Tražilica


Izaija 59. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 59,1Gle, nje prekratka ruka Gospodnja, da pomogne, nije gluho njegovo uho, da čuje.
Izaija 59,2Ne, zlodjela vaša rastavljaju vas s Bogom vašim, grijehi vaši zaklonili su lice njegovo od vas, da ne čuje.
Izaija 59,3Jer su ruke vaše oskvrnjene krvlju, prsti vaši krivnjom zlodjela, usne vaše govore laž, jezik vaš govori krivo.
Izaija 59,4Nitko ne traži pravedno sud, nitko se pošteno ne pravda. Oslanjaju se na prijevaru i govore laž; začinju nevolju i rađaju zlodjela.
Izaija 59,5Nose jaja gujinja. Paučinu tkaju. Tko pojede jaja njihova, taj mora umrijeti, zgnječi li se jedno, izleže se guja ljutica.
Izaija 59,6Tkanina njihova ne valja za haljine, tkanjem njihovim ne može se pokriti. Djela su njihova djela zla, i u rukama je njihovim nasilje.
Izaija 59,7Noge njihove trče na zlo i brze su na prolijevanje nedužne krvi. Misli su njihove misli zle, a putovi su njihovi pustoš i razor.
Izaija 59,8Za put mira ne znaju oni, nema pravice na kolotečinama njihovim. Sami idu samo krivim stazama, i tkogod ide po njima, ne zna za mir.
Izaija 59,9Zato je sud daleko od nas i spasenje ne dolazi do nas. Čekamo svjetlost, ali gle, tmina je, bijeli dan, ali putujemo po mraku.
Izaija 59,10Kao slijepci pipamo zid, tumaramo okolo, kao da nemamo očiju. Spotičemo se u po bijela dana kao u sumračje i zdravi slični smo mrtvima.
Izaija 59,11Mumljamo svi kao medvjedi i gučemo jednako kao golubovi. Čekamo sud, a on ne dolazi, spasenje, a ono je daleko od nas,
Izaija 59,12Jer je velik broj grijeha naših pred tobom. Opačine naše svjedoče proti nama, jer smo svijesni grijehima svojim i znamo prijestupe svoje:
Izaija 59,13Vjerolomstvo i zanijekanje Gospoda, odstup od Boga svojega, govorenje o nasilju i otpadu, izmišljanje i iznošenje riječi lažnih.
Izaija 59,14Tako je pravica potisnuta, i pravednost stoji daleko, jer istina opada na trgu, i poštenje ne može da prođe.
Izaija 59,15Tako mora nestati istine, i tko se uklanja oda zla, nema ga. Gospod je to vidio, i bilo mu je vrlo neugodno, što više nije bilo pravice.
Izaija 59,16I vidio je, da nema čovjeka, i začudio se, da nitko nije posredovao. Tada mu je pomogla njegova vlastita mišica, i pravednost je njegova poduprla njega.
Izaija 59,17Obukao je pravednost kao oklop, i kacigu je pobjede metnuo na glavu. Obukao je kao haljine odjeću osvete i zaogrnuo se gnjevom kao plaštem.
Izaija 59,18Po djelima, što su se počinila, on će vratiti: protivnicima svojim gnjev, neprijateljima svojim osvetu, i zemljama primorskim on će vratiti.
Izaija 59,19Tada će se na zapadu bojati imena Gospodnjega i na istoku slave njegove, jer će kao plaha rijeka doći on, kojega će goniti dah Gospodnji.
Izaija 59,20"Ali će za Sion doći kao otkupitelj, za one, koji su se u Jakovu obratili od otpada", veli Gospod.
Izaija 59,21"Moj je zavjet s njima ovaj", veli Gospod: "Duh moj, koji počiva na tebi, i riječi moje, što sam ih metnuo tebi u usta, neka ne izađu iz usta tvojih, niti iz usta djece tvoje, niti iz usta unučadi tvoje", veli Gospod, "od sada dovijeka!"
Izaija 59,1 Ne, nije ruka Jahvina prekratka da spasi, niti mu je uho otvrdlo da ne bi čuo,
Izaija 59,2nego su opačine vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša.
Izaija 59,3Jer ruke su vaše u krvi ogrezle, a vaši prsti u zločinima. Usne vam izgovaraju laž, a jezik podlost mrmlja.
Izaija 59,4Nitko s pravom tužbu ne podiže, niti koga sude po istini. U ništavilo se uzdaju, laž kazuju, začinju zloću, a rađaju bezakonje.
Izaija 59,5Legu jaja gujina, tkaju mrežu paukovu; pojede li tko njihovo jaje, umire, razbije li ga, iz njega ljutica izlazi.
Izaija 59,6Njihovim tkanjem nemoguće se odjenuti, ne možeš se pokriti njihovom rukotvorinom. Rukotvorine su njihove djela zločinačka, rukama svojim čine nasilje.
Izaija 59,7Noge njihove u zlo hitaju i brze su da krv nevinu proliju. Misli su im misli zločinačke, pustoš i propast na njinim su putima.
Izaija 59,8Put mira oni ne poznaju, na stazama njihovim nema pravice. Iskrivili su svoje putove, tko njima kreće mira ne poznaje.
Izaija 59,9Stog` se pravo od nas udaljilo, zato pravda ne dopire do nas. Nadasmo se svjetlosti, a ono tama; i vidjelu, a ono u tmini hodimo.
Izaija 59,10Pipamo kao slijepci duž zida, tapkamo kao bez očiju. Spotičemo se u podne k`o u sumraku, sasvim zdravi, kao da smo mrtvi.
Izaija 59,11Svi mumljamo kao medvjedi i gučemo tužno kao golubovi. Očekivasmo Sud, a njega nema, i spasenje - od nas je daleko.
Izaija 59,12Jer mnogo je naših opačina pred tobom i grijesi naši protiv nas svjedoče. Doista, prijestupi su naši pred nama, mi znademo svoju krivicu;
Izaija 59,13pobunili smo se i zanijekali Jahvu, odmetnuli se od Boga svojega, govorili podlo, odmetnički, mrmljali u srcu riječi lažljive.
Izaija 59,14Tako je potisnuto pravo, i pravda mora stajati daleko. Jer na trgu posrnu istina i poštenju nema više pristupa.
Izaija 59,15Vjernosti je ponestalo, a tko izbjegava zlo, bude opljačkan. Jahve vidje, i ne bi mu milo što nema pravice.
Izaija 59,16Vidje da nema čovjeka, začudi se što nema posrednika. Tad mu pomože njegova mišica i njegova ga pravda poduprije.
Izaija 59,17Pravednost je obukao k`o oklop, stavio na glavu kacigu spasenja. Osvetom se odjenuo k`o haljom, ogrnu se revnošću kao plaštem.
Izaija 59,18Vratit će svakome po njegovim djelima: gnjev svojim protivnicima, odmazdu dušmanima.
Izaija 59,19Sa zapada vidjet će ime Jahvino i Slavu njegovu s istoka sunčanog. Jer doći će kao uska rijeka koju goni dah Jahvin.
Izaija 59,20Ali doći će Otkupitelj Sionu, i onima od sinova Jakovljevih koji se obrate od svog otpadništva, riječ je Jahvina.
Izaija 59,21"A ovo je moj Savez s njima," govori Jahve. "Duh moj koji je na tebi i riječi moje koje stavih u tvoja usta neće izići iz usta tvojih ni usta tvojega potomstva, ni iz usta potomstva tvojih potomaka, od sada pa dovijeka," veli Jahve.
Izaija 59,1Ne, ruka GOSPODOVA nije prekratka za spasiti, njegovo uho nije pretvrdo za čuti!
Izaija 59,2Već su to vaše nastranosti koje su postavile jednu među između vas i vašeg Boga; to su vaši grijesi koji su zadržali skriveno njegovo lice daleko od vas, predaleko da bi vas čuo on.
Izaija 59,3Vaši dlanovi, u stvari, umazani su *krvlju a vaši prsti nastranošću; vaše usne vole laž, vaš jezik popjevava himbenost.
Izaija 59,4Nitko ne podnosi tužbe prema pravednosti, nitko ne parbi iz dobre vjere; stavlja se svoje uvjerenje na ništavilo, govori se šuplje, snuju se štete i porađa nedjelo!
Izaija 59,5Jaja su to gujina koja se nose na polog i paukova se mreža tkaje; tko jede njihova jaja umire; rasprsnuto, izlegnuto jaje: to je jedna guja!
Izaija 59,6Njihova tkanina ne daje nikakve odjeće, ne može se pokriti njihovim proizvodima; njihovu su proizvodi djela zla! U njihovim šakama ostvaruju se samo nasilja!
Izaija 59,7Njihove noge k zlu trče, oni trče prosuti krv nedužnom .; njihove su misli misli zlobnih, na njihovim su putovima štete i lomovi.
Izaija 59,8Oni ne poznaju putove mira, na njihovim prijelazima ne susreće se pravda; svoje staze, oniih sebi označavaju potajno, tko god tuda putuje poznaje mir.
Izaija 59,9Od tada suđenje ostaje daleko od nas, a pravda ne stiže sve do nas. Mi se nadasmo svjetlosti, a evo tmina, svjetlosti, a evo nas hodimo u tami.
Izaija 59,10Mi tapkamo kao slijepci uza zid, mi pipkamo kao ljudi bez očiju. U sred podneva mi posrćemo kao u sumrak, u punom zdravlju, mi smo kao kakvi mrtvaci.
Izaija 59,11Svi brundaju na nas kao medvjedi, kao golubice mi žalobno gugučemo. Mi se nadasmo suđenju, ali ničeg ne bi! Spasenje, ali ono ostaje daleko od nas.
Izaija 59,12To je što naše pobune obiluju nasuprot tebi, i naši grijesi svjedoče protiv nas; da, naše pobune su jedno s nama i naše nastranosti, mi ih dobro poznajemo:
Izaija 59,13buniti se, biti podao glede GOSPODA, baciti se unatrag daleko od našeg Boga, snovati otimačine i izopačenje, u dnu *srca zamišljati i gugutati prijevarne riječi.
Izaija 59,14Tako suđenje bi bačeno unatrag, a pravda, u daljini, ostade nepokretna. To je zašto istina je posrnula na mjestu, a pravednost tu ne može imati pristupa;
Izaija 59,15istina je uzmanjkala, a tko se uklanja od zla biva opljačkan! GOSPOD je to vidio, i to bi loše u očima njegovim, da nema nikakvog suđenja.
Izaija 59,16On je vidio da ne bijaše nikog, on se ražalostio da nitko ne posreduje; tad je njegova ruka . koja je povela k spasu i njegova pravda koja ju je podržala.
Izaija 59,17On je odjenuo pravdu kao jedan oklop, stavio na glavu kacigu spasa; on je ogranuo kao tuniku mantiju osvete, on se ogrnuo ljubomorom kao jednim ogrtačem.
Izaija 59,18Kakva djela, takva naknada njegova, gnjev za njegove protivnike, odmazda za njegove neprijatelje! -Protiv otoka on vrši odmazde.
Izaija 59,19Tada će se bojati, od zapada, *imena GOSPODOVOG, i od istoka sunca, njegove slave, jer on će doći kao jedna uska rijeka da baci dah GOSPODOV.
Izaija 59,20On će doći kao otkupitelj za *Sion, za one koji, u Jakovu, opozivaju svoje pobune
Izaija 59,21što se mene tiče reče GOSPOD evo što će biti moj *savez s njima: moj duh koji je na tebi, i moje riječi koje sam ja stavio u tvoja usta neće se odstraniti iz tvojih usta, niti iz usta tvojem potomstvu, niti iz usta potomstvu tvojeg potomstva reče GOSPOD od sada i za uvijek.
Isaija 59,1Gle, nije okračala ruka Gospodnja da ne može spasti, niti je otežalo uho njegovo da ne može čuti.
Isaija 59,2Nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim, i grijesi vaši zakloniše lice njegovo od vas, da ne čuje.
Isaija 59,3Jer su ruke vaše oskvrnjene krvlju i prsti vaši bezakonjem; usne vaše govore laž i jezik vaš izriče opačinu.
Isaija 59,4Nema nikoga da viče za pravdu, niti ima da se pre za istinu; uzdaju se u ništavilo, i govore laž; začinju nevolju, i rađaju muku.
Isaija 59,5Nose jaja aspidina i tkaju paučinu; ko pojede jaje njihovo umre, i ako koje razbije, ižljeze guja.
Isaija 59,6Platno njihovo nije za haljine, niti će se oni odjesti svojim poslom; posao je njihov bezakonje i u rukama je njihovijem nasilje.
Isaija 59,7Noge im trče na zlo i brze su na proljevanje krvi prave; misli su njihove bezakonje; na putovima je njihovijem pustoš i rasap.
Isaija 59,8Puta mirnoga ne znaju, i na putovima njihovijem nema pravde; načinili su sebi krive staze; ko god ide po njima, ne zna za mir.
Isaija 59,9Zato je sud daleko od nas, i pravda ne dolazi do nas; čekamo vidjelo, a ono, eto mrak; svjetlost, a ono hodimo po tami.
Isaija 59,10Pipamo kao slijepci zid, kao oni koji nemaju očiju pipamo; spotičemo se u podne kao u sumračje; u obilju smo kao mrtvi.
Isaija 59,11Ričemo svikoliki kao medvjedi, i jednako učemo kao golubice; čekamo sud, a njega nema, spasenje, a ono je daleko od nas.
Isaija 59,12Jer se prijestupi naši umnožiše pred tobom i grijesi naši svjedoče na nas; jer su prijestupi naši kod nas i bezakonja svoja znamo,
Isaija 59,13Da nevjeru učinismo i slagasmo Gospodu, i otstupismo od Boga svojega, govorismo o nasilju i odmetu, da sastavljasmo i iznosismo iz srca riječi lažne.
Isaija 59,14Zato sud otstupi natrag, i pravda stoji daleko; jer istina pade na ulici i pravda ne može da prođe.
Isaija 59,15I istine je nestalo, i ko se uklanja oda zla, postaje plijen. To vidje Gospod, i ne bi mu milo što nema suda.
Isaija 59,16I vidje gdje nema čovjeka, i začudi se što nema posrednika; zato učini mu spasenje mišica njegova, i pravda njegova poduprije ga.
Isaija 59,17Jer se obuče u pravdu kao u oklop, i šljem spasenja metnu na glavu; odjede se osvetom kao odijelom, i ogrte se revnošću kao plaštem.
Isaija 59,18Po djelima, po djelima da vrati gnjev protivnicima svojim, platu neprijateljima svojim, ostrvima da plati.
Isaija 59,19I bojaće se imena Gospodnjega sa zapada, i slave njegove s istoka sunčanoga; jer će neprijatelj navaliti kao rijeka, a duh će Gospodnji podignuti zastavu suprot njemu.
Isaija 59,20I doći će izbavitelj u Sion i k onima od Jakova koji se obraćaju od grijeha, veli Gospod.
Isaija 59,21A ovo će biti zavjet moj s njima, veli Gospod: duh moj, koji je u tebi, i riječi moje, koje metnuh u usta tvoja, neće otići od usta tvojih ni od usta sjemena tvojega, ni od usta sjemena sjemena tvojega, veli Gospod, otsele i dovijeka.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje