Tražilica


Izlazak 37. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 37,1Bezaleel napravi zatim kovčeg od drveta akacije, dva i pol lakta dug, lakat i pol širok i lakat i pol visok.
Izlazak 37,2Pozlati ga iznutra i izvana čistim zlatom i provede mu vijenac zlatan unaokolo.
Izlazak 37,3Uz to onda salije četiri zlatna koluta za četiri noge, dva koluta na jednoj strani i dva koluta na drugog strani.
Izlazak 37,4Tada napravi motke od drveta akacije i pozlati ih.
Izlazak 37,5Utaknu motke a kolute na stranama kovčega, tako da se je mogao kovčeg nositi.
Izlazak 37,6Napravi pomirilište od čistoga zlata, dva i po lakta dugo i lakat i pol široko.
Izlazak 37,7Uz to napravi dva znatna kerubina. Izradi ih kovanim random tako, da su činili jedan komad s obadva kraja pomirilišta.
Izlazak 37,8Jednoga kerubina s jednim krajem, drugoga kerubina s drugim krajem povezana u jedan komad s pomirilištem, tako napravi obadva kerubina na obadva kraja.
Izlazak 37,9Kerubini su držali svoja krila prema gore raširena i tako su ujedno svojim krilima pokrivali pomirilište. Lica njihova bila su okrenuta jedno prema drugomu, tako da su lica kerubina gledala na pomirilište.
Izlazak 37,10Onda napravi stol od drveta akacije, dva lakta dug, jedan lakat širok i lakat i pol visok.
Izlazak 37,11Pozlati ga čistim zlatom i napravi na njemu vijenac zlatan unaokolo.
Izlazak 37,12I provede oko njega unaokolo za dlan širok okvir i na tom okviru vijenac zlatan koji se je isto tako vijao unaokolo.
Izlazak 37,13Salije za njega četiri koluta zlatna i pričvrsti kolute na četiri strane, i to na četiri ugla uz četiri noge njegove.
Izlazak 37,14Tik uz okvir bili su koluti za motke, da se je moglo nositi stol.
Izlazak 37,15Motke napravi od drveta akacije i pozlati ih, da se je moglo nositi stol.
Izlazak 37,16napravi onda od čistoga zlata posuđe, što je imalo stajati na stolu, zdjele njegove, čaše, testije i vrčeve za prinošenje naljeva.
Izlazak 37,17Onda napravi svijećnjak od čistoga zlata. Kovanim radom izradi svijećnjak, nogu njegovu i stablo njegovo. S njim zajedno bile su iz jednoga komada njegove čaše, jabuke i cvjetovi.
Izlazak 37,18Šest grana izlazilo je s obje strane, tri grane na svijećnjaku s jedne strane, a tri grane s druge strane.
Izlazak 37,19Na svakoj grani bile su tri kao badem čaše s jabukom i cvijetom; tako na šest grana, što su izlazile iz svijećnjaka.
Izlazak 37,20Na samom stablu svijećnjaka bile su četiri kao badem čaše s jabukama i cvjetovima.
Izlazak 37,21I to uvijek jabuka ispod dvije grane, što su izlazile iz njega.
Izlazak 37,22Njihove jabuke i grane bile su s njim iz jednoga komada: sve kovani rad iz jedinoga komada, od čistoga zlata.
Izlazak 37,23Onda napravi uz to sedam svjetionica, usekače i tavice njihove od čistoga zlata.
Izlazak 37,24Od jednoga talenta čistoga zlata napravi ga i sve posuđe njegovo.
Izlazak 37,25Još napravi žrtvenik kadioni od drveta akacije, jedan lakat dug, jedan lakat širok, četverouglast i dva lakta visok. Rogovi mu bili jedan komad s njim.
Izlazak 37,26Pozlati ga čistim zlatom, ploču njegovu kao i hridine njegove unaokolo i rogove njegove. Oko njega unaokolo provede vijenac zlatan.
Izlazak 37,27Onda napravi ispod vijenca na obje strane, naime na dvije suprotne strane, dva koluta zlatna za motke, da se je mogao nositi o njima.
Izlazak 37,28Motke napravi od drveta akacije i pozlati ih.
Izlazak 37,29Onda pripravi sveto ulje pomazanja i čisti, mirisni kad, kako ga pravi pomastar.
Izlazak 37,1 Besalel napravi Kovčeg od bagremova drva, dug dva i pol lakta, širok lakat i pol, a lakat i pol visok.
Izlazak 37,2Iznutra ga i izvana okuje čistim zlatom. Naokolo mu napravi zlatan završni pojas.
Izlazak 37,3I salije mu četiri koluta na njegova četiri ugla: dva koluta s jedne strane, a dva koluta s njegove druge strane.
Izlazak 37,4Napravi i motke od bagremova drva i u zlato ih okuje;
Izlazak 37,5onda provuče motke kroz kolutove Kovčegu sa strane za nošenje Kovčega.
Izlazak 37,6Zatim napravi Pomirilište od čistoga zlata, dva i pol lakta dugo, a lakat i pol široko.
Izlazak 37,7Napravi i dva kerubina od kovanoga zlata, na dva kraja Pomirilišta:
Izlazak 37,8jednoga kerubina na jednome kraju, a drugoga kerubina na drugome kraju. Kerubine na oba kraja načini u jednome komadu s Pomirilištem.
Izlazak 37,9Kerubini imali uzdignuta i raširena krila, zaklanjali njima Pomirilište. Bili su licem okrenuti jedan prema drugome, tako da su im lica gledala u Pomirilište.
Izlazak 37,10Od bagremova drva načini stol, dva lakta dug, lakat širok, a lakat i pol visok.
Izlazak 37,11Obloži ga čistim zlatom i od zlata mu naokolo načini završni pojas.
Izlazak 37,12I načini mu obrub unaokolo, podlanicu širok. A za obrub naokolo načini zlatan završni pojas.
Izlazak 37,13Salije mu četiri zlatna koluta. Kolutove onda pričvrsti za njegova četiri nožna ugla.
Izlazak 37,14Kolutovi su bili tik pod obrubom, kao kvake za motke, da se stol može nositi.
Izlazak 37,15Motke za nošenje stola načinio je od bagremova drva i zlatom ih obložio.
Izlazak 37,16A pribor što se držao na stolu - njegove zdjele, varjače, vrčeve i pehare za izlijevanje prinosa - napravio je od čistoga zlata.
Izlazak 37,17Od čistoga zlata načini i svijećnjak. Svijećnjak - njegovo podnožje i stalak - skova. Njegove čaše - čaške i latice - bile su u jednome komadu s njim.
Izlazak 37,18Šest je krakova izbijalo s njegovih strana: tri kraka svijećnjaka s jedne strane, a tri kraka svijećnjaka s druge strane.
Izlazak 37,19Na jednome kraku bile su tri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka sa svojom čaškom i laticama. Na drugome opet kraku bile su tri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka s čaškom i laticama. Tako je bilo na svih šest krakova što izbijahu iz svijećnjaka.
Izlazak 37,20Na samome svijećnjaku bile su četiri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka s čaškom i laticama:
Izlazak 37,21čaška, u jednom komadu s njim, pod prva dva kraka; pa konačno čaška, u jednom komadu s njim, pod zadnja dva kraka. Tako na svih šest krakova što su iz njega izbijali.
Izlazak 37,22Njihove čaške i njihove peteljke bile su u jednom komadu s njim; sve to od čistoga kovanog zlata.
Izlazak 37,23A od čistoga zlata napravi mu i sedam svjetiljaka, usekače i pepeljare.
Izlazak 37,24Svijećnjak i sav njegov pribor načini od jednoga talenta čistoga zlata.
Izlazak 37,25Kadioni je žrtvenik napravio od bagremova drva, lakat dug, lakat širok - u četvorinu - a dva lakta visok. Roščići su mu bili u jednom komadu s njim.
Izlazak 37,26Obloži mu čistim zlatom plohu, strane naokolo i njegove roščiće. Načini mu naokolo završni pojas od zlata.
Izlazak 37,27Na njemu načini i dva zlatna koluta na oprečnim stranama, ispod završnog pojasa, da služe motkama za kvake kad se na njima nosi.
Izlazak 37,28Motke načini od bagremova drva pa ih obloži zlatom.
Izlazak 37,29Onda pripravi posvećeno ulje za pomazanje i čisti kad mirisni, onako kako ga pravi pomastar.
Izlazak 37,1Potom Besalel načini *kovčeg od drveta akacije, duljine dva i pol lakta, širine jednog i pol lakta, visine jednog i pol lakta.
Izlazak 37,2Obloži ga čistim zlatom iznutra i izvana i okruži jednim vijencem od zlata.
Izlazak 37,3On izli za njega četiri zlatna obruča na njegove četiri noge, dva obruča s jedne strane, dva obruča s druge strane.
Izlazak 37,4On načini poluge od drveta akacije, obloži ih zlato,
Izlazak 37,5i uturi poluge u obručeve sa strane kovčega, za podizati kovčeg.
Izlazak 37,6Potom on načini poklopac od čistog zlata, dug dva i pol lakta, širk jedan i pol lakat.
Izlazak 37,7I on načini dva *kerubina od zlata; on ih iskova na dva kraja poklopca,
Izlazak 37,8jednog kerubina na jedan kraj, drugog kerubina na drugi kraj; on načini kerubine izbočene na poklopcu, počev od njihovcih dvaju krajeva.
Izlazak 37,9Kerubini su širili svoj krila u vis za zaštititi poklopac svojim krilima; oni bijahu licem u lice i gledahu prema poklopcu.
Izlazak 37,10Potom on načini stol od drveta akacije, dug dva lakta, širok jedan lakat, visok jedan i pol lakat.
Izlazak 37,11Obloži ga čistim zlatom i okruži jednim zlatnim vijencem.
Izlazak 37,12On ga uokviri s prečkama od palme i stavi jedan zlatni vijenac uokolo prečaka.
Izlazak 37,13On sali za njega četiri obruča od zlata i stavi obruče na četiri ugla njegovih četiriju nogu.
Izlazak 37,14Uz same prečke biše pričvršćeni obruči za smjestiti u njih poluge koje su služile za podizanje stola.
Izlazak 37,15On načini poluge od drveta akacije i obloži ih zlatom, podizanje stola služile su.
Izlazak 37,16On načini od čistog zlata pribor za stol - pladnjeve, kupe, čaše i pehare - s kojima se trebalo prosipati libacije.
Izlazak 37,17Potom on načini svijećnjak od čistog zlata; on iskova svijećnjak; njegovu osnovu i stožer, njegove kupe, njegove pupoljke i njegove cvjetove koji ćiniše tijelo s njim.
Izlazak 37,18Šest krakova izlazilo mu je iz njegovih strana.
Izlazak 37,19Na jednom kraku tri kupe u obliku badema s pupoljkom i cvijetom i, na drugom kraku, tri kupe u obliku badema s pupoljkom i cvijetom: tako za šest krakova izlazećih iz svijećnjaka.
Izlazak 37,20Na svijećnjaku samom, četiri kupe u obliku badema s pupoljcima i cvjetovima:
Izlazak 37,21jedan pupoljak pod dva prva kraka izišla iz svijećnjaka, jedan pupoljak pod dva slijedeća kraka izišla iz svijećnjaka: tako dakle u šest krakova koji su odatle izlazili.
Izlazak 37,22Pupoljci i krakovi činili su tijelo s njim koji bijaše u cjelini iskovan iz jednog komada od čistog zlata.
Izlazak 37,23On mu načini lampe na broju od sedam ukupno, i štipalice i plitice od čistog zlata.
Izlazak 37,24On ga načini od jednog talenta čistog zlata, njega i sav njegov pribor.
Izlazak 37,25Potom on načini *oltar za mirise od drveta akacije: jedan lakat za njegovu duljinu, jedan lakat za njegovu širinu - on bijaše kvadratan - dva lakta za njegovu visinu. Njegovi rogovi bili su jedno tijelo s njim.
Izlazak 37,26On ga obloži čistim zlatom - odozgo, pločice svud uokolo i rogove - i on ga obgrli jednim vijencem od zlata.
Izlazak 37,27On mu načini obruče od zlata ispod vijenca, s njegovih dviju strana, na dva njegova boka, za smjestiti poluge koje će služiti za njegovo podizanje.
Izlazak 37,28On načini poluge od drveta akacije i onloži ih zlatom.
Izlazak 37,29On načini ulje za sveto pomazanje i čisti miris za spaljivanje - rad parfimera.
2. Mojsijeva 37,1I načini Veseleilo kovčeg od drveta sitima, dva i po lakta dug i podrug lakta širok i podrug lakta visok.
2. Mojsijeva 37,2I pokova ga čistijem zlatom iznutra i spolja; i načini mu zlatan vijenac unaokolo.
2. Mojsijeva 37,3I sali mu četiri biočuga od zlata na četiri ugla njegova: dva biočuga s jedne strane a dva s druge.
2. Mojsijeva 37,4I načini poluge od drveta sitima, i okova ih zlatom.
2. Mojsijeva 37,5I provuče poluge kroz biočuge s obje strane kovčegu, da se može nositi kovčeg.
2. Mojsijeva 37,6I načini zaklopac od čistoga zlata, u dužinu od dva i po lakta, a u širinu od podrug lakta.
2. Mojsijeva 37,7I načini dva heruvima od zlata, jednostavne načini ih, na dva kraja zaklopcu,
2. Mojsijeva 37,8Jednoga heruvima na kraju odovud, a drugoga heruvima na kraju odonud; zaklopcu na oba kraja načini heruvime.
2. Mojsijeva 37,9I u heruvima bjehu krila raširena u vis, i zaklanjahu krilima svojim zaklopac, i licem bjehu okrenuti jedan drugom, i gledahu prema zaklopcu heruvimi.
2. Mojsijeva 37,10I načini sto od drveta sitima, u dužinu od dva lakta a u širinu od lakta, i od podrug lakta u visinu.
2. Mojsijeva 37,11I pokova ga čistim zlatom, i načini mu vijenac zlatan unaokolo.
2. Mojsijeva 37,12I načini mu oplatu s podlanice unaokolo, i načini vijenac zlatan uz oplatu unaokolo.
2. Mojsijeva 37,13I sali mu četiri biočuga od zlata, i metnu biočuge na četiri ugla, koji mu bijahu na četiri noge.
2. Mojsijeva 37,14Prema oplati bijahu biočuzi, a u njima poluge, da se može nositi sto.
2. Mojsijeva 37,15A poluge načini od drveta sitima, i okova ih zlatom, da se može nositi sto.
2. Mojsijeva 37,16I načini od čistoga zlata posuđe što se meće na sto: zdjele i čaše i kutliće i vijedra, kojim će se preljevati.
2. Mojsijeva 37,17I načini svijetnjak od čistoga zlata, jednostavan načini svijetnjak; stup mu i grane, čašice i jabuke i cvjetovi izlažahu iz njega.
2. Mojsijeva 37,18Šest grana izlažahu mu sa strana; tri grane svijetnjaka s jedne strane a tri grane svijetnjaka s druge strane;
2. Mojsijeva 37,19Tri čašice kao badem na jednoj grani i jabuka i cvijet, a tri čašice kao badem na drugoj grani i jabuka i cvijet; tako na svijeh šest grana koje izlažahu iz svijetnjaka.
2. Mojsijeva 37,20A na samom svijetnjaku bjehu četiri čašice kao badem sa svojim jabukama i cvjetovima,
2. Mojsijeva 37,21Jedna jabuka bješe pod dvije grane iz njega, i jedna jabuka pod druge dvije grane iz njega, i jedna jabuka pod druge dvije grane iz njega; tako pod šest grana koje izlažahu iz njega.
2. Mojsijeva 37,22Jabuke njihove i grane im izlažahu iz njega, sve bješe od čistoga zlata jednostavno.
2. Mojsijeva 37,23I načini mu sedam žižaka i usekače i spremice za gar od čistoga zlata.
2. Mojsijeva 37,24Od talanta čistoga zlata načini ga sa svijem spravama njegovijem.
2. Mojsijeva 37,25I načini oltar kadioni od drveta sitima u dužinu od jednoga lakta, i u širinu od jednoga lakta, četvorouglast, i od dva lakta u visinu; iz njega izlažahu mu rogovi.
2. Mojsijeva 37,26I pokova ga čistijem zlatom ozgo i sa strane unaokolo, i rogove; i načini mu vijenac od zlata unaokolo.
2. Mojsijeva 37,27I dva biočuga od zlata načini mu ispod vijenca na dva ugla njegova s obje strane, da u njima stoje poluge da se može nositi o njima.
2. Mojsijeva 37,28A poluge načini od drveta sitima, i okova ih zlatom.
2. Mojsijeva 37,29I načini ulje za sveto pomazanje i čisti kad mirisni vještinom apotekarskom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje