan 16,3I ovo će vam činiti, jer ne poznaju ni Oca ni mene.
Ivan 16,4Nego vam ovo rekoh, da, kad dođe vrijeme, sjetite se ovoga, da vam ja rekoh. A isprva ne rekoh vam ovo, jer sam bio s vama.
Ivan 16,5A sad idem k onome, koji me posla, i nitko me od vas ne pita: 'Kamo ideš?'
Ivan 16,6Nego, jer vam rekoh ovo, žalosti napuni se srce vaše.
Ivan 16,7Ali ja vam istinu govorim: "Bolje je za vas, da ja idem; jer ako ne otidem, Utješitelj neće doći k vama; ako li otidem, poslat ću ga k vama
Ivan 16,8I kad on dođe, dokazat će svijetu što je grijeh, i o pravdi, i o sudu.
Ivan 16,9O grijehu, jer ne vjeruju u mene;
Ivan 16,10O pravdi, jer idem k Ocu svojemu, i više me nećete vidjeti;
Ivan 16,11O sudu, jer je knez ovoga svijeta osuđen.
Ivan 16,12Još bih vam imao mnogo da kažem, ali sad ne možete podnijeti.
Ivan 16,13Ali kad dođe on, Duh istine, uvest će vas u svu istinu, jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje, i javit će vam buduće stvari.
Ivan 16,14On će me proslaviti, jer će od mojega uzeti, i javit će vam.
Ivan 16,15Sve, štogod ima Otac, moje je. Zato rekoh: On će od mojega uzeti i javit će vama.
Ivan 16,16Malo, i više me nećete vidjeti, i opet malo, i vidjet ćete me jer idem k Ocu."
Ivan 16,17A neki od učenika njegovih rekoše među sobom: "Što je to, što nam kaže: 'Malo', i nećete me vidjeti, i opet malo, i vidjet ćete me,' i: 'Idem k Ocu?'"
Ivan 16,18Rekoše dakle: "Što je to, što kaže: 'Malo'? Ne znamo, što govori.
Ivan 16,19Isus opazi, da su ga htjeli upitati, i reče im: "Za to li se zapitujete među sobom, što rekoh: 'Malo, i nećete me vidjeti, i opet malo, i vidjet ćete me?'
Ivan 16,20Zaista, zaista, kažem vam: "Vi ćete plakati i tugovati, a svijet će se radovati; vi ćete se žalostiti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost.
Ivan 16,21Žena kad rađa, ima žalost, jer dođe čas njezin. Ali kad rodi dijete, više se ne sjeća muke zbog radosti, jer se rodi čovjek na svijet.
Ivan 16,22Tako i vi sad imate žalost, ali ću vas opet vidjeti, i radovat će se srce vaše, i vaše radosti nitko neće uzeti od vas.
Ivan 16,23I u onaj dan nećete me pitati ni za što. Zaista, zaista, kažem vam: Ako što zamolite Oca, dat će vam u ime moje.
Ivan 16,24Do sada ne moliste ništa u ime moje. Molite i primit ćete, da radost vaša bude potpuna.
Ivan 16,25Ovo sam vam govorio u prispodobama. Dolazi čas, kad vam više neću govoriti u prispodobama, nego ću vam otvoreno javiti za Oca.
Ivan 16,26U onaj ćete dan u ime moje moliti, i ne velim vam, da ću ja moliti Oca za vas.
Ivan 16,27Jer sam Otac ljubi vas, jer vi mene ljubiste i vjerovaste, da ja od Boga izađoh
Ivan 16,28Izađoh od Oca i dođoh na svijet; opet ostavljam svijet, i idem k Ocu."
Ivan 16,29Rekoše učenici njegovi: "Eto sad otvoreno govoriš i prispodobe nikakve ne govoriš.
Ivan 16,30Sad znamo, da sve znaš, i ne treba ti, da te tko pita. Zato vjerujemo, da si izašao od Boga."
Ivan 16,31Isus im reče: "Sad zar vjerujete?
Ivan 16,32Evo dolazi čas, i već je došao, da se razbjegnete svaki na svoje mjesto i mene sama ostavite. Ali nijesam sam, jer je Otac s menom.
Ivan 16,33Ovo vam rekoh, da u meni mir imate. U svijetu imate tjeskobu; ali se radujte: Ja sam nadvladao svijet."
Ivan 16,1 To sam vam govorio da se ne sablaznite.
Ivan 16,2Izopćavat će vas iz sinagoga. Štoviše, dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da služi Bogu.
Ivan 16,3A to će činiti jer ne upoznaše ni Oca ni mene.
Ivan 16,4Govorio sam vam ovo da se, kada dođe vrijeme, sjetite da sam vam rekao." "S početka vam ne rekoh ovo jer bijah s vama.
Ivan 16,5A sada odlazim k onome koji me posla i nitko me od vas ne pita: `Kamo ideš?`
Ivan 16,6Naprotiv, žalošću se ispunilo vaše srce što vam ovo kazah.
Ivan 16,7No kažem vam istinu: bolje je za vas da ja odem: jer ako ne odem, Branitelj neće doći k vama; ako pak odem, poslat ću ga k vama.
Ivan 16,8A kad on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda:
Ivan 16,9grijeh je što ne vjeruju u mene;
Ivan 16,10pravednost - što odlazim k Ocu i više me ne vidite;
Ivan 16,11a osuda - što je knez ovoga svijeta osuđen.
Ivan 16,12Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi.
Ivan 16,13No kada dođe on - Duh Istine - upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi.
Ivan 16,14On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama.
Ivan 16,15Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će vama.
Ivan 16,16"Malo, i više me nećete vidjeti; i opet malo, pa ćete me vidjeti.
Ivan 16,17Nato se neki od učenika zapitkivahu: "Što je to što nam kaže: `Malo, i nećete me vidjeti, i opet malo, pa ćete me vidjeti` i `Odlazim Ocu`?
Ivan 16,18Govorahu dakle: "Što je to što kaže `Malo`? Ne znamo što govori.
Ivan 16,19Isus spozna da su ga htjeli pitati pa im reče: "Pitate se među sobom o tome što kazah: `Malo, i nećete me vidjeti; i opet malo, pa ćete me vidjeti`?
Ivan 16,20Zaista, zaista, kažem vam: vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se veseliti. Vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost.
Ivan 16,21Žena kad rađa, žalosna je jer je došao njezin čas; ali kad rodi djetešce, ne spominje se više muke od radosti što se čovjek rodio na svijet.
Ivan 16,22Tako dakle i vi: sad ste u žalosti, no ja ću vas opet vidjeti; i srce će vam se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neće.
Ivan 16,23U onaj me dan nećete ništa više pitati. Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete u Oca, dat će vam u moje ime.
Ivan 16,24Dosad niste iskali ništa u moje ime. Ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna!
Ivan 16,25"To sam vam govorio u poredbama. Dolazi čas kad vam više neću govoriti u poredbama, nego ću vam otvoreno navješćivati Oca.
Ivan 16,26U onaj dan iskat ćete u moje ime i ne velim vam da ću ja moliti Oca za vas.
Ivan 16,27Ta sam vas Otac ljubi jer vi ste mene ljubili i vjerovali da sam ja od Boga izišao.
Ivan 16,28Izišao sam od Oca i došao na svijet. Opet ostavljam svijet i odlazim Ocu.
Ivan 16,29Kažu mu učenici: "Evo, sad otvoreno zboriš i nikakvon se poredbom ne služiš.
Ivan 16,30Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga.
Ivan 16,31Odgovori im Isus: "Sada vjerujete?
Ivan 16,32Evo dolazi čas i već je došao: raspršit ćete se svaki na svoju stranu i mene ostaviti sama. No ja nisam sam jer Otac je sa mnom.
Ivan 16,33To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite - ja sam pobijedio svijet!
Ivan 16,1Ja sam vama rekao sve ovo da vi ne podlegnete kušnji.
Ivan 16,2Isključivat će vas iz *sinagoga. Što više, sat dolazi kad će onaj koji vas uništava vjerovati da pronosi jednu žrtvu Bogu.
Ivan 16,3Oni će postupati tako da ne bi upoznali ni Oca ni mene.
Ivan 16,4Ali, ja sam vam rekao to da bi, kad njihovo vrijeme dođe, vi se sjetili što sam vam ja rekao. Ja vam nisam to govorio od početka jer bijah s vama.
Ivan 16,5Ali sada, ja idem onome koji me je poslao a nitko od vas ne postavi meni pitanje: Kamo ti ideš?
Ivan 16,6Ali, zato što sam vam ja to rekao, ožalošćenje je ispunilo vaše srce.
Ivan 16,7Međutim, ja sam vam rekao istinu: to je vaša prednost da ja odem; naime, ako ja ne odem, Branitelj neće doći k vama; ako, naprotiv ja odem, ja ću vam ga poslati.
Ivan 16,8A on, svojim dolaskom, zbunit će *svijet u stvari grijeha, pravde i suda;
Ivan 16,9u stvari grijeha: oni ne vjeruju u mene;
Ivan 16,10u stvari pravde: ja idem k Ocu i što me nećete vidjeti više;
Ivan 16,11u stvari suda: princ svijeta bit će osuđen.
Ivan 16,12Ja imam još dosta stvari za reći vama, ali vi ih ne možete sada ponijeti;
Ivan 16,13kad dođe Duh istine on će vas privesti cjelokupnoj istini. Jer on neće govoriti iz svoje vlastite glave, već će reći ono što bude čuo i priopćit će vam sve što treba doći.
Ivan 16,14On će mene proslaviti, jer primit će ono što je moje i vama će priopćiti to.
Ivan 16,15Sve što posjeduje Otac moj moje je; zato vam ja kažem da će vam priopćiti ono što primi od mene.
Ivan 16,16` Još malo i vi me nećete više imati pred očima, i potom još malo i vi ćete me vidjeti. `
Ivan 16,17Neki od njegovih učenika rekoše tada između sebe: ` Što li nam je htio reći: Još malo i nećete me više imati pred očima, i potom još malo i vi ćete me vidjeti; ili opet: Ja idem k Ocu?
Ivan 16,18Što znači dakle to malo, kazivaše oni, mi ne razumijemo što on hoće reći! `
Ivan 16,19Znaj ući da ga žele ispitivati Isus im reče: ` Vi između sebe tražite smisao mojih riječi: Još malo i nećete me više imati pred očima, i potom još malo i vi ćete me vidjeti.
Ivan 16,20Uistinu, uistinu, ja vam to kažem, vi ćete uzdisati i žaliti dok će se *svijet veseliti; vi ćete biti ožalošćeni, ali vaša će se žalost preokrenuti u radost.
Ivan 16,21Kad žena rađa, ona je u žalosti budući da je njen čas došao; ali kad ona donese na svijet dijete, ona se više ne sjeća svog umora, ona je sva u radosti da je donijela jednog čovjeka na svijet.
Ivan 16,22Tako ste vi sada u žalosti; ali ja ću vas vidjeti ponovo, vaše će se srce tada radovati i nitko vam neće prigrabiti tu radost.
Ivan 16,23Tako u onaj *dan, vi me nećete više o niti o čemu ispitivati. Uistinu, uistinu, ja vam to kažem, ako vi zatražite nešto u mog Oca u moje ime, on će vam to dati.
Ivan 16,24Sve do sada vi niste ništa iskali u moje ime: tražite i primit ćete, da vaša radost bude savršena.
Ivan 16,25Ja sam vam sve ovo rekao na zagonetan način, ali čas dolazi kad vam ja više neću govoriti na takav način, već ću vam otvoreno najavljivati ono što se tiče Oca.
Ivan 16,26Tog dana, vi ćete u moje ime iskati, a ipak ja vam ne kažem da ću moliti Oca za vas,
Ivan 16,27jer Otac sam vas voli zato što ste vi voljeli mene i što ste vjerovali da sam ja izišao od Boga:
Ivan 16,28Ja sam izišao od Oca i ja sam došao na svijet; dok sada ja napuštam svijet i idem k Ocu. `
Ivan 16,29Njegovi mu učenici rekoše: ` Evo kako ti sada govoriš otvoreno i kako napuštaš svoje zagonetno govorenje;
Ivan 16,30sada mi znamo da ti znaš sve stvari i da ti nemaš nikakvu potrebu da te netko ispituje. Zato mi vjerujemo da si ti izišao od Boga. `
Ivan 16,31Isus im odgovori: ` Vjerujete li sada?
Ivan 16,32Evo sat dolazi, i sada on je tu, kad ćete vi biti raspršeni, svatko na svoju stranu, i vi ćete me ostaviti samog: ali, ja nisam sam, sa mnom je Otac.
Ivan 16,33Ja sam vam to rekao da biste vi u meni imali mir. U ovom *svijetu vi doživljavate neprijateljstvo, ali budite puni pouzdanja, ja sam pobijedio svijet! `
Jovan 16,1Ovo vam kazah da se ne sablaznite.
Jovan 16,2Izgoniće vas iz zbornica; a doći će vrijeme kad će svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu čini.
Jovan 16,3I ovo će činiti, jer ne poznaše oca ni mene.
Jovan 16,4Nego vam ovo kazah kad dođe vrijeme da se opomenete ovoga da vam ja kazah; a isprva ne kazah vam ovo, jer bijah s vama.
Jovan 16,5A sad idem k onome koji me posla, i niko me od vas ne pita: kuda ideš?
Jovan 16,6Nego što vam ovo kazah žalosti napuni se srce vaše.
Jovan 16,7Nego vam ja istinu govorim: bolje je za vas da ja idem: jer ako ja ne idem, utješitelj neće doći k vama; ako li idem, poslaću ga k vama.
Jovan 16,8I kad on dođe pokaraće svijet za grijeh, i za pravdu, i za sud:
Jovan 16,9Za grijeh dakle što ne vjeruju mene;
Jovan 16,10A za pravdu što idem k ocu svojemu; i više me nećete vidjeti;
Jovan 16,11A za sud što je knez ovoga svijeta osuđen.
Jovan 16,12Još vam mnogo imam kazati; ali sad ne možete nositi.
Jovan 16,13A kad dođe on, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje, i javiće vam što će biti unapredak.
Jovan 16,14On će me proslaviti, jer će od mojega uzeti, i javiće vam:
Jovan 16,15Sve što ima otac moje je: zato rekoh da će od mojega uzeti, i javiti vam.
Jovan 16,16Još malo, i nećete me vidjeti, i opet malo, pa ćete me vidjeti: jer idem k ocu.
Jovan 16,17A neki od učenika njegovijeh rekoše među sobom: šta je to što nam kaže: još malo, i nećete me vidjeti; i opet malo pa ćete me vidjeti; i: ja idem k ocu?
Jovan 16,18Govorahu dakle: šta je to što govori: malo? ne znamo šta govori.
Jovan 16,19A Isus razumje da šćadijahu da ga zapitaju, pa im reče: zato li se zapitujete među sobom što rekoh: još malo i nećete me vidjeti, i opet malo pa ćete me vidjeti?
Jovan 16,20Zaista, zaista vam kažem da ćete vi zaplakati i zaridati, a svijet će se radovati; i vi ćete žalosni biti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost.
Jovan 16,21Žena kad rađa trpi muku; jer dođe čas njezin: ali kad rodi dijete, više se ne opominje žalosti od radosti, jer se rodi čovjek na svijet.
Jovan 16,22Tako i vi dakle imate sad žalost; ali ću vas opet vidjeti, i radovaće se srce vaše, i vaše radosti neće niko uzeti od vas;
Jovan 16,23I u onaj dan nećete me pitati ni za što. Zaista, zaista vam kažem da što god uzištete u oca u ime moje, daće vam.
Jovan 16,24Doslije ne iskaste ništa u ime moje; ištite i primićete, da radost vaša bude ispunjena.
Jovan 16,25Ovo vam govorih u pričama; ali će doći vrijeme kad vam više neću govoriti u pričama, nego ću vam upravo javiti za oca.
Jovan 16,26U onaj ćete dan u ime moje zaiskati, i ne velim vam da ću ja umoliti oca za vas;
Jovan 16,27Jer sam otac ima ljubav k vama kao što vi imaste ljubav k meni, i vjerovaste da ja od Boga iziđoh.
Jovan 16,28Iziđoh od oca, i dođoh na svijet; i opet ostavljam svijet, i idem k ocu.
Jovan 16,29Rekoše mu učenici njegovi: eto sad upravo govoriš, a priče nikakve ne govoriš.
Jovan 16,30Sad znamo da sve znaš, i ne treba ti da te ko pita. Po tome vjerujemo da si od Boga izišao.
Jovan 16,31Isus im odgovori: zar sad vjerujete?
Jovan 16,32Evo ide čas, i već je nastao, da se razbjegnete svaki na svoju stranu i mene sama ostavite; ali nijesam sam, jer je otac sa mnom.
Jovan 16,33Ovo vam kazah, da u meni mir imate. U svijetu ćete imati nevolju; ali ne bojte se, jer ja nadvladah svijet.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje