Tražilica


Izlazak 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 2,1Neki muž iz kuće Levijeve otide i oženi se djevojkom plemena svojega.
Izlazak 2,2Žena zatrudnje i rodi sina. Kad ona vidje, da je lijep, skrivala ga je tri mjeseca.
Izlazak 2,3A kad ga nije mogla dulje skrivati, uze za njega košaricu od papirusove trstike, zamaza je dobro asfaltom i smolom, metnu dječaka u nju i stavi je u trsku kraj Nila.
Izlazak 2,4Sestra njegova stajala je podalje, da vidi što će biti od njega.
Izlazak 2,5Tada dođe kći faraonova na Nil, da se kupa, dok su sluškinje njezine hodale po obali Nila, ugleda ona košaricu u trsci, i posla sluškinju svoju tamo da je donese.
Izlazak 2,6Kada je otvori, vidje dijete, a to, bio dječak i plakao. Sažali joj se i pomisli: "To je jedno od djece hebrejske."
Izlazak 2,7Tada upita sestra njegova kćer faraonovu: "Hoćeš li da idem i da ti dovedem dojkinju Hebrejku, da doji dijete?"
Izlazak 2,8Odgovori joj kći faraonova: "Idi!" I otide djevojčica i dovede mater dječakovu.
Izlazak 2,9Njoj reče kći faraonova: "Uzmi ovog dječaka i doji ga, a ja ću ti za to platiti!" Žena uze dječaka i dojila ga.
Izlazak 2,10Kad dječak posta veći, donese ga natrag kćeri faraonovoj. Ona ga uze kao sina i nadjenu mu ime Mojsije, jer ona reče, "iz vode sam ga izvadila."
Izlazak 2,11U ono vrijeme, kad je bio Mojsije odrastao, posjeti on jednoga dana zemljake svoje i vidje, kako moraju raditi teške poslove. Kad opazi, kako je jedan Egipćanin povalio jednoga od njegovih zemljaka hebrejskih.
Izlazak 2,12Obazre se na sve strane, i kad vidje, da nema nikoga u blizini, ubi Egipćanina i zatrpa ga u pijesak.
Izlazak 2,13Drugi dan izađe on opet van, i gle, pravo se posvadila dva Hebreja; i on doviknu onomu, koji je imao krivo: "Zašto tučeš zemljaka svojega?"
Izlazak 2,14A on reče: "Tko je tebe postavio za poglavara i suca nad nama? Hoćeš li i mene ubiti kao Egipćanima?" Mojsije se uplaši; jer pomisli: "Tako se je ipak to saznalo."
Izlazak 2,15Faraon je to čuo i htio je Mojsija pogubiti. Ali Mojsije pobježe isred lica faraonova i nastani se u zemlji midjanskoj. On sjedne i odmarao se na jednom studencu.
Izlazak 2,16Svećenik midjanski imao je sedam kćeri. One dođoše zahvatiti vode i napuniti korita, da napoje ovce oca svojega.
Izlazak 2,17A tada dođoše pastiri i zatjeraše ih. Mojsije ustade, obrani ih i napoji im ovce.
Izlazak 2,18I kad se one vratiše k ocu svojemu Reuelu, upita on: "Što se danas tako brzo vratiste?"
Izlazak 2,19Odgovoriše: "Jedan Egipćanin obrani nas od pastira i pomože nam zahvatiti vode i napojiti ovce."
Izlazak 2,20A on reče kćerima svojim: "Pa gdje je? Zašto ostaviste tamo toga čovjeka? Zovnite ga, da jede s nama!"
Izlazak 2,21Mojsije se skloni da ostane kod onoga čovjeka. Ovaj dade Mojsiju kćer svoju Ziporu za ženu.
Izlazak 2,22Kad mu ona rodi sina, nadjenu mu on ime Geršom; jer reče: "Gost sam u zemlji tuđoj."
Izlazak 2,23Prođe dugo vremena, pa umrije kralj egipatski. A sinovi Izraelovi uzdisali su još uvijek pod teškim poslom i vapili su glasno za pomoć, a vapaj njihov diže se od ropstva k Bogu.
Izlazak 2,24Bog je čuo vapaje njihove, i opomenu se Bog zavjeta svojega s Abrahamom, Izakom i Jakovom.
Izlazak 2,25Bog pogleda na sinove Izraelove, i Bog se zauze za njih.
Izlazak 2,1 Neki čovjek od Levijeva koljena ode i oženi se djevojkom Levijkom.
Izlazak 2,2Žena zače i rodi sina. Vidjevši kako je krasan, krila ga je tri mjeseca.
Izlazak 2,3Kad ga nije mogla više sakrivati, nabavi košaricu od papirusove trstike, oblijepi je smolom i paklinom, u nju stavi dijete i položi ga u trstiku na obali Rijeke.
Izlazak 2,4Njegova sestra stane podalje da vidi što će s njime biti.
Izlazak 2,5Faraonova kći siđe k Rijeci da se kupa, dok su njezine sluškinje šetale uz obalu Rijeke. Opazi ona košaricu u trstici, pa pošalje sluškinju da je donese.
Izlazak 2,6Otvori je i pogleda, a to u njoj dijete! Muško čedo. Plakalo je. Njoj se sažali na nj. "Bit će to hebrejsko dijete", reče.
Izlazak 2,7Onda njegova sestra rekne faraonovoj kćeri: "Hoćeš li da ti potražim dojilju među Hebrejkama da ti dijete doji?
Izlazak 2,8"Idi!" - odgovori joj faraonova kći. Tako djevojka ode i pozove djetetovu majku.
Izlazak 2,9"Uzmi ovo dijete", rekne joj faraonova kći, "i odgoji mi ga, a ja ću te plaćati." Tako žena uzme dijete i othrani ga.
Izlazak 2,10Kad je dijete odraslo, ona ga odvede faraonovoj kćeri, koja ga posini. Nadjene mu ime Mojsije, "jer sam ga", reče, "iz vode izvadila".
Izlazak 2,11Jednog dana, kad je Mojsije već odrastao, dođe među svoj narod i vidje njegove muke. Spazi tada kako neki Egipćanin tuče jednoga Hebrejca - brata njegova.
Izlazak 2,12Okrene se tamo-amo i, vidjevši da nikoga nema, ubije Egipćanina i zatrpa ga u pijesak.
Izlazak 2,13Izađe on i sutradan te zateče dva Hebrejca kako se tuku. "Zašto tučeš svoga druga?" - rekne napadaču.
Izlazak 2,14Ovaj odvrati: "Tko te postavi za starješinu i suca našega? Kaniš li ubiti i mene kako si ubio onog Egipćanina?" Mojsije se uplaši pa će u sebi: "Tako! Ipak se saznalo.
Izlazak 2,15Kad je faraon to dočuo, htjede Mojsija pogubiti. Zato Mojsije pobjegne od faraona i skloni se u midjansku zemlju. Ondje sjedne kraj nekog studenca.
Izlazak 2,16Midjanski je svećenik imao sedam kćeri. Dođu one da zahvate vode i naliju pojila, da napoje stado svoga oca.
Izlazak 2,17Ali dođu i pastiri te ih potjeraju. Mojsije ustane, obrani ih i stado im napoji.
Izlazak 2,18Kad su se vratile svome ocu Reuelu, on ih zapita: "Kako ste se danas tako brzo vratile?
Izlazak 2,19One odgovore: "Neki Egipćanin obrani nas od pastira i još nam zahvati vode i stado nam napoji.
Izlazak 2,20"Gdje je?" - zapita on svoje kćeri. "Zašto ste ostavile toga čovjeka? Pozovite ga na objed.
Izlazak 2,21Mojsije pristane da ostane kod toga čovjeka. On oženi Mojsija svojom kćeri Siporom.
Izlazak 2,22A kad ona rodi sina, on mu nadjene ime Geršon, "jer sam", reče, "stranac u tuđoj zemlji".

Izlazak 2,23Poslije mnogo vremena umre egipatski kralj. Izraelci su još stenjali u ropstvu. Vapili su, a njihov vapaj za pomoć sred ropstva uzlazio je k Bogu.
Izlazak 2,24Bog je čuo njihovo zapomaganje i sjetio se svoga Saveza s Abrahamom, Izakom i Jakovom.
Izlazak 2,25I pogleda Bog na Izraelce i zauze se za njih.
Izlazak 2,1Jedan čovjek iz obitelji Levijeve uze si jednu kćer Levijevu.
Izlazak 2,2Žena zače, rodi sina, vidje da je lijep i sakri ga tijekom tri mjeseca.
Izlazak 2,3Ne mogavši ga dugo vremena skrivati, ona mu nađe jednu papirusovu škrinju, namaza ju bitumenom i smolom, stavi dijete u nju i ostavi u trstik na obali Rijeke .
Izlazak 2,4Sestra djetetova se postavi podalje da sazna što će se dogoditi.
Izlazak 2,5No, kćer * Faraonova siđe na Rijeku oprati se, dok njene pratilje iđahu uz Rijeku. Ona vidje škrinju u trstiku i posla slušknju uzeti ju.
Izlazak 2,6Ona ju otvori i ugleda dijete: bio je to jedan dječak koji plakaše. Ona mu se smilova: ` To je jedan hebrejski dječak `, reče ona.
Izlazak 2,7Njegova sestra reče kćeri Faraonovoj: ` Hoćeš li da mu nađem dojilju kod žena hebrejskih ? Ona bi mogla dojiti dijete za tebe. `
Izlazak 2,8` Idi `, reče joj kćer Faraonova. A djevojčica pozva majku djetetovu.
Izlazak 2,9` Ponesi ovo dijeti i doji mi ga, reče joj Kćer Faraonova, ja ću ti dati plaću za to.` Žena uze dijete i dojiše ga.
Izlazak 2,10Dječak naraste, ona ga odnese kćeri Faraonovoj. On postade za nju sinom, a ona mu dade ime ` Mojsije `, jer, reče ona, ` ja ga izvukoh iz vode `.
Izlazak 2,11Ali, u ono vrijeme, Mojsije koji je bio odrastao, iziđe prema svojoj braći i vidje ih u teškoj tlaci. On vidje jednog Egipćanina udariti jednog Hebreja, jednog od njegove braće.
Izlazak 2,12Okrenuvši se na sve strane i videći da nema nikog, on udari Egipćanina i sakri ga u pijesak.
Izlazak 2,13Sutradan, on iziđe ponovo: a dva se Hebreja tukoše. On reče krivcu: ` Zašto si udario bližnjega svoga? `
Izlazak 2,14- ` Tko je tebe postavio šefom i sucem nad nama? ` reče čovjek. Misliš li i mene ubiti kao što si ubio Egipćanina? ` A Mojsija uhvati strah i reče si: ` Stvar je dakle poznata! `
Izlazak 2,15* Faraon ču govoriti o toj stvari i tražiše Mojsija da bi ga ubio. Ali Mojsije pobježe od Faraona; smjesti se u zemlji Madijan i sjede pokraj bunara .
Izlazak 2,16Madijanski svećenik imaše sedam kćeri. One dolažahu crpiti vodu i puniti pojila za napajati stado svojeg oca.
Izlazak 2,17* Pastiri ih dolažahu ganjati. Tada se Mojsije podiže zaštititi ih i napoji stado.
Izlazak 2,18One se vratiše kod svojeg oca Reuela, koji im reče: ` Zašto ste se danas vratile tako rano? `
Izlazak 2,19One rekoše: ` Jedan nas je Egipćanin oslobodio iz ruku pastira; on isti nacrpio je vode za nas i napojio stado! `
Izlazak 2,20On reče svojim kćerima: ` Ali, gdje je on? Zašto ste ostavile tog čovjeka ondje? Pozovite ga! Da jede! `
Izlazak 2,21A Mojsije prihvati smjestiti se kod tog čovjeka, koji mu dade Ciporu, svoju kćer.
Izlazak 2,22On rodi jednog sina; on mu dade ime Geršom - useljenik - jer, reče on: ` Ja sam postao useljenik u stranu zemlju! `
Izlazak 2,23Za vrijeme tog dugog perioda, kralj Egipta umrije. Sinovi Izraelovi stenjahu i vapiše pod ropstvom.
Izlazak 2,24Bog ču njihove žalbe; Bog se sjeti svojeg *saveza s Abrahamom, Isakom i Jakovom.
Izlazak 2,25Bog vidje sinove Izraelove; Bog opazi…
2. Mojsijeva 2,1A neko od plemena Levijeva otide i oženi se kćerju Levijevom.
2. Mojsijeva 2,2I ona zatrudnje i rodi sina; i vidjeći ga lijepa krijaše ga tri mjeseca.
2. Mojsijeva 2,3A kad ga ne može više kriti, uže kovčežić od site, i obli ga smolom i paklinom, i metnu dijete u nj, i odnese ga u trsku kraj rijeke.
2. Mojsijeva 2,4A sestra njegova stade podalje da vidi šta će biti od njega.
2. Mojsijeva 2,5A kći Faraonova dođe da se kupa u rijeci, i djevojke njezine hodahu kraj rijeke; i ona ugleda kovčežić u trsci, i posla dvorkinju svoju te ga izvadi.
2. Mojsijeva 2,6A kad otvori, vidje dijete, i gle, dijete plakaše; i sažali joj se, i reče: to je Jevrejsko dijete.
2. Mojsijeva 2,7Tada reče sestra njegova kćeri Faraonovoj: hoćeš li da idem da ti dozovem dojkinju Jevrejku, da ti doji dijete?
2. Mojsijeva 2,8A kći Faraonova reče joj: idi. I otide djevojčica, i dozva mater djetinju.
2. Mojsijeva 2,9I kći Faraonova reče joj: uzmi ovo dijete, i odoj mi ga, a ja ću ti platiti. I uze žena dijete i odoji ga.
2. Mojsijeva 2,10A kad dijete odraste, odvede ga ka kćeri Faraonovoj, a ona ga posini; i nadjede mu ime Mojsije govoreći: jer ga iz vode izvadih.
2. Mojsijeva 2,11I kad Mojsije bijaše velik, izide k braći svojoj, i gledaše nevolju njihovu. I vidje gdje nekakav Misirac bije čovjeka Jevrejina između braće njegove.
2. Mojsijeva 2,12I obazrev se i tamo i amo, kad vidje da nema nikoga, ubi Misirca, i zakopa ga u pijesak.
2. Mojsijeva 2,13I sjutradan izide opet, a to se dva Jevrejina svađahu, i reče onomu koji činjaše krivo: zašto biješ bližnjega svojega?
2. Mojsijeva 2,14A on reče: ko je tebe postavio knezom i sudijom nad nama? hoćeš li da me ubiješ kao što si ubio Misirca? Tada se Mojsije uplaši i reče: zaista se doznalo.
2. Mojsijeva 2,15I Faraon čuv za to tražaše da pogubi Mojsija. Ali Mojsije pobježe od Faraona i dođe u zemlju Madijamsku, i sjede kod jednoga studenca.
2. Mojsijeva 2,16A sveštenik Madijamski imaše sedam kćeri, i one dođoše i stadoše zahvatati vodu i naljevati u pojila da napoje stado oca svojega.
2. Mojsijeva 2,17A dođoše pastiri, i otjeraše ih; a Mojsije usta i odbrani ih, i napoji im stado.
2. Mojsijeva 2,18I one se vratiše k ocu svojemu Raguilu; a on reče: što se danas tako brzo vratiste?
2. Mojsijeva 2,19A one rekoše: jedan Misirac odbrani nas od pastira, i nali nam i napoji stado.
2. Mojsijeva 2,20A on reče kćerima svojim: pa gdje je? zašto ostaviste toga čovjeka? zovite ga da jede.
2. Mojsijeva 2,21I Mojsije se skloni da živi kod onoga čovjeka, i on dade Mojsiju kćer svoju Seforu.
2. Mojsijeva 2,22I ona rodi sina, i on mu nadjede ime Girsam, jer sam, reče, došljak u zemlji tuđoj.
2. Mojsijeva 2,23A poslije mnogo vremena umrije car Misirski; i uzdisahu od nevolje sinovi Izrailjevi i vikahu; i vika njihova radi nevolje dođe do Boga.
2. Mojsijeva 2,24I Bog ču uzdisanje njihovo, i opomenu se Bog zavjeta svojega s Avramom, s Isakom i s Jakovom.
2. Mojsijeva 2,25I pogleda Bog na sinove Izrailjeve, i vidje ih.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje