Tražilica


Izlazak 22. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 22,1Tko ukrade vola ili ovcu, pa to zakolje ili proda, ima kao odštetu dati pet volova za vola i četiri ovce za ovcu.
Izlazak 22,2Ako se uhvati lopov kod provale i bude ubijen, nema tu krivnje za prolivenu krv.
Izlazak 22,3Ali ako je sunce već izašlo nad njim, onda je tu krivnja za prolivenu krv. On mora dati odštetu. Ako nema ništa, mora se on prodati za ono, što je pokrao.
Izlazak 22,4Ako se nađe, što je pokrao, još živo u posjedu njegovu, bio vol ili magarac ili ovca, mora vratiti dvostruko.
Izlazak 22,5Tko opustoši njivu ili vinograd pustivši svoju stoku da obrsti tuđe, neka nadoknadi onim što najbolje nađe na svojoj njivi i u svome vinogradu.
Izlazak 22,6Tko u polju svojemu ili u vrtu svojemu naloži vatru i pusti da požar presegne, tako da vatra sama zahvati trnje, spali stog žita ih žito, što još stoji, ili polje, onda mora dati odštetu onaj, koji je prouzročio požar tako da se zapali polje drugomu, onda on mora dati kao odštetu najbolje u poljima svojim i u vrtu svojemu.
Izlazak 22,7Ako netko preda drugome novce ili što drugo na čuvanje, i to bude iz kuće dotičnoga ukradeno, onda mora lopov, ako se pronađe, dati dvostruku odštetu.
Izlazak 22,8Ako li se ne pronađe lopov, onda mora vlasnik kuće doći pred sud, da se vidi da doista nije posegao rukom svojom na vlasništvo drugoga.
Izlazak 22,9Kod svakog slučaja pronevjerenja, pa radilo se o volu, magarcu, ovci, haljini ili o čemugod drugom, što je nestalo i što sad netko traži kao vlasništvo svoje, ima taj slučaj obojice doći pred sud. Koga osudit sud, taj ima dati drugome odštetu dvostruku.
Izlazak 22,10Ako netko dadne drugomu na čuvanje magarca, vola, ovcu ili kakvogod živinče, pa ono ugine ili ohromi ili ga tko ugrabi, a da nitko ne vidje,
Izlazak 22,11Onda ima odlučiti među obojicom prisega kod Gospoda, da nije jedan posegao rukom svojom na vlasništvo drugoga. Vlasnik se mora time zadovoljiti, a onaj ne treba dati odštetu.
Izlazak 22,12Ako mu je ipak bilo ukradeno, onda mora vlasniku dati odštetu.
Izlazak 22,13Ako li je bilo od zvijeri rastrgano, onda ima to donijeti za dokaz, a za rastrgano ne treba dati odštetu.
Izlazak 22,14Ako tko uzme od drugoga živinče na poslugu, pa ohromi ili ugine, onda mora, ako gospodar nije bio nazočan, dati odštetu.
Izlazak 22,15Ako je gospodar bio nazočan, ne treba dati odštetu. Ako je bilo najmljeno, onda dobije on najmovinu.
Izlazak 22,16Ako netko zavede djevojku, koja nije zaručena, te opći s njom, onda joj mora dati miraz i uzeti je za ženu.
Izlazak 22,17Ali ako mu je otac njezin ne htjedne dati, onda ima platiti toliko, koliko ide za miraz djevojkama.
Izlazak 22,18Ne dopuštaj da vračarica živi!
Izlazak 22,19Tkogod opći sa živinčetom, ima se kazniti smrću.
Izlazak 22,20Tko žrtvuje bogovima, osim jedino Gospodu, ima biti potpuno uništen.
Izlazak 22,21Stranca ne smiješ zakidati i ugnjetavati, jer vi ste sami bili stranci u Egiptu.
Izlazak 22,22Udovicu i siročeta bez oca ne mučite!
Izlazak 22,23Ako ih budeš progonio, i oni zavapiju k meni za pomoć, uslišit ću vapaj njihov.
Izlazak 22,24Raspalit će se gnjev moj, i dat ću vas pobiti mačem, tako da vaše žene postanu udovice, a djeca vaša sirote.
Izlazak 22,25Ako pozajmiš novaca kojemu iz naroda mojega siromahu, koji stanuje kod tebe, nemoj mu biti kao kakav lihvar. Ne nameći na njega kamata!
Izlazak 22,26Ako uzmeš od drugoga plašt u zalog, vrati mu ga opet do zalaska sunca.
Izlazak 22,27Jer to je jedini pokrivač njegov, čim pokriva tijelo svoje. U čemu će spavati? Ako zavapije k meni, uslišit ću ga; jer sam milosrdan.
Izlazak 22,28Ne smiješ psovati Boga i proklinjati poglavare naroda svojega.
Izlazak 22,29Ne zateži davanjem od izobilja gumna svojega i davanjem iz tijeska svojega! Prvorođenca između sinova svojih imaš mi darovati.
Izlazak 22,30Tako čini i s volom svojim i s ovcom svojom: sedam dana neka ostane s materom svojom, osmi dan prinesi ga meni!
Izlazak 22,31Budite mi sveti ljudi i ne jedite mesa životinje, koju su zvijeri rastrgale u polju, nego je bacite psima!"
Izlazak 22,1 Ako se lopov zateče gdje probija zid, pa mu se zada smrtan udarac, njegovu krv ne treba osvećivati.
Izlazak 22,2No ako je već izišlo sunce, njegovu krv treba osvetiti. Lopov mora štetu nadoknaditi. Ako nema ništa, njega za njegovu krađu treba prodati.
Izlazak 22,3Nađe li se ukradeno živinče živo u njegovu vlasništvu - goveče, magare ili koja glava sitne stoke - treba da ga plati dvostruko.
Izlazak 22,4"Tko opustoši njivu ili vinograd pustivši svoju stoku da obrsti tuđe, neka nadoknadi onim što najbolje nađe na svojoj njivi i u svome vinogradu.
Izlazak 22,5Tko zapali vatru pa ona zahvati drač te izgori žito u snopu, u klasu ili na njivi, onaj tko je vatru zapalio mora štetu nadoknaditi.
Izlazak 22,6Kad tko položi kod znanca novac ili stvari na čuvanje, pa budu pokradene iz njegove kuće, ako se lopov pronađe, mora dvostruko platiti.
Izlazak 22,7Ako se lopov ne pronađe, vlasnik kuće neka se primakne k Bogu, da se dokaže kako on nije spustio svoje ruke na dobra svoga bližnjega.
Izlazak 22,8Za svaki prekršaj pronevjere - radilo se o govečetu, magaretu, sitnoj stoci, odjeći ili bilo kojoj izgubljenoj stvari za koju se ustvrdi: to je ono! - treba spor iznijeti pred Boga. Onaj koga Bog proglasi krivim neka plati dvostruko drugome.
Izlazak 22,9Kad tko povjeri svome susjedu magare, goveče, glavu sitne stoke ili bilo kakvo živinče, pa ono ugine, osakati se ili ga tko odvede a da ne bude svjedoka,
Izlazak 22,10zakletva pred Jahvom neka odluči među obojicom je li čuvar posegao za dobrom svoga bližnjega ili nije. Neka je vlasniku to dovoljno, a čuvar nije dužan da nadoknađuje.
Izlazak 22,11Nađe li se da je on ukrao, mora štetu nadoknaditi.
Izlazak 22,12Ako ga zvijer razdere, neka ga donese za dokaz, tako da za razderano ne daje odštete.
Izlazak 22,13Kad tko posudi živinu na izor od svoga susjeda, pa se ona osakati ili ugine dok joj vlasnik nije bio s njom, neka plati odštetu.
Izlazak 22,14Je li vlasnik bio s njom, odštete mu ne daje; ali ako je bila unajmljena na izor, neka dođe po svoju nadnicu.
Izlazak 22,15"Ako tko zavede djevojku koja nije zaručena i s njom legne, neka za nju dadne ženidbenu procjenu i uzme je za ženu.
Izlazak 22,16Ako njezin otac odbije da mu je dadne, zavodnik mora odmjeriti srebra u vrijednosti ženidbene procjene za djevojku.
Izlazak 22,17Ne dopuštaj da vračarica živi!
Izlazak 22,18Tko bi god sa živinom legao, treba ga kazniti smrću.
Izlazak 22,19Tko bi prinosio žrtve kojemu kumiru - osim Jahvi jedinom - neka bude izručen prokletstvu, potpuno uništen.
Izlazak 22,20Ne tlači pridošlicu niti mu nanosi nepravde, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji egipatskoj.
Izlazak 22,21Ne cvilite udovice i siročeta!
Izlazak 22,22Ako ih ucviliš i oni zavape k meni, sigurno ću njihove vapaje uslišati.
Izlazak 22,23Moj će se gnjev raspaliti i mačem ću vas pogubiti. Tako će vam žene ostati udovice a djeca siročad.
Izlazak 22,24Ako uzajmiš novca kome od moga naroda, siromahu koji je kod tebe, ne postupaj prema njemu kao lihvar! Ne nameći mu kamata!
Izlazak 22,25Uzmeš li svome susjedu ogrtač u zalog, moraš mu ga vratiti prije zalaza sunca.
Izlazak 22,26Ta to mu je jedini pokrivač kojim omata svoje tijelo i u kojem može leći. Ako k meni zavapi, uslišat ću ga jer sam ja milostiv!
Izlazak 22,27Ne huli Boga i ne psuj glavara svoga naroda.
Izlazak 22,28Ne oklijevaj s prinosima od svoga obilja s gumna i od svoga mladog vina! Meni daj prvorođenca od svojih sinova.
Izlazak 22,29Isto učini sa svojim govedima i sitnom stokom: sedam dana neka ostane sa svojom majkom, a osmoga dana da si ga meni dao!
Izlazak 22,30Budite narod meni posvećen! Zato nemojte jesti mesa od životinje koju je rastrgala zvjerad nego je bacite paščadi!"

Izlazak 22,1Ako li kradljivac, iznanađen pri proboju jednog zida, bude smrtno udaren, nema krvne osvete radi toga.
Izlazak 22,2Ako sunce sija iznad njega, bit će krvna osveta radi njega. - Lopov treba dati naknadu: ako ne posjeduje ništa, on će biti prodan za otplatu svoje krađe.
Izlazak 22,3Ako je ukradena životinja - govedo, magare ili ovca - nađena živa u njegovim rukama, on će ju dvostruko nadoknaditi.
Izlazak 22,4Kad jedan čovjek obavlja ispašu na polju ili vinogradu i pusti svoju stoku pasti u tuđem polju, dat će naknadu od svojeg najboljeg polja ili najboljeg vinograda.
Izlazak 22,5Kad se proširi vatra radi trnja i bude spaljeno snoplje, žetva ili polja, palikuća morat će dati naknadu za požar.
Izlazak 22,6Kad jedan čovjek bude dao na čuvanje bližnjem svom novac ili predmete na čuvanje i oni budu ovome ukradeni iz kuće,
Izlazak 22,7ako je kradljivac uhvaćen, vlasnik kuće približit će se Bogu, da se dozna nije li stavio ruku na tuđa dobra.
Izlazak 22,8Za svaku prijevarnu stvar glede jednog goveda, magareta, ovce, ogrtača ili svakog izgubljenog predmeta reći će se: To je on, stvar obiju strana doći će do Boga; onaj kojeg Bog proglasi krivim dat će svojem bližnjem dvostruko u naknadu.
Izlazak 22,9Kad jedan čovjek dadne svojem bližnjem na čuvanje magare, govedo, ovcu ili bilo koju drugu životinju, a ta umre, rani se ili bude opljačkana, a da to ne bude viđeno,
Izlazak 22,10jedna prisega u ime GOSPODOVO položit će se između dvaju protivnika, da jedan nije stavio ruku na dobro onog drugog; vlasnik životinje prihvatit će, a drugi neće dati naknade.
Izlazak 22,11Ali, ako je životinja bila ukradena pred njim, on će dati naknadu vlasniku.
Izlazak 22,12Ako je životinja bila rastrgana, on će ju dinijeti kao dokaz; on neće dati naknade za rastrganu životinju.
Izlazak 22,13A kad jedan čovjek bude pozajmio svojem bližnjem jednu životinju koja bude ranjena ili uginula u odsustvu svojeg vlasnika, morat će mu dati naknadu.
Izlazak 22,14Ako se to dogodi u nazočnosti vlasnika, neće mu se dati naknade. Ako bude iznajmljena, donijet će cijenu njenog najma .
Izlazak 22,15A kad jedan čovjek zavede jednu nezaručenu djevicu i legne s njom, morat će isplatiti dotu za njenu udaju.
Izlazak 22,16Ako ju otac odbije njemu dati, čovjek će platiti u novcu kao dotu za djevice.
Izlazak 22,17Vračara, nju nećeš ostaviti živjeti.
Izlazak 22,18Tko legne s jednom zvijeri bit će osuđen na smrt.
Izlazak 22,19Tko *žrtvuje bogovima bit će proklet , izuzev ako je to GOSPODU i to njemu samom.
Izlazak 22,20Ti nećeš izrabljivati ni tlačiti izbjeglicu, jer vi bijaste izbjeglice u zemlji Egipat.
Izlazak 22,21Vi nećete zlostavljati udovice niti siročad.
Izlazak 22,22Ako li ih budeš zlostavljao i oni zavape prema meni, ja ću čuti njihov vapaj,
Izlazak 22,23moja srdžba zapalit će se, ja ću vas pobiti mačem, vaše žene bit će udovice, a djeca siročad.
Izlazak 22,24Ako posudiš novac mojemu puku, nesretniku koji je s tobom, nećeš postupati s njim kao lihvar: nećete mu nametati kamata.
Izlazak 22,25Ako uzmeš u najam ogrtač svojeg bližnjeg, vratit ćeš mu ga o zlasku sunca,
Izlazak 22,26jer je to jedini pokrivač, ogrtač koji štiti njegovu kožu. U čemu bi on ležao? A ako se dogodi da zavapi prema meni, ja ću ga čuti, jer ja sam sažaljiv.
Izlazak 22,27Bog, njega nećeš uvrijediti; i nećeš prokleti onog koji ima jednu odgovornost u tvojem puku.
Izlazak 22,28Ti nećeš donositi drugima svoje zrele plodove ni iscjedina iz svojeg tijeska. Ti ćes mi dati svojeg prvorođenog od svojih sinova.
Izlazak 22,29Činit ćeš isto i za svoje govedo i za svoje ovce: ono će ostati sedam dana sa svojom majkom; osmi dan, dat ćeš ga meni.
Izlazak 22,30Vi će te biti za mene *sveti ljudi. Nećete jesti meso rastrgano u polju. Bacit će te ga psima.
2. Mojsijeva 22,1Ko ukrade vola ili ovcu ili kozu, i zakolje ili proda, da vrati pet volova za jednoga vola, a četiri ovce ili koze za jednu ovcu ili kozu.
2. Mojsijeva 22,2Ako se lupež uhvati gdje potkopava, te bude ranjen tako da umre, da ne bude kriv za krv onaj koji ga bude ubio;
2. Mojsijeva 22,3Ali ako se bude sunce rodilo, da je kriv za krv. A lupež sve da naknadi; ako li ne bi imao, onda da se on proda za svoju krađu.
2. Mojsijeva 22,4Ako se nađe što je pokrao u njegovoj ruci živo, bio vo ili magarac ili ovca ili koza, da vrati dvostruko.
2. Mojsijeva 22,5Ko potre njivu ili vinograd pustivši stoku svoju da pase po tuđoj njivi, da naknadi najboljim sa svoje njive i najboljim iz svoga vinograda.
2. Mojsijeva 22,6Ako izađe vatra i naiđe na trnje, pa izgori stog ili žito koje još stoji ili njiva, da naknadi onaj koji je zapalio.
2. Mojsijeva 22,7Ako ko da bližnjemu svojemu novce ili posuđe na ostavu, pa se ukrade iz kuće njegove, ako se nađe lupež, da plati dvojinom;
2. Mojsijeva 22,8Ako li se ne nađe lupež, onda gospodar od one kuće da stane pred sudije da se zakune da nije posegao rukom svojom na stvar bližnjega svojega.
2. Mojsijeva 22,9Za svaku stvar za koju bi bila raspra, ili za vola ili za magarca ili za ovcu ili za kozu, ili za haljinu, za svaku stvar izgubljenu, kad ko kaže da je njegova, pred sudije da dođe raspra obojice, pa koga osude sudije, onaj da vrati bližnjemu svojemu dvojinom.
2. Mojsijeva 22,10Ako ko da bližnjemu svojemu da čuva magarca ili vola ili ovcu ili kozu ili kako god živinče, pa ugine ili ohrone, ili ga ko otjera a da niko ne vidi,
2. Mojsijeva 22,11Zakletva Gospodnja neka bude između njih, da nije posegao rukom svojom na stvar bližnjega svojega, i gospodar od stvari neka pristane, a onaj da ne plati.
2. Mojsijeva 22,12Ako li mu bude ukradeno, neka plati gospodaru njegovu.
2. Mojsijeva 22,13Ako li ga bude rastrgla zvjerka da donese od njega svjedodžbu, i da ne plati što je rastrgnuto.
2. Mojsijeva 22,14Ako ko uzme u bližnjega svojega živinče na poslugu, pa ohrone ili ugine, a gospodar mu ne bude kod njega, da plati.
2. Mojsijeva 22,15Ako li gospodar bude kod njega, da ne plati. Ako li bude najmljeno, da plati samo najam.
2. Mojsijeva 22,16Ko bi prevario djevojku, koja nije zaručena, te bi spavao s njom, da joj da prćiju i uzme je za ženu.
2. Mojsijeva 22,17A ako mu je otac njezin ne bi htio dati, da da novaca koliko ide u prćiju djevojci.
2. Mojsijeva 22,18Vještici ne daj da živi.
2. Mojsijeva 22,19Ko bi obležao živinče, da se pogubi.
2. Mojsijeva 22,20Ko žrtvu prinosi bogovima drugim osim jedinoga Gospoda, da se istrijebi kao prokletnik.
2. Mojsijeva 22,21Došljaku nemoj činiti krivo niti ga cvijeliti, jer ste bili došljaci u zemlji Misirskoj.
2. Mojsijeva 22,22Nemojte cvijeliti udovice i sirote.
2. Mojsijeva 22,23Ako li koju cvijeliš u čem god, i poviče k meni, čuću viku njezinu,
2. Mojsijeva 22,24I zapaliće se gnjev moj, i pobiću vas mačem, pa će vaše žene biti udovice i vaša djeca sirote.
2. Mojsijeva 22,25Kad daš u zajam novaca narodu mojemu, siromahu koji je kod tebe, nemoj mu biti kao kamatnik, ne udarajte na nj kamate.
2. Mojsijeva 22,26Ako uzmeš u zalogu haljinu bližnjemu svojemu, vrati mu je prije nego sunce zađe;
2. Mojsijeva 22,27Jer mu je to sve odijelo čim zaklanja tijelo svoje; u čem će spavati? pa kad poviče k meni, ja ću ga čuti, jer sam milostiv.
2. Mojsijeva 22,28Nemoj psovati sudija, i starješini naroda svojega ne govori ružno.
2. Mojsijeva 22,29Od ljetine svoje i od žitkih stvari svojih nemoj se zatezati da prineseš prvine; prvenca između sinova svojih meni da daš.
2. Mojsijeva 22,30Tako čini s volom svojim i s ovcom i s kozom; sedam dana neka bude s majkom svojom, a osmoga dana da ga daš meni.
2. Mojsijeva 22,31Bićete mi sveti ljudi; mesa u polju rastrgnuta ne jedite, bacite ga psima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje