Tražilica


Izlazak 33. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 33,1Gospod zapovjedi Mojsiju: "Idi, otidi odavde, ti i narod, što si ga izveo iz zemlje egipatske, u zemlju, za koju se zakleh Abrahamu, Izaku i Jakovu, kad rekoh: 'Potomcima tvojim dat ću je.'
Izlazak 33,2Poslat ću pred tobom anđela i protjerat ću; Kanaance, Amoreje, Perizeje, Hiveje i Jebuseje.
Izlazak 33,3On će te dovesti u zemlju, u kojoj teče mlijeko i med. Ja naime neću sam ići u tvojoj sredini, da vas nebih morao inače uništiti putem, jer si narod tvrdovrat."
Izlazak 33,4I kad je narod čuo ovu zlu vijest, ožalosti se, i nitko ne htjede metnuti na sebe nakit svoj.
Izlazak 33,5Jer Gospod reče Mojsiju: "Reci sinovima Izraelovim: 'Vi ste narod tvrdovrat. Kad bih samo jedan časak išao u tvojoj sredini, morao bih te uništiti. Skini zato nakit svoj sa sebe, onda ću vidjeti, što mogu s tobom učiniti.' "
Izlazak 33,6I poskidaše tako sa sebe sinovi Izraelovi nakit svoj počevši od gore Horeba.
Izlazak 33,7Mojsije uze Šator i razape ga za njega izvan tabora u nekoj udaljenosti od tabora. Nazva ga "Šator sastanka". Ako je tko htio da pita Gospoda, pošao bi van k Šatoru sastanka, što je stajao izvan tabora.
Izlazak 33,8Kadgod je Mojsije izlazio van k Šatoru, ustajao bi sav narod. Svaki bi stajao na ulazu šatora svojega i gledao za Mojsijem, dok ne bi stupio u Šator.
Izlazak 33,9Čim bi Mojsije stupio u Šator, spustio bi se dolje stup od oblaka i stajao bi na ulazu Šatora, dok bi on govorio s Mojsijem.
Izlazak 33,10I kad bi sav narod vidio stup od oblaka gdje stoji na ulazu Šatora, svi bi ustali i svaki bi se bacio ničice na ulazu šatora svojega.
Izlazak 33,11A govorio je Gospod s Mojsijem licem u lice, kao što govori netko s prijateljem svojim. Potom bi se ovaj vratio u tabor, a sluga njegov, mladi Jošua, sin Nunov, ne bi se maknuo od Šatora.
Izlazak 33,12Mojsije reče Gospodu: "Evo, ti mi zapovijedaš: 'Vodi taj narod', ali nijesi mi objavio, koga ćeš poslati s menom. A ipak si tvrdio: 'Znam te po imenu, i našao si milost u očima mojim.'
Izlazak 33,13Pa ako sam doista našao milost u očima tvojim, onda mi objavi namjere svoje, da na tebi spoznam, da sam našao milost u očima tvojim. Ipak promisli, da je ovaj narod tvoj narod."
Izlazak 33,14Gospod reče: "Ja da osobno idem i da ti oduzmem svu brigu?"
Izlazak 33,15Odgovori mu: "Ako nećeš osobno ići s nama, onda nas radije ne vodi odavde.
Izlazak 33,16Pa po čemu će se spoznati, da smo ja i tvoj narod našli milost u očima tvojim, ako ne po tom, da ideš s nama, i da smo mi, ja i tvoj narod, time odlikovani pred svima narodima, što su na zemlji?"
Izlazak 33,17Gospod reče Mojsiju: "I tu molbu, što si je izrekao, ispunit ću, jer ti si našao Milost u očima mojim i znam te po imenu."
Izlazak 33,18Mojsije reče: "Daj mi da ugledam slavu tvoju."
Izlazak 33,19On odgovori: "Učinit ću, da prođe sva slava moja ispred očiju tvojih i proglasit ću pred tobom moje ime 'Gospod'. Bit ću milostiv, kojemu hoću da budem milostiv, i smilovat ću se, kojemu hoću da se smilujem."
Izlazak 33,20On nastavi dalje: "Lica mojega ne možeš ugledati; jer ni jedan čovjek ne može me vidjeti i ostati živ."
Izlazak 33,21Dalje reče Gospod: "Evo, kod mene ima mjesta; ovdje možeš stati na hrid.
Izlazak 33,22Kad onda bude prolazila slava moja, stavit ću te u šupljinu hridi i zaklonit ću te rukom svojom, dok ne prođem.
Izlazak 33,23Kad zatim odmaknem ruku svoju, vidjet ćeš mi leđa. Ali lice moje ne smije nitko gledati."
Izlazak 33,1 Jahve reče Mojsiju: "Idi! Putuj odavde, ti i narod koji si izveo iz zemlje egipatske, u zemlju za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu da ću je dati njihovim potomcima.
Izlazak 33,2Pred tobom ću poslati anđela; istjerat ću Kanaance, Amorejce, Hetite, Perižane, Hivijce i Jebusejce.
Izlazak 33,3Idite u zemlju kojom teče mlijeko i med. Ja s vama neću poći - jer ste narod tvrde šije - da vas putem ne istrijebim.
Izlazak 33,4Kad narod ču ove oštre riječi, poče tugovati. I nitko više ne stavi na se svoga nakita.
Izlazak 33,5Jer reče Jahve Mojsiju: "Kaži Izraelcima: `Vi ste narod tvrde šije. Kad bih ja s vama išao samo čas, uništio bih vas. Stoga skinite svoj nakit, a ja ću vidjeti što ću s vama učiniti.`
Izlazak 33,6Tako su od brda Horeba Izraelci bili bez nakita.
Izlazak 33,7Mojsije uze Šator i razape ga izvan tabora, daleko od tabora. I nazva ga Šator sastanka. Tko bi se god htio obratiti Jahvi, pošao bi k Šatoru sastanka, koji se nalazio izvan tabora.
Izlazak 33,8Kad bi god Mojsije pošao u Šator, sav bi se narod digao; svatko bi stajao kod ulaza u svoj šator i gledao za Mojsijem dok ne bi ušao u Šator.
Izlazak 33,9A kad bi Mojsije ušao u Šator, stup bi se oblaka spustio i ostajao na ulazu u Šator dok je Jahve s Mojsijem razgovarao.
Izlazak 33,10Videći kako stup oblaka stoji na ulazu Šatora, sav bi se narod tada dizao i svatko bi se duboko klanjao na vratima svoga šatora.
Izlazak 33,11Tako bi Jahve razgovarao s Mojsijem licem u lice, kao što čovjek govori s prijateljem. Mojsije bi se poslije vratio u tabor, ali se njegov pomoćnik Jošua, sin Nunov, mlađarac, iz Šatora ne bi micao.
Izlazak 33,12Mojsije oslovi Jahvu: "Vidi, ti si meni rekao: `Povedi ovaj narod`, ali mi nisi objavio koga ćeš sa mnom poslati. Još si mi rekao: `Znam te po imenu, i ti uživaš moju blagonaklonost.`
Izlazak 33,13Stoga, ako uživam tvoju blagonaklonost, objavi mi svoje putove da te shvatim i da dalje uživam tvoju blagonaklonost. Promisli također da je ova svjetina tvoj narod.
Izlazak 33,14"Ja ću osobno s tobom poći", odgovori Jahve, "i počinak ti priuštiti.
Izlazak 33,15"Ako ti ne pođeš", nadoda Mojsije, "odavde nas i ne izvodi.
Izlazak 33,16Ta kako će se znati da uživamo tvoju naklonost, ja i tvoj narod? Po tome što ideš s nama. Time ćemo se samo razlikovati ja i tvoj narod među svim narodima koji su na licu zemlje.
Izlazak 33,17"I ovo što si zatražio, učinit ću", odgovori Jahve Mojsiju. "Ta ti uživaš moju blagonaklonost jer te po imenu poznajem.
Izlazak 33,18"Pokaži mi svoju slavu", zamoli Mojsije.
Izlazak 33,19"Dopustit ću da ispred tebe prođe sav moj sjaj", odgovori, "i pred tobom ću izustiti svoje ime Jahve. Bit ću milostiv kome hoću da milostiv budem; smilovat ću se komu hoću da se smilujem.
Izlazak 33,20A ti", doda, "moga lica ne možeš vidjeti, jer ne može čovjek mene vidjeti i na životu ostati.
Izlazak 33,21Evo mjesta ovdje uza me", nastavi Jahve. "Stani na pećinu!
Izlazak 33,22Dok moja slava bude prolazila, stavit ću te u pukotinu pećine i svojom te rukom zakloniti dok ne prođem.
Izlazak 33,23Onda ću ja svoju ruku maknuti, pa ćeš me s leđa vidjeti. Ali se lice moje ne može vidjeti.
Izlazak 33,1Gospod oslovi Mojsija: ` Napusti ovo mjesto, ti i puk koji si doveo iz Egipta, i idi prema zemlji koju sam prisegom obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu govoreći im: Tvojem ću ju potomstvu dati.
Izlazak 33,2- Poslat ću ispred tebe *anđela i potjerat ću Kanaana, *Amorita i Hitita, Perizita, Hivita i Jebuzita -.
Izlazak 33,3Idi prema zemlji bujnoj mlijekom i medom. Ja ne mogu ići usred tebe, jer ti si jedan puk krute šije i ja bih te istrijebio usput.`
Izlazak 33,4Puk ču te riječi nesreće i pade u žalost; nitko ne odjenu svoju blagdansku odjeću.
Izlazak 33,5GOSPOD reče Mojsiju: ` Reci sinovima Izraelovim: Vi ste jedan puk krute šije. Kad bih ja samo jedan tren išao između vas, istrijebio bih vas. A sada, odložite svoju blagdansku odjeću i ja ću znati što vam trebam učiniti. `
Izlazak 33,6I sinovi Izraelovi skinuše svoju blagdansku odjeću, pošavši od planine Horeb.
Izlazak 33,7Mojsije uze *šator, razape ga na dobroj udaljenosti izvan tabora i nazva ga Šator susretanja. ` I tada ako bi netko htio tražiti GOSPODA izlazio bi prema šatoru susretanja koji bijaše izvan tabora.
Izlazak 33,8A kad Mojsije izlaziše prema šatoru, sav puk se dizaše, svatko se držaše na ulazu šatora i slijediše Mojsija.
Izlazak 33,9A, kad Mojsije bijaše ušao u šator, stub oblaka silaziše, držaše se na ulazu šatora i govoriše s Mojsijem.
Izlazak 33,10Sav puk vidje stup oblačni uspravljen na ulazu u šator; sav se puk dizaše i svatko se klanjaše na ulazu u svoj šator.
Izlazak 33,11GOSPOD govoriše s Mojsijem, licem u lice, kao što govori čovjek s čovjekom. Potom se Mojsije vraćaše prema taboru dok njegov pomoćnik, mladi Jošua, sin Nunov, ne napuštaše unutrašnjosti šatora.
Izlazak 33,12Mojsije reče GOSPODU: ` Gledaj! Ti sam rekao si mi: Dovedi narod, ali ti me nisi upoznao s onim koga ćeš poslati sa mnom. Ipak, ti si taj koji je rekao: Poznajem te po *imenu, i također: Ti si našao milost u mojim očima.
Izlazak 33,13A sada, ako sam našao milosti u tvojim očima, upoznaj me s tvojim putom i ja ću te upoznati; tako u stvari, ja bih našao milost u tvojim očima. I potom, uvaži da je ovaj narod, tvoj puk!`
Izlazak 33,14On reče: ` Hoću li osobno ići da ti dam odmora?` 15 On mu reče: `Ako ti osobno ne dođeš ne odvodi nas odavde.
Izlazak 33,16I po čemu dakle prepoznat ćemo da, ja i tvoj puk našli smo milosti u tvojim očima? Nije li to da kad budeš ti išao s nama da ćemo mi biti različit, ja i tvoj puk, od sveg puka koji je na površini zemlje? `
Izlazak 33,17GOSPOD reče Mojsiju: ` To što si ti upravo rekao, ja ću učiniti također, jer ti si našao milost u mojim očima i ja te po imenu tvojem poznajem. `
Izlazak 33,18On reče: ` Pokaži mi dakle svoju slavu ! ` On reče: ` Ja ću sva moja dobročinstva pustiti na tebe i proglasit ću pred tobom ime GOSPODOVO;
Izlazak 33,19ja podjeljujem svoju naklonost onom kome ja podjeljujem, ja činim milosrđe onom kome činim milosrđe . `
Izlazak 33,20On reče: `Ti ne možeš vidjeti moje lice, jer čovjek ne može vidjeti moje lice i živjeti.`
Izlazak 33,21GOSPOD reče: Evo jednog mjesta uz mene. Ti ćeš biti na stijeni.
Izlazak 33,22Tada, kad prođe moja slava, ja ću te staviti u udubinu stijene i, svojom rukom, ja ću te zakloniti dok ja ne prođem.
Izlazak 33,23Potom, ja ću skloniti svoju ruku, a ti ćeš mi vidjeti leđa; ali moje lice, ne može se vidjeti. `
2. Mojsijeva 33,1I reče Gospod Mojsiju: idi, digni se odatle ti i narod, koji si izveo iz zemlje Misirske, put zemlje za koju se zakleh Avramu, Isaku i Jakovu govoreći: sjemenu tvojemu daću je.
2. Mojsijeva 33,2I poslaću pred tobom anđela, i izagnaću Hananeje, Amoreje i Heteje i Ferezeje i Jeveje i Jevuseje.
2. Mojsijeva 33,3I odvešće vas u zemlju gdje teče mlijeko i med; jer neću sam ići s tobom zato što si narod tvrdovrat, pa bih te mogao satrti putem.
2. Mojsijeva 33,4A narod čuvši ovu zlu riječ ožalosti se, i niko ne metnu na se svojega nakita.
2. Mojsijeva 33,5Jer Gospod reče Mojsiju: kaži sinovima Izrailjevijem: vi ste narod tvrdovrat; doći ću časom usred tebe, i istrijebiću te; a sada skini nakit svoj sa sebe, i znaću šta ću činiti s tobom.
2. Mojsijeva 33,6I poskidaše sa sebe sinovi Izrailjevi nakite svoje kod gore Horiva.
2. Mojsijeva 33,7A Mojsije uze šator i razape ga sebi iza okola daleko, i nazva ga šator od sastanka, i ko god tražaše Gospoda, dolažaše k šatoru od sastanka iza okola.
2. Mojsijeva 33,8I kad Mojsije iđaše u šator, sav narod ustajaše, i svak stajaše na vratima svojega šatora, i gledahu za Mojsijem dok ne uđe u šator.
2. Mojsijeva 33,9A kad Mojsije ulažaše u šator, spuštaše se stup od oblaka i ustavljaše se na vratima od šatora, i Gospod govoraše s Mojsijem.
2. Mojsijeva 33,10I sav narod videći stup od oblaka gdje stoji na vratima od šatora, ustajaše sav narod, i svak se klanjaše na vratima od svojega šatora.
2. Mojsijeva 33,11I Gospod govoraše s Mojsijem licem k licu kao što govori čovjek s prijateljem svojim. Potom se vraćaše Mojsije u oko, a sluga njegov Isus sin Navin, momak, ne izlažaše iz šatora.
2. Mojsijeva 33,12I reče Mojsije Gospodu: gledaj, ti mi kažeš: vodi taj narod. A nijesi mi kazao koga ćeš poslati sa mnom, a rekao si: znam te po imenu i našao si milost preda mnom.
2. Mojsijeva 33,13Ako sam dakle našao milost pred tobom, pokaži mi put svoj, da te poznam i nađem milost pred tobom; i vidi da je ovaj narod tvoj narod.
2. Mojsijeva 33,14I reče Gospod: moje će lice ići naprijed, i daću ti odmor.
2. Mojsijeva 33,15A Mojsije mu reče: ako neće ići naprijed lice tvoje, nemoj nas kretati odavde.
2. Mojsijeva 33,16Jer po čemu će se poznati da smo našli milost pred tobom, ja i narod tvoj? zar ne po tome što ti ideš s nama? tako ćemo se razlikovati ja i narod tvoj od svakoga naroda na zemlji.
2. Mojsijeva 33,17A Gospod reče Mojsiju: učiniću i to što si kazao, jer si našao milost preda mnom i znam te po imenu.
2. Mojsijeva 33,18Opet reče Mojsije: molim te, pokaži mi slavu svoju.
2. Mojsijeva 33,19A Gospod mu reče: učiniću da prođe sve dobro moje ispred tebe, i povikaću po imenu: Gospod pred tobom. Smilovaću se kome se smilujem, i požaliću koga požalim.
2. Mojsijeva 33,20I reče: ali nećeš moći vidjeti lica mojega, jer ne može čovjek mene vidjeti i ostati živ.
2. Mojsijeva 33,21I reče Gospod: evo mjesto kod mene, pa stani na stijenu.
2. Mojsijeva 33,22I kad stane prolaziti slava moja, metnuću te u rasjelinu kamenu, i zakloniću te rukom svojom dok ne prođem.
2. Mojsijeva 33,23Potom ću dignuti ruku svoju, i vidjećeš me s leđa, a lice se moje ne može vidjeti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje