Tražilica


Izlazak 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 11,1Gospod reče Mojsiju: "Još ću jedno jedino zlo pustiti na faraona i na Egipćane. Onda će vas pustiti odavde, jest, on će vas ne samo bezuvjetno pustiti nego će vas odavde silom otjerati.
Izlazak 11,2Stavi živo narodu na srce, neka oni, ljudi i žene, izmole od susjeda svojih dragocjenosti srebrnih i zlatnih!"
Izlazak 11,3Gospod je naime bio učinio, da Egipćani budu naklonjeni prema narodu. A sam Mojsije bio je cijenjen u zemlji egipatskoj kod sluga faraonovih i kod naroda kao velik čovjek.
Izlazak 11,4Mojsije reče: "Ovako veli Gospod: U pola noći proći ću kroz Egipat.
Izlazak 11,5Tada ima umrijeti svaki prvorođenac u zemlji egipatskoj, od prvorođenca faraonova, koji bi imao sjediti na prijestolju, do prvorođenca ropkinje kod ručnoga mlina, i svako prvenče od stoke.
Izlazak 11,6Tada će se dignuti velik jauk po svoj zemlji egipatskoj, kakva još nikada nije bilo niti će ga ikada biti.
Izlazak 11,7Ali nijednome sinu Izraelovu neće ni dlaka poletjeti s glave, niti ljudima niti stoci, da spoznate, da Gospod čini razliku između Egipćana i Izraelaca.
Izlazak 11,8Tada će doći sve te sluge tvoje k meni, na tlo se preda mnom baciti i moliti: 'Otidi sa svim narodom, što je pod tobom!' Onda ću ja otići." Nato ode on od faraona s velikim gnjevom.
Izlazak 11,9A Gospod reče Mojsiju: "Faraon vas neće poslušati, da se umnože čudesna djela moja u zemlji egipatskoj."
Izlazak 11,10Mojsije i Aron učiniše sva ta čudesa pred faraonom. Ipak Gospod otvrdi srce faraonu, i tako on ne pusti sinova Izraelovih iz zemlje svoje.
Izlazak 11,1 "Još ću samo jednom nedaćom udariti faraona i Egipat", reče Jahve Mojsiju. "Poslije toga pustit će vas odavde. I više: sam će vas odavde potjerati.
Izlazak 11,2Kaži svijetu neka svaki čovjek ište od svoga susjeda i svaka žena od svoje susjede srebrnih i zlatnih dragocjenosti.
Izlazak 11,3Jahve učini te Egipćani bijahu naklonjeni narodu. Sam Mojsije postane vrlo uvažen u egipatskoj zemlji, u očima faraonovih službenika i u očima naroda.
Izlazak 11,4A onda Mojsije navijesti: "Ovako poručuje Jahve: `O ponoći proći ću Egiptom.
Izlazak 11,5Svaki će prvorođenac u egipatskoj zemlji umrijeti, od prvorođenca faraonova, koji bi imao sjediti na njegovu prijestolju, do prvorođenca ropkinje koja se nalazi uz mlinski kamen; a uginut će i sve prvine od stoke.
Izlazak 11,6U svoj će zemlji egipatskoj nastati veliki jauk, kakva nije bilo niti će kad poslije biti.
Izlazak 11,7Među Izraelcima ni pas neće zalajati na živo stvorenje: ni na čovjeka ni na životinju.` Po tome ćete znati da Jahve luči Izraelca od Egipćanina.
Izlazak 11,8Onda će svi ovi tvoji dvorani k meni doći, preda me se baciti i vikati: Nosi se i ti i sav puk koji za tobom ide! Poslije toga ću otići." I gnjevan ode od faraona.
Izlazak 11,9"Neće vas faraon poslušati", reče Jahve Mojsiju, "a to da bi se umnožila moja znamenja u zemlji egipatskoj.
Izlazak 11,10Mojsije i Aron izveli su sva ta znamenja pred faraonom, ali je Jahve okorio srce faraonu, tako te on nije puštao Izraelaca da odu iz njegove zemlje.
Izlazak 11,1GOSPOD reče Mojsiju: ` Donijet ću posljednju nevolju na * Faraona i na Egipat. Poslije toga, on će vas pustiti otići odavde, i čak umjesto da vas pusti otići, on će vas protjerati zauvijek odavde.
Izlazak 11,2Reci dakle pučanstvu da svaki zatraži od svojeg susjeda, svaka od svoje susjede, srebreninu i zlatninu.`
Izlazak 11,3A, GOSPOD ugodi puku naklonost Egipćana. Što više, Mojsije sam bijaše veoma velik u Egiptu, u očima slugu Faraonovih i očima pučanstva.
Izlazak 11,4Mojsije reče: ` Ovako govori GOSPOD: Oko ponoći, ja ći izići usred Egipta.
Izlazak 11,5Svaki prvorođeni umrijet će u Egiptu, od prvorođenog Faraonovog koji treba sjesti na prijestolje do prvorođenog sluškinje u mlinu i svakog prvorođenom od stoke.
Izlazak 11,6Bit će veliki jauk u svoj zemlji Egipat, takve kakve ne bi nikada i kakve nikad više neće ni biti.
Izlazak 11,7Ali, kod svih sinova Izraelovih, čak ni jedan pas neće zabrundati protiv čovjeka ili životinje, da vi spoznate da GOSPOD pravi razliku između Egipta i Izraela.
Izlazak 11,8Tada sve tvoje sluge doći će k meni i poklonit će se preda mnom govoreći: Iziđi, ti i tvoj puk koji te slijedi. A poslije toga, ja ću izići. ` I Mojsije, srdit od bijesa, iziđe od Faraona.
Izlazak 11,9GOSPOD reče Mojsiju: ` Faraon vas neće poslušat, sve tako dok se moja čuda ne umnože po Egiptu.`
Izlazak 11,10Mojsije i Aaron bijahu ispunili sva čuda pred Faraonom, ali GOSPOD bijaše ukrutio srce Faraonu koji ne pusti otići sinove Izraelove van iz svoje zemlje.
2. Mojsijeva 11,1A Gospod reče Mojsiju: još ću jedno zlo pustiti na Faraona i na Misir, pa će vas onda pustiti; pustiće sasvijem, i još će vas tjerati.
2. Mojsijeva 11,2A sada kaži narodu neka svaki čovjek ište u susjeda svojega i svaka žena u susjede svoje nakita srebrnijeh i nakita zlatnijeh.
2. Mojsijeva 11,3I Gospod učini te narod nađe ljubav u Misiraca; i sam Mojsije bješe vrlo velik čovjek u zemlji Misirskoj kod sluga Faraonovijeh i kod naroda.
2. Mojsijeva 11,4I reče Mojsije: ovako veli Gospod: oko ponoći proći ću kroz Misir,
2. Mojsijeva 11,5I pomrijeće svi prvenci u zemlji Misirskoj, od prvenca Faraonova, koji šćaše sjedjeti na prijestolu njegovu, do prvenca sluškinje za žrvnjem, i od stoke što je god prvenac.
2. Mojsijeva 11,6I biće vika velika po svoj zemlji Misirskoj, kakve još nije bilo niti će je kad biti.
2. Mojsijeva 11,7A kod sinova Izrailjevijeh nigdje neće ni pas jezikom svojim maći ni među ljudima ni među stokom, da znate da je Gospod učinio razliku između Izrailjaca i Misiraca.
2. Mojsijeva 11,8I doći će sve te sluge tvoje k meni, i pokloniće mi se govoreći: idi, i ti i sav narod koji je pristao za tobom. I onda ću izaći. I otide Mojsije od Faraona s velikim gnjevom.
2. Mojsijeva 11,9A Gospod reče Mojsiju: neće vas poslušati Faraon, da bih umnožio čudesa svoja u zemlji Misirskoj.
2. Mojsijeva 11,10I Mojsije i Aron učiniše sva ova čudesa pred Faraonom, a Gospod učini te otvrdnu srce Faraonu, i ne pusti sinova Izrailjevijeh iz zemlje svoje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje