Tražilica


Izlazak 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 4,1Mojsije reče: "Ali ako mi ne budu vjerovali i ne poslušaju me, nego reknu: 'Nije ti se Gospod objavio!' "
Izlazak 4,2Tada mu reče Gospod: "Što ti je to u ruci? Odgovori: "Štap."
Izlazak 4,3I zapovjedi on: "Baci ga na zemlju!" On ga baci zemlju, a on posta zmija; a Mojsije pobježe od nje.
Izlazak 4,4I Gospod zapovjedi Mojsiju: "Pruži ruku svoju i primi je za rep!" On pruži ruku i uhvati je, a ona opet posta štap u ruci njegovoj.
Izlazak 4,5"Tako moraju vjerovati, da ti se je objavio Gospod, Bog otaca njihovih, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev."
Izlazak 4,6Dalje mu reče Gospod: "Umetni ruku svoju u njedra svoja!" On umetnu ruku svoju u njedra, a kad je opet izvadi, gle, bila je ruka njegova od gube bijela kao snijeg.
Izlazak 4,7Nato zapovjedi: "Umetni još jedanput ruku svoju u njedra svoja!" On umetnu ruku svoju još jedanput u njedra, i kad je opet izvadi iz njedara svojih, gle, bila je opet kao ostalo tijelo njegovo.
Izlazak 4,8Ako ti dakle ne htjednu vjerovati i ne poslušaju na prvi znak, vjerovat će na drugi znak.
Izlazak 4,9Ako li ne budu vjerovali na ta obadva znaka i ne poslušaju te, onda uzmi malo vode iz Nila i prolij je na suho tlo! Tada će se voda, što si je uzeo iz Nila, na suhom tlu pretvoriti u krv.
Izlazak 4,10A Mojsije reče Gospodu: "Ipak ne, Gospode; ja nijesam čovjek rječit, koji zna govoriti. Nijesam prije bio, a nijesam ni sada, otkad govoriš sa slugom svojim, nego sam sporih usta i spora jezika."
Izlazak 4,11Ali Gospod mu odgovori: "Tko dade usta čovjeku? Tko ga učini nijemim ili gluhim, okatim ili slijepim? Ne činim li to ja, Gospod?
Izlazak 4,12Idi dakle! Ja ću biti s ustima tvojim i učit ću te, što ćeš govoriti."
Izlazak 4,13Ali on reče: "Ne, o Gospode, molim pošlji, koga drugoga."
Izlazak 4,14Sada se rasrdi Gospod na Mojsija i reče: "Nije li ti brat Aron još tu, Levit? Znam, da on veoma rječit i dobro može govoriti. Gle, on je već na putu, da te susretne, a kad te vidi, obradovat će se od srca.
Izlazak 4,15Govori s njim, metni mu ove riječi u usta; a ja ću tvoj i njegov govor voditi i nadahnut ću vam, što ćete činiti.
Izlazak 4,16On neka za te govori narodu, i on neka bude govornik mjesto tebe, a ti ćeš njemu biti mjesto Boga!
Izlazak 4,17Uzmi taj štap u ruku i s njim čini čudesne znake!"
Izlazak 4,18I Mojsije vrati se natrag k tastu svojemu Jetru i zamoli ga: "Htio bih da se vratim natrag k plemenima svojim u Egipat, da vidim, da li su još živi." Jetro odgovori Mojsiju: "Idi u miru!"
Izlazak 4,19Gospod naime bio je Mojsiju u zemlji midjanskoj zapovjedio: "Idi vrati se sada natrag u Egipat, jer su mrtvi svi, koji su ti radili o glavi."
Izlazak 4,20Mojsije uze dakle ženu svoju i sinove svoje, posadi ih na magarca i vrati se natrag u Egipat. A štap Božji uze Mojsije u ruku.
Izlazak 4,21Još reče Gospod Mojsiju: "Kad se vratiš u Egipat, pazi, i čini pred faraonom sva čudesna djela, što ih dadoh u tvoju vlast; ali pak ću učiniti da mu otvrdne srce da ne pusti naroda da ide.
Izlazak 4,22Tada reci faraonu: 'Ovako veli Gospod: Izrael je prvorođeni sin moj.
Izlazak 4,23Zapovijedam ti: "Pusti sina mojega da ide, da mi služi!" Ako li ga ne pustiš da ide, onda ću usmrtiti prvorođenoga sina tvojega.' "
Izlazak 4,24Putem u prenoćištu stane Gospod na put Mojsiju i htjede ga usmrtiti.
Izlazak 4,25Tada Zipora uze oštar kamen, obreza njim prednju kožicu sina svojega, baci mu je pred noge i reče; "Zaista si mi krvav zaručnik!"
Izlazak 4,26Potom ga pusti. Ona tada upotrijebi riječ: "krvav zaručnik" zbog obrezanja,
Izlazak 4,27Gospod je bio zapovjedio Aronu: "Izađi u pustinju u susret Mojsiju!" Tako on zaputi, stiže ga na gori Božjoj i poljubi ga.
Izlazak 4,28I Mojsije reče Aronu sve riječi Gospodnje, s kojima mu bio predao njegovo poslanje, i sve čudesne znake, što mu ih bio naložio da čini.
Izlazak 4,29Mojsije i Aron otiđoše i skupiše sve starješine sinova Izraelovih.
Izlazak 4,30Aron im reče sve, što je bio Gospod naložio Mojsiju, i ovaj učini čudesne znakove pred očima naroda.
Izlazak 4,31Narod mu vjerova, i kad čuše, da se je Gospod zauzeo za sinove Izraelove, i pogledao na nevolju njihovu, nakloniše se i baciše se ničice.
Izlazak 4,1 Mojsije uzvrati: "Ali ako mi ne povjeruju i ne poslušaju me, nego mi reknu: `Jahve ti se nije objavio?`
Izlazak 4,2"Što ti je to u ruci?" - zapita ga Jahve. "Štap", odgovori.
Izlazak 4,3"Baci ga na zemlju!" - naredi mu Jahve. On ga baci na zemlju, a štap se pretvori u zmiju. Mojsije pred njom uzmače.
Izlazak 4,4Onda Jahve reče Mojsiju: "Pruži ruku i uhvati je za rep." I on seže rukom i uhvati je za rep, a ona opet postade štap u njegovoj ruci.
Izlazak 4,5"Tako moraju vjerovati da se Jahve, Bog njihovih otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, tebi objavio.
Izlazak 4,6Još mu Jahve rekne: "Uvuci ruku u njedra." On uvuče ruku u njedra. Kad ju je izvukao, gle - ruka mu gubava, bijela kao snijeg.
Izlazak 4,7"Stavi opet ruku u njedra!" - naredi mu Jahve. On opet ruku u njedra. Kad ju je iz njedara izvukao, gle - opet je bila kao i ostali dio tijela.
Izlazak 4,8"Ako ti ne povjeruju i ne prihvate poruku prvoga znamenja, povjerovat će poruci drugoga znamenja.
Izlazak 4,9A ako ih oba ova znamenja ne uvjere pa ti ne povjeruju, zahvati vode iz Rijeke i prolij je po suhu. Voda što je budeš iz Rijeke uzeo na suhu će se u krv pretvoriti.
Izlazak 4,10"Oprosti, Gospodine!" - nastavi Mojsije Jahvi. "Ja nikad nisam bio čovjek rječit; ni prije ni sada kad govoriš svome sluzi. Ja sam u govoru spor, a na jeziku težak.
Izlazak 4,11"Tko je dao čovjeku usta?" - reče mu Jahve. "Tko ga čini nijemim i gluhim; tko li mu vid daje ili ga osljepljuje? Zar to nisam ja, Jahve!
Izlazak 4,12Idi, dakle! Ja ću biti s tobom kad budeš govorio i kazivat ću ti što ćeš govoriti.
Izlazak 4,13"Oprosti, Gospodine", opet će Mojsije, "ne bi li poslao koga drugoga!
Izlazak 4,14Razljuti se Jahve na Mojsija i reče: "Zar Aron, Levijevac, nije tvoj brat? Znam da je on vrlo rječit. Evo, baš ti izlazi u susret. Kad te vidi, obradovat će se u srcu.
Izlazak 4,15Ti govori njemu i u njegova usta stavljaj riječi. Ja ću biti i s tobom i s njime dok budete govorili; kazivat ću obojici što ćete raditi.
Izlazak 4,16Neka on mjesto tebe govori narodu. Tako, on će tebi biti mjesto usta, a ti ćeš njemu biti mjesto Boga.
Izlazak 4,17Uzmi ovaj štap u ruku. Njim izvodi znamenja.
Izlazak 4,18Zatim se Mojsije vrati svome tastu Jitru te mu reče: "Pusti me da se vratim braći u Egipat da vidim jesu li još na životu." "Pođi u miru!" - reče Jitro Mojsiju.
Izlazak 4,19I Jahve reče Mojsiju u Midjanu: "Vrati se u Egipat, jer su pomrli svi ljudi koji su tražili tvoj život.
Izlazak 4,20Tako Mojsije posadi na magarca svoju ženu i sinove i ode u zemlju egipatsku. A u ruku Mojsije uze Božji štap.
Izlazak 4,21Jahve opet reče Mojsiju: "Kad se vratiš u Egipat, pobrini se da pred faraonom izvedeš sva čudesa za koja sam ti dao moć, premda ću ja tvrdim učiniti njegovo srce, tako te neće pustiti narod da ode.
Izlazak 4,22Tada reci faraonu: `Ovako kaže Jahve: Izrael je moj prvorođenac.
Izlazak 4,23Tražim od tebe da mi pustiš sina da mi iskaže štovanje. Ako odbiješ da ga pustiš, ja ću ubiti tvoga prvorođenca.`
Izlazak 4,24Kad se na putu Mojsije zaustavi da prenoći, navali na nj Jahve da ga ubije.
Izlazak 4,25Ali Sipora pograbi oštar kremen, obreza svoga sina i kožicom se dotakne Mojsijevih nogu: "Zaista si mi ti krvav muž", reče.
Izlazak 4,26I Jahve ga pusti. Ona je to zbog obrezanja rekla "krvav muž".
Izlazak 4,27Onda rekne Jahve Aronu: "Zaputi se prema pustinji, u susret Mojsiju!" On ode i s njim se sastane na Božjem brdu. Poljubi ga.
Izlazak 4,28Mojsije pripovjedi Aronu sve što mu je Jahve povjerio i sva znamenja koja mu je naredio da ih učini.
Izlazak 4,29Sad odu Mojsije i Aron i skupe sve starješine Izraelaca.
Izlazak 4,30Aron izloži sve što je Jahve govorio Mojsiju, a Mojsije izvede znamenja naočigled naroda.
Izlazak 4,31Narod je bio uvjeren, i pošto čuše da je Jahve pohodio Izraelce i pogledao na njihove jade, popadaše ničice i pokloniše se.
Izlazak 4,1Mojsije odgovori: ` Ali da! Oni mi neće vjerovati, oni neće poslušati moj glas. Oni će reći: GOSPOD ti se nije prikazao! `
Izlazak 4,2GOSPOD mu reče: ` Što to imaš u ruci? ` - Jedan štap `, reče on.
Izlazak 4,3` Baci ga na tle . ` On ga baci na tle: štap postade zmija, a Mojsije pobježe pred njom.
Izlazak 4,4GOSPOD reče Mojsiju: Pruži ruku i uzmi ju za rep. ` On pruži ruku i zgrabi ju: zmija ponovo postade štap u njegovoj ruci.
Izlazak 4,5- ` To je da bi ti povjerovali da ti se GOSPOD prikazao, Bog tvojih otaca, Boga Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev. `
Izlazak 4,6GOSPOD mu još reče: ` Stavi dakle ruku u svoja njedra. ` On stavi ruku u svoja njedra i povuče ju: njegova ruka bijaše * leprozna, sniježno bijela.
Izlazak 4,7GOSPOD reče: ` Vrati ruku u svoja njedra. ` On vrati ruti u svoja njedra i povuče ju iz svojih njedara: on je postala normalna.
Izlazak 4,8- ` Dakle, ako ti ne povjeruju i ne poslušaju glasa od prvog znaka, oni će vjerovati glasu od slijedećeg znaka.
Izlazak 4,9Tada, ako li ne budu vjerovali tim dvama znakovima i ne poslušaju ti glasa, uzet ćeš vode iz Rijeke i prosuti po zemlji; voda koju ti budeš uzeo iz Rijeke, na zemlji postat će krv. `
Izlazak 4,10Mojsije reče GOSPODU: ` Molim te GOSPODE, ja nisam nadaren rječitošću, ni od jučer, ni od prekjučer, ni otkad ti govoriš svojem sluzi. Ja imam usta teška i jezik nespretan . `
Izlazak 4,11GOSPOD mu reče: ` Tko je dao usta čovjeku? Tko čini nijemim ili gluhim, videćim ili slijepim? Nisam li to ja, GOSPOD?
Izlazak 4,12A sada, idi, ja sam s tvojim ustima i ja ću te poučiti onome što ćeš trebati reći.
Izlazak 4,13On reče: ` Molim te, Gospodine, pošalji onog koga ti hoćeš ! `
Izlazak 4,14Srdžba GOSPODOVA se razbukta protiv Mojsija pa reče: ` Ima li tvoj jedan brat Aaron, * Levit? Ja znam da on ima laku riječ. Evo ga čak kako ti dolazi u susret; kad te bude vidio, on će se obradovati u srcu svojem.
Izlazak 4,15Ti ćeš mu govoriti i staviti riječi u usta negova. A ja, ja sam s tvojim ustima i s njegovim ustima i ja ću vas poučiti onom što će te učiniti.
Izlazak 4,16On će govoriti za tebe narodu, on će biti tvojim ustima, a ti ćeš biti njegov bog .
Izlazak 4,17Što se tiče ovog štapa, uzmi ga u ruku! S njim, ti ćeš praviti znakove . `
Izlazak 4,18Mojsije ode, vrati se k svojem puncu Jetru i reče mu: `
Izlazak 4,19Ja trebam otići i vratiti se k svojoj braći u Egipat.
Izlazak 4,20Mojsije uze u ruke štap Božji.
Izlazak 4,21GOSPOD reče Mojsiju: ` Na put povratka, vidiš! Sva čuda koja sam ti dao u vlast, načinit ćeš pred * Faraonom. Ali ja, otvrdnut ću njegovo * srce i on neće pustiti narod otići.
Izlazak 4,22Ti ćeš reći Faraonu: Ovako govori GOSPOD: Moj sin prvorođeni jest Izrael;
Izlazak 4,23Ja ti kažem: Pusti otići mojeg sina da mi služi, a ti odbij pustiti ga otići! Eh dobro, ja ću ubiti tvojeg prvorođenog sina. `
Izlazak 4,24No, na putu, na stajalištu, GOSPOD ga susrete i htjede ga usmrtiti.
Izlazak 4,25Cipora uzme kremen, odsiječe kožicu na glaviću svojeg sina, a on ju dodirnu mu nogu govoreći: ` Ti si za mene jedan krvni muž.`
Izlazak 4,26I on ga ostavi. Ona je tada rekla `krvni muž` glede * obrezanja .
Izlazak 4,27GOSPOD reče Aaronu: ` Idi u susret Mojsiju u pustinju. ` On ode, susretnu ga u planini Božjoj i zagrli ga.
Izlazak 4,28Mojsije obvijesti Aarona o svim riječima koje ga je GOSPOD poslao izgovoriti i svim znakovima koje je naredio učiniti.
Izlazak 4,29Mojsije i Aaron pdoše prikupiti sve * starješine Izraelove.
Izlazak 4,30A Aaron reče ponovo sve riječi koje je GOSPOD uputio Mojsiju i on napravi sve znakove pred očima puka.
Izlazak 4,31I puk povjerova. Budući razumjeli da GOSPOD bijaše posredovao u korist sinova Izraelovih i da bijaše vidio njihovu bijedu, oni kleknuše i pokloniše se.
2. Mojsijeva 4,1A Mojsije odgovori i reče: ali neće mi vjerovati ni poslušati glasa mojega; jer će reći: nije ti se Gospod javio.
2. Mojsijeva 4,2A Gospod mu reče: šta ti je to u ruci? A on odgovori: štap.
2. Mojsijeva 4,3A Bog mu reče: baci ga na zemlju. I baci ga na zemlju, a on posta zmija. I Mojsije pobježe od nje.
2. Mojsijeva 4,4A Gospod reče Mojsiju: pruži ruku svoju, pa je uhvati za rep. I pruži ruku svoju, i uhvati je, i opet posta štap u ruci njegovoj.
2. Mojsijeva 4,5To učini, reče Gospod, da vjeruju da ti se javio Gospod Bog otaca njihovijeh, Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev.
2. Mojsijeva 4,6I opet mu reče Gospod: turi sada ruku svoju u njedra svoja. I on turi ruku svoju u njedra svoja; a kad je izvadi iz njedara, a to ruka mu gubava, bijela kao snijeg.
2. Mojsijeva 4,7A Bog mu reče: turi opet ruku svoju u njedra svoja. I opet turi ruku svoju u njedra svoja; a kad je izvadi iz njedara, a to opet postala kao i ostalo tijelo njegovo.
2. Mojsijeva 4,8Tako, reče Bog, ako ti ne uzvjeruju i ne poslušaju glasa tvojega za prvi znak, poslušaće za drugi znak.
2. Mojsijeva 4,9Ako li ne uzvjeruju ni za ta dva znaka i ne poslušaju glasa tvojega, a ti zahvati vode iz rijeke, i prolij na zemlju, i pretvoriće se voda koju zahvatiš iz rijeke, i provrći će se u krv na zemlji.
2. Mojsijeva 4,10A Mojsije reče Gospodu: molim ti se, Gospode, nijesam rječit čovjek, niti sam prije bio niti sam otkako si progovorio sa slugom svojim, nego sam sporijeh usta i spora jezika.
2. Mojsijeva 4,11A Gospod mu reče: ko je dao usta čovjeku? ili ko može stvoriti nijema ili gluha ili okata ili slijepa? zar ne ja, Gospod?
2. Mojsijeva 4,12Idi dakle, ja ću biti s ustima tvojim, i učiću te šta ćeš govoriti.
2. Mojsijeva 4,13A Mojsije reče: molim te, Gospode, pošlji onoga koga treba da pošlješ.
2. Mojsijeva 4,14I razgnjevi se Gospod na Mojsija, i reče mu: nije li ti brat Aron Levit? znam da je on rječit; i evo on će te sresti, i kad te vidi obradovaće se u srcu svojem.
2. Mojsijeva 4,15Njemu ćeš kazati i metnućeš ove riječi u usta njegova, i ja ću biti s tvojim ustima i s njegovijem ustima, i učiću vas šta ćete činiti.
2. Mojsijeva 4,16I on će mjesto tebe govoriti narodu, i on će biti tebi mjesto usta a ti ćeš biti njemu mjesto Boga.
2. Mojsijeva 4,17A taj štap uzmi u ruku svoju, njim ćeš činiti čudesa.
2. Mojsijeva 4,18I otide Mojsije, i vrati se k Jotoru tastu svojemu, i reče mu: pusti me da idem, da se vratim k braći svojoj u Misiru, da vidim jesu li jošte u životu. I reče Jotor Mojsiju: idi s mirom.
2. Mojsijeva 4,19I reče Gospod Mojsiju u zemlji Madijamskoj: idi, vrati se u Misir, jer su pomrli svi koji su tražili dušu tvoju.
2. Mojsijeva 4,20I uze Mojsije ženu svoju i sinove svoje, i posadi ih na magarca, i pođe natrag u zemlju Misirsku. I uze Mojsije štap Božji u ruku svoju.
2. Mojsijeva 4,21I reče Gospod Mojsiju: kad otideš i vratiš se u Misir, gledaj da učiniš pred Faraonom sva čudesa koja ti metnuh u ruku: a ja ću učiniti da mu otvrdne srce i ne pusti naroda.
2. Mojsijeva 4,22A ti ćeš reći Faraonu: ovako kaže Gospod: Izrailj je sin moj, prvenac moj.
2. Mojsijeva 4,23I kazah ti: pusti sina mojega da mi posluži. A ti ga ne htje pustiti; evo ja ću ubiti sina tvojega, prvenca tvojega.
2. Mojsijeva 4,24I kad bijaše na putu u gostionici, dođe k njemu Gospod i šćaše da ga ubije.
2. Mojsijeva 4,25A Sefora uze oštar nož, i obreza sina svojega, i okrajak baci k nogama njegovijem govoreći: ti si mi krvav zaručnik.
2. Mojsijeva 4,26Tada ga ostavi Gospod; a ona radi obrezanja reče: krvav zaručnik.
2. Mojsijeva 4,27A Gospod reče Aronu: izidi u pustinju na susret Mojsiju. I otide i srete ga na gori Božijoj, i poljubi ga.
2. Mojsijeva 4,28I Mojsije kaza Aronu sve riječi Gospodnje, za koje ga posla, i sve znake koje mu zapovjedi.
2. Mojsijeva 4,29I otidoše Mojsije i Aron, i skupiše sve starješine sinova Izrailjevijeh.
2. Mojsijeva 4,30I Aron kaza sve riječi, koje bješe rekao Gospod Mojsiju, a Mojsije učini znake pred narodom.
2. Mojsijeva 4,31I narod vjerova; i razumješe da je Gospod pohodio sinove Izrailjeve i vidio nevolju njihovu; i savivši se pokloniše se.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje