Tražilica


Izlazak 21. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 21,1"Ovo su pravne odredbe, što ćeš im ih predložiti:
Izlazak 21,2Ako kupiš roba hebrejskoga, neka te služi šest godina. U sedmoj godini ima se pustiti na slobodu bez otkupa.
Izlazak 21,3Ako je došao neoženjen, neka opet otide neoženjen; ako je bio oženjen, neka i žena njegova ide s njim.
Izlazak 21,4Ako ga gospodar njegov oženi, i žena mu rodi sinove ili kćeri, žena s djecom svojom ima ostati gospodaru svojemu, a on neka se pusti na slobodu sam.
Izlazak 21,5Ako li izjavi rob: 'Volim gospodara svojega, ženu svoju i djecu svoju, neću da otidem na slobodu'.
Izlazak 21,6Onda neka ga gospodar njegov dovede pred sud i postavi ga pred vrata ili pred dovratke. Ondje neka mu gospodar njegov probuši uho njegovo šilom, pa neka mu bude rob zauvijek.
Izlazak 21,7Ako netko proda kćer svoju, da bude ropkinja, neka ona ne bude puštena na slobodu kao robovi.
Izlazak 21,8Ne bude li po volji gospodaru svojemu, kojemu je predana, neka pusti, da se otkupi. A nema vlasti prodati je u tuđi narod, ako je odbaci.
Izlazak 21,9A ako je dadne sinu svojemu, neka postupa s njom po pravu kćeri.
Izlazak 21,10Ako uzme sebi još drugu, ne smije joj prikratiti hranu mesnu, odjeću i ženidbeni život.
Izlazak 21,11Ali ako joj ovo troje ne ispuni, onda smije ona slobodno otići bez odštete, bez otkupa.
Izlazak 21,12Tko drugoga udari, tako da umre, ima se kazniti smrću.
Izlazak 21,13Ako to nije učinio hotimično, nego mu ga Bog metnuo pod ruku, odredit ću ti mjesto, kamo može uteći.
Izlazak 21,14Ali ako netko usmrti drugoga hotimično, i iz prijevare, odvuci ga od žrtvenika mojega da umre.
Izlazak 21,15Tko udari oca svojega ili mater svoju, ima se kazniti smrću.
Izlazak 21,16Tko ugrabi čovjeka pa ga je već prodao, ili je još u ruci njegovoj, ima se kazniti smrću.
Izlazak 21,17Tko proklinje oca svojega ili mater svoju, ima se kazniti smrću.
Izlazak 21,18Ako se posvade ljudi, pa jedan udari drugoga kamenom ili grudom zemljanom, tako da ovaj doduše ne umre, ali pane u postelju.
Izlazak 21,19Ako se pridigne i može van o štapu svojemu, onda onaj drugi, koji ga je udario, neka se ne kazni, samo mu mora nadoknaditi dangubu i platiti troškove za liječenje.
Izlazak 21,20Udari li netko roba svojega ili ropkinju svoju štapom, tako da mu pod rukom umru, mora se to kazniti.
Izlazak 21,21Ako li dotični još jedan ili dva dana ostane na životu, neka se ne kazni, jer se radi o vlastitom novcu njegovu.
Izlazak 21,22Ako se posvade ljudi i pritom ženu trudnu tako udare, da pometne, ali nikakve daljne štete ne bude, onda ima krivac platiti novčanu globu, koliko mu naloži muž ženin i presude suci.
Izlazak 21,23Ako li nastane daljna šteta onda imaš dati život za život,
Izlazak 21,24Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nogu za nogu,
Izlazak 21,25Opeklina za opeklinu, ranu za ranu, modricu za modricu.
Izlazak 21,26Udari li netko roba svojega ili ropkinju svoju u oko, te ga iskopa, ima ih pustiti na slobodu za oko njihovo.
Izlazak 21,27Ako izbije zub robu svojemu ili ropkinji svojoj, ima ih pustiti na slobodu za zub njihov.
Izlazak 21,28Ako vol ubode muža ili ženu tako, da nastupi smrt, ima se kamenovati vol, ali meso njegovo neka se ne jede, a gospodar vola ipak se ne kazni.
Izlazak 21,29A ako je vol već otprije bio bodač i gospodar njegov bio opomenut, a on ga ipak nije čuvao, onda se vol ima kamenovati, ako je usmrtio muža ili ženu, gospodar njegov ima se kazniti smrću.
Izlazak 21,30Ali ako mu se naloži novčana globa, onda ima za život svoj platiti otkup, koliko se od njega zatraži.
Izlazak 21,31Ako ubode dječaka ili djevojku, ima se postupati s njim po istom pravu.
Izlazak 21,32Ako vol ubode roba ili ropkinju, ima platiti gospodaru njihovu trideset srebrnjaka, a vol ima se kamenovati.
Izlazak 21,33Ako netko ostavi otkrivenu jamu, ili ako netko iskopa jamu pa je ne pokrije, i onda upadne u nju vol ili magarac,
Izlazak 21,34Tada ima vlasnik jame dati odštetu; on mora gospodara novcem namiriti, a uginula životinja će njemu pripasti.
Izlazak 21,35Ako čiji vol ubode vola kojemu drugomu tako da ugine, onda oni imaju prodati vola živoga i cijenu njegovu podijeliti, a uginulu životinju imaju među se podijeliti.
Izlazak 21,36Ali ako se je znalo, da je vol već otprije bio bodač, a vlasnik njegov nije ga čuvao, onda on mora kao punu odštetu dati vola za vola, a uginula životinja će njemu pripasti.
Izlazak 21,1 "Ovo su propisi koje treba da im izložiš:
Izlazak 21,2Kad za roba kupiš jednoga Hebreja, neka služi šest godina. Sedme godine neka ode, bez otkupnine, slobodan.
Izlazak 21,3Ako dođe sam, neka sam i ode; ako li je oženjen, neka s njim ide i njegova žena.
Izlazak 21,4Ako mu gospodar nabavi ženu, pa mu ona rodi bilo sinova bilo kćeri, i žena i njezina djeca neka pripadnu njezinu gospodaru, a on neka ide sam.
Izlazak 21,5Ali ako rob otvoreno izjavi: `Volim svoga gospodara, svoju ženu i svoju djecu, neću da budem slobodan`,
Izlazak 21,6neka ga onda njegov gospodar dovede k Bogu. Kad ga dovede k vratima ili dovratku, neka mu gospodar šilom probuši uho i neka mu trajno ostane u službi.
Izlazak 21,7Kad čovjek proda svoju kćer za ropkinju, neka se ona ne oslobađa kao i muški robovi.
Izlazak 21,8Ako se ne svidi svome gospodaru, koji ju je sebi bio odredio, neka joj dopusti da se otkupi. Nema prava prodati je strancima kad joj nije bio vjeran.
Izlazak 21,9A ako je odredi svome sinu, neka s njome postupa kao i sa kćeri.
Izlazak 21,10Ako se oženi drugom, ne smije prvoj uskraćivati hrane, odjeće ili njezinih bračnih prava.
Izlazak 21,11Ne bude li joj činio ovo troje, neka je slobodna da ode bez otkupnine.
Izlazak 21,12"Tko god udari čovjeka pa ga usmrti, neka se smrću kazni.
Izlazak 21,13Ali ako to ne učini hotimično, nego Bog pripusti da padne u njegovu šaku, odredit ću ti mjesto kamo može pobjeći.
Izlazak 21,14Tko hotimično navali na svoga bližnjega te ga podmuklo ubije, odvuci ga i s moga žrtvenika da se pogubi.
Izlazak 21,15Tko udari svoga oca ili svoju majku, neka se kazni smrću.
Izlazak 21,16Tko otme čovjeka - bilo da ga proda, bilo da ga u svojoj vlasti zadrži - neka se kazni smrću.
Izlazak 21,17Tko prokune svoga oca ili svoju majku, neka se kazni smrću.
Izlazak 21,18"Ako se ljudi posvade, pa jedan od njih udari drugoga kamenom ili šakom, ali ovaj ne pogine nego padne u postelju,
Izlazak 21,19ali poslije ustane i mogne izlaziti, makar i sa štapom, onda onome koji ga je udario neka je oprošteno, samo neka mu plati njegov gubitak vremena i pribavi mu posvemašnje izlječenje.
Izlazak 21,20Ako tko udari batinom svoga roba ili svoju ropkinju te umru pod njegovom šakom, mora snositi osvetu.
Izlazak 21,21Ali ako rob preživi dan-dva, neka se osveta ne provodi, jer je rob njegovo vlasništvo.
Izlazak 21,22Ako se ljudi pobiju i udare trudnu ženu te ona pobaci, ali druge štete ne bude, onda onaj koji ju je udario neka plati odštetu koju zatraži njezin muž. On neka plati kako suci odrede.
Izlazak 21,23Bude li drugog zla, neka je kazna: život za život,
Izlazak 21,24oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noga za nogu,
Izlazak 21,25opeklina za opeklinu, rana za ranu, modrica za modricu.
Izlazak 21,26Udari li tko svoga roba ili svoju ropkinju u oko i upropasti ga, neka ga oslobodi zbog oka.
Izlazak 21,27Ako izbije zub svome robu - ili svojoj ropkinji - neka ga oslobodi zbog zuba.
Izlazak 21,28"Kad goveče ubode čovjeka ili ženu pa ih usmrti, neka se kamenjem kamenuje. Njegovo se meso tada ne smije pojesti, a vlasniku njegovu neka je oprošteno.
Izlazak 21,29Ali ako je to goveče i prije bolo, a njegov vlasnik, iako opominjan, nije ga čuvao, pa ono usmrti čovjeka ili ženu, neka se to goveče kamenuje; a i njegov se vlasnik ima pogubiti.
Izlazak 21,30Ako se vlasniku označi otkupna cijena da svoj život iskupi, neka plati koliko mu se odredi.
Izlazak 21,31Ubode li goveče dječaka ili djevojčicu, neka se prema njemu postupi isto prema ovome pravilu.
Izlazak 21,32Ako ubode roba ili ropkinju, neka vlasnik isplati njihovu gospodaru trideset srebrnih šekela, a goveče neka se kamenuje.
Izlazak 21,33Kad tko ostavi bunar otvoren, ili tko iskopa bunar a ne pokrije ga, pa u nj upadne goveče ili magare, vlasnik bunara ima dati naknadu:
Izlazak 21,34neka isplati vlasniku u novcu, a uginula životinja neka njemu pripadne.
Izlazak 21,35Kad nečije goveče ubode goveče drugome te ono ugine, onda neka prodaju živo goveče, a dobiveni novac neka podijele; i uginulo goveče neka među sebe podijele.
Izlazak 21,36Ali ako se zna da je to goveče i prije bolo, a njegov ga gospodar nije čuvao, onda mora nadoknaditi goveče za goveče, dok će uginulo živinče biti njegovo.
Izlazak 21,37"Tko ukrade goveče ili marvinče od sitne stoke, pa bilo da ga zakolje, bilo da ga proda, onda za jedno goveče neka se vrati petero goveda, a za malo marvinče četvero marvinčadi.
Izlazak 21,1Evo pravila koja ćeš im izložiti:
Izlazak 21,2Kad budeš kupio jednog hebrejskog slugu, on će služiti šest godina; sedme, on će moći izići slobodan, besplatno.
Izlazak 21,3Ako je bio ušao sam, izići će sam. Ako je posjedovao ženu, njegova će žena izići s njim.
Izlazak 21,4Ako mu je njegov gazda dao ženu i ako mu je ona rodila sinove ili kćeri, žena i njena djeca bit će gazdina, a on, otići će sam.
Izlazak 21,5Ali, ako sluga izjavi:`Ja volim svojeg gazdu, svoju ženu i svoje sinove, ja neću otići slobodan `,
Izlazak 21,6njegov će ga gazda približiti Bogu, približit će ga vratima ili dovratku i njegov će mu gazda probušiti šilom uho: on će ga služiti zauvijek.
Izlazak 21,7A kad jedan čovjek proda svoju kćer kao sluškinju, ona neće izići kao što izlaze sluge.
Izlazak 21,8Ako ne godi svojem gazdi tako da si ju on dodijeli, dat će ju otkupiti. On neće imati pravo prodati je tuđem narodu, to bi bilo izdati ju.
Izlazak 21,9Ako li ju dodijeli svojem sinu, on će za nju postupiti prema običaju koji obuhvaća sve djevojke.
Izlazak 21,10Ako li uzme jednu drugu za sebe, ovoj neće uskratiti ishranu, odjeću, sustanarstvo.
Izlazak 21,11A ako li joj ne pribavi tih triju stvari, ona će moći otići slobodna, bez novčane uplate.
Izlazak 21,12Tko usmrti čovjeka bit će kažnjen smrću.
Izlazak 21,13Međutim, tko nije vrebao svoju žrtvu - pošto ju je Bog mogao staviti pod svoju ruku - ja ću ti odrediti jedno mjesto u koje će moći pobjeći .
Izlazak 21,14Ali kad je jedan čovjek razbješnjen protiv bližnjeg svoga do točke da ga lukavo ubije, ti ćeš ga čak od mojeg *oltara otrgnuti da umre.
Izlazak 21,15A koji ubije svojeg oca ili majku bit će osuđen na smrt.
Izlazak 21,16A tko počini otmicu - da bi prodao čovjeka ili da ga ima za sebe - bit će osuđen na smrt.
Izlazak 21,17I koji uvrijedi oca svog ili majku svoju bit će osuđen na smrt.
Izlazak 21,18A kad se ljudi posvade, i ako jedan bude udaren kamenom ili šakom i taj, ne umrijevši, padne u krevet,
Izlazak 21,19ako se može dignuti i izlaziti sa svojim štapom, onaj koji bude udaren bit će namiren. Trebat će njemu platiti nezaposlenost i njegovanje sve do ozdravljenja.
Izlazak 21,20Ako netko palicom udari svojeg slugu ili svoju sluškinju i ako oni umru pod njegovom rukom, on će morati podnijeti osvetu.
Izlazak 21,21Ali, ako se održe dan ili dva, oni neće biti osvećeni, jer bijaše to njegov novac.
Izlazak 21,22A kad se ljudi pošakaju i nasrnu na trudnu ženu, i ako dijete se rodi bez nesreće, trebat će obeštetiti ju kako to nametne muž te žene i platiti putem suda.
Izlazak 21,23Ali, ako se dogodi nesreća, platit ćeš život za život
Izlazak 21,24oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nogu za nogu,
Izlazak 21,25opeklinu za opeklinu, ranu za ranu, modricu za modricu.
Izlazak 21,26A ako jedan čovjek udari oko svojeg sluge ili oko sluškinje i uništi ga, pustit će ih otići slobodne, u naknadu za njihovo oko.
Izlazak 21,27Ako je to jedan zub njegovog sluge ili zub njegove sluškinje koji je ispao, on će ih pustiti otići slobodne u naknadu za njihov zub.
Izlazak 21,28A kad jedno govedo udari smrtno rogom jednog čovjeka ili jednu ženu, govedo će biti kamenovano i neće mu se pojesti meso, već će vlasnik goveda biti namiren.
Izlazak 21,29U protivnom, ako je govedo već otprije imalo običaj udarati, da njegov vlasnik, nakon upozorenja, nije ga nadzirao i ako je ono prouzročilo smrt jednog čovjeka ili jedne žene, govedo će biti kamenovano, ali njegov vlasnik, on također, bit će osuđen na smrt.
Izlazak 21,30Ako li mu se nametne jedan odkup, bit će mu dano u otkup vlastitog života sve što mu se bude zahtijevalo.
Izlazak 21,31Ako se ubije sin ili kćer, bit će prema propisu urađeno.
Izlazak 21,32Ako govedo udari jednog slugu ili sluškinju, dat će se 30 sikala srebra njihovom gazdi, a govedo bit će kamenovano.
Izlazak 21,33A kad jedan čovjek ostavi cisternu otvorenu, ili kad iskopa jednu cisternu ne pokrivši ju, pa jedno govedo ili magare u nju upadne,
Izlazak 21,34vlasnik cisterne dat će naknadu; on će u novcu nadoknaditi vlasnika mrtve životinje koja će pripasti njemu.
Izlazak 21,35A kad govedo jednog čovjeka smrtno udari govedo drugog, oni će prodati živo govedo i podijeliti novac; a mrtvu životinju, nju će također podijeliti.
Izlazak 21,36Ako li je očigledno da to govedo već od ranije imaše običaj udarati i da ga njegov vlasnik nije nadzirao, on će dati jedno govedo u naknadu goveda, a mrtvo govedo bit će njegovo.
Izlazak 21,37Kad jedan čovjek ukrade jedno govedo ili ovcu i koje zakolje ili proda, on će dati pet goveda u naknadu goveda i četiri ovce u naknadu ovce.
2. Mojsijeva 21,1A ovo su zakoni koje ćeš im postaviti:
2. Mojsijeva 21,2Ako kupiš roba Jevrejina, šest godina neka ti služi, a sedme nek otide slobodan bez otkupa.
2. Mojsijeva 21,3Ako bude došao inokosan, neka i otide inokosan; ako li bude imao ženu, neka ide i žena s njim.
2. Mojsijeva 21,4Ako ga gospodar njegov oženi, i žena mu rodi sinove ili kćeri, žena s djecom svojom neka bude gospodaru njegovu, a on neka otide sam.
2. Mojsijeva 21,5Ako li rob reče tvrdo: ljubim gospodara svojega, ženu svoju i djecu svoju, neću da idem da budem slobodan,
2. Mojsijeva 21,6Onda neka ga dovede gospodar njegov pred sudije i postavi na vratima ili kod dovratka, i ondje neka mu gospodar probuši uho šilom, pa neka mu robuje dovijeka.
2. Mojsijeva 21,7Ako ko proda kćer svoju da bude robinja, da ne odlazi kao robovi što odlaze.
2. Mojsijeva 21,8Ako ne bude po volji gospodaru svojemu, i on je ne uzme za ženu, neka je pusti na otkupe; ali da nema vlasti prodati je u tuđ narod učinivši joj nevjeru.
2. Mojsijeva 21,9Ako li je zaruči sinu svojemu, da joj učini po pravu koje imaju kćeri.
2. Mojsijeva 21,10Ako li uzme drugu, da joj ne umali hrane ni odijela ni zajednice.
2. Mojsijeva 21,11Ako joj ovo troje ne učini, onda nek otide bez otkupa.
2. Mojsijeva 21,12Ko udari čovjeka, te umre da se pogubi.
2. Mojsijeva 21,13Ako li ne bude htio, nego mu ga Bog dade u ruke, odrediću ti mjesto kuda može uteći.
2. Mojsijeva 21,14Ako bi ko navalice ustao na bližnjega svojega da ga ubije iz prijevare, odvuci ga i od oltara mojega da se pogubi.
2. Mojsijeva 21,15Ko udari oca svojega ili mater svoju, da se pogubi.
2. Mojsijeva 21,16Ko ukrade čovjeka i proda ili se nađe u njegovijem rukama, da se pogubi.
2. Mojsijeva 21,17Ko opsuje oca svojega ili mater svoju, da se pogubi.
2. Mojsijeva 21,18Kad se svade ljudi, pa jedan udari drugoga kamenom ili pesnicom, ali onaj ne umre nego padne u postelju,
2. Mojsijeva 21,19Ako se pridigne i izađe o štapu, da ne bude kriv onaj koji je udario, samo dangubu da mu naknadi i svu vidarinu da plati.
2. Mojsijeva 21,20Ko udari roba svojega ili robinju štapom tako da mu umre pod rukom, da je kriv;
2. Mojsijeva 21,21Ali ako preživi dan ili dva, da nije kriv, jer je njegov novac.
2. Mojsijeva 21,22Kad se svade ljudi, pa koji od njih udari trudnu ženu tako da izađe iz nje dijete, ali se ne dogodi smrt, da plati globu koliko muž ženin reče, a da plati preko sudija;
2. Mojsijeva 21,23Ako li se dogodi smrt, tada ćeš uzeti život za život,
2. Mojsijeva 21,24Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nogu za nogu,
2. Mojsijeva 21,25Užeg za užeg, ranu za ranu, modricu za modricu.
2. Mojsijeva 21,26Ako ko udari po oku roba svojega ili robinju svoju, te mu pokvari oko, da ga otpusti slobodna za oko njegovo.
2. Mojsijeva 21,27I ako izbije zub robu svojemu ili robinji svojoj, da ga pusti slobodna za zub njegov.
2. Mojsijeva 21,28Ako vo ubode čovjeka ili ženu, te umre, da se vo zaspe kamenjem i da se ne jede meso od njega, a gospodar od vola da nije kriv.
2. Mojsijeva 21,29Ali ako je vo prije bio bodač i gospodar njegov znao za to pa ga nije čuvao, te ubije čovjeka ili ženu, vo da se zaspe kamenjem, i gospodar njegov da se pogubi.
2. Mojsijeva 21,30Ako mu se odredi da se otkupi, neka da otkup za život svoj, koliko mu se odredi.
2. Mojsijeva 21,31Ako ubode sina ili kćer, da mu bude po istom zakonu.
2. Mojsijeva 21,32Ako li roba ubode vo ili robinju, da da gospodaru njihovu trideset sikala srebra i vo da se zaspe kamenjem.
2. Mojsijeva 21,33Ako ko otkrije jamu ili iskopa jamu a ne pokrije, pa upadne vo ili magarac,
2. Mojsijeva 21,34Da naknadi gospodar od jame i plati novcem gospodaru njihovu, a što je uginulo da je njegovo.
2. Mojsijeva 21,35Ako vo jednoga ubode vola drugome, te pogine, onda da prodadu vola živoga i novce da podijele, tako i ubijenoga vola da podijele.
2. Mojsijeva 21,36Ako li se znalo da je vo prije bio bodač pa ga nije čuvao gospodar njegov, da da vola za vola, a ubijeni neka bude njemu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje