Tražilica


Izlazak 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 7,1A Gospod reče Mojsiju: "Evo, učinit ću da budeš prema faraonu moćan kao Bog; a brat tvoj Aron bit će govornik tvoj.
Izlazak 7,2Njemu kaži sve, što ti naložim; a brat tvoj Aron neka onda predloži faraonu, da pusti sinove Izraelove iz zemlje svoje.
Izlazak 7,3Ja ću ipak otvrditi srce faraonu i tako učiniti u zemlji egipatskoj mnoge znake i čudesa.
Izlazak 7,4Jer vas faraon neće poslušati, učinit ću, da Egipćani osjete moć moju, i izvest ću čete svoje, narod svoj, sinove Izraelove, iz zemlje egipatske uz velike dokaze moći svoje.
Izlazak 7,5Tada će Egipćani spoznati, da sam ja Gospod, kad pružim ruku svoju proti Egipćanima i sinove Izraelove izvedem iz njihove sredine."
Izlazak 7,6Mojsije i Aron učiniše točno tako, kako im bio zapovjedio Gospod.
Izlazak 7,7Mojsiju je bilo osamdeset godina, a Aronu osamdeset i tri godine, kad su pregovarali s faraonom.
Izlazak 7,8I reče Gospod Mojsiju i Aronu:
Izlazak 7,9"Ako vas pozove faraon: 'Učinite ipak kakvo kakvo čudo', onda reci Aronu: 'Uzmi štap svoj i baci ga pred faraona i postat će tada zmija.' "
Izlazak 7,10Mojsije i Aron otidoše k faraonu i učiniše tako, kako im zapovjedi Gospod. Aron baci štap svoj pred faraona i sluge njegove, i pretvori se u zmiju.
Izlazak 7,11I faraon dozva mudrace i vračare, i čarobnjaci egipatski učiniše isto tako svojim tajnim čaranjem.
Izlazak 7,12Svi baciše štapove svoje, i pretvoriše se štapovi u zmije. Ali štap Aronov proždrije štapove njihove.
Izlazak 7,13A srce faraonovo ostade tvrdo; i on ih ne posluša, kao što je bio unaprijed rekao Gospod.
Izlazak 7,14Tada reče Gospod Mojsiju: "Srce faraonovo otvrdnu; on neće da pusti narod.
Izlazak 7,15Idi sutra rano k faraonu, kad on polazi k rijeci, i stani prema njemu na obali Nila! Uzmi sa sobom štap, što se pretvorio u zmiju.
Izlazak 7,16I ti ćeš mu reći: 'Gospod, Bog Hebreja, posla me k tebi, da ti zapovjedim, da pustiš narod moj, da mi služi u pustinji. Ipak ti do sada nisi poslušao.
Izlazak 7,17Ovako veli Gospod: Po ovom ćeš spoznati, da sam ja Gospod: Evo gle, udarit ću sada štapom u mojoj ruci po vodi Nilu, i ona će se pretvoriti u krv.
Izlazak 7,18Ribe će u Nilu poginuti, Nil će zasmrdjeti, i grstit će se Egipćanima piti vodu iz Nila.' "
Izlazak 7,19Dalje zapovjedi Bog Mojsiju: "Naloži Aronu da uzme štap svoj i pruži ruku svoju na vode u Egiptu, na njegove rijeke, prokope, bare i na sve jame njegove, da postane krv! I bit će krv posvuda u zemlji egipatskoj, pa i u posudama drvenim i kamenim."
Izlazak 7,20Mojsije i Aron učiniše tako, kako im bio zapovjedio Gospod. On diže štap i udari njim po vodi u Nilu pred očima faraona i sluga njegovih. Tada se sva voda u Nilu pretvori u krv.
Izlazak 7,21Ribe u Nilu poginuše, i Nil zasmrdje, tako da Egipćani nijesu više mogli piti vode iz Nila; posvuda u zemlji egipatskoj bila je krv.
Izlazak 7,22Ali čarobnjaci egipatski učiniše isto svojim čaranjem. Tako ostade srce faraonovo tvrdo, i on ih ne posluša, kao što je bio unaprijed rekao Gospod.
Izlazak 7,23Faraon se okrenu, otide kući i ne primi ni to k srcu.
Izlazak 7,24A Egipćani su svi kopali oko Nila, da nađu vode za piće; jer nijesu mogli piti vode iz Nila.
Izlazak 7,25Tako prođe punih sedam dana, otkako je Gospod bio udario Nil.
Izlazak 7,1 Mojsiju je Jahve odgovorio: "Vidi! Faraonu ću te nametnuti kao božanstvo; tvoj brat Aron bit će tvoj prorok.
Izlazak 7,2Ti kazuj sve što ti naređujem, a tvoj brat Aron neka faraonu ponovi da pusti Izraelce te odu iz njegove zemlje.
Izlazak 7,3Ja ću učiniti da otvrdne srce faraonu i umnožit ću znakove i čudesa u zemlji egipatskoj.
Izlazak 7,4Kako vas faraon neće poslušati, ja ću staviti svoju ruku na Egipat: strašno kažnjavajući, izbavit ću svoje čete, narod svoj, Izraelce, iz egipatske zemlje.
Izlazak 7,5Kad pružim svoju ruku na Egipat i izvedem Izraelce iz njihove sredine, tada će Egipćani spoznati da sam ja Jahve.
Izlazak 7,6Mojsije i Aron poslušaše: kako im je Jahve naredio, upravo tako učiniše.
Izlazak 7,7Mojsiju je bilo osamdeset, a Aronu osamdeset i tri godine kad su faraonu postavili svoje zahtjeve.
Izlazak 7,8Još doda Jahve Mojsiju i Aronu:
Izlazak 7,9"Kad faraon zatraži od vas da izvedete kakvo znamenje, ti reci Aronu da uzme svoj štap i baci ga pred faraona, a štap će se pretvoriti u zmiju.
Izlazak 7,10Dođu Mojsije i Aron pred faraona i učine kako im je Jahve naredio. Aron baci pred faraona i njegove službenike svoj štap, koji se pretvori u zmiju.
Izlazak 7,11Zovne faraon mudrace i vračare. I zaista, egipatski vračari svojim vračanjem učine isto:
Izlazak 7,12svaki baci svoj štap, koji se pretvori u zmiju. Ali Aronov štap proguta njihove štapove.
Izlazak 7,13Faraon bijaše tvrdokorna srca: ne htjede poslušati Mojsija i Arona, kako je Jahve i kazao.
Izlazak 7,14Tada Jahve reče Mojsiju: "Faraonovo je srce okorjelo; odbija da pusti narod.
Izlazak 7,15Ujutro pođi k faraonu. Kad izađe k vodi, stani preda nj na obali Rijeke. Uzmi u ruku štap što se bio u zmiju pretvorio.
Izlazak 7,16Reci mu: `Jahve, Bog Hebreja, poslao me k tebi s porukom da pustiš moj narod da mi iskaže štovanje u pustinji. Ali sve dosad ti nisi poslušao.
Izlazak 7,17Ovako Jahve poručuje: Ovim ćeš spoznati da sam ja Jahve. Gledaj! Štapom koji imam u ruci mlatnut ću po vodi u Rijeci i pretvorit će se u krv.
Izlazak 7,18Ribe će u Rijeci pocrkati; Rijeka će se usmrdjeti, i grstit će se Egipćanima piti vodu iz Rijeke.`
Izlazak 7,19Još Jahve reče Mojsiju: "Reci Aronu da uzme svoj štap i pruži svoju ruku povrh egipatskih voda: njihovih rijeka, njihovih prokopa, njihovih jezeraca, svih njihovih vodenih stjecišta, da se pretvore u krv; po svoj zemlji egipatskoj neka je krv, čak i u drvenim i kamenim posudama.
Izlazak 7,20Mojsije i Aron učiniše kako im je Jahve naredio. Podiže Aron svoj štap i naočigled faraona i njegovih službenika mlatnu po vodi u Rijeci. Sva se voda u Rijeci prometnu u krv.
Izlazak 7,21Ribe u Rijeci pocrkaše; Rijeka se usmrdje, tako da Egipćani nisu mogli piti vodu iz Rijeke; krv bijaše po svoj zemlji egipatskoj.
Izlazak 7,22Ali egipatski vračari svojim vračanjem učiniše isto. Tako faraon ostade tvrdokorna srca: nije htio poslušati Mojsija i Arona, kako je Jahve i kazao.
Izlazak 7,23Faraon se okrenu i ode u svoj dvor, ne uzimajući ni to k srcu.
Izlazak 7,24Svi su Egipćani počeli kopati oko Rijeke tražeći pitke vode jer nisu mogli piti vode iz Rijeke.
Izlazak 7,25Kad je prošlo sedam dana kako je Jahve udario po Rijeci,
Izlazak 7,26opet Jahve reče Mojsiju: "Pođi k faraonu i reci mu: `Ovako govori Jahve: Pusti moj narod da ode i štovanje mi iskaže.
Izlazak 7,27Ako odbiješ da ih pustiš, svu ću ti zemlju kazniti žabama.
Izlazak 7,28Rijeka će vrvjeti žabama. One će izići i prodrijeti u tvoj dvor, u ložnicu, u tvoju postelju, u kuće tvojih službenika i tvoga naroda, pod sačeve i naćve tvoje.
Izlazak 7,29Po tebi, po tvome narodu i svim tvojim službenicima skakat će žabe.`
Izlazak 7,1Ali GOSPOD reče Mojsiju: ` Vidi, ja sam te postavio kao boga za Faraona, a tvoj brat Aaron bit će prorok .
Izlazak 7,2Ti si taj koji će reći sve što sam ja naložio tebi i tvojem bratu Aaronu Faraonu da pusti otići iz svoje zemlje sinove Izraelove;
Izlazak 7,3ali ja, ja ću načiniti neumoljivim * srce Faraonovo. Umnožit ću svoje znakove i svoja čuda po Egiptu,
Izlazak 7,4ali Faraon vas neće slušati. Stavit ću svoju ruku na Egipat i odlučno izvest ću svoje vojske, svoj puk, sinove Izraelove, van iz zemlje Egipa -.
Izlazak 7,5Tad će Egipćani spoznati da sam ja GOSPOD, kad budem pružio ruku protiv Egipta; i ja ću izvesti iz sredine njihove sinove Izraelove.`
Izlazak 7,6Mojsije i Aaron učiniše tako; oni učiniše točno što im je GOSPOD bio naložio.
Izlazak 7,7Mojsije imaše 80 godina, a Aaron 83 kad govoriše Faraonu.
Izlazak 7,8GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu:
Izlazak 7,9` Ako vam * Faraon govori ovako: učinite dakle jedno čudo - ti češ reći Aaronu: Uzmi svoj štap, baci ga pred Faraona, i nek postane jedan zmaj !`
Izlazak 7,10Mojsije i Aaron dođoše kod Faraona i učiniše kako im je GOSPOD bio zapovjedio. Aaron baci svoj štap pred Faraona i njegove sluge, i štap posta zmajem.
Izlazak 7,11Ali sa svoje strane, Faraon pozva mudrace i čarobnjake; i ti čarobnjaci egipatski učiniše istu stvar sa svojim čarolijama:
Izlazak 7,12svaki baci svoj štap, koji posta jedan zmaj. Ali štap Aaronov proguta njihove štapove.
Izlazak 7,13Međutim, * srce Faraonovo osta neosjetljivo; on ne posluša Mojsija i Aarona, kako je to bio rekao GOSPOD.
Izlazak 7,14GOSPOD reče Mojsiju: ` * Faraon se uzjogunio; on odbija pustiti narod otići.
Izlazak 7,15Idi prema Faraonu već u jutro, kad će on izići k vodi. Pričekaj ga na obali Rijeke . A štap koji se pretvorio u zmaja, uzmi ga u ruku.
Izlazak 7,16Reci Faraonu: GOSPOD, Boga Hebreja, poslao me reći tebi: Pusti otići moj puk da mi služi u pustinji; ali sve do sada ti me nisi poslušao.
Izlazak 7,17Ovako govori GOSPOD: Po ovome ti ćeš spoznati da sam ja GOSPOD: udarit ću vode Rijeke štapom koji imam u ruci oneće se promijeniti u krv.
Izlazak 7,18Ribe u Rijeci pougibat će, Rijeka će postati smradnom i Egipćani neće moći piti vodu iz Rijeke.`
Izlazak 7,19GOSPOD reče Mojsiju: ` Reci Aaronu: Uzmi svoj štap, pruži ruku nad vode Rijeke - nad njene obale, njene kanale, njena jezera, posvuda gdje ima vode -; nek postanu krv! Nek ima krvi u cijelom Egiptu, u posudama drvenim kao i u posudama kamenim!`
Izlazak 7,20Mojsije i Aaron učiniše kako im je to GOSPOD zapovjedio. On podiže štap i udari vode Rijeke pred očima Faraona i njegovih slugu. Sva voda Rijeke pretvori se u krv.
Izlazak 7,21Ribe u Rijeci pougibaše, Rijeka postade smradna i Egipćani ne mogoše piti vode iz Rijeke. Bijaše krvi po cijeloj zemlji Egipat.
Izlazak 7,22Ali čarobnjaci učiniše isto sa svojim čarolijama. * Srce Faraonovo osta kruto, on ne posluša Mojsija i Aarona, kako je to bio rekao GOSPOD.
Izlazak 7,23Faraon se okrenu i vrati ne uzevši to za ozbiljno
Izlazak 7,24Svi Egipćani dubiše u obalama Rijeke za piti vodu, jer nisu mogli piti vodu Rijeke.
Izlazak 7,25Sedam je dana navršilo se otkad je GOSPOD udario Rijeku.
Izlazak 7,26GOSPOD reče Mojsiju: ` Uđi kod * Faraona i reci mu: Ovako govori GOSPOD: Pusti otići moj puk da mi služi.
Izlazak 7,27Ako ti još uvijek odbijaš pustiti ga otići, ja ću udariti cijelu tvoju teritoriju nevoljom žaba.
Izlazak 7,28Rijeka će provrvjeti žabama, oneće doći i u tvoju kuću, u tvoju spavaću sobu, na tvoj krevet, u kuće tvojih slugu, kod tvog pučanstva, u tvoje peći, u tvoje naćve.
Izlazak 7,29Na tebe, na tvoj puk, na sve tvoje sluge, uspuzat će se žabe. `
2. Mojsijeva 7,1I Gospod reče Mojsiju: evo, postavio sam te da si Bog Faraonu; a Aron brat tvoj biće prorok tvoj.
2. Mojsijeva 7,2Govorićeš sve što ti zapovjedim; Aron pak brat tvoj govoriće Faraonu da pusti sinove Izrailjeve iz zemlje svoje.
2. Mojsijeva 7,3A ja ću učiniti da otvrdne srce Faraonu, te ću umnožiti znake svoje i čudesa svoja u zemlji Misirskoj.
2. Mojsijeva 7,4I neće vas ipak poslušati Faraon; a ja ću metnuti ruku svoju na Misir, i izvešću vojsku svoju, narod svoj, sinove Izrailjeve iz zemlje Misirske sudovima velikim.
2. Mojsijeva 7,5I poznaće Misirci da sam ja Gospod, kad dignem ruku svoju na Misir, i izvedem sinove Izrailjeve između njih.
2. Mojsijeva 7,6I učini Mojsije i Aron, kako im zapovjedi Gospod, tako učiniše.
2. Mojsijeva 7,7A Mojsiju bijaše osamdeset godina, a Aronu osamdeset i tri godine, kad govorahu s Faraonom.
2. Mojsijeva 7,8I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
2. Mojsijeva 7,9Kad vam kaže Faraon i reče: učinite kako čudo, onda reci Aronu: uzmi štap svoj, i baci ga pred Faraona; te će se prometnuti u zmiju.
2. Mojsijeva 7,10I izađoše Mojsije i Aron pred Faraona, i učiniše kako zapovjedi Gospod; i baci Aron štap svoj pred Faraona i pred sluge njegove, i prometnu se u zmiju.
2. Mojsijeva 7,11A Faraon dozva mudrace i vračare; te i vračari Misirski učiniše tako svojim vračanjem.
2. Mojsijeva 7,12I baciše svaki svoj štap, i prometnuše se štapovi u zmije; ali štap Aronov proždrije njihove štapove.
2. Mojsijeva 7,13I otvrdnu srce Faraonovo, i ne posluša ih, kao što bješe kazao Gospod.
2. Mojsijeva 7,14I reče Gospod Mojsiju: oteža srce Faraonovo; neće da pusti naroda.
2. Mojsijeva 7,15Idi ujutru k Faraonu. Gle, on će izaći na vodu, pa stani prema njemu na obali, a štap koji se bio prometnuo u zmiju uzmi u ruku.
2. Mojsijeva 7,16I reci mu: Gospod Bog Jevrejski posla me k tebi da ti kažem: pusti narod moj da mi posluži u pustinji. Ali ti eto još ne posluša.
2. Mojsijeva 7,17Zato Gospod ovako veli: ovako ćeš poznati da sam ja Gospod: evo, udariću štapom što mi je u ruci po vodi što je u rijeci, i prometnuće se u krv.
2. Mojsijeva 7,18I ribe u rijeci pomrijeće, i rijeka će se usmrdjeti, i Misirci će se uzmučiti tražeći vode da piju iz rijeke.
2. Mojsijeva 7,19I Gospod reče Mojsiju: reci Aronu: uzmi štap svoj, i pruži ruku svoju na vode Misirske, na potoke, na rijeke i na jezera njihova i na sva zborišta voda njihovijeh; i prometnuće se u krv, i biće krv po svoj zemlji Misirskoj, i po sudima drvenijem i kamenijem.
2. Mojsijeva 7,20I učiniše Mojsije i Aron kako im zapovjedi Gospod; i podigav Aron štap svoj udari po vodi koja bješe u rijeci pred Faraonom i slugama njegovijem. I sva voda što bješe u rijeci prometnu se u krv.
2. Mojsijeva 7,21I pomriješe ribe što bijahu u rijeci, i usmrdje se rijeka tako da ne mogahu Misirci piti vode iz rijeke, i bješe krv po svoj zemlji Misirskoj.
2. Mojsijeva 7,22Ali i vračari Misirski učiniše tako svojim vračanjem; i srce Faraonu otvrdnu, te ih ne posluša, kao što bješe kazao Gospod.
2. Mojsijeva 7,23I okrenuv se Faraon otide kući svojoj, i ne mari ni za to.
2. Mojsijeva 7,24A Misirci svi kopaše oko rijeke tražeći vode da piju; jer ne mogahu piti vode iz rijeke.
2. Mojsijeva 7,25I navrši se sedam dana kako rijeku udari Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje