Tražilica


Izaija 18. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 18,1Teško zemlji zviždukanja krilima, s one strane rijeka od Kuša,
Izaija 18,2Koja je poslala glasnike na Nilu, u čamcima od site preko vode! Hitite samo, brzi glasnici, k narodu dugostasnom, glatkom, k narodu strahovitom kojeg se boje od odvajkada, k narodu koji silnom snagom pogazi sve, kroz kojega su se zemlju provlačile rijeke:
Izaija 18,3Svi stanovnici zemlje i građani svijeta, kad se digne zastava na gorama, gledajte, kad zatrubi truba, slušajte!
Izaija 18,4Jer ovako mi reče Gospod: "Mirno ću gledati na prijestolju svojemu kao pripekla žega kad sunce sja, kao rosan oblak u vrućini žetvenoj."
Izaija 18,5Jer prije žetve, kad plode cvat, i cvijet postane zreo grozd, režu se loze noževima i odstranjuju se klice, otkinu se.
Izaija 18,6Predaju se skupa pticama grabljivicama gorskim i zvijerima zemaljskim. Ptice grabilice stanuju ljeti na njima, zvijeri u zimi.
Izaija 18,7U ono će se vrijeme prinositi darovi Gospodu nad vojskama od dugostasnog, glatkog naroda, od naroda strahovitog kojeg se boje od odvajkada, od naroda, koji silnom snagom pogazi sve, kroz kojega su se zemlju provlačile rijeke, - tamo k mjestu imena Gospoda nad vojskama, k sionskoj gori.
Izaija 18,1 Jao zemlji krilatih kukaca s one strane rijeka kuških,
Izaija 18,2tebi koja šalješ morem glasnike i vodom u čamcima rogoznim. Idite, brze skoroteče, k narodu stasitu, tamnoputu, k narodu kog se boje odvajkada, narodu žilavu, zavojevaču, čija je zemlja rijekama izbrazdana.
Izaija 18,3Svi stanovnici kruga zemaljskoga, i vi, žitelji zemlje, kad se zastava na brdu digne, gledajte; kad rog zatrubi, slušajte.
Izaija 18,4Jer ovako mi govori Jahve: "Mirno ću gledati s mjesta svojega, k`o prozirna žega podnevna, k`o rosan oblak za vrućine žetvene.
Izaija 18,5Prije berbe, kad loza ocvate i cvijet u grozdove dozri, nožima će posjeći mladice, povezati, ukloniti grane.
Izaija 18,6Svi će biti ostavljeni grabljivicama gorskim i zvijerima zemaljskim. Grabljivice će na njima ljetovati, zvijeri zemaljske zimovati.
Izaija 18,7U ono će vrijeme narod stasit i tamnoputan, narod kojega se boje odvajkada, narod žilav i zavojevački, čija je zemlja izbrazdana rijekama, donositi darove Jahvi nad Vojskama, k mjestu imena Jahve nad Vojskama - na goru Sion.
Izaija 18,1Nesreća! Zemlja gdje praskaju pokrilja, uzduž rijeka Nubije,
Izaija 18,2ti koji šalješ morem izaslanstva . u lađama od papirusa, ponad voda. Hajdete, glasonoše hitre, prema narodima tananim i ćosavim, strašnim i preko svojih granica, narod koji tepa i koji gazi, čije rijeke odnose tlo.
Izaija 18,3Vi svi, stanovnici svijeta, koji napučuju zemlju, kad barjak bude uspravljen na planinama, pogledajte! kad bude zaječao rog, poslušajte !
Izaija 18,4Jer, GOSPOD mi je govorio ovako: Ja ću ostati miran, ja ću pogledati mjesto gdje jesam, kao blještavu toplotu iznad svjetlosti, kao oblak rose u u vrućini žetve.
Izaija 18,5Prije žetve, kad je cvjetanje pri svršetku svom, kad cvijet postaje jedan grozd koji zrije, odsijeca se ogranke vinove loze srpom, odsijeca se loza, potkresuje.
Izaija 18,6Sve je to napušteno grabljivicama gorskim i zvijerima divljim. Grabljivice će tu dolaziti sprovesti ljeto, a sve divlje zvijeri.
Izaija 18,7U ono vrijeme, donijet će dar GOSPODU, svemogućem, narod tanan i ćosav, narod zastrašujući dobrano preko svojih granica. narod mucav i koji gazi, čije rijeke odnose zemlju, donijet će se jedan dar ondje gdje se nalazi *ime GOSPODA, svemogućeg, na planini *Sion.
Isaija 18,1Teško zemlji koja sjen čini krilima s one strane rijeka Etiopskih;
Isaija 18,2Koja šalje poslanike preko mora, u lađama od site po vodama, govoreći: idite, brzi glasnici, k narodu rasijanu i oplijenjenu, k narodu strašnu otkako je dosad, k narodu razmjerenu i pogaženu, kojemu zemlju raznose rijeke.
Isaija 18,3Svi koji živite na svijetu i stanujete na zemlji, kad se digne zastava na gorama, gledajte, i kad zatrubi truba, slušajte.
Isaija 18,4Jer ovako mi reče Gospod: umiriću se i gledaću iz stana svojega, kao vrućina koja suši poslije dažda i kao rosan oblak o vrućini žetvenoj.
Isaija 18,5Jer prije berbe, kad napupe pupci i od cvijeta postane grozd i stane zreti, okresaće odvode kosijerom, i uzeće lozu i otsjeći.
Isaija 18,6Sve će se ostaviti pticama gorskim i zvijerima zemaljskim; i ptice će ljetovati na njima, a svakojake zvijeri zemaljske zimovaće.
Isaija 18,7Tada će se donijeti dar Gospodu nad vojskama od naroda rasijanoga i oplijenjenoga, od naroda strašnoga otkako je dosad, od naroda razmjerenoga i pogaženoga, kojemu zemlju raznose rijeke, k mjestu imena Gospoda nad vojskama, ka gori Sionskoj.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje