Tražilica


Izaija 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 12,1U onaj dan reći ćeš: "Slavim te, Gospode, jer iako si se na me l i rasrdio, gnjev se je tvoj ipak stišao, i utješio si me!
Izaija 12,2Gle, Bog je spasenje moje! Potpuno se uzdam i ne bojim se, jer mi je Gospod pobjeda i pjesma, Gospod! On mi je donio spasenje."
Izaija 12,3S veseljem ćete crpsti vodu iz izvora spasenja.
Izaija 12,4U onaj dan reći ćete: "Pjevajte hvalu Gospodu! Zazivajte Ime njegovo! Navješćujte narodima djela njegova! Javljajte, da je uzvišeno Ime njegovo.
Izaija 12,5Pjevajte hvalu Gospodu; jer je učinio velike stvari! Neka se to objavi cijeloj zemlji!
Izaija 12,6Klikujte i podvikujte, stanovnici Siona, jer je velik u sredini vašoj Svetac Izraelov!
Izaija 12,1 Reći ćeš u dan onaj: Hvalim te, Jahve, razgnjevi se ti na mene, ali se odvratio gnjev tvoj i ti me utješi!
Izaija 12,2Evo, Bog je spasenje moje, uzdam se, ne bojim se više, jer je Jahve snaga moja i pjesma, on je moje spasenje.
Izaija 12,3I s radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja.
Izaija 12,4Reći ćete u dan onaj: Hvalite Jahvu prizivajte ime njegovo! Objavite narodima djela njegova, razglašujte uzvišenost imena njegova!
Izaija 12,5Pjevajte Jahvi, jer stvori divote, neka je to znano po svoj zemlji!
Izaija 12,6Kličite i radujte se, stanovnici Siona, jer je velik među vama Svetac Izraelov!
Izaija 12,1Ti ćeš reći, onog dana: Ja ti zahvaljujem, GOSPODE, jer ti bijaše u gnjevu protiv mene, ali tvoja ljutnja se stišala i ti me tješiš.
Izaija 12,2Evo mog Boga Izbavitelja, ja imam povjerenja i ne drhtim više, jer moja snaga i moja pjesma, to je GOSPOD! On je bio za mene spasenje.
Izaija 12,3Vi ćete točti vodu s radošću na izvorima spasa
Izaija 12,4i reći ćete vi onog dana: Zahvaljujte GOSPODU, proglašavajte njegovo ime, objavljujte među narodima njegova djela, ponavljate da je njegovo ime uzvišeno.
Izaija 12,5Opjevavajte GOSPODA, jer on je postupio s veličanstvenošću: da se objavi po svoj zemlji.
Izaija 12,6Pusti krik radosti i oduševljenja, ti oji nastanjuješ *Sion, jer on je velik u sred tebe, Svetac Izraelov!
Isaija 12,1I reći ćeš u ono vrijeme: hvalim te, Gospode, jer si se bio razgnjevio na me, pa se odvratio gnjev tvoj, i utješio si me.
Isaija 12,2Gle, Bog je spasenje moje, uzdaću se i neću se bojati, jer mi je sila i pjesma Gospod Bog, on mi bi spasitelj.
Isaija 12,3S radošću ćete crpsti vodu iz izvora ovoga spasenja.
Isaija 12,4I tada ćete reći: hvalite Gospoda, glasite ime njegovo, javljajte po narodima djela njegova, napominjite da je visoko ime njegovo.
Isaija 12,5Pojte Gospodu, jer učini velike stvari, neka se zna po svoj zemlji.
Isaija 12,6Klikuj i pjevaj, koja sjediš u Sionu, jer je svetac Izrailjev velik posred vas.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje