Tražilica


Izaija 22. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 22,1Presuda nad dolinom gledanja. Što ti je, te je sav narod tvoj uzašao na krovove,
Izaija 22,2Grade, koji vičeš i bučiš, grade veseli. Tvoji pobijeni nijesu pobijeni mačem, nijesu pali u ratu.
Izaija 22,3Knezovi su tvoji svi pobjegli, ali su pohvatani bez hitaca s luka. Svi su ratnici tvoji pohvatani, a bježali su daleko.
Izaija 22,4Zato velim: "Prođite me se; ja moram plakati gorko! Ne trudite se da me tješite zbog uništenja naroda mojega!"
Izaija 22,5Dan zabune, potiranja, pometnje dolazi od Svemogućega Gospoda nad vojskama nad dolinu gledanja. Potkopavaju se zidovi, i ori se vika proti gori.
Izaija 22,6Elam je uzeo tobolac na zapregnutim kolima, i Kir je otkrio štit.
Izaija 22,7Krasne doline tvoje bile su pune kola; Na vratima gradskim namjestili se konjanici.
Izaija 22,8Tako je On oduzeo zaslon Judin A ovaj je u ono vrijeme gledao na oružje u kući šumskoj.
Izaija 22,9Vidjeli ste da je mnogo proloma na gradu Davidovu i skupili ste vodu donjega jezera.
Izaija 22,10Razgledali ste kuće Jerusalema i porušili ste kuće, da utvrdite zid.
Izaija 22,11Načinili ste jaz među dva zida za vodu staroga jezera. Ali nijeste pogledali na onoga, koji je to tako uredio, i nijeste se obazirali na onoga, koji je to odavna zaključio.
Izaija 22,12Svemogući Gospod nad vojskama pozvao vas je u onaj dan da plačete i tugujete, da ošišate kose, da nosite haljine žalosne.
Izaija 22,13Ali eto: "radost i veselje, ubijaju goveda i kolju ovce, jedu meso i piju vino: "Jedite i pijte, jer sutra smo mrtvi!"
Izaija 22,14Zato mi se je Gospod opet i opet javio: "Zaista, neće vam se oprostiti ova zlodjela, dok ne umrete", veli svemogući Gospod nad vojskama.
Izaija 22,15Ovako veliki svemogući Gospod nad vojskama: "Ustani, idi k onome dvoraninu, k Šebni, upravitelju dvora:
Izaija 22,16Što imaš ti ovdje, i kojega imaš ti ovdje, te si isklesao sebi grob, isklesao grob sebi gore visoko i spremio sebi počivalište u kamenu?
Izaija 22,17Evo, čovječe, Gospod će te saviti,
Izaija 22,18Smotat će te kao klupko i baciti kao loptu u zemlju daleku i prostranu. Tamo ćeš umrijeti. I tamo će doći sjajna kola tvoja, sramoto dvora gospodara svojega!
Izaija 22,19Istjerat ću te iz službe tvoje i svrgnuti s mjesta tvojega."
Izaija 22,20U onaj dan pozovem svojega slugu Elijakima, sina Hilkijina.
Izaija 22,21Njega ću obući u službenu haljinu tvoju, opasat ću ga tkanicom tvojom. Njemu predajem vlast tvoju, on će biti otac stanovnicima Jerusalema i kući Judinoj.
Izaija 22,22Ključ Davidov mećem na pleća njegova, da, kad on otvori, nitko ne zatvori, i kad on zatvori, nitko ne otvori.
Izaija 22,23Na tvrdu mjestu uglavljujem ga kao kolac: postat će prijestolje časti za kuću oca svojega.
Izaija 22,24O njemu će se vješati sve mnoštvo kuće oca njegova, mladica i ogranci, sve malo posuđe od zdjelica do svakojakih vrčeva.
Izaija 22,25U onaj dan - veli Gospod nad vojskama - pomaknut će se kolac, koji se uglavio na tvrdu mjestu, izbit će se i past će. I sav teret što je visio na njemu, propast će, jer Gospod je rekao.
Izaija 22,1 Proroštvo o Dolini viđenja: Što ti je da uzlaziš sav na krovove,
Izaija 22,2grade pun vreve, grade bučni, grade razigrani? Pobijeni tvoji ne padoše od mača, nit` u boju poginuše mrtvi tvoji;
Izaija 22,3glavari svi ti zajedno pobjegoše, u ropstvo padoše luka ne napevši. Zasužnjeni su svi tvoji knezovi, zalud umakoše daleko.
Izaija 22,4Zato velim: "Ostavite me, zaplakat ću gorko; nemojte me tješiti zbog uništenja naroda moga.
Izaija 22,5Jer ovo je dan pometnje i rasula od Jahve, Gospoda nad Vojskama. U Dolini viđenja zid se ruši, vapaj za pomoć diže se u goru.
Izaija 22,6Elam tobolac uzima, Aram konja jaše, a Kir štit otkriva.
Izaija 22,7Krasne doline tvoje pune su bojnih kola, konjanici stižu pred vrata.
Izaija 22,8Tako pada Judi zaštita. U onaj dan svrnuo si pogled na oružje u Šumskoj kući.
Izaija 22,9Vidjeste da u gradu Davidovu ima mnogo pukotina. Sabraste vodu iz Donjega ribnjaka.
Izaija 22,10Prebrojiste kuće jeruzalemske, porušiste kuće da zid učvrstite.
Izaija 22,11Između dva zida načiniste spremište za vodu iz starog ribnjaka. Ali se ne obazreste na Tvorca, nit` vidjeste onog što davno sve smisli.
Izaija 22,12Gospod, Jahve nad Vojskama, pozivaše vas u dan onaj da plačete i tugujete, da obrijete glave i pripašete kostrijet.
Izaija 22,13A gle: radost i veselje, ubijaju goveda i kolju ovce; jedu meso i piju vino: "Jedimo i pijmo, jer sutra nam je mrijeti.
Izaija 22,14Ali Jahve nad Vojskama objavi mi: "Dok ne umrete, grijeh taj neće vam se oprostiti", reče Jahve, Gospod nad Vojskama.
Izaija 22,15Ovako govori Jahve, Gospod nad Vojskama: "Hajde, idi k onom dvorjaninu, k Šibni, nadstojniku dvora,
Izaija 22,16koji kleše sebi grob na uzvisini i u stijeni sebi prebivalište usijeca: `Što tu posjeduješ i koga tu imaš da sebi klešeš grobnicu?`
Izaija 22,17Gle, Jahve će te baciti daleko udarcem jednim jedinim, snažno će te uhvatiti,
Izaija 22,18smotat će te u klupko, kao loptu te baciti po zemlji širokoj! Ondje ti ćeš umrijeti, s kolima što ti bijahu na slavu, ti, sramoto dvoru svoga gospodara!
Izaija 22,19Lišit ću te tvoje službe, otjerat te sa tvog mjesta;
Izaija 22,20i pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina.
Izaija 22,21Obući ću mu tvoju haljinu, tvojim ću ga pojasom opasat`, tvoju ću mu vlast predati u ruke te će biti otac žiteljima jeruzalemskim i kući Judinoj.
Izaija 22,22Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove: kad otvori, nitko neće zatvoriti, kad zatvori, nitko neće otvoriti.
Izaija 22,23Kao klin zabit ću ga na tvrdu mjestu; i postat će prijesto slave domu oca svojega.
Izaija 22,24O njega će se vješati sva slava njegova doma očinskog, izdanci i potomstvo, sve malo posuđe, od zdjelica do ćupova.
Izaija 22,25U onaj dan - riječ je Jahve nad Vojskama - izvući će se klin zabijen na tvrdu mjestu, slomit će se i pasti. I sav teret što je visio na njemu razbit će se, jer je Jahve govorio.
Izaija 22,1Proglas o usjeklini viđenja. što ti je pa si se sav na krovove popeo,
Izaija 22,2grade bučni i pun galame, varoši u veselju? Tvoji mrtvi nisu umrli od mača, oni nisu bili pobijeni u boju.
Izaija 22,3Tvoji generali su pobjegli, oni su postali zarobljenicima pod prijetnjom luka . Svi oni koji bijahu ponovo nađeni bijahu zarobljeni, oni bijahu daleko pobjegli.
Izaija 22,4A sada, ja kažem: okrenite se od mene; da gorko zaplačem; ne nastojte me utješiti zbog opustošenja kćeri mojeg naroda . Jer to je dan zaprepaštenja, uništenja i izluđenja od Gospodina BOGA, svemogućeg. U klancu viđenja, jedan se bedem ruši i vapaji se dižu prema planini.
Izaija 22,6Elam nosi tobolac na svojim upregnutim i uzjahanim kolima i Kir vadi štit.
Izaija 22,7Tvoje najljepše ravnice pune su kola, zaprege zauzimaju položaje k vratima,
Izaija 22,8pokrivač Judin je skinut, Onog dana, vi ste gledali prema oružarnici Kuće šumske,
Izaija 22,9a vi ste vidjeli da proboji grada Davidova bijahu brojni.
Izaija 22,10Vi ste prebrojali kuće jeruzalemske, porušili kuće za učiniti nedostupnim bedeme.
Izaija 22,11Uredili ste jedno korito između dvaju bedema za vode starog spremišta . Ali, vi niste gledali prema onom koji u tom svemu djeluje, vi niste vidjeli onog koji je na djelu već dugo vremena.
Izaija 22,12Onog dana, Gospodin BOG, svemogući, pozvao vas je plakati i žaliti, obrijati glave i opasati *vreću,
Izaija 22,13a to je radost i veselje: ubijaju goveda, kolju se ovce, jede se meso, pije se vino, jede se, pije se, jer sutra umrijet ćemo.
Izaija 22,14GOSPOD, svemogući, dao mi je čuti ovo otkrovenje: Nikad ovaj grijeh neće vama biti oprošten dok ne budete pomrli! Gospodin BOG, svemogući, to vam je prisegao. Upozorenje šebni, upravitelju palače
Izaija 22,15Ovako je rekao Gospodin Bog, sve-mogući: Idi pronaći tog upravitelja, Šebnu, gospodara palače:
Izaija 22,16što posjeduješ ti ovdje? Koje ti roditelje imaš da si ovdje dubiš jednu grobnicu, kopaš svoj grob u visini, klešeš jedno boravište u stijeni?
Izaija 22,17Eh dobro, GOSPOD će te stresti, lijepi gospodine, on će te uviti,
Izaija 22,18poslati otkotrljati kao jednu kuglu prema zemlji širokih prostranstava. Ondje ćeš ti umrijeti, ondje s kolima koja čine tvoju slavu i beščašće tvojem gospodaru.
Izaija 22,19Ja ću te otjerati s tvoje službe, otjerati s tvoje pozicije.
Izaija 22,20U onaj dan, ja ću poslati poziv sluzi svome, Eliakimu, sinu Hilkijahuvljevom,
Izaija 22,21njega ću ogrnuti tvojom tunikom, ja ću osigurati jegovo držanje tvojim pojasom, ja ću prenijeti tvoju vlast među njegove ruke. On će biti jedan otac za stanovnike Jeruzalema i za dom Judin .
Izaija 22,22Ja ću staviti ključ doma Davidova na njegovo rame, on će otvarati, a nitko neće zatvarati, on će zatvarati, a nitko neće otvarati.
Izaija 22,23Ja ću ga usaditi kao jedan čavao u čvrsto mjesto i on će biti projestol slave za kuću svojeg oca .
Izaija 22,24Sva slava kuće oca njegovog bit će tu ovješena, grane i ogranci, sve male posude, od plitica do ćupova svih vrsta.
Izaija 22,25U onaj dan, proročanstvo GOSPODA, svemogućeg, čavao zaboden u jedno čvrsto mjesto popustit će, slomiti i pasti, a teret koji nosiše bit će uništen, jer GOSPOD je rekao.
Isaija 22,1Breme dolini viđenja. Što ti je te si sva izašla na krovove?
Isaija 22,2Grade puni vike i vreve, grade veseli! tvoji pobijeni nijesu pobijeni mačem niti pogiboše u boju.
Isaija 22,3Glavari tvoji uzmakoše svikoliki, povezaše ih strijelci; što se god nađe tvojih, svi su povezani, ako i pobjegoše daleko.
Isaija 22,4Zato rekoh: prođite me se, da plačem gorko; ne trudite se da me tješite za pogiblju kćeri naroda mojega.
Isaija 22,5Jer je ovo dan muke i potiranja i smetnje od Gospoda, Gospoda nad vojskama, u dolini viđenja; obaliće zid, i vika će biti do gore.
Isaija 22,6I Elam uze Tul, s kolima ljudi i s konjicima, i Kir istače štit.
Isaija 22,7I krasne doline tvoje napuniše se kola, i konjici se namjestiše pred vratima.
Isaija 22,8I odastrije se zastirač Judin; i pogledao si u to vrijeme na oružje u kući šumskoj.
Isaija 22,9I vidjeste da je mnogo proloma na gradu Davidovu, i sabraste vodu u donjem jezeru.
Isaija 22,10I izbrojiste kuće Jerusalimske, i razvaliste kuće da utvrdite zid.
Isaija 22,11I načiniste jaz među dva zida za vodu iz staroga jezera; ali ne pogledaste na onoga koji je to učinio i ne obazreste se na onoga koji je to odavna spremio.
Isaija 22,12I zva vas Gospod nad vojskama u onaj dan da plačete i ridate i da skubete kose i pripašete kostrijet;
Isaija 22,13A gle, radost i veselje, ubijaju goveda, kolju ovce, jedu meso i piju vino govoreći: jedimo i pijmo, jer ćemo sjutra umrijeti.
Isaija 22,14Ali Gospod nad vojskama javi mi: neće vam se oprostiti ovo bezakonje do smrti, veli Gospod, Gospod nad vojskama.
Isaija 22,15Ovako veli Gospod, Gospod nad vojskama: idi k onomu rizničaru, k Somni, upravitelju dvorskom,
Isaija 22,16I reci mu: šta ćeš ti tu? i ko ti je tu? te si tu istesao sebi grob? istesao si sebi grob na visoku mjestu i spremio si sebi stan u kamenu.
Isaija 22,17Evo, čovječe, Gospod će te baciti daleko i zatrpaće te.
Isaija 22,18Zavitlaće te i hititi kao loptu u zemlju prostranu; ondje ćeš umrijeti i ondje će biti kola slave tvoje, sramoto domu gospodara svojega;
Isaija 22,19I svrći ću te s mjesta tvojega, i istjeraću te iz službe tvoje.
Isaija 22,20I u to vrijeme pozvaću slugu svojega Elijakima sina Helkijina;
Isaija 22,21I obući ću mu tvoju haljinu, i tvojim ću ga pojasom opasati, i tvoju ću mu vlast dati u ruku, i biće otac Jerusalimljanima i domu Judinu.
Isaija 22,22I metnuću mu ključ od doma Davidova na rame: kad on otvori, neće niko zatvoriti, i kad on zatvori, neće niko otvoriti.
Isaija 22,23I kao klin uglaviću ga na tvrdu mjestu, i biće prijesto slave domu oca svojega;
Isaija 22,24I o njemu će se vješati sva slava doma oca njegova, sinova i unuka, svakojaki sudovi, i najmanji, i čaše i mjehovi.
Isaija 22,25U to vrijeme, veli Gospod nad vojskama, pomjeriće se klin uglavljeni na tvrdom mjestu, i izvadiće se i pašće, i teža što je na njemu propašće; jer Gospod reče.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje