Tražilica


Izlazak 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 9,1Sad zapovjedi Gospod Mojsiju: "Idi k faraonu i zapovjedi mu: "Ovako veli Gospod, Bog Hebreja: Pusti narod moj, da mi služi!
Izlazak 9,2Ako ga ne htjedneš pustiti i još ga dulje budeš zadržavao.
Izlazak 9,3Ruka će Gospodnja ošinuti stoku tvoju u polju, konje, magarce, deve, goveda i ovce kugom veoma teškom.
Izlazak 9,4A Gospod će razlikovati stoku izraelsku od stoke egipatske, tako da od svega, što pripada sinovima Izraelovim, neće poginuti ni jedan komad."
Izlazak 9,5Gospod odredi i rok, pa reče: "Sutra već Gospod će učiniti, da to dođe na zemlju."
Izlazak 9,6Idući dan učini to Gospod doista; sva stoka egipatska uginu, a od stoke izraelske ne uginu ipak ni jedan komad.
Izlazak 9,7Kad se faraon raspita, izađe na vidjelo, da od stoke Izraelske ne uginu ni jedan komad. Ipak srce faraonovo ostade otvrdnuto, i on ne pusti naroda.
Izlazak 9,8Tada zapovjedi Gospod Mojsiju i Aronu: "Uzmite pune pregršti pepela iz peći, a Mojsije neka ga pred očima faraonovim razaspe prema nebu!
Izlazak 9,9I postat će on sitan prah po svoj zemlji egipatskoj, a od njega će nastati mjehuri, što će se provaliti u čirove na ljudima i na stoci po svoj zemlji egipatskoj."
Izlazak 9,10Oni uzeše pepela iz peći i stupiše pred faraona, i Mojsije ga razasu prema nebu, i nastadoše mjehuri, što se provališe u čirove na ljudima i na stoci.
Izlazak 9,11A čarobnjaci ne mogoše da se pokažu pred Mojsijem od čirova, jer se mjehuri bili provalili na čarobnjacima kao na svim Egipćanima.
Izlazak 9,12Ipak Gospod otvrdi srce faraonu, i on ih ne posluša, kao što je bio Gospod unaprijed rekao Mojsiju.
Izlazak 9,13Tada zapovjedi Gospod Mojsiju: "Stupi sutra rano pred faraona i reci mu: "Ovako veli Gospod, Bog Hebreja: Pusti narod moj, da mi služi!
Izlazak 9,14Jer ovaj put učinit ću, da dođu sva zla moja na tebe, na sluge tvoje i narod tvoj, da spoznaš, da nitko nije na svoj zemlji kao ja.
Izlazak 9,15Premda sun već do sada bio mogao ruku svoju pružiti i tebe s narodom tvojim udariti kugom, da te više ne bude na zemlji.
Izlazak 9,16Ostavio sam te ipak naumice na životu, da osjetiš moć moju, i da se ime moje slavi po svoj zemlji.
Izlazak 9,17Ako još dalje budeš zadržavao narod moj i ne pustiš ga.
Izlazak 9,18Ja ću sutra u ovo doba pustiti tuču veoma tešku, kakve nije bilo u Egiptu od onoga dana, kad postade, do danas.
Izlazak 9,19Pošlji dakle i skupi na sigurno stoku svoju i sve, što imaš u polju. Svi ljudi i životinje, što se zateku u polju i ne zaklone se pod krov, izginut će, kad pane tuča na njih."
Izlazak 9,20Tko se od sluga faraonovih poboja prijetnje Gospodnje, skupi družinu svoju i stoku svoju u kuće na sigurno.
Izlazak 9,21A tko nije mario za prijetnju Gospodnju, ostavi družinu svoju i stoku svoju u polju.
Izlazak 9,22Gospod dakle zapovjedi Mojsiju: "Pruži ruku svoju prema nebu, da po svoj zemlji egipatskoj padne tuča na ljude i na stoku i na sve bilje po polju u zemlji egipatskoj!"
Izlazak 9,23I Mojsije pruži štap svoj prema nebu, i Gospod pusti gromove i tuču. Munje su padale na zemlju, i Gospod je pustio da padne tuča na zemlju egipatsku.
Izlazak 9,24Padala je tuča, i munje su se neprestano miješale s tučom; bilo je tako strašno, kako se nije još nikada doživjelo u zemlji egipatskoj, otkad su u njoj nastanjeni ljudi.
Izlazak 9,25Tuča potuče po svoj zemlji egipatskoj sve, što je bilo u polju, od čovjeka do živinčeta; sve pobije po polju uništi tuča i polomi sve drveće u polju.
Izlazak 9,26Samo u zemlji gošenskoj, gdje su prebivali sinovi Izraelovi, ne pade tuča.
Izlazak 9,27Tada posla faraon, dozva Mojsija i Arona i reče im: "Sagriješih ovaj put. Gospod je u pravu, a ja i narod moj krivi smo.
Izlazak 9,28Pomolite se Gospodu; jer je više nego dosta toga groma strašnoga i tuče, hoću vas pustiti. Ne trebate više ovdje ostati."
Izlazak 9,29Mojsije mu odgovori: "Dok izađem u grad, raširit ću ruke svoje Gospodu, pa će prestati gromovi, i neće više padati tuča, da spoznaš, da je zemlja Gospodnja.
Izlazak 9,30Ali znam dobro, da se vi, ti i sluge tvoje, još ne bojite Gospoda Boga."
Izlazak 9,31Tako propade lan i ječam, jer je ječam bio već u klasu i lan u cvijetu.
Izlazak 9,32A pšenica i raž ne propadoše, jer kasnije dolaze.
Izlazak 9,33Mojsije dakle otide od faraona van u grad i raširi ruke svoje Gospodu. Tada prestadoše gromovi i tuča, i dažd nije više padao na zemlju.
Izlazak 9,34Kad vidje faraon da prestadoše dažd, tuča i gromovi, ustraja u grijehu svojemu i otvrdi srce svoje, on i sluge njegove.
Izlazak 9,35Srce faraonovo ostade tvrdo, i on ne pusti sinove Izraelove, kao što je bio unaprijed rekao Gospod preko Mojsija.
Izlazak 9,1 Tada Jahve reče Mojsiju: "Idi k faraonu i reci mu: `Ovako poručuje Jahve, Bog Hebreja: Pusti moj narod da ode i da mi štovanje iskaže.
Izlazak 9,2Ako ga ne pustiš, nego ga i dalje budeš zadržavao,
Izlazak 9,3ruka Jahvina udarit će strašnim pomorom po tvome blagu što je u polju: po konjima, magaradi, devama, krupnoj i sitnoj stoci.
Izlazak 9,4Razlikovat će Jahve stoku Izraelaca od stoke Egipćana, tako da ništa što pripada Izraelcima neće stradati.`
Izlazak 9,5Jahve je odredio i vrijeme, rekavši: "Sutra će Jahve izvesti ovo u zemlji.
Izlazak 9,6Sutradan Jahve tako i učini. Sva stoka Egipćana ugine, a od stoke Izraelaca nije uginulo ni jedno grlo.
Izlazak 9,7Faraon je istraživao i uvjerio se da od izraelske stoke nije uginulo ni jedno grlo. Ali je srce faraonovo ipak otvrdlo i nije pustio naroda.
Izlazak 9,8Reče Jahve Mojsiju i Aronu: "Zagrabite pune pregršti pepela iz peći, pa neka ga Mojsije pred faraonovim očima baci prema nebu.
Izlazak 9,9Od toga će nastati sitna prašina po svoj zemlji egipatskoj, i na ljudima će i na životinjama izazivati otekline i stvarati čireve s kraja na kraj Egipta.
Izlazak 9,10Tako oni uzeše pepela iz peći i dođoše pred faraona. Onda Mojsije rasu pepeo prema nebu, a otekline s čirevima prekriše ljude i životinje.
Izlazak 9,11Ni čarobnjaci se nisu mogli pojaviti pred Mojsijem, jer su i čarobnjaci, kao i ostali Egipćani, bili prekriveni čirevima.
Izlazak 9,12Ali je Jahve otvrdnuo srce faraonu, pa on ne posluša Mojsija i Arona, kako je Jahve Mojsiju i rekao.
Izlazak 9,13Tada Jahve reče Mojsiju: "Podrani ujutro, iziđi pred faraona i reci mu: `Ovako poručuje Jahve, Bog Hebreja: Pusti narod da ode i da mi štovanje iskaže.
Izlazak 9,14Ako ih ne pustiš, sva zla svoja navalit ću ovaj put na te, na tvoje službenike i tvoj puk, tako da spoznaš da nema nikoga na svoj zemlji kao što sam ja.
Izlazak 9,15Da sam ruku svoju spustio i udario tebe i tvoj puk pomorom, nestalo bi te sa zemlje.
Izlazak 9,16Poštedio sam te da ti pokažem svoju moć i da se hvali moje ime po svoj zemlji.
Izlazak 9,17Ali se ti previše uzdižeš nad mojim narodom i priječiš mu da ode.
Izlazak 9,18Sutra u ovo doba pustit ću tuču tako strašnu kakve u Egiptu još nije bilo otkad je postao do sada.
Izlazak 9,19Zato naredi da pod krov utjeraju tvoje blago i sve što je vani, na otvorenu. Sve što se nađe u polju, bilo čovjek bilo živinče, ne bude li uvedeno unutra, poginut će kad tuča zaspe po njima.`
Izlazak 9,20Faraonovi službenici, koji su se pobojali Jahvina govora, utjeraju svoje sluge i svoje blago unutra.
Izlazak 9,21Oni koji nisu marili za Jahvinu prijetnju ostave vani i svoje sluge i stoku.
Izlazak 9,22Onda rekne Jahve Mojsiju: "Pruži ruku prema nebu da udari tuča po svoj zemlji egipatskoj: po ljudima, životinjama i svemu bilju u zemlji egipatskoj.
Izlazak 9,23Mojsije diže svoj štap prema nebu. Jahve zagrmje i pusti tuču i munje sastavi sa zemljom. Sipao je Jahve tuču po zemlji Egipćana.
Izlazak 9,24Tuča je mlatila, kroz nju munje parale. Strahota se takva nije oborila na zemlju egipatsku otkako su ljudi u njoj.
Izlazak 9,25Tuča pobi po svem Egiptu sve što je ostalo vani, ljude i životinje; uništi sve bilje po poljima i sva stabla poljska polomi.
Izlazak 9,26Samo u gošenskom kraju, gdje su živjeli Izraelci, nije bilo tuče.
Izlazak 9,27Faraon posla po Mojsija i Arona pa im reče: "Ovaj put priznajem da sam kriv. Jahve ima pravo, a ja i moj narod krivo.
Izlazak 9,28Molite Jahvu da ustavi gromove i tuču, a ja ću vas pustiti da idete. Nećete više dugo ostati.
Izlazak 9,29"Kad iziđem iz grada", reče mu Mojsije, "dići ću ruke prema Jahvi, pa će gromovi prestati, a ni tuče više neće biti, tako da znaš da zemlja pripada Jahvi.
Izlazak 9,30Ali ni ti ni tvoji dvorani, znam ja, još se ne bojite Boga Jahve.
Izlazak 9,31I tako propade lan i ječam: jer ječam bijaše u klasu, a lan u cvatu.
Izlazak 9,32Pšenica i raž nisu nastradali jer su ozima žita.
Izlazak 9,33Otišavši od faraona, Mojsije iziđe iz grada i podigne ruke prema Jahvi. Prestane grmljavina i tuča, a ni kiša više nije padala na zemlju.
Izlazak 9,34Kad je faraon vidio da je prestala grmljavina, tuča i kiša, opet padne u grijeh: i on i njegovi službenici opet otvrdnu srcem.
Izlazak 9,35Otvrdnu srce faraonu i ne pusti on Izraelce, kako je Jahve i prorekao preko Mojsija.
Izlazak 9,1GOSPOD reče Mojsiju: ` Uđi kod * Faraona i reci mu: Ovako govori GOSPOD, Bog Hebreja : Pusti otići moj puk da mi služi.
Izlazak 9,2Ako ti još uvijek odbijaš pustiti ga otići, ako ti ustraješ zadržati ga,
Izlazak 9,3ruka GOSPODOVA bit će na stadima koja su u tvojim poljima, na konjima, magarcima, devama, govedima i ovcama: bit će to jedna vrlo strašna kuga!
Izlazak 9,4GOSPOD će napraviti jednu razliku između stada Izraelovih i stada Egipćana. Ništa neće uginuti što pripada sinovima Izraelovim. `
Izlazak 9,5I GOSPOD odredi jedan rok govoreći: Sutra, GOSPOD učinit će to u cijeloj zemlji.`
Izlazak 9,6I GOSPOD učini to sutradan: sva stada egipatska pougibaše, ali stada sinova Izraelovih, ni jedna životinja ne uginu.
Izlazak 9,7Faraon posla ustanoviti: ni jedno mrtvo u stadima Izraelovim! Ali * srce Faraonovo ostade tvrdokorno; on ne pusti puku otići.
Izlazak 9,8GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu: `Uzmite dvije pune šake čađi iz peći, a Mojsije će ju baciti u zrak pred * Faraonom.
Izlazak 9,9Raspršujući se u prah po svoj zemlji Egipat ona će prouzrokovati čireve koji će izniknuti u gnojnim krastama kod ljudi i životinja po svem Egiptu.`
Izlazak 9,10Oni uzeše čađi iz peći i stadoše pred Faraona; Mojsije ju baci u zrak, a ona izazva gnojne čireve koji se pojaviše kod ljudi i životinja.
Izlazak 9,11A čarobnjaci ne mogoše se pokazati pred Mojsijem radi čireva, jer čirevi obasuše čarobnjake i sve Egipćane.
Izlazak 9,12Ali, GOSPOD stvrdnu * srce Faraonu, koji ne posluša Mojsija i Aarona, kako je to bio rekao GOSPOD Mojsiju.
Izlazak 9,13GOSPOD reče Mojsiju: ` Ustani rano u jutro i predstavi se * Faraonu. Reci mu: Ovako govori GOSPOD: Bog Hebreja, Pusti moj puk otići da mi služi.
Izlazak 9,14Jer ovog puta, ja ću poslati svoje mlatilo protiv tebe samog, protiv tvojih slugu i tvog puka, da bi ti spoznao da ništa nije kao ja na zemlji.
Izlazak 9,15Da sam ja pustio svoju ruku, ja bih te bio udario kugom, tebe i tvoj puk, i ti bi nestao sa zemlje.
Izlazak 9,16Ali evo zašto sam te zadržao: da bi vidio moju snagu, da bi se objavilo moje * ime po cijeloj zemlji.
Izlazak 9,17Ti ustrajavaš činiti prepreke odlasku mojem puku.
Izlazak 9,18Sutra u isti sat, ja ću učiniti da padne jedna vrlo žestoka tuča, takva kakve nikad ne bijaše u Egiptu od prije dana svojeg utemeljenja sve do sada.
Izlazak 9,19A sada, pošalji staviti u zaklon stada i sve što ti pripada u poljima. Svaki čovjek i svaka životinja koji budu nađeni u polju, a ne budu dovedeni kući, bit će usmrćeni od tuče koja će pasti na njih.`
Izlazak 9,20Među slugama Faraonovim, onaj koji se bojaše riječi GOSPODOVE skloni svoje sluge i svoja stada u kuće,
Izlazak 9,21onaj koji ne uze ozbiljno riječ GOSPODOVU ostavi u poljima svoje sluge i svoja stada.
Izlazak 9,22GOSPOD reče Mojsiju: `Pruži ruku prema nebu i nek tuča udari sav Egipat, na sve ljude i sve životinje, i na svu travu u poljima u zemlji egipatskoj.`
Izlazak 9,23Mojsije pruži svoj štap prema nebu, a GOSPOD razulari grmljavinu i tuč; munja se obori na zemlju i GOSPOD pusti pasti tuču na zemlju egipatsku.
Izlazak 9,24Tuča, munje pomiješane s tučom: to bi tako žestoko da sva zemlja egipatska nije vidjela ništa slično otkad bijaše ijedan narod.
Izlazak 9,25U svoj zemlji Egipat, tuča udari sve što bijaše u poljima i polomi sva stabla u poljima.
Izlazak 9,26Tuča poštedi samo zemlju Gošen, gdje se nalaziše sinovi Izraelovi.
Izlazak 9,27Faraon dade pozvati Mojsija i Aarona i reče im: `Ovog puta, ja sam zgriješio; GOSPOD je taj koji je pravedan; ja i moj puk, mi smo krivci.
Izlazak 9,28Molite GOSPODA! Dosta je grmljavine i tuče! Pustit ću vas otići, vi neće te više ostati dugo vremena.`
Izlazak 9,29Mojsije mu reče: ` Na izlasku iz grada, ja ću pružiti ruku prema GOSPODU; grmljavina će prestati, neće više biti tuče, da ti spoznaš da zemlja pripada GOSPODU.
Izlazak 9,30Ali, ti i tvoje sluge, ja znam da se vi još ne bojite GOSPODA Boga.`
Izlazak 9,31Lan i ječam biše potučeni, jer ječam bijaše u klasovima, a lan u cvatu.
Izlazak 9,32Pšenica i ozimi krupnik ne biše potučeni jer su kasni.
Izlazak 9,33Mojsije iziđe od Faraona i iz grada, i pruži ruku prema GOSPODU; grmljavina i tuča prestadoše, kiša se više ne sručivaše na zemlju.
Izlazak 9,34Faraon vidje da kiša, tuča i grmljavina bijahu prestali, ali on opet zgriješi. On i sluge njegove uzjoguniše se.
Izlazak 9,35* Srce Faraonovo osta nesmiljeno: on ne pusti sinove Izraelove, kako je to bio rekao GOSPOD putem Mojsija.
2. Mojsijeva 9,1Tada reče Gospod Mojsiju: idi k Faraonu, i reci mu: ovako veli Gospod Bog Jevrejski: pusti narod moj da mi posluži;
2. Mojsijeva 9,2Ako li ih ne pustiš nego ih još staneš zadržavati,
2. Mojsijeva 9,3Evo, ruka Gospodnja doći će na stoku tvoju u polju, na konje, na magarce, na kamile, na volove i na ovce, s pomorom vrlo velikim.
2. Mojsijeva 9,4A odvojiće Gospod stoku Izrailjsku od stoke Misirske; te od svega što je sinova Izrailjevijeh neće poginuti ništa.
2. Mojsijeva 9,5I postavio je Gospod rok rekavši: sjutra će to učiniti na zemlji Gospod.
2. Mojsijeva 9,6I Gospod učini to sjutradan, i sva stoka Misirska uginu; a od stoke sinova Izrailjevijeh ne uginu nijedno.
2. Mojsijeva 9,7I posla Faraon da vide, i gle, od stoke Izrailjske ne uginu nijedno; ipak otvrdnu srce Faraonu, i ne pusti naroda.
2. Mojsijeva 9,8Tada reče Gospod Mojsiju i Aronu: uzmite pepela iz peći pune pregršti, i Mojsije neka ga baci u nebo pred Faraonom;
2. Mojsijeva 9,9I postaće prah po svoj zemlji Misirskoj, a od njega će postati kraste pune gnoja i na ljudima i na stoci po svoj zemlji Misirskoj.
2. Mojsijeva 9,10I uzeše pepela iz peći, i stadoše pred Faraona, i baci ga Mojsije u nebo, i postaše kraste pune gnoja po ljudima i po stoci.
2. Mojsijeva 9,11I vračari ne mogoše stajati pred Mojsijem od krasta; jer bijahu kraste i na vračarima i na svijem Misircima.
2. Mojsijeva 9,12I Gospod učini te otvrdnu srce Faraonovo, i ne posluša ih, kao što bješe kazao Gospod Mojsiju.
2. Mojsijeva 9,13Poslije reče Gospod Mojsiju: ustani rano i izađi pred Faraona, i reci mu: ovako veli Gospod Bog Jevrejski: pusti narod moj da mi posluži.
2. Mojsijeva 9,14Jer ću sada pustiti sva zla svoja na srce tvoje i na sluge tvoje i na narod tvoj, da znaš da niko nije kao ja na cijeloj zemlji.
2. Mojsijeva 9,15Jer sada kad pružih ruku svoju, mogah i tebe i narod tvoj udariti pomorom, pa te ne bi više bilo na zemlji;
2. Mojsijeva 9,16Ali te ostavih da pokažem na tebi silu svoju, i da se pripovijeda ime moje po svoj zemlji.
2. Mojsijeva 9,17I ti se još podižeš na moj narod, i nećeš da ga pustiš?
2. Mojsijeva 9,18Evo, sjutra ću u ovo doba pustiti grad vrlo velik, kakoga nije bilo u Misiru otkako je postao pa dosada.
2. Mojsijeva 9,19Zato sada pošlji, te skupi stoku svoju i što god imaš u polju, jer će pasti grad na sve ljude i na stoku što se zateče u polju i ne bude skupljeno u kuću, i izginuće.
2. Mojsijeva 9,20Koji se god između sluga Faraonovijeh poboja riječi Gospodnje, on brže skupi sluge svoje i stoku svoju u kuću;
2. Mojsijeva 9,21A koji ne maraše za riječ Gospodnju, on ostavi sluge svoje i stoku svoju u polju.
2. Mojsijeva 9,22I Gospod reče Mojsiju: pruži ruku svoju k nebu, neka udari grad po svoj zemlji Misirskoj, na ljude i na stoku i na sve bilje po polju u zemlji Misirskoj.
2. Mojsijeva 9,23I Mojsije pruži štap svoj k nebu, i Gospod pusti gromove i grad, da oganj skakaše na zemlju. I tako Gospod učini, te pade grad na zemlju Misirsku.
2. Mojsijeva 9,24A bješe grad i oganj smiješan s gradom silan veoma, kakoga ne bješe u svoj zemlji Misirskoj otkako je ljudi u njoj.
2. Mojsijeva 9,25I pobi grad po svoj zemlji Misirskoj što god bješe u polju od čovjeka do živinčeta; i sve bilje u polju potr grad, i sva drveta u polju polomi.
2. Mojsijeva 9,26Samo u zemlji Gesemskoj, gdje bijahu sinovi Izrailjevi, ne bješe grada.
2. Mojsijeva 9,27Tada posla Faraon, te dozva Mojsija i Arona, i reče im: sada zgriješih; Gospod je pravedan, a ja i moj narod jesmo bezbožnici.
2. Mojsijeva 9,28Molite se Gospodu, jer je dosta, neka prestanu gromovi Božji i grad, pa ću vas pustiti, i više vas neće niko ustavljati.
2. Mojsijeva 9,29A Mojsije mu reče: kad izađem iza grada, raširiću ruke svoje ka Gospodu, a gromovi će prestati i grada neće više biti, da znaš da je Gospodnja zemlja.
2. Mojsijeva 9,30A ti i sluge tvoje znam da se još nećete bojati Gospoda Boga.
2. Mojsijeva 9,31I propade lan i ječam, jer ječam bješe klasao, a lan se glavičio.
2. Mojsijeva 9,32A pšenica i krupnik ne propade, jer bješe pozno žito.
2. Mojsijeva 9,33I Mojsije otišav od Faraona iza grada raširi ruke svoje ka Gospodu, i prestaše gromovi i grad, i dažd ne padaše na zemlju.
2. Mojsijeva 9,34Ali Faraon vidjev gdje presta dažd i grad i gromovi, stade opet griješiti, i srce mu otvrdnu i njemu i slugama njegovijem.
2. Mojsijeva 9,35Otvrdnu srce Faraonu, te ne pusti sinova Izrailjevijeh, kao što bješe kazao Gospod preko Mojsija.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje