Tražilica


Izaija 50. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 50,1Ovako veli Gospod: "Gdje je raspusna knjiga matere vaše, kojom bih je bio Ja otpustio? Ili tko je od vjerovnika mojih, kojemu bih vas bio prodao? Zbog zlodjela prodali ste se sami, i zbog bezakonja vaših bila je opustošena mati vaša.
Izaija 50,2Zašto ja dođoh, a nikoga nije bilo ovdje, zašto ja zovnuh, a nitko se ne odazva? Da nije prekratka ruka moja za otkupljenje? Ili nema u mene snage za izbavljenje? Gle, karanjem svojim isušujem more, obraćam rijeke u pustinju. Ribe u njima izagnjiju zbog nestašice vode i pomru od žeđi.
Izaija 50,3Oblačim nebo u žalost, zaogrćem ga haljinom pokorničkom."
Izaija 50,4Jezik učenika dao mi je svemogući Gospod, da navješćujem, da nagovorom krijepim umorne. On budi svako jutro, budi mi uho, da slušam kao učenik.
Izaija 50,5Svemogući Bog otvorio mi je uho, a ja se nijesam protivio, nijesam odstupio natrag:
Izaija 50,6Leđa svoja podmetao sam onima, koji su me udarali, obraze svoje onima, koji su me šamarali, nijesam skrivao lica svojega od ruga i pljuvanja.
Izaija 50,7A Gospod, Svemogući, pomagao mi je; zato se nijesam osramotio. Zato sam učinio lice svoje tvrdim kao kremen, i znam da se neću posramiti.
Izaija 50,8Koji mi pribavlja pravo, blizu je. Tko će se pravdati s menom? Istupamo zajedno, tko je protivnik moj u parnici, neka pristupi k meni?
Izaija 50,9Gle, Gospod, Svemogući, pomaže mi, tko će me krivim proglasiti? Gle, svi se oni raspadaju kao haljine, moljci će ih prožderati.
Izaija 50,10Tko se među vama boji Gospoda, taj sluša glas sluge njegova, taj je išao po mraku i bez svijetla, ali se je uzdao u ime Gospodnje, oslanjao se na Boga svojega.
Izaija 50,11Gle, vi ste svi ljudi, koji raspirujete oganj, ognjene strijele stavljate u plamenove. Uđite u žar ognja svojega, u ognjene strijele, što ste stavili u plamenove! Iz moje rule dogodit će vam se ovo: u mukama ćete ležati."
Izaija 50,1 Ovako govori Jahve: "Gdje je otpusno pismo vaše matere kojim sam je otpustio? Ili tko je od mojih vjerovnika taj komu sam vas prodao? Zbog bezakonja ste svojih prodani, zbog nevjere je mati vaša otpuštena.
Izaija 50,2Zašto ne nađoh nikoga kad sam došao? Zašto se ne odazva nitko kad sam zazvao? Zar mi je ruka prekratka da izbavi, ili u meni snage nema da oslobodim? Gle, prijetnjom svojom isušujem more, u pustinje rijeke pretvaram; njihove se ribe raspadaju jer vode nema i od žeđi ugibaju.
Izaija 50,3Nebesa oblačim u tminu i kostrijet im dajem za pokrivač!
Izaija 50,4Gospod Jahve dade mi jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici.
Izaija 50,5Gospod Jahve uši mi otvori: ne protivih se niti uzmicah.
Izaija 50,6Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu, i lica svojeg ne zaklonih od uvreda ni od pljuvanja.
Izaija 50,7Gospod mi Jahve pomaže, zato se neću smesti. Zato učinih svoj obraz k`o kremen i znam da se neću postidjeti.
Izaija 50,8Blizu je onaj koji mi pravo daje. Tko će se pravdati sa mnom? Iziđimo zajedno! Tko je protivnik moj u parnici? Nek` mi se približi!
Izaija 50,9Gle, Gospod mi Jahve pomaže, tko će me osuditi? Svi će se oni k`o haljina izlizati, moljac će ih razjesti.
Izaija 50,10"Tko god se od vas Jahve boji, nek` posluša glas Sluge njegova! Tko u tmini hodi, bez tračka svjetlosti, nek` se uzda u ime Jahvino, nek` se na Boga svog osloni.
Izaija 50,11Ali svi vi oganj palite, raspirujete žeravicu. Idite u plamenove ognja svojega i u žeravu koju raspiriste. Tako će vam moja učiniti ruka: ležat ćete u mukama.
Izaija 50,1Ovako govori GOSPOD: Gdje je dakle pismo razvoda kojim sam ja otpustio vašu majku ? Ili bar, tko je onaj od mojih vjerovnika kome bih vas ja prodao? Evo: to je zbog vaših nastranosti da vi bijaste prodani, to je zbog vaših pobuna da vaša majka bi otpuštena.
Izaija 50,2Kako! Ja sam došao, a nitko, ja sam zvao, a nitko nije odgovorio? Da li će moja ruka biti kratka, prekratka za osloboditi ? Zar ja ne raspolažem nikakvom snagom za osloboditi? Evo ja svojom prijetnjom pustošim more, ja pretvaram u pustinju njegove tijekove; u nedostatku vode, njegove će ribe okužiti i uginuti od žeđi.
Izaija 50,3Ja ogrćem nebesa crnilom i stavljama im, kao pokrivač, jednu *kostrijet.
Izaija 50,4GOSPOD mi je dao jedan jezik učenikov: da ja znam olakšati oslabljenog, on daje da se pojavi riječ. Jutro iza jutra, on mi pripravlja uši, da slušam, kao učenici;
Izaija 50,5Gospodin BOG mi je otvorio uho. A ja, ja se nisam usprotivio, ja se nisam, izmaknuo.
Izaija 50,6izložio sam leđa onima koji me tukoše, moje obraze, onima koji mi čupaju bradu; nisam skrio svoje lice pred uvredama i pljuvanjima.
Izaija 50,7GOSPOD mi to dolazi u pomoć: od tada ja ne postupam pred uvredama, od tada sam skrutio lice kao kremen, ja znam da neću oćutjeti stida.
Izaija 50,8Blizu je onaj koji me opravdava! Tko me hoće grditi? Istupimo zajedno! Tko će biti mojim protivnikom u suđenju? Nek mi pristupi!
Izaija 50,9Da, Gospodin BOG mi dolazi u pomoć: tko će me dakle uvjeriti u krivicu? Da, svi ovi ovdje kao jedna mantija pohabat će se, moljac će ih pojesti.
Izaija 50,10Ima li između vas netko tko se boji GOSPODA? Koji sluša glas njegovog sluge, i koji je hodio u tminama ne našavši nakakve svjetlosti? Nek se pouzda u *ime GOSPODOVO, nek se osloni na svog Boga!
Izaija 50,11Glede svih vas, koji potpaljujete jednu vatru, koji pravite krug od zubalja, idite u plamsanju svoje vatre, u sred zubalja koje ste podjarili. To je mojom rukom što vam se zbiva: u iznemoglosti vi ćete lijegati .
Isaija 50,1Ovako veli Gospod: gdje je raspusna knjiga matere vaše kojom je pustih? ili koji je između rukodavalaca mojih kome vas prodadoh? Gle, za bezakonja svoja prodadoste se i za vaše prijestupe bi puštena mati vaša.
Isaija 50,2Zašto kad dođoh ne bi nikoga? kad zvah, niko se ne odazva? da nije kako god okračala ruka moja, te ne može iskupiti? ili nema u mene snage da izbavim? Gle, prijetnjom svojom isušujem more; obraćam rijeke u pustinju da se usmrde ribe njihove zato što nestane vode, i mru od žeđi.
Isaija 50,3Oblačim nebesa u mrak, i kostrijet im dajem za pokrivač.
Isaija 50,4Gospod Gospod dade mi jezik učen da umijem progovoriti zgodnu riječ umornom; budi svako jutro, budi mi uši, da slušam kao učenici.
Isaija 50,5Gospod Gospod otvori mi uši, i ja se ne protivih, ne otstupih natrag.
Isaija 50,6Leđa svoja podmetah onima koji me bijahu i obraze svoje onima koji me čupahu; ne zaklonih lica svojega od ruga ni od zapljuvanja.
Isaija 50,7Jer mi Gospod Gospod pomaže, zato se ne osramotih, zato stavih čelo svoje kao kremen, i znam da se neću postidjeti.
Isaija 50,8Blizu je onaj koji me pravda; ko će se preti sa mnom? stanimo zajedno; ko je suparnik moj? neka pristupi k meni.
Isaija 50,9Gle, Gospod Gospod pomagaće mi: ko će me osuditi? Gle, svi će oni kao haljina ovetšati, moljac će ih izjesti.
Isaija 50,10Ko se među vama boji Gospoda i sluša glas sluge njegova? Ko hodi po mraku i nema vidjela, neka se uzda u ime Gospodnje i neka se oslanja na Boga svojega.
Isaija 50,11Gle, svi koji ložite oganj i opasujete se iskrama, idite u svjetlosti ognja svojega i u iskrama koje raspaliste. To vam je iz moje ruke, u mukama ćete ležati.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje