Tražilica


Izaija 20. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 20,1Bilo je u godini, kada je Vrhovni vojskovođa, kojega je bio poslao kralj Sargon asirski, došao u Ašdod, opkolio ga i zauzeo.
Izaija 20,2U to vrijeme reče Gospod preko Izaije, sina Amosova, ovo: "Ustani, skini sa svojih bedara dlakavu haljinu i izuj obuću s nogu svojih!" On učini tako i išao je naokolo bez gornje haljine i bos.
Izaija 20,3Tada reče Gospod: "Kako ide naokolo moj sluga Izaija već tri godine bez gornje haljine i bos u znak i znamenje proti Egiptu i Kušu,
Izaija 20,4Tako će odvesti kralj asirski u ropstvo Egipćane i Etiopljane u sužanjstvo, mlado i staro, bez gornje haljine i bose, u sramotnoj golotinji, na sramotu Egiptu.
Izaija 20,5Tada će se prepasti i posramiti zbog Etiopije, uzdanice svoje, i zbog Egipta, ponosa svojega.
Izaija 20,6Stanovnici ovoga primorja reći će u onaj dan: 'Gle, tako se dogodi onima, u koje se uzdasmo, da se spasimo od kralja asirskoga, kako da tu izmaknemo?'"
Izaija 20,1 U godini kad je vrhovni vojskovođa, koga bijaše poslao Sargon, kralj asirski, došao u Ašdod, napao ga i zauzeo,
Izaija 20,2u to vrijeme reče Jahve po Izaiji, sinu Amosovu: "Hajde, skini kostrijet s bokova i obuću izuj s nogu." On to učini te iđaše gol i bos.
Izaija 20,3Tada reče Jahve: "Kao što je sluga moj Izaija tri godine išao gol i bos kao znak i znamenje Egiptu i Kušu,
Izaija 20,4tako će kralj asirski odvesti sužnje iz Egipta i izgnanike iz Kuša, mlade i stare, gole i bose, otkrivenih zadnjica, sramote Egipta.
Izaija 20,5Zbunit će se tad i posramiti zbog Kuša, svoje uzdanice, i Egipta, svojega ponosa.
Izaija 20,6I reći će u onaj dan stanovnici ovog primorja: `Eto, to je uzdanica naša kojoj se utjecasmo da nam pomogne i spasi nas od kralja asirskoga. A kako da se mi spasimo?`
Izaija 20,1Godine kad vrhovni zapovjednik, poslan od Sargona, kralja Asirije, dođe napasti Ašdod . i domože ga se,
Izaija 20,2u ono vrijeme GOSPOD bijaše govorio pomoću Izaije, sina Amosova: ”Idi, on bijaše rekao, razveži platno *vreće koje imaš na križima, izuj sandale koje imaš na nogama.“; i on učini tako, idući gol i izuven .
Izaija 20,3GOSPOD reče: ” Moj sluga Izaija išao je gol i bos tijekom tri godine -, znak i predskazanje protiv Egipta i protiv Nubije .
Izaija 20,4Isto tako, u stvari, kralj Asirije odvest će zatvorenike egipćanske i prognanine nubijske, mlade ljude i starce, gole i bose, otkrivenih stražnjica golotinja Egipta!
Izaija 20,5Bit će zaprepašteni i smeteni zbog Nubije prema kojoj su gledali i Egipta kojeg su slavili. “
Izaija 20,6Tada, stanovnici tih krajeva reći će: ” Evo ih dakle, onih prema kojima mi gledasmo da bi se sklanjali kod njih, našli spas i bili oslobođeni kralja Asirije. A mi, kako ćemo mi izbjeći.“
Isaija 20,1Godine koje dođe Tartan na Azot, kad ga posla Sargon car Asirski, te bi Azot i uze ga,
Isaija 20,2U to vrijeme reče Gospod preko Isaije sina Amosova govoreći: idi, skini kostrijet sa sebe, i izuj obuću s nogu svojih. I učini tako i iđaše go i bos.
Isaija 20,3Tada reče Gospod: kako ide sluga moj Isaija go i bos za znak i čudo što će biti do tri godine Misiru i Etiopskoj,
Isaija 20,4Tako će odvesti car Asirski u ropstvo Misirce, i Etiopljane u sužanjstvo, djecu i starce, gole i bose i golijeh zadnjica, na sramotu Misircima.
Isaija 20,5I prepašće se i posramiće se od Etiopske, uzdanice svoje, i od Misira, ponosa svojega.
Isaija 20,6I reći će tada koji žive na ovom ostrvu: gle, to je uzdanica naša, ka kojoj pritjecasmo za pomoć da se sačuvamo od cara Asirskoga; kako ćemo se izbaviti?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje