Tražilica


Ivan 21. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ivan 21,1Poslije toga opet se javi Isus na Tiberijadskome moru. A javi se ovako:
Ivan 21,2Bili su zajedno Simon Petar i Toma, koji se zove Blizanac, i Natanael, koji je bio iz Kane galilejske, i sinovi Zebedejevi, i druga dvojica od učenika njegovih.
Ivan 21,3Reče im Simon Petar: "Idem da hvatam ribe." Rekoše mu: "Idemo i ml s tobom. Izađoše i uđoše u lađicu; ali onu noć ne uhvatiše ništa.
Ivan 21,4A kad bi jutro, stajao je Isus na obali; ali učenici ne poznaše, da je Isus.
Ivan 21,5Tada im reče Isus: "Djeco, imate li što za jelo?" odgovoriše mu: "Nemamo."
Ivan 21,6A on im reče: "Bacite mrežu na desnu stranu lađice, i naći ćete." Onda baciše, i već je nijesu mogli vući od mnoštva riba.
Ivan 21,7Tada učenik onaj, koga je ljubio Isus, reče Petru: "Gospodin je!" A Simon Petar kad je čuo da je Gospodin, baci na se košulju - jer je bio go - i skoči u more.
Ivan 21,8Drugi učenici dođoše na lađici, jer nijesu bili daleko od zemlje, nego oko dvjesta lakata, a vukli su mrežu s ribama.
Ivan 21,9A kad izađoše na zemlju, vidješe žeravicu postavljenu, i ribu na njoj, i kruh.
Ivan 21,10Isus im reče: "Donesite od riba, što ih sad uhvatiste!"
Ivan 21,11Ode Simon Petar i izvuče na zemlju mrežu, punu velikih riba sto i pedeset i tri; i premda ih je bilo toliko, mreža se nije prodrla.
Ivan 21,12Isus im reče: "Dođite, objedujte!" I ni jedan se od učenika ne usudi da ga upita: "Tko si ti?" Znali su, da je Gospodin.
Ivan 21,13Dođe Isus i uze kruh, i dade im, tako i ribu.
Ivan 21,14Ovo se već treći put javi Isus učenicima svojim, pošto je bio uskrsnuo od mrtvih.
Ivan 21,15Iza objeda reče Isus Simonu Petru: "Simone Jonin, ljubiš li me više nego ovi?" Reče mu: "Da, Gospodine, ti znaš, da te ljubim." Reče mu: "Pasi jaganjce moje!"
Ivan 21,16Reče mu opet drugi put: "Simone Jonin, ljubiš li me?" Reče mu: "Da, Gospodine, ti znaš, da te ljubim." Reče mu: "Pasi jaganjce moje!"
Ivan 21,17Reče mu treći put: "Simone Jonin, ljubiš li me?" Ožalosti se Petar, što mu reče po treći put: "Ljubiš li me?" i reče mu: "Gospodine, ti sve znaš, ti znaš, da te ljubim." Reče mu Isus: "Pasi ovce moje!
Ivan 21,18Zaista, zaista, kažem ti: "Kad si bio mlađi, opasivao si se sam, i hodio si, kamo si htio; a kad ostariš, raširit ćeš ruke svoje, i drugi će te opasivati i odvesti, kamo nećeš."
Ivan 21,19A ovim riječima htjede označiti, kakvom će smrti proslaviti Boga. Nato mu reče: "Hajde za mnom!"
Ivan 21,20Petar se obazre i vidje, gdje za njim ide onaj učenik, koga je Isus ljubio, koji se je i na večeri naslonio na grudi njegove i rekao: "Gospodine, tko je taj, koji će te izdati?"
Ivan 21,21Kad ga ugleda Petar, reče Isusu: "Gospodine, a što će ovaj?"
Ivan 21,22Reče mu Isus: "Ako hoću, da on ostane, dok ne dođem, što je tebi do toga. Ti hajde za mnom!"
Ivan 21,23Tako izađe među braćom ova riječ, da onaj učenik neće umrijeti. A Isus mu ne reče, da neće umrijeti, nego: "Ako hoću, da on ostane, dok ne dođem, što je tebi do toga?"
Ivan 21,24Ovo je onaj učenik, koji svjedoči za ovo, i koji napisa ovo; i znamo, da je istinito svjedočanstvo njegovo.
Ivan 21,25A ima i drugo mnogo, što učini Isus. I kad bi se to pojedince popisalo, mislim, da ni sav svijet ne bi mogao obuhvatiti knjige, koje bi se napisale.
Ivan 21,1 Poslije toga očitova se Isus ponovno učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako:
Ivan 21,2Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika.
Ivan 21,3Kaže im Šimun Petar: "Idem ribariti." Rekoše: "Idemo i mi s tobom." Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.
Ivan 21,4Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus.
Ivan 21,5Kaže im Isus: "Dječice, imate li što za prismok?" Odgovoriše mu: "Nemamo.
Ivan 21,6A on im reče: "Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete." Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe.
Ivan 21,7Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: "Gospodin je!" Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more.
Ivan 21,8Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.
Ivan 21,9Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh.
Ivan 21,10Kaže im Isus: "Donesite riba što ih sada uloviste.
Ivan 21,11Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu.
Ivan 21,12Kaže im Isus: "Hajde, doručkujte!" I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: "Tko si ti?" Znali su da je Gospodin.
Ivan 21,13Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu.
Ivan 21,14To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.
Ivan 21,15Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: "Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?" Odgovori mu: "Da, Gospodine, ti znaš da te volim.
Ivan 21,16Kaže mu: "Pasi jaganjce moje!" Upita ga po drugi put: "Šimune Ivanov, ljubiš li me?" Odgovori mu: "Da, Gospodine, ti znaš da te volim!" Kaže mu: "Pasi ovce moje!
Ivan 21,17Upita ga treći put: "Šimune Ivanov, voliš li me?" Ražalosti se Petar što ga upita treći put: "Voliš li me?" pa mu odgovori: "Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim." Kaže mu Isus: "Pasi ovce moje!
Ivan 21,18"Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.
Ivan 21,19A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: "Idi za mnom!
Ivan 21,20Petar se okrene i opazi da ga slijedi onaj učenik kojega je Isus ljubio i koji se za večere bijaše privio Isusu uz prsa i upitao ga: "Gospodine, tko će te to izdati?
Ivan 21,21Vidjevši ga, Petar kaže Isusu: "Gospodine, a što s ovim?
Ivan 21,22Odgovori mu Isus: "Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga? Ti idi za mnom!
Ivan 21,23Stoga se pronese među braćom glas da onaj učenik neće umrijeti. No Isus mu nije rekao: "Neće umrijeti", nego: "Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga?
Ivan 21,24Taj učenik za ovo svjedoči i ovo napisa. I znamo da je istinito svjedočanstvo njegovo.
Ivan 21,25A ima još mnogo toga što učini Isus i kad bi se sve redom popisalo, sav svijet, mislim, ne bi obuhvatio knjiga koje bi se napisale.
Ivan 21,1Nakon toga Isus se pokaza učenicima na rubu mora Tiberijade. Evo kako se on pokaza.
Ivan 21,2Šimun- Petar, Toma kojeg zovu Didim, Natanael iz Kane u Galileji, sinovi Zebedejevi i dva druga učenika nalaziše se skupa.
Ivan 21,3Šimun-Petar im reče: ` Ja idem loviti ribu. ` Oni mu rekoše: Mi idemo s tobom. ` Oni iziđoše i uspeše se u barku, ali, te noć oni ne uloviše ništa.
Ivan 21,4Bijaše već jutro kad Isus dođe na obalu, ali učenici ne znaše da to bijaše on.
Ivan 21,5On im reče: ` Eh, djeco, nemate li vi nešto malo riba? ` ` Ne, ` odgovoriše mu oni.
Ivan 21,6On im reče: ` Bacite mrežu s desne strane barke i naći ćete. ` Oni ju baciše i bi toliko ribe da ju nisu mogli više ponijeti.
Ivan 21,7Učenik kojeg Isus voljaše reče tada Petru: ` To je Gospodin! ` Čim on bi čuo da to bijaše Gospodin, Šimun-Petar opasa odjeću, jer bijaše nag, i baci se u more.
Ivan 21,8Drugi učenici vratiše se barkom, vukući punu mrežu ribe: oni ne bijahu daleko od obale, oko 200 lakata otprilike .
Ivan 21,9Kad su jedanput već stupili na zemlju, oni vidješe jednu vatru od žeravica na kojoj bijahu poredane ribe i kruh.
Ivan 21,10Isus im reče: ` Donesite dakle tu ribu koju ste upravo ulovili. `
Ivan 21,11Šimun-Petar se dakle uspne u barku i izvuče mrežu ispunjenu sa 153 velike ribe, i iako ih bijaše toliko, mreže se na potrga.
Ivan 21,12Isus im reče: ` Dođite ručati. ` Ni jedan od učenika ne usudi se postiti mu pitanje: ` Tko si ti? `: oni dobro znaše da to bijaše Gospodin.
Ivan 21,13Tad dođe Isus; on uze kruha i dade im; isto on učini s ribom.
Ivan 21,14To bi treći put da se Isus pokaza svojim učenicima otkad se bijaše uzdigao iz mrtvih.
Ivan 21,15Nakon objeda, Isus reče Šimunu-Petru: ` Šimune, sine Ivanov, voliš li me ti više od ovih ovdje? ` On odgovori: ` Da, Gospodine, ti znaš da te ja volim`, a Isus mu tad reče: ` Napasaj moje janjce. `
Ivan 21,16Jedan drugi put, Isus mu reče: ` Šimune, sine Ivanov, voliš li me ti? ` On odgovori: ` Da, Gospodine, ti znaš da te ja volim. ` Isus reče: ` Budi *pastir ovcama mojim. `
Ivan 21,17Jedan treći put, on reče: ` Šimune, sine Ivanov, voliš li me ti? ` Petar bi rastužen time što mu Isus bijaše po treći put rekao. ` Voliš li me ti? ` I on preuze: ` Gospodine, ti poznaješ sve stvari, ti znaš dobro da te ja volim. ` A Isus mu reče: ` Napasuj moje ovce.
Ivan 21,18Uistinu, uistinu, ja ti kažem, kad ti bijaše mlad, ti si vezivao svoj pojas i išao kamo si htio; kad budeš ostario, ti ćeš pružati ruke i jedan drugi će ti zavezivati tvoj pojas i vodit će te onamo kamo ti ne želiš. `
Ivan 21,19Isus govoraše tako za naznačiti kakvom smrću Petar trebaše proslaviti Boga; i na tu riječ dodade on: ` - Slijedi me. `
Ivan 21,20Budući se okrenuo Petar vidje iza sebe učenika kojeg Isus voljaše, onoga koji, budući se nagnuo k grudima njegovim, bijaše rekao: ` Gospodine, tko je onaj koji će te izručiti? `
Ivan 21,21Kad ga vidje, Petar reče Isusu: ` A on, Gospodine, što će biti s njim? `
Ivan 21,22Isus mu odgovori: ` Ako ja hoću da on ostane sve dok ja ne dođem, što se to tebe tiče? Ti, slijedi me. `
Ivan 21,23Počev od te riječi ponavljaše se među Braćom da taj učenik neće umrijeti. U stvarnosti, Isus mu ne bijaše rekao da neće umrijeti, već: ` Ako ja hoću da ostane sve dok ja ne dođem, što se to tebe tiče `
Ivan 21,24To je taj učenik koji svjedoči o tim stvarima i koji ih je zapisao, i mi znamo da je njegovo svjedočenje vjerno istini.
Ivan 21,25Isus je učinio još dosta drugih stvari: da ih se zapisuje jednu po jednu, svijet cijeli ne bi mogao, ja mislim, sadržavati knjige koje bi se o tom napisale.
Jovan 21,1Poslije toga opet se javi Isus učenicima svojijem na moru Tiverijadskom. A javi se ovako:
Jovan 21,2Bijahu zajedno Simon Petar i Toma koji se zvaše Blizanac, i Natanailo iz Kane Galilejske, i sinovi Zevedejevi, i druga dvojica od učenika njegovijeh.
Jovan 21,3Reče im Simon Petar: idem da lovim ribu. Rekoše mu: idemo i mi s tobom. Onda iziđoše i odmah sjedoše u lađu, i onu noć ne uhvatiše ništa.
Jovan 21,4A kad bi jutro, stade Isus na brijegu; ali učenici ne poznaše da je Isus.
Jovan 21,5A Isus im reče: djeco! eda što imate za jelo? Odgovoriše mu: nemamo.
Jovan 21,6A on im reče: bacite mrežu s desne strane lađe, i naći ćete. Onda baciše, i već ne mogahu izvući je od mnoštva ribe.
Jovan 21,7Onda učenik onaj koga ljubljaše Isus reče Petru: to je Gospod. A Simon Petar kad ču da je Gospod, zapreže se košuljom, jer bješe go, i skoči u more.
Jovan 21,8A drugi učenici dođoše na lađi, jer ne bješe daleko od zemlje nego oko dvjesta lakata, vukući mrežu s ribom.
Jovan 21,9Kad dakle izljezoše na zemlju, vidješe oganj naložen, i na njemu metnutu ribu i hljeb.
Jovan 21,10Isus im reče: prinesite od ribe što sad uhvatiste.
Jovan 21,11A Simon Petar uđe i izvuče mrežu na zemlju punu velikijeh riba sto i pedeset i tri; i od tolikoga mnoštva ne prodrije se mreža.
Jovan 21,12Isus im reče: hodite objedujte. A nijedan od učenika ne smedijaše da ga pita: ko si ti? videći da je Gospod.
Jovan 21,13A dođe i Isus, i uze hljeb, i dade im, tako i ribu.
Jovan 21,14Ovo se već treći put javi Isus učenicima svojijem pošto ustade iz mrtvijeh.
Jovan 21,15A kad objedovaše, reče Isus Simonu Petru: Simone Jonin! ljubiš li me većma nego ovi? Reče mu: da, Gospode! ti znaš da te ljubim. Reče mu Isus: pasi jaganjce moje.
Jovan 21,16Reče mu opet drugom: Simone Jonin! ljubiš li me? Reče mu: da, Gospode! ti znaš da te ljubim. Reče mu Isus: pasi ovce moje.
Jovan 21,17Reče mu trećom: Simone Jonin! ljubiš li me? A Petar posta žalostan što mu reče trećom: ljubiš li me? i reče mu: Gospode! ti sve znaš, ti znaš da te ljubim. Reče mu Isus: pasi ovce moje.
Jovan 21,18Zaista, zaista ti kažem: kad si bio mlad, opasivao si se sam i hodio si kud si htio; a kad ostariš, širićeš ruke svoje i drugi će te opasati i odvesti kuda nećeš.
Jovan 21,19A ovo reče pokazujući kakom će smrti proslaviti Boga. I rekavši ovo reče mu: hajde za mnom.
Jovan 21,20A Petar obazrevši se vidje gdje za njim ide onaj učenik kojega Isus ljubljaše, koji i na večeri leže na prsi njegove i reče: Gospode! ko je taj koji će te izdati?
Jovan 21,21Vidjevši Petar ovoga reče Isusu: Gospode! A šta će ovaj?
Jovan 21,22Isus mu reče: ako hoću da on ostane dokle ja ne dođem, što je tebi do toga? Ti hajde za mnom.
Jovan 21,23Onda iziđe ova riječ među braćom da onaj učenik neće umrijeti: ali Isus ne reče njemu da neće umrijeti, nego: ako hoću da ostane dok ja ne dođem, što je tebi do toga?
Jovan 21,24Ovo je onaj učenik koji svjedoči ovo, koji i napisa ovo: i znamo da je svjedočanstvo njegovo istinito.
Jovan 21,25A ima i drugo mnogo što učini Isus, koje kad bi se redom popisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi mogle stati napisane knjige. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje