Tražilica


Izlazak 34. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 34,1Gospod zapovjedi Mojsiju: "Isteši sebi dvije ploče od kamena, kao što su bile prve, da napišem na ploče zapovijedi, Što su stajale na prvim pločama, koje si razbio.
Izlazak 34,2Budi tada spreman za sutra, da rano izađeš na goru Sinaj i tamo na vrhu gore stupiš preda me.
Izlazak 34,3Nitko ne smije izaći s tobom gore i pojaviti se na cijeloj gori. Ni ovce ni goveda ne smiju pasti uz ovu goru."
Izlazak 34,4I on tako istesa sebi dvije ploče od kamena, kao to su bile prve. Sutradan u rano jutro ustade Mojsije i izađe na goru Sinaj, kao što mu je bio zapovjedio Gospod. Dvije ploče kamene uze u ruku sa sobom.
Izlazak 34,5Kad onda Gospod siđe dolje u oblaku, stade on tamo uz njega i prizva ime Gospodnje.
Izlazak 34,6Tada prođe Gospod ispred njega i oglasi se: "Gospod je milosrdan i milostiv Bog, strpljiv, bogat milošću i vjernošću,
Izlazak 34,7Koji čuva vjernost tisućama, koji prašta krivnju, opačinu i grijeh, ali nikoga ne pušta bez kazne, nego zlodjela otaca pohodi na djeci i na unučadi, na trećem i četvrtom koljenu."
Izlazak 34,8Mojsije prignu se brže sve do zemlje, pokloni se.
Izlazak 34,9Tada reče: "Ako sam našao milost u očima tvojim, Gospode, onda neka bi išao Gospod u našoj sredini. Ako je i tvrdovrat narod, oprosti nam ipak zlodjela naša i grijeh naš i daj da budemo tvoja svojina."
Izlazak 34,10On reče: "Evo, ja sklapam zavjet. Pred cijelim narodom tvojim učinit ću čudesa, kakva se nijesu dogodila na svoj zemlji i ni u kojem narodu, i narod, među kojim živiš, vidjet će djelovanje Gospodnje, jer čudovito je, što ću učiniti na tebi.
Izlazak 34,11Upamti dobro, što ti danas zapovijedam! Evo, protjerat ću ispred tebe Amoreje, Kanaance, Hiteje, Perizeje, Hiveje i Jebuseje.
Izlazak 34,12Čuvaj se, da ne sklopiš saveza sa stanovnicima zemlje, u koju ćeš doći, da ti oni ne postanu zamka u sredini tvojoj.
Izlazak 34,13Nego žrtvenike njihove porušite, kamene spomenike njihove porazbijajte i lugove idola njihovih sasijecite.
Izlazak 34,14Jer nikojem drugome Bogu ne smiješ se klanjati. Jer Gospod, čije je ime Ljubomoran, jest Bog ljubomoran.
Izlazak 34,15Ne sklapaj zato saveza sa stanovnicima zemlje. Inače, kad budu oni činili preljubu s bogovima svojim i žrtvovali bogovima svojim, pozvat će tebe, pa bi i ti mogao učestvovati kod žrtvene gozbe njihove;
Izlazak 34,16I ženiti sinove svoje kćerima njihovim, da bi tako kćeri njihove činile preljubu s bogovima, mogle bi i sinove tvoje zavesti, da čine preljubu s bogovima.
Izlazak 34,17Ne smiješ praviti sebi lika Božjeg livena.
Izlazak 34,18Svetkovinu nekvasnih kruhova imaš obdržavati. Sedam dana imaš jesti nekvasan kruh, kao što sam ti zapovjedio, u vrijeme mjeseca abiba; jer u mjesecu abibu izašao si iz Egipta.
Izlazak 34,19Sve, što je prvorođeno, pripada meni: Svako prvo muško u stoci tvojoj, bilo goveče ili ovca, imaš posvetiti.
Izlazak 34,20Ali magare prvenče imaš otkupiti janjetom. Ako to nećeš, onda mu slomi siju. Svakoga prvorođenca između sinova svojih imaš otkupiti. Pred lice moje ne smijete se pokazati praznih ruku.
Izlazak 34,21Šest dana radi, a sedmi dan počini. I u vrijeme oranja i žetve imaš obdržavati subotu.
Izlazak 34,22I svetkovinu sedmice imaš svetkovati u vrijeme prvina žetve pšenične i svetkovinu berbe na svršetku godine.
Izlazak 34,23Triput u godini ima se svako muško između vas pokazati pred Bogom Gospodom, Bogom Izraelovim.
Izlazak 34,24Jer ću protjerati narode ispred tebe i pokrajine tvoje raširit ću, i nitko neće poželjeti sebi zemlje tvoje, kad izađeš, da se triput u godini pokažeš pred Gospodom, Bogom svojim.
Izlazak 34,25Nemoj prinositi krvi od zaklanice žrtve moje zajedno s kruhom kvasnim, i od žrtve svetkovine Pashe neka ništa ne preostane do ujutro.
Izlazak 34,26Najbolje od prvina polja svojega donesi u kuću Gospoda, Boga svojega. Ne kuhaj jareta u mlijeku matere njegove."
Izlazak 34,27Potom zapovjedi Gospod Mojsiju: "Napiši sebi te zapovijedi, jer na temelju tih zapovijedi sklapam zavjet s tobom i s Izraelom."
Izlazak 34,28Četrdeset dana i četrdeset noći boravio je Mojsije tamo kod Gospoda. Nije jeo ni kruha, niti je pio vode. I Gospod napisa na ploče zapovijedi zavjeta, deset zapovijedi.
Izlazak 34,29Kad je Mojsije silazio s gore Sinaja, s obadvije ploče zakona u ruci, i kad je sišao s gore, nije znao, da se je svijetlilo lice njegovo od razgovora s njim.
Izlazak 34,30Kad Aron i svi sinovi Izraelovi ugledaše Mojsija i vidješe, da se je svijetlilo lice njegovo, pobojaše se pristupiti k njemu.
Izlazak 34,31Ali ih zovnu Mojsije k sebi. I dođoše k njemu Aron i svi glavari zajednice, i Mojsije se porazgovori s njima.
Izlazak 34,32I svi ostali sinovi Izraelovi pristupiše. On im tada priopći sve, što mu je bio naložio Gospod na gori Sinaju.
Izlazak 34,33Pošto je Mojsije bio prestao s njima govoriti, stavi pokrivalo na lice svoje.
Izlazak 34,34I kadgod je Mojsije stupio pred Gospoda, da govori s njim, skinuo bi pokrivalo, dok nije opet izašao, i kad bi izašao, priopćio bi sinovima Izraelovim sve, što mu je bilo naloženo.
Izlazak 34,35Pritom su vidjeli sinovi Izraelovi lice Mojsijevo, kako se svijetlilo. Mojsije bi onda opet stavio pokrivalo na lice svoje, dok opet nije otišao da govori s njim.
Izlazak 34,1 Reče Jahve Mojsiju: "Okleši dvije kamene ploče kao i prijašnje pa ću ja na ploče napisati riječi koje su bile na prvim pločama što si ih razbio.
Izlazak 34,2Budi gotov do jutra. Onda, ujutro, popni se na brdo Sinaj i ondje ćeš, navrh brda, stupiti preda me.
Izlazak 34,3Nitko drugi neka se s tobom ne penje; neka se nitko nigdje na brdu ne pokaže. Neka ni ovce ni goveda ne pasu podno brda.
Izlazak 34,4Mojsije okleše dvije kamene ploče kao i prijašnje; rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Jahve naredio.
Izlazak 34,5Jahve se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva Ime: "Jahve!
Izlazak 34,6Jahve prođe ispred njega te se javi: "Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću,
Izlazak 34,7iskazuje milost tisućama, podnosi opačinu, grijeh i prijestup, ali krivca nekažnjena ne ostavlja nego kažnjava opačinu otaca na djeci - čak na unučadi do trećega i četvrtog koljena.
Izlazak 34,8Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se.
Izlazak 34,9Onda reče: "Gospodine moj! Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda, o Gospodine, pođi s nama! Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu!
Izlazak 34,10"Dobro", odgovori, "sklapam Savez. Pred cijelim tvojim pukom činit ću čudesa kakva se nisu događala ni u kojoj zemlji, ni u kojem narodu. Sav narod koji te okružuje vidjet će što može Jahve, jer ono što ću s tobom učiniti bit će strašno.
Izlazak 34,11Vrši, dakle, što ti danas nalažem! Gle, protjerat će ispred tebe Amorejce, Kanaance, Hetite, Perižane, Hivijce i Jebusejce.
Izlazak 34,12Čuvaj se da ne praviš saveza sa stanovnicima zemlje u koju ideš; da ne budu zamkom u tvojoj sredini.
Izlazak 34,13Nego porušite njihove žrtvenike, oborite njihove stupove, počupajte im ašere!
Izlazak 34,14Jer ne smiješ se klanjati drugome bogu. Ta Jahve - ime mu je Ljubomorni - Bog je ljubomoran.
Izlazak 34,15Ne pravi saveza sa stanovnicima one zemlje da te oni, kad se odaju bludnosti sa svojim bogovima i žrtve im budu prinosili, ne bi pozivali, a ti pristao da jedeš od prinesene žrtve;
Izlazak 34,16da ne bi uzimao njihove djevojke za žene svojim sinovima, da one - odajući se bludništvu sa svojim bogovima - ne bi za sobom povele i tvoje sinove.
Izlazak 34,17Ne pravi sebi livenih bogova!
Izlazak 34,18Drži Blagdan beskvasnoga kruha - jedući beskvasni kruh sedam dana, kako sam ti naredio - u određeno vrijeme u mjesecu Abibu, jer si u mjesecu Abibu izišao iz Egipta.
Izlazak 34,19Svako prvorođenče materinjega krila meni pripada: svako muško, svaki prvenac tvoga i sitnoga i krupnoga blaga.
Izlazak 34,20Prvenca od magarice otkupi jednim grlom sitne stoke. Ako ga ne otkupiš, moraš mu šijom zavrnuti. A sve prvorođence od svojih sinova otkupljuj. Neka nitko preda me ne stupa praznih ruku!
Izlazak 34,21Šest dana radi, a sedmoga od poslova odustani, sve ako je u doba oranja ili u vrijeme žetve.
Izlazak 34,22Svetkuj Blagdan sedmica - prvine pšenične žetve - i Blagdan berbe na prekretu godine.
Izlazak 34,23Triput na godinu neka se svi muškarci pojave pred Gospodinom Jahvom, Bogom Izraelovim.
Izlazak 34,24Jer ću protjerati narode ispred tebe i proširiti tvoje međe te nitko neće hlepiti za tvojom zemljom kad triput u godini budeš uzlazio da se pokažeš pred Jahvom, Bogom svojim.
Izlazak 34,25Od žrtve koju mi namjenjuješ ne prinosi krvi ni s čim ukvasanim; niti ostavljaj žrtve prinesene na blagdan Pashe da prenoći do jutra.
Izlazak 34,26U kuću Jahve, Boga svoga, donosi najbolje prvine plodova sa svoje zemlje. Ne kuhaj kozleta u mlijeku njegove majke.
Izlazak 34,27Zapiši ove riječi", reče Jahve Mojsiju, "jer su one temelji na kojima sam s tobom i s Izraelom sklopio Savez.
Izlazak 34,28Mojsije ostade ondje s Jahvom četrdeset dana i četrdeset noći. Niti je kruha jeo niti je vode pio. Tada je na ploče ispisao riječi Saveza - Deset zapovijedi.
Izlazak 34,29Napokon Mojsije siđe sa Sinajskog brda. Silazeći s brda, nosio je u rukama ploče Svjedočanstva. Nije ni znao da iz njegova lica, zbog razgovora s Jahvom, izbija svjetlost.
Izlazak 34,30Kad su Aron i svi Izraelci vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost, ne usudiše se k njemu pristupiti.
Izlazak 34,31Onda ih Mojsije zovnu. Tada k njemu dođoše Aron i sve starješine zajednice. I Mojsije razgovaraše s njima.
Izlazak 34,32Poslije k njemu dođoše i svi Izraelci, pa im on priopći sve što mu je naložio Jahve na Sinajskom brdu.
Izlazak 34,33Kad je Mojsije završio razgovor s njima, prevuče preko svoga lica koprenu.
Izlazak 34,34Kad bi god Mojsije ulazio pred Jahvu da s njim razgovara, koprenu bi skinuo dok opet ne bi izišao. Kad bi izlazio da Izraelcima kaže što mu je naređeno,
Izlazak 34,35Izraelci bi vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost. Tada bi Mojsije opet prevukao koprenu preko lica dok ne uđe da s Jahvom govori.
Izlazak 34,1GOSPOD reče Mojsiju:`Izreži mi dvije kamene ploče, kao one prve; ja ću napisati na tim pločama iste riječi kao na prvim pločama koje si ti razbio.
Izlazak 34,2Budi spreman sutra u jutro; popet ćeš se sutra na planinu Sinaj i stajat ćeš preda mnom, ondje, na vrhu planine.
Izlazak 34,3Nitko se neće uspeti s tobom; i čak, nikog da ne vidim na čitavoj planini; čak ni sitne niti krupne stoke, da ne prođu ispred ove planine. `
Izlazak 34,4Mojsije isklesa dvije kamene ploče kao one prve, diže se rano u jutro i, kako mu je GOSPOD bio zapovjedio, uspe se na planinu Sinaj, uzevši dvije kamene ploče u ruku.
Izlazak 34,5GOSPOD siđe u oblaku, sastade se ondje s njim, a Mojsije objavi ime `GOSPOD `.
Izlazak 34,6GOSPOD prođe ispred njega i proglasi: ` GOSPOD, GOSPOD, Bog milosrdni i blagonakloni, spor u srdžbi, pun vjernosti i odanosti,
Izlazak 34,7koji ostaje vjeran tisućama pokoljenja, koji podnosi grješke, pobunu i grijeh, ali ništa ne puštajući da prođe, koji progoni grješke od očeva kod sinova i unuka na tri i četiri pokoljenja. `
Izlazak 34,8Odmah, Mojsije kleknu na zemlju i pokloni se.
Izlazak 34,9I reče: `Ako bih ja uistinu našao milosti u tvojim očima, o Gospode, da Gospod ide među nama; to je jedan puk koji ima krutu šiju kao ovaj, ali ti ćeš nam oprostiti našu grješku i naš grijeh, i načinit ćeš od nas svoju baštinu. `
Izlazak 34,10On reče: ` Ja ču zaključiti jedan *savez. Pred svim tvojim pukom, ja ću ostvariti svoja čuda, takva kakva ne biše stvorena nigdje na zemlji, niti u jednom narodu; i sav narod koji te okružuje vidjet će da je nevjerojatno djelo GOSPODOVO, ono koje ću ja ostvariti s tobom.
Izlazak 34,11Pazi dobro na ono što ću ti ja zapovjediti danas. Ja ću potjerati pred tobom *Amorita, Kanaana, Hitita, Perizita, Hivita i Jebuzita;
Izlazak 34,12Pazi se da ne sklopiš jedan savez sa stanovnicima zemlje kamo ideš, to bi postalo zamkom usred tebe;
Izlazak 34,13ali njihovi *oltari, vi će te ih demolirati; njihove stele, vi će te ih polomiti; žrtvene stubove, vi će te ih posjeći.
Izlazak 34,14Ovako dakle: Nećeš se klanjati pred drugim bogom, jer ime GOSPODOVO je Ljubomornik, on je ljubomoran Bog.
Izlazak 34,15nećeš zaključiti savez sa stanovnicima zemlje: kad se prostituiraju sa svojim bogovima i *žrtvuju svojim bogovima, oni bi te zvali i ti bi jeo njihove žrtve.
Izlazak 34,16Ako bi uzeo njihove kćeri za svoje sinove, njihove kćeri bi se prostituirale sa svojim bogovima i odvele bi tvoje sinove da se prostituiraju s njihovim bogovima.
Izlazak 34,17Nećeš sebi praviti bogova u obliku statue.
Izlazak 34,18Pazit ćeš na blagdan kruhova bez kvasa. Tijekom sedam dana jest ćeš *kruhove bez kvasa - što sam ti ja zapovjedio - u određeno vrijeme mjeseca Klasova, jer bilo je to u mjesecu Klasova kad sam te ja izveo iz Egipta.
Izlazak 34,19Sve što otvara materinsko krilo moje je. Tako, od sveg tvog stada, napravit ćeš prilikom jednog memorijala, bilo da je prvorođeni od krupne ili od sitne stoke.
Izlazak 34,20Ali, prvorođeno od magareta, njega ćeš otkupiti ovcom; ako li ga ne otkupiš, slomit ćeš mu šiju. Sve prvorođene od tvojih sinova otkupit ćeš. I neće me se dolaziti vidjeti praznih ruku.
Izlazak 34,21Radit ćeš šest dana, ali sedmog dana, ti ćeš otpočinuti; čak i u vrijeme oranja ili žetve odmarat ćeš.
Izlazak 34,22Slavit ćeš jedan blagdan Tjedna prvina žetve od žita, - i blagdan Žetve, na kraju godine.
Izlazak 34,23Tri puta godišnje, svi tvoji ljudi doći će vidjeti lice Gospodara, GOSPODA, Boga Izraelovog.
Izlazak 34,24U stvari, kad budem razvlastio narode pred tobom i kad budem proširio tvoju teritoriju nitko neće imati žudjeti za zemljom u momentu kad ti budeš dolazio vidjeti lice GOSPODA, tvojeg Boga, tri puta godišnje.
Izlazak 34,25Ti nećeš klati za mene *krvne žrtve popraćene uskislim kruhom; posvećena žrtva za blagdan *Pashe neće proći noć sve do jutra.
Izlazak 34,26Ti ćeš donijeti sve prve plodove svoje zemlje u Kuću GOSPODA, tvojeg Boga. Nećeš kuhati jare u mlijeku njegove majke . `
Izlazak 34,27GOSPOD reče Mojsija: ` Zapiši ove riječi jer na temelju ovih riječi ja sam sklopio savez kako s tobom, tako i s Izraelom. `
Izlazak 34,28On bi dakle ondje s GOSPODOM, 40 dana i 40 noći. Ne jede kruha; ne pi vode. A napisa on na pločama riječi saveza, deset riječi.
Izlazak 34,29No, kad Mojsije siđe s planine Sinaj, držeći u rukama dvije ploče *isprave, kad on siđe s planine, nije znao, on Mojsije, da koža njegovog lica bijaše postala blistava govoreći s GOSPODOM.
Izlazak 34,30Aaron i svi sinovi Izraelovi vidješe Mojsija: koža njegovog lica sijaše! Oni se plašiše prići mu.
Izlazak 34,31Mojsije ih pozva: tada, Aaron i svi odgovorni zajednice dođoše ponovo k njemu a Mojsije ih oslovi.
Izlazak 34,32Potom, svi sinovi Izraelovi priđoše mu i on im priopći sve zapovijedi koje mu je GOSPOD bio dao na planini Sinaj.
Izlazak 34,33Mojsije završi razgovor s njima i stavi jedan veo na svoje lice.
Izlazak 34,34I kad ona ulaziše pred GOSPODA za govoriti s njim, on skidaše veo sve do svojeg izlaska. Pošto bi izišao, on govoraše sinovima Izraelovim primljene zapovijedi.
Izlazak 34,35Sinovi Izraelovi vidješe da koža lica Mojsijevog blistaše. Tada Mojsije premjesti veo na svoje lice, sve dok se ne vrati govoriti s GOSPODOM.
2. Mojsijeva 34,1I reče Gospod Mojsiju: isteši sebi dvije ploče od kamena kao što su bile prve, da napišem na tijem pločama riječi koje su bile na prvijem pločama, koje si razbio.
2. Mojsijeva 34,2I budi gotov za sjutra da rano izađeš na goru Sinajsku, i staneš preda me na vrh gore.
2. Mojsijeva 34,3Ali neka niko ne ide s tobom, i niko neka se ne pokaže na svoj gori, ni ovce ni goveda da ne pasu blizu gore.
2. Mojsijeva 34,4I istesa Mojsije dvije ploče od kamena kao što su bile prve, i ustavši rano izađe na goru Sinajsku, kao što mu zapovjedi Gospod, i uze u ruku svoju dvije ploče kamene.
2. Mojsijeva 34,5A Gospod siđe u oblaku, i stade ondje s njim, i povika po imenu: Gospod.
2. Mojsijeva 34,6Jer prolazeći Gospod ispred njega vikaše: Gospod, Gospod, Bog milostiv, žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem i istinom.
2. Mojsijeva 34,7Koji čuva milost tisućama, prašta bezakonja i nepravde i grijehe, koji ne pravda krivoga, i pohodi grijehe otačke na sinovima i na unucima do trećega i četvrtoga koljena.
2. Mojsijeva 34,8A Mojsije brže savi glavu do zemlje i pokloni se,
2. Mojsijeva 34,9I reče: ako sam našao milost pred tobom, Gospode, neka ide Gospod posred nas, jer je narod tvrdovrat; i oprosti nam bezakonje naše i grijeh naš, i uzmi nas za našljedstvo.
2. Mojsijeva 34,10A on reče: evo postavljam zavjet; pred cijelim narodom tvojim učiniću čudesa, koja nijesu učinjena nigdje na zemlji ni u kom narodu, i vidjećete djelo Gospodnje sav narod, među kojim si, jer će biti strašno što ću ja učiniti s tobom.
2. Mojsijeva 34,11Drži što ti danas zapovjedam; evo, ja ću izagnati ispred tebe Amoreje i Hananeje i Heteje i Ferezeje i Jeveje i Jevuseje.
2. Mojsijeva 34,12Čuvaj se da ne hvataš vjere s onima koji žive u zemlji u koju ćeš doći, da ti ne budu zamka usred tebe.
2. Mojsijeva 34,13Nego oltare njihove oborite, i likove njihove izlomite, i gajeve njihove isijecite.
2. Mojsijeva 34,14Jer ne valja da se klanjaš drugomu bogu: jer se Gospod zove revnitelj, Bog je revnitelj.
2. Mojsijeva 34,15Nemoj hvatati vjere s onima koji žive u onoj zemlji, da ne bi čineći preljubu za bogovima svojim i prinoseći žrtvu bogovima svojim pozvali te, i ti jeo žrtve njihove.
2. Mojsijeva 34,16I da ne bi kćerima njihovijem ženio sinove svoje, i da ne bi kćeri njihove čineći preljubu za bogovima svojim učinile da sinovi tvoji čine preljubu za bogovima njihovijem.
2. Mojsijeva 34,17Livenih bogova ne gradi sebi.
2. Mojsijeva 34,18Praznik prijesnijeh hljebova drži; sedam dana jedi prijesne hljebove, kao što sam ti zapovjedio, na vrijeme, mjeseca Aviva, jer si toga mjeseca izašao iz Misira.
2. Mojsijeva 34,19Sve što otvora matericu moje je, i svako muško u stoci tvojoj što otvora matericu, goveče ili sitna stoka.
2. Mojsijeva 34,20Ali magare koje otvori matericu otkupi jagnjetom ili jaretom; ako li ga ne bi otkupio, slomi mu vrat; i svakoga prvenca između sinova svojih otkupi; i da se niko ne pokaže prazan preda mnom.
2. Mojsijeva 34,21Šest dana radi, a u sedmi dan počini, i od oranja i od žetve počini.
2. Mojsijeva 34,22Praznuj praznik sedmica, prvina žetve pšenične, i praznik berbe na svršetku godine.
2. Mojsijeva 34,23Tri puta u godini da se svako muško između vas pokaže pred Gospodom Bogom Izrailjevim.
2. Mojsijeva 34,24Jer ću izagnati narode ispred tebe, i međe tvoje raširiću, i niko neće poželjeti zemlje tvoje, kad staneš dolaziti da se pokažeš pred Gospodom Bogom svojim tri puta u godini.
2. Mojsijeva 34,25Nemoj prinositi krvi od žrtve moje uz hljebove kisele, i da ne prenoći do jutra žrtva praznika pashe.
2. Mojsijeva 34,26Prvine od prvoga roda zemlje svoje donesi u kuću Gospoda Boga svojega; nemoj kuhati jareta u mlijeku majke njegove.
2. Mojsijeva 34,27I reče Gospod Mojsiju: napiši sebi te riječi; jer po tijem riječima učinih zavjet s tobom i s Izrailjem.
2. Mojsijeva 34,28I Mojsije osta ondje kod Gospoda četrdeset dana i četrdeset noći, hljeba ne jedući ni vode pijući; i napisa Gospod na ploče riječi zavjeta, deset riječi.
2. Mojsijeva 34,29I kad Mojsije slažaše s gore Sinajske, i držaše u ruci dvije ploče svjedočanstva slazeći s gore, ne znađaše da mu koža na licu posta svijetla dokle govoraše s njim.
2. Mojsijeva 34,30I vidje Aron i svi sinovi Izrailjevi Mojsija, a to mu se svijetli koža na licu, i ne smješe pristupiti k njemu.
2. Mojsijeva 34,31Ali ih zovnu Mojsije, i vratiše se k njemu Aron i svi glavari u zboru, i govori s njima Mojsije.
2. Mojsijeva 34,32Potom pristupiše svi sinovi Izrailjevi, i zapovjedi im sve što mu kaza Gospod na gori Sinajskoj.
2. Mojsijeva 34,33A kad im Mojsije izgovori, zastrije lice svoje pokrivalom.
2. Mojsijeva 34,34Ali kad Mojsije dolažaše pred Gospoda da s njim govori, skidaše pokrivalo dokle ne bi izašao; a izašavši kazivaše sinovima Izrailjevijem što mu se zapovjedaše.
2. Mojsijeva 34,35Tada viđahu sinovi Izrailjevi lice Mojsijevo, gdje se svijetli koža na licu njegovu, te Mojsije opet zastiraše pokrivalom lice svoje dokle ne bi opet ušao da govori s njim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje