Tražilica


Izlazak 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 3,1A Mojsije čuvao je ovce tastu svojemu Jetru, svećeniku midjanskomu. Jednoga dana odvede on stado u pustinju i dođe na goru Božju, na Horeb,
Izlazak 3,2Tada mu se objavi anđeo Gospodnji u plamenu ognjenom, što je izbijao iz grma. Pogleda, a to grm plamenom gorio, ali ne izgarao.
Izlazak 3,3Mojsije pomisli: "Idem da vidim izbliže tu rijetku prikazu, zašto grm ipak ne izgara."
Izlazak 3,4Kad Gospod vidje, gdje ide da vidi, poviknu mu Bog iz grma: "Mojsije, Mojsije!" On odgovori: "Evo me!"
Izlazak 3,5A on zapovjedi: "Ne primiči se bliže ovamo! Izuj obuću s nogu, jer mjesto na kojemu stojiš, sveto je tlo!"
Izlazak 3,6I nastavi on: "Ja sam Bog oca tvojega, Bog Abrahamov, Izakov i Bog Jakovljev." Tada Mojsije zakloni lice svoje; jer se je bojao gledati u Boga.
Izlazak 3,7A Gospod reče: "Dobro vidjeh nevolju naroda svojega u Egiptu i razabrah tužbu njegovu na tlačitelje njegove; i znam, kako puno trpi.
Izlazak 3,8Zato evo siđoh, da ga izbavim iz ruku Egipćana i da ga izvedem iz te zemlje u zemlju lijepu i prostranu, zemlju, u kojoj teče mlijeko i med, u mjesta, gdje su Kanaanci, Hiteji, Amoreji, Perizeji i Jebuseji.
Izlazak 3,9Dosta, tužba sinova Izraelovih doprije do mene, i ja vidim, kako ih teško muče Egipćani.
Izlazak 3,10Zato sad idi! Šaljem te k faraonu, da izvedeš narod moj, sinove Izraelove, iz Egipta!"
Izlazak 3,11Tada upita Mojsije Boga: "Kako, ja zar da idem k faraonu i da izvedem sinove Izraelove iz Egipta?"
Izlazak 3,12On reče: "Ja ću biti s tobom, i ovo neka ti bude kao znak, da te šaljem: kad izvedeš narod iz Egipta, častit ćete Boga na ovoj gori!"
Izlazak 3,13Mojsije opet zapita Boga: "Ali kad dođem k sinovima Izraelovim, pa im reknem: 'Bog otaca vaših šalje me k vama', i ako me upitaju: 'Kako mu je ime?' - što ću im odgovoriti?
Izlazak 3,14Bog odgovori Mojsiju: "JA JESAM, KOJI JESAM." (Znači, "JA POSTOJIM") I nastavi: "Tako reci sinovima Izraelovim: 'JA JESAM', posla me k vama!"
Izlazak 3,15Dalje reče Bog Mojsiju: "Tako javi sinovima Izraelovim: 'Gospod, Bog otaca vaših, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, posla me k vama.' To je ime moje na vijeke, i tako me se ima zvati kroz sve naraštaje.
Izlazak 3,16Idi i skupi starješine sinova Izraelovih i reci im Gospod, Bog otaca vaših, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, javi se meni i reče: Dobro ja pripazih na vas i na to, što vam se zbivalo u Egiptu.
Izlazak 3,17Odlučio sam izvesti vas iz nevolje u Egiptu u zemlju Kanaanaca, Hiteja, Amoreja, Perizeja, Hiveja i Jebuseja, u zemlju, u kojoj teče mlijeko i med.'
Izlazak 3,18Ako te poslušaju, onda idi sa starješinama sinova Izraelovih, i recite mu: 'Gospod, Bog Hebreja, objavi nam se. Mi moramo odmah tri dana hoda daleko poći u pustinju, da žrtvujemo Gospodu, Bogu svojemu.'
Izlazak 3,19A ja znam, da vas kralj egipatski neće pustiti da idete, ako na to ne bude silom primoran.
Izlazak 3,20Ali ja ću pružiti ruku svoju i pohodit ću Egipat svim čudesima svojim, što ću ih učiniti u njemu; i poslije će vas pustiti.
Izlazak 3,21Učinit ću, da taj narod nađe milost u Egipćana, pa kad pođete, nećete otići praznih ruka.
Izlazak 3,22Žene će naime izmoliti od svojih susjeda i domaćica srebrnih i zlatnih dragocjenosti i haljina. To ćete metnuti na sinove svoje i na kćeri svoje i tako od Egipćana plijen uzeti."
Izlazak 3,1 Mojsije pasao ovce svoga tasta Jitra, midjanskoga svećenika. Goneći tako stado po pustari, dođe do Horeba, brda Božjega.
Izlazak 3,2Anđeo mu se Jahvin ukaže u rasplamtjeloj vatri iz jednog grma. On se zagleda: grm sav u plamenu, a ipak ne izgara.
Izlazak 3,3"Hajde da priđem, " reče Mojsije, "i promotrim ovaj čudni prizor: zašto grm ne sagorijeva.
Izlazak 3,4Kad je Jahve vidio kako prilazi da razmotri, iz grma ga Bog zovne: "Mojsije! Mojsije!" "Evo me!" - javi se.
Izlazak 3,5"Ne prilazi ovamo!" - reče. "Izuj obuću s nogu! Jer mjesto na kojem stojiš sveto je tlo.
Izlazak 3,6Ja sam", nastavi, "Bog tvoga oca; Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev." Mojsije zakloni lice: bojao se u Boga gledati.
Izlazak 3,7"Vidio sam jade svoga naroda u Egiptu", nastavi Jahve, "i čuo mu tužbu na tlačitelje njegove. Znane su mi muke njegove.
Izlazak 3,8Zato sam sišao da ga izbavim iz šaka egipatskih i odvedem ga iz te zemlje u dobru i prostranu zemlju - u zemlju kojom teče med i mlijeko: u postojbinu Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca.
Izlazak 3,9Vapaji sinova Izraelovih dopriješe do mene. I sam vidjeh kako ih Egipćani tlače.
Izlazak 3,10Zato, hajde! Ja te šaljem faraonu da izbaviš narod moj, Izraelce, iz Egipta.
Izlazak 3,11"Tko sam ja da se uputim faraonu", odgovori Mojsije Bogu, "i izvedem Izraelce iz Egipta!
Izlazak 3,12"Ja ću biti s tobom", nastavi. "I ovo će ti biti znak da sam te ja poslao: kad izvedeš narod iz Egipta, Bogu ćete iskazati štovanje na ovome brdu.
Izlazak 3,13Nato Mojsije reče Bogu: "Ako dođem k Izraelcima pa im kažem: `Bog otaca vaših poslao me k vama`, i oni me zapitaju: `Kako mu je ime?` - što ću im odgovoriti?
Izlazak 3,14"Ja sam koji jesam", reče Bog Mojsiju. Onda nastavi: "Ovako kaži Izraelcima: `Ja jesam` posla me k vama.
Izlazak 3,15Dalje je Bog Mojsiju rekao: "Kaži Izraelcima ovako: `Jahve, Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me k vama.` To mi je ime dovijeka, tako će me zvati od koljena do koljena.
Izlazak 3,16"Idi, skupi starješine Izraelaca pa im kaži: `Jahve, Bog otaca - Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev - objavio mi se i rekao mi: Pohodio sam vas i razabrao što vam se čini u Egiptu.
Izlazak 3,17Odlučio sam vas izvesti iz egipatske bijede u zemlju Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca - u zemlju kojom teče med i mlijeko!`
Izlazak 3,18Oni će te poslušati. Onda pođi sa starješinama Izraelaca k egipatskom kralju i reci mu: `Objavio nam se Jahve, Bog Hebreja. Pusti nas da odemo tri dana hoda u pustinju, da ondje prinesemo žrtvu Jahvi, Bogu svojemu.`
Izlazak 3,19Znam ja da vas egipatski kralj neće pustiti ako ne bude natjeran teškom šakom.
Izlazak 3,20Zato ću ja pružiti svoju šaku i pritisnuti Egipat svakovrsnim čudesima što ću ih u njemu izvesti. Poslije će vas pustiti.
Izlazak 3,21Dobro ću raspoložiti Egipćane prema ovome narodu, pa kad pođete, nećete poći praznih ruku.
Izlazak 3,22Svaka će žena zatražiti od svoje susjede i stanarke u svojoj kući nakita srebrnog i zlatnog i odjeće. To stavite na svoje sinove i kćeri. Tako ćete oplijeniti Egipćane.
Izlazak 3,1Mojsije je napasao stado svojeg punca Jetroa, svećenika madijanskog. On odvede stado preko pustinje i stiže u Božju planinu, u Horeb .
Izlazak 3,2*Anđeo GOSPODOV mu se pokaza u jednom plamenu, usred grmlja. On ga pogleda : grmlje je bilo u plamenu, ali nije izgorjelo.
Izlazak 3,3Mojsije reče: ` Skrenut ću i pogledati to veliko priviđenje: zašto grm ne sagorjeva? `
Izlazak 3,4GOSPOD vidje da je on skrenuo vidjeti, i Bog ga pozva iz grma: ` Mojsije! Mojsije! ` On reče: ` Evo me ! `
Izlazak 3,5On reče : ` Ne pripribližavaj se ovamo! Skini svoje sandale sa svojih nogu, jer ovo mjesto gdje stojiš jest *sveta zemlja. `
Izlazak 3,6On reče: ` Ja sam Bog tvojeg oca, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev. ` Mojsije pokri svoje lice, jer se plašio gledati Boga.
Izlazak 3,7GOSPOD reče: ` Ja sam vidio bijedu svojeg puka u Egiptu i čuo ga kričati pod udarcima njegovih stražara. Da, ja poznajem njegove patnje.
Izlazak 3,8Ja sam sišao za osloboditi ga iz ruku Egipćana i dovesti ga u dobru i prostranu zemlju, u zemlju gdje kipti od mlijeka i meda, u mjesto Kanaanaca, Hitita, * Amorita, Perizita, Hivita i Jebuzita.
Izlazak 3,9A sada, pošto su krici sinova Izraelovih došli sve do mene, pošto sam vidio teret kojim su ih Egipćani pritisli,
Izlazak 3,10idi, sada; ja te šeljem prema Faraonu, izvedi iz Egipta moj narod, sinove Izraelove. `
Izlazak 3,11Mojsije reče Bogu: ` Tko sam ja za ići pred Faraona i izvesti sinove Izraelove iz Egipta? `
Izlazak 3,12- ` Ja sam s tobom, reče on. Evo znaka da sam te ja poslao: kad budeš izveo puk iz Egipta, služit će te Bogu u ovoj planini. `
Izlazak 3,13Mojsije reče Bogu: ` Evo! Ja ću ići prema sinovima Izraelovim i reći ću im: Bog vaših otaca poslao me prema vama. Ako mi kažu: ` Koje je njegovo * ime - što ću im reći?`
Izlazak 3,14Bog reče Mojsiju: ` JA JESAM KOJI ĆU BITI `. On reče: ` Ovako ćeš govoriti sinovima Izraelovim: JA JESAM poslao me prema vama. `
Izlazak 3,15Ovako ćeš također govoriti sinovima Izraelovim: GOSPOD, Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev, poslao me prema vama. To je moje ime zauvijek, tako će me se zazivati iz doga u doba.
Izlazak 3,16Idi, prikupi * starješine Izraelove i reci im: GOSPOD, Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, pokazao mi se govoreći: Odlučio sam djelovati u vašu korist, radi onog što su vam učinili u Egiptu
Izlazak 3,17i ja sam rekao: Ja ću vas odvesti iz bijede Egipta prema zemlji Kanaan, Hitita, * Amorita, Perezita, Hivita i Jebuzita, prema zemlji kiptećoj od mlijeka i meda .
Izlazak 3,18- Oni će poslušati tvoj glas i ti ćeš ući, ti i starješine Izraelove kod kralja Egipta; vi će te mu reći: GOSPOD, Bog Hebreja, se nama predstavio; a sada, treba nam ići tri dana u pustinju za * žrtvovati GOSPODU, našem Bogu.
Izlazak 3,19- Ali ja znam da kralj Egipta vama neće dopus - -iti otići, osim ako ne bude prinuđen jednom čvrstom rukom .
Izlazak 3,20Ja ću dak- le pružiti svoju ruku i udarit ću Egipat svim čudima koja ću načiniti u njegovoj sredini -. Poslije čega -, on će vas pustiti otići.
Izlazak 3,21Ja ću tom puku dodijeliti naklonost Egipćana; i tada, kad vi odete, neće te otići prazniha ruku:
Izlazak 3,22svaka će žena zaiskati u svoje susjede i domaćice u njenoj kući, srebreninu, zlatninu i ogrtače; vi će te ih staviti na svoje sinove i svoje kćeri. Tako će te oplijeniti Egipćane. `
2. Mojsijeva 3,1A Mojsije pasijaše stado Jotoru tastu svojemu, svešteniku Madijamskomu, i odvede stado preko pustinje, i dođe na goru Božiju Horiv.
2. Mojsijeva 3,2I javi mu se anđeo Gospodnji u plamenu ognjenom iz kupine. I pogleda, a to kupina ognjem gori a ne sagorijeva.
2. Mojsijeva 3,3I Mojsije reče: idem da vidim tu utvaru veliku, zašto ne sagorijeva kupina.
2. Mojsijeva 3,4A Gospod kad ga vidje gdje ide da vidi, viknu ga Bog iz kupine, i reče: Mojsije! Mojsije! A on odgovori: evo me.
2. Mojsijeva 3,5A Bog reče: ne idi ovamo. Izuj obuću svoju s nogu svojih, jer je mjesto gdje stojiš sveta zemlja.
2. Mojsijeva 3,6Još reče: ja sam Bog oca tvojega, Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev. A Mojsije zakloni lice svoje, jer ga strah bijaše gledati u Boga.
2. Mojsijeva 3,7I reče Gospod: dobro vidjeh nevolju naroda svojega u Misiru, i čuh viku njegovu od zla koje mu čine nastojnici, jer poznah muku njegovu.
2. Mojsijeva 3,8I siđoh da ga izbavim iz ruku Misirskih, i da ga izvedem iz one zemlje u zemlju dobru i prostranu, u zemlju gdje mlijeko i med teče, na mjesto gdje su Hananeji i Heteji i Amoreji i Ferezeji i Jeveji i Jevuseji.
2. Mojsijeva 3,9I sada evo vika sinova Izrailjevijeh dođe preda me, i vidjeh muku, kojom ih muče Misirci.
2. Mojsijeva 3,10Sada hajde da te pošljem k Faraonu, da izvedeš narod moj, sinove Izrailjeve, iz Misira.
2. Mojsijeva 3,11A Mojsije reče Bogu: ko sam ja da idem k Faraonu i da izvedem sinove Izrailjeve iz Misira?
2. Mojsijeva 3,12A Bog mu reče: ja ću biti s tobom, i ovo neka ti bude znak da sam te ja poslao: kad izvedeš narod iz Misira, služićete Bogu na ovoj gori.
2. Mojsijeva 3,13A Mojsije reče Bogu: evo, kad otidem k sinovima Izrailjevijem, pa im rečem: Bog otaca vaših posla me k vama, ako mi reku: kako mu je ime? šta ću im kazati?
2. Mojsijeva 3,14A Gospod reče Mojsiju: ja sam onaj što jest. I reče: tako ćeš kazati sinovima Izrailjevijem: koji jest, on me posla k vama.
2. Mojsijeva 3,15I opet reče Bog Mojsiju: ovako kaži sinovima Izrailjevijem: Gospod Bog otaca vaših, Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev posla me k vama; to je ime moje dovijeka, i to je spomen moj od koljena na koljeno.
2. Mojsijeva 3,16Idi, i skupi starješine Izrailjske, pa im reci: Gospod Bog otaca vaših javi mi se, Bog Avramov, Isakov i Jakovljev, govoreći: doista obidoh vas, i vidjeh kako vam je u Misiru.
2. Mojsijeva 3,17Pa rekoh: izvešću vas iz nevolje Misirske u zemlju Hananejsku i Hetejsku i Amorejsku i Ferezejsku i Jevejsku i Jevusejsku, u zemlju gdje teče mlijeko i med.
2. Mojsijeva 3,18I oni će poslušati glas tvoj; pa ćeš ti i starješine Izrailjske otići k caru Misirskom, i reći ćete mu: Gospod Bog Jevrejski srete nas, pa ti se molimo da izidemo tri dana hoda u pustinju da prinesemo žrtvu Gospodu Bogu svojemu.
2. Mojsijeva 3,19A ja znam da vam neće dopustiti car Misirski da izidete bez ruke krjepke.
2. Mojsijeva 3,20Ali ću pružiti ruku svoju, i udariću Misir svijem čudesima svojim, koja ću učiniti u njemu: i poslije će vas pustiti.
2. Mojsijeva 3,21I učiniću da narod nađe ljubav u Misiraca, pa kad pođete, nećete poći prazni;
2. Mojsijeva 3,22Nego će svaka žena zaiskati u susjede svoje i u domaćice svoje nakita srebrnoga i nakita zlatnoga i haljina; i metnućete na sinove svoje i na kćeri svoje, i oplijenićete Misir.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje