Tražilica


Izaija 51. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 51,1"Poslušajte me, koji težite za spasenjem, koji tražite Gospoda! Pogledajte hridinu, iz koje ste isječeni, jamu bunarsku, iz koje ste iskopani!
Izaija 51,2Pogledajte Abrahama, oca svojega, i Saru, koga vas je rodila! Sam je bio, kad sam ga pozvao. Blagoslovio sam ga i umnožio ga.
Izaija 51,3Jest, Gospod će se smilovati Sionu, utješit će sve ruševine njegove. Pustinju će njegovu pretvoriti u zemlju raskošni, pustaru njegovu u vrt Gospodnji. U njemu će se nalaziti radost i veselje, hvalospjev i gromka pjesma.
Izaija 51,4Poslušaj me, narode moj, čujte me, zemljaci moji, jer pouka izlazi od mene. Zakon svoj postavljam kao svjetlo narodima.
Izaija 51,5Blizu je pobjeda moja, Pred vratima stoji spasenje moje. Mišice moje upravljaju narodima, čekaju me zemlje na moru ufaju se u mišicu moju.
Izaija 51,6Podignite gore k nebu oči svoje, i pogledajte dolje na zemlju, jer će nebo iščeznuti kao dim, kao haljina zemlja će se raspasti. Kao mušice umiru stanovnici njezini, a moja će pomoć ostati dovijeka, i spasenju mojemu nema nikada kraja.
Izaija 51,7Poslušajte me, koji težite za spasenjem, ti narode u kojem stanuje zakon moj! Ne bojte se poruge ljudske, od psovanja njihova ne plašite se!
Izaija 51,8Jer će ih moljac prožderati kao haljinu, kao vunu žohar će ih izjesti, a spasenje će moje ostati dovijeka, pomoć moja od koljena na koljeno.
Izaija 51,9"Digni se, digni se! Naoružaj se jakošću, mišico Gospodnja! Digni se kao u dane davnine, za pokoljenja, što su prošla! Nijesi li ti sasjekla Rahaba, probola nakazu?
Izaija 51,10Nijesi li ti isušila more, vode bezdana velikoga? Od dubina, morskih načinila put, da prođu oslobođeni?
Izaija 51,11Oslobođeni Gospodnji vraćaju se i dolaze pjevajući u Sion. Na glavi njihovoj sja radost vječna, njihov je dio radost i veselje, nestalo je brige i uzdisanja."
Izaija 51,12"Ja, ja sam, koji vas tješim. Tko si ti, da se bojiš smrtnih ljudi, djece čovječje, što iščeznu kao trava?
Izaija 51,13Da si zaboravio Gospoda, koji te je stvorio, koji je razapeo nebo i osnovao zemlju? Da jednako dršćeš, svaki čas pred gnjevom tlačitelja, koji je išao za tim, da te upropasti, a gdje je sada gnjev tlačitelja?
Izaija 51,14Doskora će se oprostiti sužanj svojih okova. Ne umire on, ne ide u svijet mrtvih, dalje ne trpi na oskudici kruha.
Izaija 51,15Jer sam ja, Gospod, Bog tvoj, koji pokriva more, da valovi njegovi buče, čije je ime Gospod nad vojskama.
Izaija 51,16Ja sam stavio u usta tvoja riješi svoje. Ja sam te skrio u zaštiti ruke svoje, ja, koji sam stvorio nebo, osnovao zemlju, rekao Sionu: 'Ti si moj narod'.
Izaija 51,17Digni se, digni se, ustani, Jerusaleme! Ti si pio iz ruke Gospodnje čašu gnjeva njegova, čašu si ljutu iskapio.
Izaija 51,18Od sve djece, koju je rodio, nijedno ga nije vodilo. Od sve djece, koju je othranio, nijedno ga nije uzelo za ruku.
Izaija 51,19Dvoje te je pogodilo - tko da te požali? Pustoš i rasap, glad i mač - tko bi te mogao utješiti?
Izaija 51,20Djeca su tvoja ležala nemoćna na krajevima svih ulica kao gazele u mreži, puna gnjeva Gospodnjega i karanja Boga tvojega.
Izaija 51,21Zato ipak čuj ovo, ti nevoljni, ti pijani, ali ne od vina!
Izaija 51,22Ovako veli svemogući Gospod, Bog tvoj, koji pravicu pribavlja narodu svojemu: "Evo uzimam iz ruke čašu ljutu, času gnjeva mojega: nećeš je od sada piti.
Izaija 51,23Tlačiteljima tvojim dajem je u ruku, koji su ti govorili: 'Sagni se, da koračamo preko tebe!' I ti si leđa svoja načinio da budu tlo, da budu ulica onima, koji su koračali po njima."
Izaija 51,1 Čujte me, vi koji za pravdom težite, koji Jahvu tražite; pogledajte stijenu iz koje ste isječeni i jamu duboku iz koje ste izvađeni.
Izaija 51,2Pogledajte oca svoga Abrahama i Saru koja vas porodi! Jest, sam bijaše kad sam ga pozvao, al` sam ga blagoslovio i umnožio.
Izaija 51,3Jest, Jahvi se sažalio Sion, sažalile mu se njegove razvaline. Pustaru će njegovu učiniti poput Edena, a stepu poput Vrta Jahvina. Klicanje i radost njim će odjekivat`, i zahvalnice i glas hvalospjeva.
Izaija 51,4"Pomno me slušaj, puče moj, počujte me, narodi! Jer od mene Zakon dolazi i moje pravo za svjetlo narodima.
Izaija 51,5Brzo će stići pravda moja, moje će spasenje doći kao svjetlost. Moja će mišica suditi narodima. Mene očekuju otoci i u moju se mišicu uzdaju.
Izaija 51,6K nebu oči podignite, na zemlju dolje pogledajte. K`o dim će se rasplinut` nebesa, zemlja će se k`o haljina istrošit`, kao komarci nestat će joj žitelji. Ali će spasenje moje trajati dovijeka, i pravdi mojoj neće biti kraja.
Izaija 51,7Poslušajte me, vi koji poznajete pravo, narode kojima je moj Zakon u srcu. Ne bojte se poruge ljudske, ne plašite se uvreda!
Izaija 51,8Jer moljac će ih razjesti kao haljinu, crv će ih rastočiti kao vunu. Ali će pravda moja trajati dovijeka i spas moj od koljena do koljena.
Izaija 51,9Probudi se! Probudi se! Opaši se snagom, mišice Jahvina! Probudi se, kao u dane davne, za drevnih naraštaja. Nisi li ti rasjekla Rahaba i probola Zmaja?
Izaija 51,10Nisi li ti isušila more, vodu velikog bezdana, i od dubine morske put načinila da njime prolaze otkupljeni?
Izaija 51,11Vratit će se oni što ih je oslobodio Jahve i s radosnim kricima doći će na Sion. Vječna će sreća biti nad glavama, pratit će ih klicanje i radost, nestat će tuge i jecaja.
Izaija 51,12Ja, ja sam tješitelj vaš. Tko si ti da se bojiš smrtna čovjeka i sina čovječjeg, koji je kao trava?
Izaija 51,13Zaboravio si Jahvu, svoga Stvoritelja, koji razastrije nebesa i koji zemlju utemelji; sveudilj strepiš, svaki dan, od tlačiteljeve jarosti. Kao da je pregnuo da te uništi. Ali gdje je sad jarost tlačiteljeva?
Izaija 51,14Doskora će biti slobodan sužanj, neće umrijeti u jami, niti će mu kruha nedostajati.
Izaija 51,15Jer, ja sam Jahve, Bog tvoj, koji burkam more da mu valovi buče, ime mi je Jahve nad Vojskama.
Izaija 51,16Svoje sam ti riječi stavio u usta, u sjenu svoje ruke sakrio sam te kad sam razastro nebesa, utemeljio zemlju i rekao Sionu: "Ti si narod moj!
Izaija 51,17Probudi se, probudi se, ustani, Jeruzaleme! Ti koji si pio iz ruke Jahvine čašu gnjeva njegova. Ispio si pehar opojni, do dna ga iskapio.
Izaija 51,18Od svih sinova koje je rodio ne bješe nikog da ga vodi; od svih sinova koje je podigao ne bješe nikog da ga pridrži.
Izaija 51,19Ovo te dvoje pogodilo - tko da te požali? - pohara i rasap, glad i mač - tko da te utješi?
Izaija 51,20Sinovi ti leže obamrli po uglovima svih ulica, kao antilopa u mreži, puni gnjeva Jahvina, prijetnje Boga tvojega.
Izaija 51,21Zato čuj ovo, bijedniče, pijan, ali ne od vina.
Izaija 51,22Ovako govori Jahve, Gospod tvoj, tvoj Bog, branitelj tvoga naroda: "Iz ruke ti, evo, uzimam čašu opojnu, pehar gnjeva svojega: nećeš ga više piti.
Izaija 51,23Stavit ću je u ruke tvojim tlačiteljima, onima koji su ti govorili: `Prigni se da prijeđemo!` I ti si im leđa kao tlo podmetao, kao put za prolaznike.
Izaija 51,1Slušajte me, vi koji ste u potrazi za pravdom, vi koji tražite GOSPODA: Pogledajte stijenu iz koje ste bili isklesani, i dno jaruge iz koje ste izvučeni;
Izaija 51,2pogledajte Abrahama, svojeg oca, i Saru koja vas je donijela na svijet; on bijaše sam, u stvari, kad sam ja njega pozvao, no ja sam ga blagoslovio, ja sam ga umnožio!
Izaija 51,3Da, GOSPOD okrjepljuje *Sion, on okrjepljuje sva pustošenja; on čini pustinju jednakom jednom Edenu, a njegovu stepu jednakom Vrtu GOSPODOVOM; tu će se naći ushit i veselje, čin milosti i zvuk glazbe.
Izaija 51,4Posvetite mi svoju pažnju, vi, moj narode, vi, moja Varoši, prignite uho prema meni: jer od mene će doći zakon, i moj sud, svjetlost narodima, ja ću ju pokrenuti!
Izaija 51,5Bliska je ona, moja pravda; on izlazi, moj spas, a moje će ruke suditi narodima; otoci će se pouzdati u mene i čekat će moju ruku.
Izaija 51,6Podignite vaše oči prema nebesima, potom pogledajte dolje, prema zemlji: da, nebesa se kao jedan dim raspršuju, zemlja se kao jedna mantija izlizuje, a njihovi stanovnici pomrijet će kao insekti. Ali, moj spas bit će za uvijek, a moja pravda nikad neće biti oborena.
Izaija 51,7Slušajte me, vi koji poznajete pravdu, narode onih koji imaju moj. Zakon u srcu: ne bojte se ljudske podmuklosti, i ne budite njihovim zlobama oboreni,
Izaija 51,8jer moljac neće njih pojesti kao jednu mantiju, moljac će ih pojesti kao da su od lana. Ali, moja pravda bit će za uvijek, i moj spas, iz pokoljenja u pokoljenje.
Izaija 51,9Iskrsni, iskrsni, ogrni se silom, ruko GOSPODOVA, iskrsni, kao u dane prošlih vremena, pokoljenja nekadašnjih. Nisi li ti taj koji je isjekao u komade Burovitog, probio Zmaja ?
Izaija 51,10Nisi li ti taj koji je opustošio More, vode *Ponora ogromnog, koji je od mora načinio jedan put, da prođu njime otkupljeni?
Izaija 51,11Oslobođeni GOSPODOVI vratit će se, oni će ući u *Sion u klicanjima, radost nekadašnje ovjančava im njihovu glavu. Zanos i Veselje procvjetat će, Nevolja i Jadanje su pobjegle.
Izaija 51,12To sam ja, koji vas je okrijepio. Tko si ti da se bojiš smrtnog čovjeka, sina Adamovog koji je uračunan kao jedna travka,
Izaija 51,13da zaboraviš GOSPODA koji te stvorio, koji je razapeo nebesa i utemeljio zemlju, da drhtiš neprekidno tijekom cijelog dana, pred gnjevom tlačitelja, kao da bijaše dosta postojan za uništiti? Ali, gdje je srdžba tlačiteljeva?
Izaija 51,14Brzo, evo ga slobodnog koji bijaše klonuo: on neće umrijeti, on nije za jamu, i kruh mu nikad neće uzmanjkati!
Izaija 51,15To sam ja koji sam GOSPOD, tvoj Bog. Koji pokreće more tako da valovi grme i čije je ime: GOSPOD, svemogući .
Izaija 51,16Ja sam svoju riječ u tvoja usta stavio, u sjeni te svoje ruke sklonio razdjeljujući nebesa, utemeljujući zemlju i govoreći *Sionu: ” Moj narod, to si ti!“
Izaija 51,17Pridigni se, pridigni se, ustani, Jeruzaleme, ti koji si pio iz ruke GOSPODU, kaleža njegove jarosti; kupu kaleža vrtoglavice to si popio, ti si ju ispraznio.
Izaija 51,18Od svih sinova koje je ona porodila, nema ni jednog koji ga je vodio za ruku!
Izaija 51,19Dvoje koji idu u paru došli su te privoljeti: koje će ti goditi Gubitak i Klonulost, Glad i Mač: koje će te okrijepiti?
Izaija 51,20Tvoji su sinovi popadali, ležeći na svakom uglu ulice, kao antilope ulovljene u zamku, ukroćeni gnjevom GOSPODOVIM, prijetnjom tvojeg Boga.
Izaija 51,21Od sada, slušaj dakle ovo, ponižena, opijena, ali ne od vina:
Izaija 51,22Ovako govori Gospodar, GOSPOD, tvoj Bog, koji u prijepirci staje uz svoj narod: Evo sam ja iz tvoje ruke uzeo kalež vrtoglavice od sada ti ga nećeš više piti.
Izaija 51,23Stavit ću ga u ruke tvojim mučiteljima, onima koji ti govoriše, tebi: ” Padni ničice da bismo mi prošli“; tada, ti si stavio svoje pleće kao tle, kao ulicu za prolaznike.
Isaija 51,1Poslušajte me koji idete za pravdom, koji tražite Gospoda; pogledajte stijenu iz koje ste isječeni, i duboku jamu iz koje ste iskopani;
Isaija 51,2Pogledajte Avrama, oca svojega, i Saru, koja vas je rodila, kako ga inokosna pozvah i blagoslovih ga i umnožih ga.
Isaija 51,3Jer će Gospod utješiti Sion, utješiće sve razvaline njegove, i pustinju njegovu učiniće da bude kao Edem i pustoš njegova kao vrt Gospodnji, radost će se i veselje nalaziti u njemu, zahvaljivanje i pjevanje.
Isaija 51,4Poslušaj me, narode moj, i čuj me, rode moj; jer će zakon od mene izaći i sud svoj postaviću da bude vidjelo narodima.
Isaija 51,5Blizu je pravda moja, izaći će spasenje moje, i mišice će moje suditi narodima; mene će ostrva čekati i u moju će se mišicu uzdati.
Isaija 51,6Podignite k nebu oči svoje i pogledajte dolje na zemlju; jer će nebesa iščeznuti kao dim i zemlja će kao haljina ovetšati, i koji na njoj žive pomrijeće također; a spasenje će moje ostati dovijeka, a pravde moje neće nestati.
Isaija 51,7Poslušajte me koji znate pravdu, narode, kojemu je u srcu zakon moj. Ne bojte se ruženja ljudskoga i od huljenja njihova ne plašite se.
Isaija 51,8Jer će ih moljac izjesti kao haljinu, i kao vunu izješće ih crv; a pravda moja ostaje dovijeka i spasenje moje od koljena na koljeno.
Isaija 51,9Probudi se, probudi se, obuci se u silu, mišico Gospodnja; probudi se kao u staro vrijeme, za naraštaja prošlijeh; nijesi li ti isjekla Ravu i ranila zmaja?
Isaija 51,10Nijesi li ti isušila more, vodu bezdana velikoga, od dubine morske načinila put da prođu izbavljeni?
Isaija 51,11Tako oni koje iskupi Gospod neka se vrate i dođu u Sion pjevajući, i veselje vječno neka bude nad glavom njihovom; radost i veselje neka zadobiju, a žalost i uzdisanje neka bježi.
Isaija 51,12Ja, ja sam utješitelj vaš; ko si ti da se bojiš čovjeka smrtnoga i sina čovječijega, koji je kao trava?
Isaija 51,13I zaboravio si Boga tvorca svojega, koji je razapeo nebesa i osnovao zemlju? i jednako se bojiš svaki dan gnjeva onoga koji te pritješnjuje kad se sprema da zatire? a gdje je gnjev onoga koji pritješnjuje?
Isaija 51,14Brzo će se oprostiti sužanj, neće umrijeti u jami, niti će biti bez hljeba.
Isaija 51,15Jer sam ja Gospod Bog tvoj, koji raskidam more, da valovi njegovi buče; Gospod nad vojskama ime mi je.
Isaija 51,16Ja ti metnuh u usta riječi svoje i sjenom ruke svoje zaklonih te, da utvrdim nebesa i osnujem zemlju, i rečem Sionu: ti si moj narod.
Isaija 51,17Probudi se, probudi se, ustani, Jerusalime! koji si pio iz ruke Gospodnje čašu gnjeva njegova, pio si, i talog iz strašne čaše ispio si.
Isaija 51,18Od svijeh sinova koje je rodio nijedan ga nije vodio, i od svijeh sinova koje je othranio nijedan ga nije prihvatio za ruku.
Isaija 51,19Ovo te dvoje zadesi; ko te požali? Pustoš i rasap, i glad i mač; ko će te utješiti?
Isaija 51,20Sinovi tvoji obamrli leže po krajevima svijeh ulica kao bivo u mreži puni gnjeva Gospodnjega, i karanja Boga tvojega.
Isaija 51,21Zato čuj ovo, nevoljni, i pijani, ne od vina.
Isaija 51,22Ovako veli Gospod tvoj, Gospod i Bog tvoj, koji brani svoj narod: evo uzimam iz tvoje ruke čašu strašnu, talog u čaši gnjeva svojega; nećeš više piti.
Isaija 51,23Nego ću je dati u ruke onima koji te muče koji govoriše duši tvojoj: sagni se da prijeđemo, i ti si im podmetao leđa svoja da budu kao zemlja i kao ulica onima koji prelaze.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje