Tražilica


Jeremija 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 11,1Riječ, koja dođe Jeremiji od Gospoda, govoreći:
Jeremija 11,2"Slušajte riječi ovoga zavjeta i objavite ih ljudima Judinim i stanovnicima jerusalemskim!
Jeremija 11,3Reci im: Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: Proklet neka je svaki, koji ne slijedi naputaka ovoga zavjeta,
Jeremija 11,4Što sam ih dao ocima vašim kad sam ih vodio iz Egipta, topionice užarene, govoreći: Slušajte glas moj i radite po njem u svemu, što vam zapovijedam! Tada ćete biti narod moj, i ja ću biti Bog vaš,
Jeremija 11,5Da mogu ispuniti zakletvu, koju dadoh ocima vašim; da ću im dati zemlju, u kojoj teče mlijeko i med, kako je to još danas." Tada ja odgovorih: "Tako neka bude, Gospode!"
Jeremija 11,6Dalje mi reče Gospod: "Objavi sve ove riječi po gradovima Judinim i po ulicama jerusalemskim: Slušajte naputke ovoga zavjeta i radite po njima!
Jeremija 11,7Jer sam ocima vašim, još kad sam ih vodio iz Egipta, do današnjega dana jednako opominjem najozbiljnije: Slušajte glas moj!
Jeremija 11,8Ali ne poslušaše i ne prignuše mi uha svojega, nego je svaki išao za svojim prkosnim i zlim srcem. Zato sam pustio da dođu na njih sve prijetnje ovoga zavjeta, koji sam im bio zapovjedio da drže, jer ga nijesu držali."
Jeremija 11,9Dalje mi reče Gospod: "Urota je među ljudima Judinim i stanovnicima jerusalemskim.
Jeremija 11,10Oni su upali u grijehe pređa svojih, koji ne htjedoše slušati mojih naputaka. Trčali su za tuđim bogovima, da im služe. Prelomila je kuća Izraelova i kuća Judina zavjet moj, koji sam učinio s ocima njihovim."
Jeremija 11,11Zato veli Gospod: "Evo, nosim na njih zlo, iz kojega više ne mogu izaći, a ako tada zavape k meni, neću ih uslišiti.
Jeremija 11,12Gradovi Judini i stanovnici jerusalemski neka onda idu i vapiju k bogovima, kojima su žrtvovali! Ali im neće pomoći u nesreći njihovoj.
Jeremija 11,13Jer su mnogobrojni kao gradovi tvoji, Judo, i idoli tvoji, i koliko ima ulica u Jerusalemu, toliko podigoste žrtvenika idolu sramotnomu, žrtvenika, da kadite baalu.
Jeremija 11,14A ti, ne moli se za taj narod, ne prinosi vapaja ni zagovora za njih, jer ih neću uslišiti, kad me zazovu za pomoć u nesreći svojoj.
Jeremija 11,15Što hoće ljubimac moj u kući mojoj? Činiti djela bezbožna? Zar će zavjet i sveto meso oduzeti od tebe zloću tvoju, da se možeš opet veseliti?"
Jeremija 11,16Gospod te je nazvao maslinom zelenom, dičnom u sjajnu plodu. Ali s hukom silnoga vjetra raspali oganj u lišću njezinu, i grane joj se polomiše.
Jeremija 11,17Gospod nad vojskama, koji te je posadio, zaprijetio ti je nesrećom zbog zloće kuće Izraelove i kuće Judine, što su je činile, da me ljute žrtvujući baalu.
Jeremija 11,18Gospod mi je objavio, i tako sam to doznao, ti si mi pokazao zlodjela njihova.
Jeremija 11,19Bio sam kao bezazleno janje, što se vodi na klanje, i nijesam znao, da su kovali zle naume proti meni: "Uništimo drvo s plodom njegovim, i istrijebimo ga iz zemlje živih, da mu se ime ne spominje više!"
Jeremija 11,20Gospode nad vojskama, ti sudiš pravedno i ispituješ bubrege i srca, daj da vidim osvetu tvoju na njima, jer tebi sam predao stvar svoju.
Jeremija 11,21Zato govori Gospod proti ljudima u Anatotu, koji ti rade o glavi i kažu: "Ne prorokuj više u ime Gospoduje, inače moraš umrijeti od naše ruke!"
Jeremija 11,22Zato ovako veli Gospod nad vojskama: "Evo, ja ću ih pohoditi. Mladi ljudi imaju pasti od mača, sinovi njihovi i kćeri njihove pomrijet će od gladi.
Jeremija 11,23Nitko od njih neće preostati, jer nosim zlo na ljude u Anatotu u godini pohoda njihova."
Jeremija 11,1 Riječ koju je Jahve uputio Jeremiji:
Jeremija 11,2"Govori Judejcima i Jeruzalemcima.
Jeremija 11,3Reci im: Ovako veli Jahve, Bog Izraelov: `Proklet bio čovjek koji ne posluša riječi Saveza ovoga,
Jeremija 11,4riječi koje sam zapovjedio ocima vašim kad sam ih izveo iz zemlje egipatske, iz one peći ražarene, govoreći: Poslušajte glas moj i činite sve što vam zapovjedim: tada ćete biti narod moj, a ja vaš Bog,
Jeremija 11,5da bih ispunio zakletvu kojom sam se zakleo ocima vašim da ću im dati zemlju u kojoj teče mlijeko i med - kao što je danas.`" A ja odgovorih i rekoh: "Tako je, Jahve.
Jeremija 11,6I dalje mi reče Jahve: "Objavi riječi ove po gradovima judejskim i po ulicama jeruzalemskim: `Poslušajte riječi Saveza ovoga, te ih izvršavajte.
Jeremija 11,7Jer sam ozbiljno opominjao očeve vaše kad sam ih izvodio iz zemlje egipatske i do danas ih neumorno opominjem: Poslušajte glas moj!
Jeremija 11,8Ali oni ne slušahu i ne prignuše uha svojega, nego se povedoše za okorjelošću zloga srca svoga. Zato dopustih da se na njima ispune sve riječi Saveza ovoga za koji im zapovjedih da ga se pridržavaju, ali ga se oni ne pridržavahu.`
Jeremija 11,9I reče mi Jahve: "Zavjera je među Judejcima i Jeruzalemcima.
Jeremija 11,10Vratiše se bezakonjima svojih otaca koji se oglušiše na moje riječi, pa trčahu za tuđim bogovima da im služe. Dom Izraelov i dom Judin prekršiše Savez moj koji sam sklopio s ocima njihovim.
Jeremija 11,11Zato ovako govori Jahve: "Evo, dovest ću na njih zlo kojemu neće umaći; vapit će k meni, ali ih ja neću slušati.
Jeremija 11,12Onda neka gradovi judejski i žitelji jeruzalemski vapiju k bogovima kojima kade, ali im oni neće pomoći u vrijeme nevolje!
Jeremija 11,13Jer imaš, o Judejo, bogova koliko i gradova! I koliko ima ulica u Jeruzalemu, toliko žrtvenika podigoste da kadite Baalu.
Jeremija 11,14Ti, dakle, ne moli milosti za taj narod, ne diži glasa za njih i ne moli, jer ih neću uslišiti kad me zazovu u nevolji svojoj.
Jeremija 11,15Što li će draga moja u Domu mome? Kuje zle osnove. Hoće li pretilina i meso posvećeno ukloniti zlo od tebe? Mogu li te stoga proglasiti čistom?
Jeremija 11,16"Zelena maslina lijepa uzrasta", tako te Jahve nazva. A sada uz prasak veliki plamenom sažiže njeno lišće; spaljene su grane njene.
Jeremija 11,17Jahve nad Vojskama, koji te bijaše posadio, nesreću ti namijeni zbog zločina što ga učini dom Izraelov i dom Judin kadeći Baalu da bi mene razgnjevili.
Jeremija 11,18Jahve mi objavi te znam! Tada mi ti, Jahve, razotkri njihove spletke.
Jeremija 11,19A ja bijah kao jagnje krotko što ga vode na klanje i ne slutih da protiv mene snuju pakosne naume. "Uništimo drvo još snažno, iskorijenimo ga iz zemlje živih, da mu se ime nikad više ne spominje!
Jeremija 11,20Ali ti, Jahve nad Vojskama, koji pravedno sudiš, koji ispituješ srca i bubrege, daj da vidim kako se njima osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju.
Jeremija 11,21Zato Jahve nad Vojskama govori protiv ljudi u Anatotu koji mi rade o glavi i govore: "Ne prorokuj više u ime Jahvino, da ne pogineš od ruke naše!
Jeremija 11,22Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Evo, ja ću ih kazniti. Njihovi će mladići od mača poginuti, sinovi i kćeri pomrijet će od gladi.
Jeremija 11,23Ni ostatka neće ostati kad donesem nesreću ljudima u Anatotu u godini kazne njihove.
Jeremija 11,1Riječ koja se upućuje Jeremiji od GOSPODA:
Jeremija 11,2Slušajte riječi ovog *saveza! Ti ćeš govorit Judinim ljudima i žiteljima Jeruzalema
Jeremija 11,3i reći ćeš im: ”Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Nesretan čovjek koji ne sluša riječi ovog saveza
Jeremija 11,4koji sam ja predložio vašim očevima kad sam ih izveo iz Egipta, iz te visoke peći: Slušajte moj glas i ostvarite ono što vam predlažem; tako ćete vi postati jedan narod za mene, a ja ću postati Bog za vas,
Jeremija 11,5i tad ću ja moći održati svečanu prisegu koju sam dao vašim očevima da ću im dati zemlju u kojoj teku med i mlijeko. A to je sad zaista vaše.“ A ja odgovorih. ” Da, GOSPODE! “
Jeremija 11,6GOSPOD mi reče: ” Idi izvikati sve ove riječi po gradovima Jude i na ulicama Jeruzalema: Slušajte riječi saveza i ostvarite ih.
Jeremija 11,7Ja sam zaklinjao vaše očeve od dana kad sam ih izveo iz Egipta sve do ovog dana, neumorno sam ih zaklinjao ponavljajući: Slušajte moj glas!
Jeremija 11,8Ali, oni nisu slušali, oni nisu načuljili uho; svatko je ustrajavao u svojoj ogavnoj tvrdoglavosti. Zato primijenih protiv njih sve riječi ovog saveza koji sam im predložio da primijenjuju, a oni ga nisu primijenjivali.“
Jeremija 11,9GOSPOD mi reče: ” Skovana je jedna urota među ljudima Jude i stanovnicima Jeruzalema.
Jeremija 11,10Oni su se okrenuli nanovo grijesima svojih predaka koji su odbijali slušati moje riječi; sad oni jure k drugim bogovima da im čine obred. Ljudi Izraelovi i ljudi Judini su tako prekršili savez koji sam ja bio sklopio s njihovim očevima.
Jeremija 11,11Eh dobro! ovako govori GOSPOD ja ću dovesti na njih jednu nesreću iz koje se oni neće moći izvući. Oni će me zvati u pomoć, ali ja ih neću slušati.
Jeremija 11,12Gradovi Jude i stanovnici Jeruzalema ići će moliti pomoć u bogova kojima su
Jeremija 11,13Tvoji su bogovi postali tako brojni kao i tvoji gradovi, o Judo, a oltari koje ste podigli Sramu *oltari za spaljivati milodare *Baalu brojani su koliko i tvoje ulice, Jeruzaleme!
Jeremija 11,14Ti, ne posreduj za ovaj narod, ne propovijedaj u njihovu korist ni tužbe ni preklinjanja; ja neću slušati kad me budu zvali u vrijeme svoje nesreće . “
Jeremija 11,15što to čini u mojoj Kući moja ljubljena? Njen je način postupanja prepun prepredenosti. Da li to zavjeti i sveto meso mogu udaljiti od tebe tvoju nesreću? Hoće li to tako biti da joj ti izmakneš?
Jeremija 11,16” Maslinjak uvijek zelen, lijep po svojim krasnim plodovima“, takvo je ime što ga GOSPOD tebi bijaše dao. U buci velikog loma, ždere vatre njegovo lišće, i krše se njegove grane.
Jeremija 11,17To je GOSPOD svemogući, onaj koji te je posadio, koji je zapovjedio nesreću protiv tebe zbog zla što su ljudi Izraelovi i ljudi Judini počinili; oni su ga uvrijedili spaljujući milodare *Baalu.
Jeremija 11,18Kad me GOSPOD obvijestio i ja shvatio, tad sam i ja otkrio njihove spletke.
Jeremija 11,19Ja, ja bijah kao janje poslušan, vođen na klaonicu; nisam znao da se mene tiču njihovi zlokobni govori: ” Uništimo stablo u punom soku, uklonimo ga iz zemlje živućih; nek njegovo ime više ne bude spominjano!“
Jeremija 11,20GOSPODE svemogući, ti koji po pravdi vladaš koji istražuješ čuvstva i misli, ja ću vidjeti tvoju odmazdu nad njima, jer tebi ja predajem svoj spor.
Jeremija 11,21Eh dobro, ovako govori GOSPOD protiv ljudi iz Anatota koji ti rade o glavi govoreći: ”Ne *prorokuj u ime GOSPODOVO, inače ćeš umrijeti od naše ruke! “,
Jeremija 11,22eh dobro, ovako govori GOSPOD svemogući: ”Ja ću bješnjeti protiv njih: njihovi mladi ljudi poginut će od mača, njihovi sinovi i njihove kćeri pomrijet će od gladi.
Jeremija 11,23Kod njih, više neće biti preživjelih: dat ću da dođe zlo na ljude iz Anatota, u godini kad će im trebati položiti račun.“
Jeremija 11,1Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda govoreći:
Jeremija 11,2Slušajte riječi ovoga zavjeta, i kazujte ljudima Judinijem i stanovnicima Jerusalimskim.
Jeremija 11,3I reci im: ovako veli Gospod Bog Izrailjev: proklet da je ko ne posluša riječi ovoga zavjeta,
Jeremija 11,4Koji zapovjedih ocima vašim kad ih izvedoh iz zemlje Misirske iz peći gvozdene govoreći: slušajte glas moj i tvorite ovo sve kako vam zapovijedam, pa ćete mi biti narod i ja ću vam biti Bog,
Jeremija 11,5Da bih ispunio zakletvu kojom se zakleh ocima vašim da ću im dati zemlju u kojoj teče mlijeko i med, kako se vidi danas. A ja odgovorih i rekoh: amin, Gospode.
Jeremija 11,6Potom reče mi Gospod: kazuj sve ove riječi po gradovima Judinijem i po ulicama Jerusalimskim govoreći: slušajte riječi ovoga zavjeta, i izvršujte ih.
Jeremija 11,7Jer tvrdo zasvjedočavah ocima vašim od kad ih izvedoh iz zemlje Misirske do danas, zarana jednako govoreći: slušajte glas moj.
Jeremija 11,8Ali ne poslušaše i ne prignuše uha svojega, nego hodiše svaki za mislima zloga srca svojega; zato pustih na njih sve riječi ovoga zavjeta, koji zapovjedih da vrše a oni ne vršiše.
Jeremija 11,9Tada mi reče Gospod: buna je među ljudima Judinijem i stanovnicima Jerusalimskim.
Jeremija 11,10Vratili su se na bezakonja starijeh svojih, koji ne htješe slušati mojih riječi, i idu za drugim bogovima, te im služe; dom Izrailjev i dom Judin pokvariše zavjet moj, koji učinih s ocima njihovijem.
Jeremija 11,11Zato ovako veli Gospod: evo, ja ću pustiti na njih zlo, iz kojega neće moći izaći, i vapiće k meni, ali ih neću uslišiti.
Jeremija 11,12Tada će gradovi Judini i stanovnici Jerusalimski ići i vapiti k bogovima kojima kade, ali im neće pomoći u nevolji njihovoj.
Jeremija 11,13Jer imaš bogova, Judo, koliko gradova, i koliko ima ulica u Jerusalimu, toliko podigoste oltara sramotnijeh, oltara, da kadite Valu.
Jeremija 11,14Ti se dakle ne moli za taj narod, i ne podiži vike ni molbe za njih, jer ih neću uslišiti kad zavapiju k meni u nevolji svojoj.
Jeremija 11,15Što će mili moj u domu mom, kad čini grdilo s mnogima, i sveto meso otide od tebe, i veseliš se kad zlo činiš?
Jeremija 11,16Gospod te nazva maslinom zelenom, lijepom radi dobroga roda; ali s hukom velikoga vjetra raspali oganj oko nje, i grane joj se polomiše.
Jeremija 11,17Jer Gospod nad vojskama, koji te je posadio, izreče zlo po te, za zloću doma Izrailjeva i doma Judina, koju činiše među sobom da bi me razgnjevili kadeći Valu.
Jeremija 11,18Gospod mi objavi, te znam; ti mi pokaza djela njihova.
Jeremija 11,19A ja bijah kao jagnje i tele koje se vodi na klanje, jer ne znadijah da se dogovaraju na me: oborimo drvo s rodom njegovijem, i istrijebimo ga iz zemlje živijeh, da mu se ime ne spominje više.
Jeremija 11,20Ali, Gospode nad vojskama, sudijo pravedni, koji ispituješ bubrege i srce, daj da vidim osvetu tvoju na njima, jer tebi kazah parbu svoju.
Jeremija 11,21Zato ovako veli Gospod za Anatoćane, koji traže dušu tvoju govoreći: ne prorokuj u ime Gospodnje, da ne pogineš od naših ruku;
Jeremija 11,22Zato ovako veli Gospod nad vojskama: evo, ja ću ih pohoditi; mladići će njihovi izginuti od mača, sinovi njihovi i kćeri njihove izginuće od gladi.
Jeremija 11,23I neće biti od njih ostatka; jer ću pustiti zlo na Anatoćane kad ih pohodim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje