Tražilica


Ivan 17. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ivan 17,1Ovo reče Isus i podiže oči svoje na nebo i reče: "Oče, dođe čas, proslavi Sina svojega, da Sin tvoj proslavi tebe!
Ivan 17,2Jer ti si mu dao vlast nad svakim tijelom, da svima, koje si mu dao, dadne život vječni.
Ivan 17,3A ovo je život vječni, da spoznaju tebe, jedino pravoga Boga, i koga si poslao, Isusa Krista.
Ivan 17,4Ja tebe proslavih na zemlji, djelo svrših, koje si mi dao da činim.
Ivan 17,5I sad proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga slavom, koju imadoh u tebe, prije nego postade svijet.
Ivan 17,6Ja objavih ime tvoje ljudima, koje si mi dao od svijeta. Tvoji su bili i Ti si ih dao meni, i riječ su tvoju održali.
Ivan 17,7Sad znaj u, da i e sve, što si mi dao, od tebe.
Ivan 17,8Jer riječi, koje si dao meni, dadoh njima. Oni ih primiše i spoznaše istinito, da od tebe izađoh, i vjerovaše, da si me ti poslao.
Ivan 17,9Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one, koje si mi dao, jer su tvoji.
Ivan 17,10Sve, što je moje, jest tvoje, i što je tvoje, jest moje, i ja se proslavih u njima.
Ivan 17,11I više nijesam na svijetu - ali su oni na svijetu. Ja dolazim k tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u ime svoje, koje si mi dao, da budu jedno kao mi!
Ivan 17,12Dok sam bio s njima, čuvao sam ih u ime tvoje, koje si mi dao, i sačuvah ih, i nitko od njih ne pogibe, osim sina propasti, da se ispuni Pismo.
Ivan 17,13A sad k tebi dolazim, i ovo govorim, dok sam još na svijetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi.
Ivan 17,14Ja im dadoh riječ tvoju. A svijet zamrzi na njih, jer nijesu od svijeta, kao što ni ja nijesam od svijeta.
Ivan 17,15Ne molim, da ih uzmeš sa svijeta nego da ih sačuvaš oda zla.
Ivan 17,16Od svijeta nijesu, kao što ni ja nijesam od svijeta.
Ivan 17,17Posveti ih u istini! Riječ je tvoja istina.
Ivan 17,18Kao što si ti mene poslao u svijet, i ja njih poslah u svijet.
Ivan 17,19I za njih ja posvećujem sebe, da i oni budu posvećeni u istini.
Ivan 17,20A ne molim samo za njih, nego i za one, koji na riječ njihovu vjeruju u mene,
Ivan 17,21Da svi budu jedno, kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, da i oni u nama budu jedno, da vjeruje svijet, da si me ti poslao.
Ivan 17,22I slavu, koju si mi dao, ja dadoh njima, da budu jedno, kao što smo i mi jedno:
Ivan 17,23Ja u njima i ti u meni; da budu sasvim u jedno, i da spozna svijet, da si me ti poslao i da si ih ljubio, kao što si mene ljubio.
Ivan 17,24Oče, hoću, da oni, koje si mi dao, budu s menom, gdje sam ja, da vide slavu moju, koju si mi dao, jer si me ljubio prije postanja svijeta.
Ivan 17,25Oče pravedni, svijet tebe ne spoznade, a ja te spoznadoh, i ovi spoznadoše, da si me ti poslao.
Ivan 17,26I obznanih im ime tvoje, i obznanit ću, da ljubav, kojom si mene ljubio, bude u njima, i ja u njima.
Ivan 17,1 To Isus doreče, a onda podiže oči k nebu i progovori: "Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe
Ivan 17,2i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao.
Ivan 17,3A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao - Isusa Krista.
Ivan 17,4Ja tebe proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti.
Ivan 17,5A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo.
Ivan 17,6Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali.
Ivan 17,7Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao
Ivan 17,8jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao.
Ivan 17,9Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji.
Ivan 17,10I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima.
Ivan 17,11Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi.
Ivan 17,12Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni.
Ivan 17,13A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi.
Ivan 17,14Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta.
Ivan 17,15Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga.
Ivan 17,16Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta.
Ivan 17,17Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina.
Ivan 17,18Kao što ti mene posla u svijet tako i ja poslah njih u svijet.
Ivan 17,19I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.
Ivan 17,20Ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene:
Ivan 17,21da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao.
Ivan 17,22I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno -
Ivan 17,23ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio.
Ivan 17,24Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta.
Ivan 17,25Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao.
Ivan 17,26I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima - i ja u njima.
Ivan 17,1Nakon što je tako govorio, Isus podiže oči prema nebu i reče: ` Oče, čas je došao, proslavi sina svog, da bi sin tvoj proslavio tebe
Ivan 17,2i da, prema vlasti nad svakim tijelom koju si ti njemu dao, on dao vječni *život svima onima koje si ti njemu dao.
Ivan 17,3A život vječni, to je da poznaju tebe, jedinom istinitog Boga, i onoga koga si ti poslao, Isusa Krista.
Ivan 17,4Ja sam te slavio na zemlji, ja sam izvršio djelo koje si ti meni dao za učiniti.
Ivan 17,5A sada, Oče, proslavi me kod sebe onom slavom koju ja imah kod tebe prije no što svijet bi.
Ivan 17,6Ja sam tvoje *ime obznanio ljudima koje si ti uzeo od svijeta za dati meni. Oni bijahu tvoji, ti si ih dao meni a oni su pazili tvoju riječ.
Ivan 17,7Oni znaju sada da sve što si ti meni dao dolazi od tebe,
Ivan 17,8da su riječi koje sam im ja dao one koje si ti dao meni. Oni su ih primili oni su istinski spoznali da sam ja izišao od tebe, i oni su povjerovali da si me ti poslao.
Ivan 17,9Ja molim za njih, ja ne molim za svijet, već za one koje si ti meni dao: oni su tvoji
Ivan 17,10i sve što je moje tvoje je kao i sve što je tvoje jest i moje, i ja sam bio proslavljen u njima.
Ivan 17,11Od sada ja nisam više u svijetu; oni ostaju u svijetu, dok ja idem k tebi. Oče *sveti, čuvaj ih u svoje ime koje si meni dao, da budu jedno kao što smo mi jedno.
Ivan 17,12Kad ja bijah s njima, ja ih čuvah u tvoje ime koje si meni dao: ja sam ih štitio i nitko od njih nije izgubljen osim sina prokletstva tako da Pismo bude ispunjeno.
Ivan 17,13Sada ja idem k tebi i ja govorim ove riječi u svijetu da oni imaju moju radost u njenoj punini.
Ivan 17,14Ja sam njima dao tvoju riječ i svijet ih mrzi, jer oni nisu iz svijeta, kao što ni ja nisam iz svijeta.
Ivan 17,15Ja te ne molim da ih uzmeš iz svijeta, već da ih sačuvaš od Zloga .
Ivan 17,16Oni nisu iz svijeta kao što ni ja nisam iz svijeta.
Ivan 17,17Posveti ih istinom: tvoje riječ je istina.
Ivan 17,18Kao što si ti mene poslao u svijet ja njih šaljem u svijet.
Ivan 17,19I za njih ja sebe posvećujem, da oni budu također posvećeni istinom.
Ivan 17,20Ja ne molim samo za njih, ja molim također za one koji, zahvaljujući njihovoj riječi, vjerovat će u mene:
Ivan 17,21da svi budu kao jedan kao ti, Oče, kao što ti si u meni i ja u tebi, na oni također budu u nama, da *svijet vjeruje da si me ti poslao;
Ivan 17,22a ja, ja sam njima dao slavu koju si ti meni dao, da budu jedan kao mi što smo jedan,
Ivan 17,23ja u njima kao ti u meni, da tako postignu savršeno jedinstvo i da tako svijet može spoznati da si ti taj koji je mene poslao i da si ti njih volio kao što si i mene volio.
Ivan 17,24Oče, ja hoću da ondje gdje ja jesam, oni koje si ti meni dao budu također sa mnom, i da vide slavu koju si ti meni dao, jer ti si me volio od početka utemeljenja svijeta. ( Mt 26.47-56; Mk 14.43-50; Lk 22.47-53)
Jovan 17,1Ovo govori Isus, pa podiže oči svoje na nebo i reče: oče! dođe čas, proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe;
Jovan 17,2Kao što si mu dao vlast nad svakijem tijelom da svemu što si mu dao da život vječni.
Jovan 17,3A ovo je život vječni da poznaju tebe jedinoga istinoga Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.
Jovan 17,4Ja tebe proslavih na zemlji; posao svrših koji si mi dao da radim.
Jovan 17,5I sad proslavi ti mene, oče, u tebe samoga slavom koju imadoh u tebe prije nego svijet postade.
Jovan 17,6Ja javih ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta; tvoji bijahu pa si ih meni dao, i tvoju riječ održaše.
Jovan 17,7Sad razumješe da je sve što si mi dao od tebe.
Jovan 17,8Jer riječi koje si dao meni dadoh im; i oni primiše, i poznadoše istinito da od tebe iziđoh, i vjerovaše da si me ti poslao.
Jovan 17,9Ja se za njih molim: ne molim se za (sav) svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji.
Jovan 17,10I moje sve je tvoje, i tvoje moje; i ja se proslavih u njima.
Jovan 17,11I više nijesam na svijetu, a oni su na svijetu, a ja idem k tebi. Oče sveti! sačuvaj ih u ime svoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao i mi.
Jovan 17,12Dok bijah s njima na svijetu, ja ih čuvah u ime tvoje; one koje si mi dao sačuvah, i niko od njih ne pogibe osim sina pogibli, da se zbude pismo.
Jovan 17,13A sad k tebi idem, i ovo govorim na svijetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi.
Jovan 17,14Ja im dadoh riječ tvoju; i svijet omrznu na njih, jer nijesu od svijeta, kao i ja što nijesam od svijeta.
Jovan 17,15Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih sačuvaš oda zla.
Jovan 17,16Od svijeta nijesu, kao ni ja što nijesam od svijeta.
Jovan 17,17Osveti ih istinom svojom: riječ je tvoja istina.
Jovan 17,18Kao što si ti mene poslao u svijet, i ja njih poslah u svijet.
Jovan 17,19Ja posvećujem sebe za njih, da i oni budu osvećeni istinom.
Jovan 17,20Ne molim se pak samo za njih, nego i za one koji me uzvjeruju njihove riječi radi;
Jovan 17,21Da svi jedno budu, kao ti, oče, što si u meni i ja u tebi; da i oni u nama jedno budu, da i svijet vjeruje da si me ti poslao.
Jovan 17,22I slavu koju si mi dao ja dadoh njima, da budu jedno kao mi što smo jedno.
Jovan 17,23Ja u njima i ti u meni: da budu sasvijem ujedno, i da pozna svijet da si me ti poslao i da si imao ljubav k njima kao i k meni što si ljubav imao.
Jovan 17,24Oče! hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom gdje sam ja; da vide slavu moju koju si mi dao, jer si imao ljubav k meni prije postanja svijeta.
Jovan 17,25Oče pravedni! svijet tebe ne pozna, a ja te poznah, i ovi poznaše da si me ti poslao.
Jovan 17,26I pokazah im ime tvoje, i pokazaću: da ljubav kojom si mene ljubio u njima bude, i ja u njima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje