Tražilica


Izlazak 40. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 40,1Nato zapovjedi Gospod Mojsiju:
Izlazak 40,2"Na prvi dan prvoga mjeseca postavi Prebivalište šatora sastanka.
Izlazak 40,3Metni unutra kovčeg zakona i objesi zavjesu pred kovčeg.
Izlazak 40,4Unesi unutra i stol i položi na njega kruhove obličja. Svijećnjak stavi unutra i postavi svjetionice njegove.
Izlazak 40,5Zlatni žrtvenik kadioni namjesti pred kovčeg zakona i objesi zavjese na ulazu u Prebivalište šatora.
Izlazak 40,6Podigni žrtvenik za žrtve paljenice pred ulazom u Prebivalište šatora sastanka,
Izlazak 40,7I metni umivaonicu između Šatora sastanka i žrtvenika i nalij u nju vode.
Izlazak 40,8Napravi onda dvorište unaokolo i metni zavjes na ulazu u dvorište.
Izlazak 40,9Uzmi tada ulje pomazanja, pomaži Prebivalište šatora i sve, što se nalazi u njemu, i posveti ga i sve posude njegovo, da bude sveto.
Izlazak 40,10Pomaži i žrtvenik za žrtve paljenice i sve posude njegovo i posveti tako žrtvenik, da žrtvenik bude presvet.
Izlazak 40,11I umivaonicu i podnožje njezino pomaži i posveti.
Izlazak 40,12Onda privedi Arona i sinove njegove k ulazu u Šator sastanka i operi ih vodom.
Izlazak 40,13Obuci Arona u svete haljine, pomaži ga i posveti ga, da mi služi kao svećenik.
Izlazak 40,14Sinove njegove onda privedi i obuci im košulje.
Izlazak 40,15I pomaži ih, kao što si im pomazao oca, da mi služe kao svećenici. Ovo pomazanje ima im podijeliti čast svećeničku za sva vremena kroz sve naraštaje."
Izlazak 40,16Mojsije učini točno tako, kako mu je bio zapovjedio Gospod.
Izlazak 40,17U prvom mjesecu druge godine, na prvi dan mjeseca, bilo je Prebivalište šatora postavljeno.
Izlazak 40,18Mojsije postavi Prebivalište šatora ovako: namjesti mu stopice i postavi na njih daske njihove, utaknu prijevornice njihove i uzdignu stupove njihove.
Izlazak 40,19Onda razape pokrov za Šator nad Prebivalištem i stavi povrh njega gornji pokrov Šatora, kao što je bio zpovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 40,20Nato uze zakon i metnu ga u kovčeg, utaknu motke na kovčeg i stavi pomirilište gore na kovčeg.
Izlazak 40,21Unese kovčeg u Prebivalište, objesi zavjesu unutrašnju i zakloni tako kovčeg zakona, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 40,22Tada postavi stol u Šator sastanka na sjevernu stranu Prebivališta izvan zavjese.
Izlazak 40,23Na njega poreda kruhove obličja pred Gospodom, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 40,24Stavi svijećnjak u Šator sastanka naprema stolu na južnu stranu Prebivališta.
Izlazak 40,25I postavi svjetionice pred Gospodom, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 40,26Nato postavi žrtvenik zlatni u Šator sastanka pred zavjes.
Izlazak 40,27I na njemu spali kad miomirisni, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 40,28Onda objesi zavjes za vrata Prebivališta.
Izlazak 40,29Žrtvenik za žrtve paljenice postavi pred ulaz u Prebivalište Šatora sastanka i prinese na njemu žrtvu paljenicu i prinos, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 40,30Umivaonicu postavi između Šatora sastanka i žrtvenika i nali u nju vode za pranje.
Izlazak 40,31Prali su iz nje sebi ruke i noge Mojsije i Aron i sinovi njegovi.
Izlazak 40,32Kadgod bi ulazili u Šator sastanka ili pristupali k žrtveniku, prali bi se, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 40,33I napravi dvorište oko Prebivališta i oko žrtvenika i objesi zavjes na ulaz u dvorište. Tako dovrši Mojsije djelo.
Izlazak 40,34Tada oblak pokri Šator sastanka, i slava Gospodnja napuni Prebivalište.
Izlazak 40,35Mojsije nije mogao unići u Šator sastanka; jer se je bio na njega spustio oblak, i slava je Gospodnja napunjala Prebivalište.
Izlazak 40,36Kadgod se je za cijeloga putovanja njihova oblak podigao od Prebivališta, zaputili bi sinovi Izraelovi.
Izlazak 40,37A kad se nije oblak podigao, oni ne bi zaputili sve do dana, kad bi se opet podigao,
Izlazak 40,38Oblak je naime bio danju na Prebivalištu; ali noću bio je napunjen ognjenom svjetlošću pred očima svega Izraela na cijelom njegovu putovanju.
Izlazak 40,1 Reče Jahve Mojsiju:
Izlazak 40,2"Na prvi dan prvoga mjeseca podigni Prebivalište, Šator sastanka.
Izlazak 40,3Ondje postavi Kovčeg svjedočanstva, onda Kovčeg zakloni zavjesom.
Izlazak 40,4Potom unesi stol i što na nj spada poredaj; unesi i svijećnjak i svijeće mu pripremi.
Izlazak 40,5A zlatni žrtvenik za kađenje postavi pred Kovčeg svjedočanstva. Onda objesi zastor nad ulazom u Prebivalište.
Izlazak 40,6Stavi žrtvenik za žrtve paljenice pred ulaz Prebivališta, Šatora sastanka.
Izlazak 40,7Između Šatora sastanka i žrtvenika smjesti umivaonik i u nj nalij vode.
Izlazak 40,8Naokolo napravi dvorište i objesi zastor nad dvorišnim ulazom.
Izlazak 40,9Zatim uzmi ulja za pomazanje pa pomaži Prebivalište i sve što je u njemu; posveti ga i sav njegov pribor, pa će svetim postati.
Izlazak 40,10Pomaži potom žrtvenik za žrtve paljenice i sav njegov pribor; posveti žrtvenik i presvetim će žrtvenik postati.
Izlazak 40,11Pomaži umivaonik s njegovim stalkom: posveti ga!
Izlazak 40,12Dovedi zatim Arona i njegove sinove na ulaz Šatora sastanka pa ih operi vodom.
Izlazak 40,13Stavi onda na Arona posvećenu odjeću; pomaži ga i posveti da mi služi kao svećenik.
Izlazak 40,14Dovedi i njegove sinove, na njih stavi košulje
Izlazak 40,15i pomaži ih, kako si pomazao i njihova oca, da mi služe kao svećenici. Njihovo pomazanje neka ih uvede u vječno svećenstvo u sve njihove naraštaje.
Izlazak 40,16Tako Mojsije učini. Kako mu je Jahve naredio, sve je tako i učinio.
Izlazak 40,17Prvoga dana prvoga mjeseca druge godine Prebivalište bi podignuto.
Izlazak 40,18Ovako Mojsije namjesti Prebivalište: razmjesti njegova podnožja, onda uspravi njegove trenice, zatim postavi priječnice i podiže stupove.
Izlazak 40,19Zatim raspne Šator nad Prebivalište, a povrh njega stavi pokrov Šatora, kako je Jahve Mojsiju naredio.
Izlazak 40,20Uze onda Svjedočanstvo i stavi ga u Kovčeg; na Kovčeg postavi motke; onda stavi Pomirilište ozgo na Kovčeg.
Izlazak 40,21Potom unese Kovčeg u Prebivalište; objesi zavjesu za zaklon. Tako zastre Kovčeg svjedočanstva, kako je Jahve i naredio Mojsiju.
Izlazak 40,22Zatim postavi stol u Šator sastanka, Prebivalištu sa sjeverne strane, ali izvan zavjese.
Izlazak 40,23Po njemu poreda kruhove pred Jahvom, kako je Jahve naredio Mojsiju.
Izlazak 40,24Onda smjesti svijećnjak u Šator sastanka naprama stolu, na južnoj strani Prebivališta.
Izlazak 40,25I postavi svjetiljke pred Jahvom, kako je Jahve naredio Mojsiju.
Izlazak 40,26Zlatni žrtvenik smjesti u Šator sastanka, pred zavjesu.
Izlazak 40,27Na njemu zapali miomirisnog tamjana, kako je Jahve naredio Mojsiju.
Izlazak 40,28Poslije toga stavi zavjesu na ulaz u Prebivalište.
Izlazak 40,29Kod ulaza u Prebivalište, u Šator sastanka, postavi žrtvenik za žrtve paljenice. Na njemu prinese žrtvu paljenicu i žrtvu od žita, kako je Jahve naredio Mojsiju.
Izlazak 40,30Između Šatora sastanka i žrtvenika smjesti umivaonik pa u nj ulije vode za pranje.
Izlazak 40,31Iz njega su Mojsije, Aron i njegovi sinovi prali svoje ruke i svoje noge.
Izlazak 40,32A prali su se kad su ulazili u Šator sastanka i kad su pristupali k žrtveniku, kako je Jahve naredio Mojsiju.
Izlazak 40,33Napokon Mojsije napravi dvorište oko Prebivališta i žrtvenika i postavi zavjesu na dvorišnim vratima. Tako Mojsije završi taj posao.
Izlazak 40,34A onda oblak prekri Šator sastanka i slava Jahvina ispuni Prebivalište.
Izlazak 40,35Mojsije nije mogao ući u Šator sastanka zbog oblaka koji je na njemu stajao i slave Jahvine koja je ispunjala Prebivalište.
Izlazak 40,36Sve vrijeme njihova putovanja, kad god bi se oblak digao s Prebivališta, Izraelci bi krenuli;
Izlazak 40,37ali ako se oblak ne bi digao, ni oni ne bi na put polazili sve do dana dok se ne bi digao.
Izlazak 40,38Jer sve vrijeme njihova putovanja oblak Jahvin danju stajaše nad Prebivalištem, a noću bi se u oblaku pojavila vatra vidljiva svemu domu Izraelovu.
Izlazak 40,1GOSPOD oslovi Mojsija:
Izlazak 40,2` Prvog mjeseca, prvog dana u mjesecu, podginut ćeš boravište *šatora susretanja.
Izlazak 40,3Stavit ćeš tu ispravu i zaklonit ćeš kovčeg iza vela.
Izlazak 40,4Donijet ćeš stol i načiniti raspored. Donijet ćeš svijećnjak i zapaliti njegove lampe.
Izlazak 40,5Postavit ćeš *oltar od zlata za miris ispred kovčega i staviti zastor na ulaz boravišta.
Izlazak 40,6Postavit ćeš oltar holokausta ispred ulaza u boravište šatora susretanja.
Izlazak 40,7Postavit ćeš posudu između šatora susretanja i oltara i tu staviti vodu.
Izlazak 40,8Postavit ćeš pojas *trijema i stavit ćeš zastor na vrata trijema.
Izlazak 40,9Uzet ćeš ulje *pomazanja i pomazati boravište i sve što ono sadržava, ti ćeš ga posvetiti, njega i sve njegove pribore, i to će biti *sveto.
Izlazak 40,10Pomazat ćeš oltar holokausta i sav njegov pribor, pomazat ćeš ga i oltar će biti svet.
Izlazak 40,11Pomazat ćeš posudu i njen podložak i posvetit ćeš ju.
Izlazak 40,12Postavit ćeš Aarona i njegove sinove na ulaz šatora susretanja, oprat ćeš ih u vodi,
Izlazak 40,13odjenut ćeš Aarona svetom odjećom, pomazat ćeš ga i posvetit ćeš ga da vrši moje svećenstvo.
Izlazak 40,14Budući postavio njegove sinove, odjenut ćeš im tunike,
Izlazak 40,15pomazat ćeš ih kao njihovog oca da vrše moje svećenstvo. Tako njihovo pomazanje podijelit će im jedno vječno svećenstvo, iz doba u doba. `
Izlazak 40,16Mojsije se dade na posao; učini točno ono što GOSPOD bijaše njemu zapovjedio.
Izlazak 40,17No dakle, prvog mjeseca druge godine, prvog dana u mjesecu, *boravište bi podignuto.
Izlazak 40,18Mojsije podignu boravište: on postavi njegove soklove, postavi njegove okvire, postavi njegove prečke i uspravi stubove njegove.
Izlazak 40,19On razastre šator nad boravištem, stavi odozgo prekrivač šatorski, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Izlazak 40,20On uze *ispravu, stavi poluge na kovčeg i postavi poklopac odozgo.
Izlazak 40,21On donese kovčeg u boravište, stavi veo razdvajanja za zakloniti kovčeg isprave, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Izlazak 40,22Postavi stol u *šator susretanja, na sjevernu stranu boravišta, na vanjsku stranu vela;
Izlazak 40,23on tu poreda jedan red kruhova pred GOSPODOM, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Izlazak 40,24Stavi svijećnjak u šator susretanja, nasuprot stolu, na stranu suprotnu boravištu;
Izlazak 40,25on zapali lampe ispred GOSPODA, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Izlazak 40,26On stavi zlatni *oltaru šator susretanja sučelice velu,
Izlazak 40,27i staviti dimiti mirise za spaljivanje, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Izlazak 40,28On stavi zastor na ulaz u boravište.
Izlazak 40,29Budući postavio oltar za holokaust na ulazu u boravište šatora susretanja, on prinese holokaust i žrtvu, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Izlazak 40,30On postavi posudu na ulaz u šator susretanja i oltar i u nju stavi vodu za umivanje.
Izlazak 40,31Mojsije, Aaron i njegovi sinovi opraše tu svoje ruke i noge;
Izlazak 40,32kad oni uđoše u šator susretanja i kad se postaviše pred oltar, operoše se, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Izlazak 40,33On postavi *trijem uokolo boravišta i oltara i postavi zastor na vrata trijema. Mojsije izvrši tako sve radove.
Izlazak 40,34Oblak prekri šator susretanja i slava GOSPODOVA ispuni boravište.
Izlazak 40,35Mojsije ne mogaše ući u šator susretanja, jer oblak bijaše tu i slava GOSPODOVA ispunjavaše boravište.
Izlazak 40,36Kad se oblak dizaše iznad boravišta, sinovi Izraelovi polažahu svako po svojem putu.
Izlazak 40,37Ali ako se oblak ne podizaše, oni ne polažahu prije onog dana kad bi se on ponovo dizao.
Izlazak 40,38Jer oblak GOSPODOV bijaše nad boravištem tijekom dana, ali, tijekom noći, bilo je u njemu vatre, pred očima čitave kuće Izraelove, na svakom njihovom putu.
2. Mojsijeva 40,1I Gospod reče Mojsiju govoreći:
2. Mojsijeva 40,2Prvi dan prvoga mjeseca podigni šator, šator od sastanka,
2. Mojsijeva 40,3I metni ondje kovčeg od svjedočanstva, i zakloni ga zavjesom.
2. Mojsijeva 40,4I unesi sto, i uredi što treba urediti na njemu; unesi i svijetnjak, i zapali žiške na njemu.
2. Mojsijeva 40,5I namjesti zlatni oltar kadioni pred kovčegom od svjedočanstva; i objesi zavjes na vratima od šatora.
2. Mojsijeva 40,6I metni oltar za žrtvu paljenicu pred vrata šatoru, šatoru od sastanka,
2. Mojsijeva 40,7I metni umivaonicu između šatora od sastanka i oltara, i u nju nalij vode.
2. Mojsijeva 40,8I podigni trijem unaokolo, i metni zavjes na vrata od trijema.
2. Mojsijeva 40,9I uzmi ulje pomazanja, i pomaži šator i sve što je u njemu, i osveti ga i sve sprave njegove, i biće svet.
2. Mojsijeva 40,10Pomaži i oltar za žrtvu paljenicu i sve sprave njegove, te ćeš osvetiti oltar, i oltar će biti svetinja nad svetinjom.
2. Mojsijeva 40,11Pomaži i umivaonicu i podnožje njezino, i osveti je.
2. Mojsijeva 40,12I kaži Aronu i sinovima njegovijem da pristupe na vrata šatora od sastanka, i umij ih vodom;
2. Mojsijeva 40,13I obuci Arona u svete haljine i pomaži ga i osveštaj ga, da mi vrši službu svešteničku.
2. Mojsijeva 40,14I sinovima njegovijem zapovjedi neka mi pristupe, i obuci im košulje.
2. Mojsijeva 40,15I pomaži ih, kao što pomažeš oca njihova, da mi vrše službu svešteničku; i pomazanje njihovo biće im, za vječno sveštenstvo od koljena do koljena.
2. Mojsijeva 40,16I učini Mojsije sve, kako mu zapovjedi Gospod tako učini.
2. Mojsijeva 40,17I podiže se šator druge godine prvoga mjeseca prvi dan.
2. Mojsijeva 40,18I Mojsije podiže šator, i podmetnu mu stopice, i namjesti daske, i povuče prijevornice, i ispravi stupove.
2. Mojsijeva 40,19Pa razape naslon nad šator, i metnu pokrivač na naslon ozgo, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
2. Mojsijeva 40,20I uzev svjedočanstvo metnu ga u kovčeg, i provuče poluge na kovčegu, i metnu zaklopac ozgo na kovčeg.
2. Mojsijeva 40,21I unese kovčeg u šator, i objesi zavjes, te zakloni kovčeg sa svjedočanstvom, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
2. Mojsijeva 40,22I namjesti sto u šatoru od sastanka na sjevernu stranu šatora pred zavjesom,
2. Mojsijeva 40,23I postavi na njemu hljeb pred Gospodom kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
2. Mojsijeva 40,24I namjesti svijetnjak u šatoru od sastanka, prema stolu na južnu stranu šatora.
2. Mojsijeva 40,25I zapali žiške na njemu pred Gospodom, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
2. Mojsijeva 40,26I namjesti oltar zlatni u šatoru od svjedočanstva pred zavjesom.
2. Mojsijeva 40,27I pokadi na njemu kadom mirisnijem, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
2. Mojsijeva 40,28I objesi zavjes na vrata od šatora.
2. Mojsijeva 40,29I oltar za žrtvu paljenicu namjesti na vrata od šatora, šatora od sastanka, i prinese na njemu žrtvu paljenicu, i dar, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
2. Mojsijeva 40,30I metnu umivaonicu između šatora od sastanka i oltara, i nali u nju vode za umivanje.
2. Mojsijeva 40,31I praše iz nje ruke i noge svoje Mojsije i Aron i sinovi njegovi.
2. Mojsijeva 40,32Kad ulažahu u šator od svjedočanstva i kad pristupahu k oltaru, umivahu se najprije, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
2. Mojsijeva 40,33I podiže trijem oko šatora i oltara, i metnu zavjes na vrata trijemu. Tako svrši Mojsije posao taj.
2. Mojsijeva 40,34Tada oblak pokri šator od sastanka, i napuni se šator slave Gospodnje.
2. Mojsijeva 40,35I ne mogaše Mojsije ući u šator od sastanka, jer bješe na njemu oblak, i slave Gospodnje bješe pun šator.
2. Mojsijeva 40,36A kad se podizaše oblak sa šatora, tada polažahu sinovi Izrailjevi, dokle god putovahu.
2. Mojsijeva 40,37A kad se ne podizaše oblak, onda ni oni ne polažahu do dana kad se podiže.
2. Mojsijeva 40,38Jer oblak Gospodnji bješe na šatoru danju, a noću oganj bješe na njemu pred očima svega doma Izrailjeva, dokle god putovahu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje