Tražilica


Izlazak 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 15,1Tada zapjeva Mojsije sa sinovima Izraelovim u hvalu Gospodu ovu pjesmu. Pjevali su ovako: "Pjevat ću Gospodu, jer je veoma silan; konja i konjanika baci u more!
Izlazak 15,2Bog je jakost moja i pjesma moja, jer mi postade spasitelj! To je Bog moj, zato ću ga slaviti! Bog oca mojega, zato ću ga veličati!
Izlazak 15,3Jak je u boju Gospod, ime mu je Gospod!
Izlazak 15,4Kola faraonova i vojsku njegovu pobaca u more. Cvijet boraca njegovih utonu u Crvenom moru.
Izlazak 15,5Valovi ih pokriše kao kamen propadoše u dubinu.
Izlazak 15,6Desnica tvoja, Gospode, silna je jakošću; desnica tvoja, Gospode, satre neprijatelja!
Izlazak 15,7Puninom veličanstva svojega srušio si protivnike; pustio si gnjev svoj i prožderao ih kao strnjiku!
Izlazak 15,8Od daha nosa tvojega nabujaše vode visoko kao nasip stadoše valovi, stvrdnuše se valovi u moru.
Izlazak 15,9Neprijatelj tada pomisli: 'Potjerat ću ih, stignut ću ih, razdijelit ću plijen; nasitit će ih se pohota moja; trgnut ću mad svoj, uništit će ih ruka moja!'
Izlazak 15,10Ti dahnu dahom svojim, i more ih proguta; kao olovo utonuše u vodi silovitoj!
Izlazak 15,11Tko je od bogova kao ti, Gospode, tko je kao ti, tako sjajan u veličanstvu divnom? Tako strahovit u djelima slavnim, čudesna su djela tvoja!
Izlazak 15,12Ti samo pruži desnicu svoju, i ona već proždrije zemlju!
Izlazak 15,13Milošću svojom vodio si narod, što si ga oslobodio; vodio si ga jakošću svojom u sveti stan svoj.
Izlazak 15,14Čuše to narodi i zadrhtaše; muka spopade stanovnike filistejske.
Izlazak 15,15Knezovi se edomski prestrašiše, drhtanje spopade vođe moapske; svi se stanovnici kanaanski uplašiše.
Izlazak 15,16Strah i trepet spopade ih; od jakosti ruke tvoje kamenom se okameniše. Tako prođe, o Gospode, narod tvoj; tako prođe narod tvoj, što si ga zadobio.
Izlazak 15,17Ti ga odvede i zasadi na gori, koja je svojina tvoja, na mjestu, što si ga, Gospode, stvorio za stan sebi, u Svetištu, što su ga, Gospode, gradile ruke tvoje.
Izlazak 15,18Gospod je kralj u vjekove!"
Izlazak 15,19Kad naime konji faraonovi, kola njegova i sprege njegove uđoše u more, povrati Gospod na njih vode morske, a uto sinovi Izraelovi prijeđoše po suhu posred mora.
Izlazak 15,20Tada uze proročica Mirjama, sestra Aronova, talambas u ruku, i sve žene njoj se pridružiše s talambasima i u kolu.
Izlazak 15,21Mirjam im je naprijed pjevala: "Pjevajte Gospodu, jer je silan. Konje i konjanike pobaca on u more!"
Izlazak 15,22Mojsije podiže sinove Izraelove od Crvenoga mora, i otidoše dalje u pustinju Šur, i putovali su tri dana u pustinji, a ne nađoše vode.
Izlazak 15,23Kada dođoše u Maru, ne mogoše piti vode u Mari, jer je bila gorka. Zato se prozva Mara.
Izlazak 15,24Narod je mrmljao proti Mojsiju i govorio: "A što ćemo piti?"
Izlazak 15,25I on zavapi Gospodu, i Gospod mu pokaza drvo. Kad ga baci u vodu, postade voda slatka. Ondje mu dade zakon i pravo, i ondje ga stavi na kušnju.
Izlazak 15,26On reče: "Ako doista budeš rado slušao glas Gospoda, Boga svojega, i ako budeš činio, što je pravo u očima njegovim, i ako se pokoriš zapovijedima njegovim i ispuniš sve uredbe njegove, onda nijedne od onih bolesti, što sam ih stavio na Egipat, neću pustiti na tebe. Dapače ja, Gospod, bit ću spasitelj tvoj."
Izlazak 15,27Nato dođoše u Elim, gdje je bilo dvanaest izvora i sedamdeset palma, i tu se utaboriše kod vode.
Izlazak 15,1 Tada Mojsije s Izraelcima zapjeva ovu pjesmu Jahvi u slavu: "U čast Jahvi zapjevat ću, jer se slavom proslavio! Konja s konjanikom u more je survao.
Izlazak 15,2Moja je snaga, moja pjesma - Jahve jer je mojim postao izbaviteljem. On je Bog moj, njega ja ću slaviti, on je Bog oca moga, njega ću veličati.
Izlazak 15,3Jahve je ratnik hrabar, Jahve je ime njegovo.
Izlazak 15,4Kola faraonova i vojsku mu u more baci; cvijet njegovih štitonoša More crveno proguta.
Izlazak 15,5Valovi ih prekriše; poput kamena u morske potonuše dubine.
Izlazak 15,6Desnica tvoja, Jahve, snagom se prodiči; desnica tvoja, Jahve, raskomada dušmana.
Izlazak 15,7Veličanstvom svojim obaraš ti protivnike; puštaš svoj gnjev i on ih k`o slamu proždire.
Izlazak 15,8Od daha iz tvojih nosnica vode narastoše, valovi se u bedem uzdigoše, u srcu mora dubine se stvrdnuše.
Izlazak 15,9Mislio je neprijatelj: `Gonit ću ih, stići, plijen ću podijelit`, duša će moja sita ga biti; trgnut ću mač, uništit` ih rukom svojom.`
Izlazak 15,10A ti dahom svojim dahnu, more se nad njima sklopi; k`o olovo potonuše silnoj vodi u bezdane.
Izlazak 15,11Tko je kao ti, Jahve među bogovima, tko kao ti sija u svetosti, u djelima strašan, divan u čudima?
Izlazak 15,12Desnicu si pružio i zemlja ih proguta!
Izlazak 15,13Milošću svojom vodio si ovaj narod, tobom otkupljen, k svetom tvom Stanu snagom si ga svojom upravio.
Izlazak 15,14Kada to čuše, prodrhtaše narodi; Filistejce muke spopadoše.
Izlazak 15,15Užas je srvao edomske glavare, trepet je obuzeo moapske knezove i tresu se svi koji žive u Kanaanu.
Izlazak 15,16Strah i prepast na njih se obaraju; snaga tvoje ruke skamenila ih je dok narod tvoj, Jahve, ne prođe, dok ne prođe narod tvoj koji si otkupio.
Izlazak 15,17Dovest ćeš ih i posaditi na gori svoje baštine, na mjestu koje ti, Jahve, svojim učini Boravištem, Svetištem, o Jahve, tvojom rukom sazidanim.
Izlazak 15,18Vazda i dovijeka Jahve će kraljevati.
Izlazak 15,19Kad su faraonovi konji, njegova kola i konjanici sašli u more, Jahve je na njih povratio morske vode pošto su Izraelci prošli posred mora po suhu.
Izlazak 15,20Tada Aronova sestra, proročica Mirjam, uze bubanj u ruku, a sve žene pridruže joj se s bubnjem u ruci i plešući.
Izlazak 15,21Mirjam je začinjala pjesmu: "Zapjevajte Jahvi jer se slavom proslavio! Konja s konjanikom u more je survao.
Izlazak 15,22Pokrene Mojsije Izraelce od Crvenog mora i pođu na put kroz pustinju Šur. Tri su dana putovali pustinjom, a vode nisu našli.
Izlazak 15,23Dođu k Mari, ali nisu mogli piti vode kod Mare jer je bila gorka. Stoga se i zove Mara.
Izlazak 15,24Narod je mrmljao na Mojsija i govorio: "Što ćemo piti?
Izlazak 15,25A on zazva Jahvu. Jahve mu pokaže neko drvo. Baci on to drvo u vodu i voda postane slatka. Tu im Jahve postavi zakon i pravo i tu ih stavi u kušnju.
Izlazak 15,26Zatim reče: "Budeš li zdušno slušao glas Jahve, Boga svoga, vršeći što je pravo u njegovim očima; budeš li pružao svoje uho njegovim zapovijedima i držao njegove zakone, nikakvih bolesti koje sam pustio na Egipćane na vas neću puštati. Jer ja sam Jahve koji dajem zdravlje.
Izlazak 15,27Zatim stignu u Elim, gdje je bilo dvanaest izvora i sedamdeset palma. Tu se, uz vodu, utabore.
Izlazak 15,1Tada, sa sinovima Izraelovim, Mojsije zapjeva hvalospjev GOSPODU. Oni rekoše: Ja hoću pjevati GOSPODU, on učini blistavo djelo. Konja i konjanika u more on baci.
Izlazak 15,2Moja snaga i moja pjesma, to je GOSPOD. On biješe spas moj. To je on, moj Bog, ja ću ga slaviti; Boga Oca svojeg, ja ću veličati.
Izlazak 15,3GOSPOD je jedan bojovnik. GOSPOD, to je njegovo ime .
Izlazak 15,4Kola i snage *Faraona, u more on ih baci. Cvijet njegovih štitonoša potamni u *Trstikovom moru.
Izlazak 15,5Provalije ih prekriše, oni siđoše u ponor kao kakav kamen.
Izlazak 15,6Tvoja desnica, GOSPODE, plamteća od snage, tvoja desnica, GOSPODE, razbija neprijatelja.
Izlazak 15,7Veličanstven od veličine, ti obaraš svoje protivnike. Ti buktiš srdžbom koja ih proždire kao slamu.
Izlazak 15,8U dahu iz tvojih nosnica, vode se prikupljaju, valovi se uspravljaju kao nasip, provalije se ukrućuju u srcu mora.
Izlazak 15,9Neprijatelj je mislio: Ja proganjam, ja hvatam, ja dijelim plijen, moje se grlo kljuka njime. Ja potežem svoj mač, moja ih ruka lišava!
Izlazak 15,10Ti ispuhnu svoj vjetar, more ih prekri. Oni se potopiše kao od olova u vodama strašnim.
Izlazak 15,11Tko je kao ti među bogovima, GOSPODE? Tko je kao ti, sjajan od * svetosti? Pogibeljan u svojim podvizi- ma? Čudotvoran?
Izlazak 15,12Ti pružiš svoju desnicu, zemlja ih proguta . 13 Ti povede vjernošću puk koji si uzeo ti si ga odveo svojom snagom prema svojem svetom boravištu .
Izlazak 15,14Narodi su čuli: oni drhte. Jeza je obuzela žitelje Palestine.
Izlazak 15,15Tad biše užasnuti poglavari Edoma. Drhtanje uhvati prinčeve Moaba. Svi žitelji Kanaana potreseni su .
Izlazak 15,16Padoše na njih strijepnja i užas. Pod veličinom tvoje ruke oni ušutaše, skameniše se, dok ne prođe tvoj narod, GOSPODE, dok ne prođe tvoj puk kojeg si stekao.
Izlazak 15,17Ti si ih uveo i ti si ih postavio na planinu, svoju baštinu. Ti si spremio, GOSPODE, jedno mjesto za tu obitava- ti. Tvoje su ruke utemeljile, o GOSPODE, jedno *svetište.
Izlazak 15,18GOSPOD vlada zauvijek!
Izlazak 15,19Konj je Faraonov prodro u more, sa svojim kolima i svojim konjanicima, GOSPOD je na njih vratio vode morske: ali, sinovi Izraelovi, oni, bijahu išli po suhom posred mora.
Izlazak 15,20* Proročica Mirijam, sestra Aaronova, uze u ruku tamburin; sve žene pođoše za njom, plešući i svirajući na tamburinu.
Izlazak 15,21A Mirijam im zapjeva: ` Opjevavajte GOSPODA, on učini blistavo djelo. Konja i jahača u more on ih baca!`
Izlazak 15,22Mojsije odvede Izrael od *Trstikovog mora i oni iziđoše prema pustinji Šur .
Izlazak 15,23Oni stigoše u Maru, ali ne mogoše piti vode iz Marae, jer ona bijaše gorka - otkud i njeno ime "Mara" .
Izlazak 15,24Puk gunđaše protiv Mojsija govoreći: `Što ćemo piti?`
Izlazak 15,25Ovaj zavapi prema GOSPODU koji mu pokaza jedno drvo određene vrste. On baci komad drveta u vodu i voda posta slatka. Ondje im on utvrdi zakone i običaje.
Izlazak 15,26On reče: ` Ako dobro čuješ glas GOSPODA, svojeg Boga, ako činiš ono što je pravo u njegovim očima, ako prikloniš uši njegovim zapovijedima, ako se pridržavaš svih njegovih propisa, ja ti neću dosuditi nikakvu bolest koju sam dosudio u Egiptu, jer ja sam GOSPOD koji te iscjeljuje. `
Izlazak 15,27Oni stigoše u Elim : ima ondje dvanaest izvora vode i 70 palmi. Oni se taborovaše ondje, pokraj vode.
2. Mojsijeva 15,1Tada zapjeva Mojsije i sinovi Izrailjevi ovu pjesmu Gospodu, i rekoše ovako: Pjevaću Gospodu, jer se slavno proslavi; konja i konjika vrže u more.
2. Mojsijeva 15,2Sila je moja i pjesma moja Gospod, koji me izbavi; on je Bog moj, i slaviću ga; Boga oca mojega, i uzvišivaću ga.
2. Mojsijeva 15,3Gospod je velik ratnik; ime mu je Gospod.
2. Mojsijeva 15,4Kola Faraonova i vojsku njegovu vrže u more; izbrane vojvode njegove utopiše se u crvenom moru.
2. Mojsijeva 15,5Bezdani ih pokriše; padoše u dubinu kao kamen.
2. Mojsijeva 15,6Desnica tvoja, Gospode, proslavi se u sili; desnica tvoja, Gospode, satr neprijatelja.
2. Mojsijeva 15,7I mnoštvom veličanstva svojega oborio si one koji ustaše na te; pustio si gnjev svoj, i proždrije ih kao slamu.
2. Mojsijeva 15,8Od daha nozdara tvojih sabra se voda; stade u gomilu voda koja teče; stinuše se vali usred mora.
2. Mojsijeva 15,9Neprijatelj reče: tjeraću, stignuću, dijeliću plijen; nasitiće ih se duša moja, izvući ću mač svoj, istrijebiće ih ruka moja.
2. Mojsijeva 15,10Ti dunu vjetrom svojim, i more ih pokri, i utonuše kao olovo u dubokoj vodi.
2. Mojsijeva 15,11Ko je kao ti među silnima Gospode? ko je kao ti slavan u svetosti, strašan u hvali, i da čini čudesa?
2. Mojsijeva 15,12Ti pruži desnicu svoju, i proždrije ih zemlja.
2. Mojsijeva 15,13Vodiš milošću svojom narod, koji si iskupio, vodiš krjepošću svojom u stan svetosti svoje.
2. Mojsijeva 15,14Čuće narodi, i zadrhtaće; muka će spopasti one koji žive u zemlji Filistejskoj.
2. Mojsijeva 15,15Tada će se prepasti starješine Edomske, junake Moavske spopašće drhat, uplašiće se svi koji žive u Hananskoj.
2. Mojsijeva 15,16Spopašće ih strah i trepet; od veličine ruke tvoje zamuknuće kao kamen, dokle ne prođe narod tvoj, Gospode, dokle ne prođe narod, koji si zadobio.
2. Mojsijeva 15,17Odvešćeš ih i posadićeš ih na gori našljedstva svojega, na mjestu koje si sebi za stan spremio, Gospode, u svetinji, Gospode, koju su tvoje ruke utvrdile.
2. Mojsijeva 15,18Gospod će carovati dovijeka.
2. Mojsijeva 15,19Jer uđoše konji Faraonovi s kolima njegovijem i s konjicima njegovijem u more, i Gospod povrati na njih vodu morsku; a sinovi Izrailjevi prijeđoše suhim posred mora.
2. Mojsijeva 15,20I Marija proročica sestra Aronova uze bubanj u ruku svoju; a za njom izidoše sve žene s bubnjima i sviralama.
2. Mojsijeva 15,21I otpijevaše im Marija: pjevajte Gospodu, jer se slavno proslavi; konja i konjika vrže u more.
2. Mojsijeva 15,22Potom krenu Mojsije sinove Izrailjeve od Mora Crvenoga, i pođoše u pustinju Sur; i tri dana išavši po pustinji ne nađoše vode.
2. Mojsijeva 15,23Odande dođoše u Meru, ali ne mogoše piti vode u Meri, jer bješe gorka; otuda se prozva mjesto Mera.
2. Mojsijeva 15,24Tada stade narod vikati na Mojsija govoreći: šta ćemo piti?
2. Mojsijeva 15,25I Mojsije zavapi ka Gospodu, a Gospod mu pokaza drvo, te ga metnu u vodu, i voda posta slatka. Ondje mu dade uredbu i zakon, i ondje ga okuša.
2. Mojsijeva 15,26I reče: ako dobro uzaslušaš glas Gospoda Boga svojega, i uščiniš što je pravo u očima njegovijem, i ako prigneš uho k zapovijestima njegovijem i uščuvaš sve uredbe njegove, nijedne bolesti koju sam pustio na Misir neću pustiti na tebe; jer sam ja Gospod, ljekar tvoj.
2. Mojsijeva 15,27I dođoše u Elim, gdje bijaše dvanaest izvora i sedamdeset palama; i ondje stadoše u oko kod vode.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje