Tražilica


Izaija 24. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 24,1Gle, Gospod ispražnjuje zemlju, pustoši je, nagrđuje lice njezino, raspršuje stanovnike njezine.
Izaija 24,2Svećeniku je kao narodu, gospodaru kao slugi njegovu, gospodarici kao sluškinji njezinoj prodavcu kao kupcu, uzajmitelju kao zajmoprimcu, vjerovniku kao dužniku.
Izaija 24,3Zemlja će se sasvim isprazniti i potpuno oplijeniti, jer je Gospod rekao ovu prijetnju.
Izaija 24,4Zemlja tuguje, vene. Svijet čitav gine, vene. Nebo i zemlja ginu.
Izaija 24,5Oskvrnjena je zemlja po stanovnicima svojim; jer su prestupili zapovijedi, zakon prekoračili, zavjet staroga doba poništili.
Izaija 24,6Zato prokletstvo proždire na zemlji i stanovnici njezini ispaštavaju. Zato izgaraju stanovnici zemlje, i od smrtnika ostaje ih samo malo.
Izaija 24,7Tuguje vino, loza vinova izumire, uzdišu svi, koji su bili veseli.
Izaija 24,8Prestalo je veselje uz bubnje, nestalo je graje onih, koji se vesele i umuknula je citara vesela.
Izaija 24,9Ne pije se više vino uz pjevanje, gorko je piće pijancima.
Izaija 24,10U ruševinama leži pusti grad, sve su kuće pozatvarane.
Izaija 24,11Glasna tužnjava po ulicama zbog vina, prošlo je svako veselje, otišla radost na zemlji.
Izaija 24,12Ostala je u gradu samo pustoš rata su se ruševina.
Izaija 24,13Jer je tako na zemlji među narodima, kao kad se tuku masline, kao kad se paljetkuje poslije jeseni.
Izaija 24,14Oni provaljuju u glasno veselje. Pjevaju na zapadu o veličanstvu Gospodnjem:
Izaija 24,15"Zato slavite Gospoda, stanovnici istoka, na obalama morskim, ime Gospoda, Boga Izraelova!
Izaija 24,16Čuli smo pjesme s kraja zemlje: Slava pravednome!" A ja povikah: "Zator je nada mnom, nada mnom je zator! Teško meni! Nevjernici rade nevjerno, nevjeru čine nevjernici nevjerno."
Izaija 24,17Strahota, jama i mreža dolaze la te, stanovniče zemlje!
Izaija 24,18Tko uteče od strahote, pada u jamu. Tko izađe iz jame, uhvati se u mrežu, jer su ustave u visini otvorene i tresu se temelji zemlji.
Izaija 24,19Zemlja se razbija, raspada, zemlja se razdire, lomi, zemlja se trese tamo, miče se ovamo.
Izaija 24,20Kao pijan čovjek ljulja se zemlja, kao viseća postelja njiha se tamo i ovamo. Teško je tišti bezakonje njezino, da pada i više se ne diže.
Izaija 24,21U onaj će dan pohoditi Gospod vojsku gore na visini i kraljeve zemaljske na zemlji.
Izaija 24,22Bit će zatvoreni u tamnicu kao sužnji, iza ključanice i prijevornice moraju dugo vremena ispaštavati.
Izaija 24,23Zacrvenjet će se mjesec i zastidjet će se sunce, jer će zakraljevati Gospod nad vojskama na gori Sionu i u Jerusalemu. Pred starješinama svojim sja on u veličanstvu.
Izaija 24,1 Gle, Jahve razvaljuje zemlju, razara je, nakazi joj lice, raspršuje stanovnike njene.
Izaija 24,2Svećenik će biti k`o i narod, gospodar k`o i sluga, gospodarica k`o i sluškinja, prodavač k`o i kupac, zajmodavac k`o i zajmoprimac, vjerovnik k`o i dužnik.
Izaija 24,3Opustošena će biti zemlja, opljačkana sasvim, jer je Jahve odlučio.
Izaija 24,4Zemlja tuži, vene, svijet gine, gasne, nebo sa zemljom propada.
Izaija 24,5Oskvrnjena je zemlja pod žiteljima svojim, jer prestupiše Zakon, pogaziše odredbu, Savez vječni razvrgoše.
Izaija 24,6Zato prokletstvo proždire zemlju, okajavaju stanovnici njeni. Zato su sažgani žitelji zemljini i malo je ljudi preostalo.
Izaija 24,7Vino tuguje, loza vene, uzdišu svi što bijahu srca vesela.
Izaija 24,8Prestalo je veselje uz bubnje, zamrla je graja razigrana; umukla je glazba citara.
Izaija 24,9Ne pije se više vino uz pjesmu, ogrknu piće silovito.
Izaija 24,10Razoren je grad ništavila, zatvoren ulaz svim kućama.
Izaija 24,11Jauk po ulicama zbog vina, nesta svakog veselja, radost je iz zemlje prognana.
Izaija 24,12Tek pustoš ostade u gradu, u trijeske smrskana su vrata.
Izaija 24,13Jer tako se zbiva na zemlji, među narodima, kao kad se oberu masline il` paljetkuje grožđe nakon berbe.
Izaija 24,14Oni glas podižu, kliču od radosti; uznose s mora veličajnost Jahvinu.
Izaija 24,15I na istoku ime Jahve slave oni, na otocima mora ime Jahve, Boga Izraelova.
Izaija 24,16S kraja zemlje čujemo pjesme: "Slava Pravedniku!" Ali ja kažem: "Propadoh! Propadoh! Jao meni! Vjerolomci se iznevjeriše, nevjerom se, vjerolomci, iznevjeriše.
Izaija 24,17Strava, jama, zamka tebi, žitelju zemlje:
Izaija 24,18tko pred glasom strave uteče u jamu će upasti; tko se iz jame izvuče zamka će ga uhvatit`. Da, otvorit će se ustave u visini i zatresti zemlji temelji.
Izaija 24,19Zemlja će se grozno razbiti, zemlja će se strašno raspući, zemlja će se silno uzdrmati,
Izaija 24,20zemlja će zateturati poput pijanca, zanjihat se poput kolibe; toliko će joj otežati bezakonje njeno da će pasti i neće više ustati.
Izaija 24,21I dogodit će se u onaj dan: Jahve će kazniti u visini Vojsku nebesku, a na zemlji sve kraljeve zemaljske;
Izaija 24,22bit će sakupljeni i zasužnjeni u jami, zatvoreni u tamnicu i nakon mnogih dana kažnjeni.
Izaija 24,23Pocrvenjet će mjesec, postidjet se sunce, jer će kraljevati Jahve nad Vojskama na gori Sionu i u Jeruzalemu i Slava će mu sjati pred starješinama.
Izaija 24,1Evo GOSPOD pustoši zemlju i razara ju, on joj razara lice, on joj raspršuje stanovnike,
Izaija 24,2svećenike kao i narod, gospodare kao i sluge, gospođe kao i sluškinje, onog koji prodaje kao i onog koji kupuje, onog koji daje na zajam kao i onog koji na zajam uzima, vjerovnika kao i dužnika.
Izaija 24,3Zemlja bit će potpuno razrušena, opljačkana od dna do vrha, kao što je propisao GOSPOD.
Izaija 24,4Zemlja se u boli kvari, cijeli svijet propada i kvari se, sa zemljom propadaju visine.
Izaija 24,5Zemlja je bila oskrnavljena po svojim stanovnicima, jer oni su prekršili zakone, oni su preokrenuli naloge, oni su raskinuli *vječni : *savez.
Izaija 24,6To je ono zašto prokletstvo proždire zemlju, oni koji ju nastanjuju podnose tu muku. To je zbog čega žitelji zemlje se proždiru, tek malo ih ostaje.
Izaija 24,7Novo je vino u žalosti, vinograd propada, svi uživatelji uzdišu.
Izaija 24,8Radosni zvuk tamburina je prestao, graja ljudi u veselju došla je kraju, radosni zvon harfe prestao je.
Izaija 24,9Ne pije se više vino pjevajući, snažna pića su gorka pilcima.
Izaija 24,10Varoš ništavila se srušila, sve su kuće zatvorene, nedostupne.
Izaija 24,11Na ulicama, ište se vina, sve veselje je nestalo, radost je prognana iz zemlje.
Izaija 24,12U gradu ostaje samo žalost, a vrata, razlupana, u ruševini su.
Izaija 24,13U zemlji i među narodima, to je kao mlaćenje maslina, kao paljetkovanje grožđa kad je jematva završila.
Izaija 24,14Oni tamo dižu glas, oni kliču visosti GOSPODOVOJ, S morske strane, oni kliču.
Izaija 24,15Oni slave GOSPODA na Istoku, *ime GOSPODA, Boga Izraelovog, na otocima morskim.
Izaija 24,16S krajeva zemlje, mi čujemo pjevati: ”čast Pravednom! “ Ali ja kažem: Ja sam na izmaku, ja sam na izmaku! Nesreća moja! Izdajnici su izdali. Izdaja! Izdajnici su izdali.
Izaija 24,17To je strava, jama i zamka za tebe, stanovniče zemlje.
Izaija 24,18Onaj koji pobjegne kriku strave past će u jamu, onaj koji uspuže iz jame, bit će uhvaćen u zamku. Ustave odozgo su otvorene, temelji zemlje su uzdrmani.
Izaija 24,19Zemlja se slama, zemlja leti u tresku, ona je divljački uzdrmana.
Izaija 24,20Zemlja se ljulja kao jedan pijanac, ona je uzljuljana kao jedna koliba. Njen grijeh pritišće ju, ona pada i ne može se ponovo podignuti.
Izaija 24,21U onaj dan, GOSPOD će priteći gore protiv vojske odozgo i na zemlji protiv kraljeva zemlje.
Izaija 24,22Oni će biiti sakupljeni, zarobljenici, oni će biti zatvoreni u zatvor i, dugo vremena poslije, oni će morati položiti račune .
Izaija 24,23Mjesec će biti ponižen, sunce će biti zbunjeno. Da, GOSPOD, svemogući, je kralj na planini *Sion i u Jeruzalemu u svojoj slavi, u nazočnosti : *starješina.
Isaija 24,1Gle, Gospod će isprazniti zemlju i opustiti je, prevrnuće je i rasijaće stanovnike njezine.
Isaija 24,2I biće sveštenik kao narod, gospodar kao sluga, gospođa kao sluškinja, prodavac kao kupac, koji daje u zajam kao koji uzima u zajam, koji uzima dobit kao koji daje.
Isaija 24,3Sasvijem će se isprazniti zemlja, i sasvijem će se oplijeniti. Jer Gospod reče ovu riječ.
Isaija 24,4Tužiće zemlja i opasti, iznemoći će vasiljena i opasti; iznemoći će glavari naroda zemaljskoga.
Isaija 24,5Jer se zemlja oskvrni pod stanovnicima svojim, jer prestupiše zakone, izmijeniše uredbe, raskidoše zavjet vječni.
Isaija 24,6Zato će prokletstvo proždrijeti zemlju, i zatrće se stanovnici njezini; zato će izgorjeti stanovnici zemaljski, i malo će ljudi ostati.
Isaija 24,7Tužiće vino, uvenuće loza vinova, uzdisaće svi koji su vesela srca.
Isaija 24,8Prestaće veselje uz bubnje, nestaće graje onijeh koji se vesele, prestaće veselje uz gusle.
Isaija 24,9Neće piti vina uz pjesme, ogrknuće silovito piće onima koji ga piju.
Isaija 24,10Razbiće se pusti grad, zatvorene će biti sve kuće da niko ne ulazi.
Isaija 24,11Tužnjava će biti po ulicama radi vina, proći će svako veselje, otići će radost zemaljska.
Isaija 24,12Pustoš će ostati u gradu, i vrata će se razvaliti.
Isaija 24,13Jer će biti u zemlji i u narodima kao kad se oberu masline, i kao kad se paljetkuje poslije berbe.
Isaija 24,14Ovi će podignuti glas svoj i pjevaće, radi veličanstva Gospodnjega podvikivaće od mora.
Isaija 24,15Zato slavite Gospoda u dolinama, na ostrvima morskim ime Gospoda Boga Izrailjeva.
Isaija 24,16S kraja zemlje čusmo pjesme u slavu pravednome; ali rekoh: ološah! ološah! teško meni! nevjernici nevjeru čine, baš nevjernici nevjeru čine.
Isaija 24,17Strahota i jama i zamka pred tobom je, stanovniče zemaljski!
Isaija 24,18I ko uteče čuvši za strahotu, pašće u jamu; a ko ižljeze iz jame, uhvatiće se u zamku; jer će se ustave na visini otvoriti i zatrešće se temelji zemlji.
Isaija 24,19Sva će se zemlja razbiti, sva će se zemlja raspasti, sva će se zemlja uskolebati.
Isaija 24,20Sva će se zemlja ljuljati kao pijan čovjek, i premjestiće se kao koliba, jer će joj otežati bezakonje njezino, te će pasti i neće više ustati.
Isaija 24,21I u to će vrijeme pohoditi Gospod na visini vojsku visoku i na zemlji sve careve zemaljske.
Isaija 24,22I skupiće se kao što se skupljaju sužnji u jamu, i biće zatvoreni u tamnicu, i poslije mnogo vremena biće pohođeni.
Isaija 24,23I posramiće se mjesec i sunce će se zastidjeti kad Gospod nad vojskama stane carovati na gori Sionu i u Jerusalimu, i pred starješinama svojim proslavi se.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje