Tražilica


Jeremija 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 13,1Ovako mi reče Gospod: "Idi, kupi sebi pojas laneni i stavi ga sebi oko bedara! Ali ga ne meći u vodu!"
Jeremija 13,2Kupio sam pojas po zapovijedi Gospodnjoj i stavio sam ga sebi oko bedara.
Jeremija 13,3Opet mi dođe riječ Gospodnja:
Jeremija 13,4"Uzmi pojas, što si ga kupio i nosiš ga oko bedara svojih, digni se, idi na Eufrat i skrij ga ondje u kakvu rasjeklinu kamenu!"
Jeremija 13,5Otišao sam tamo i skrio sam ga na Eufratu, kako mi je bio zapovjedio Gospod.
Jeremija 13,6Poslije mnogo dana reče mi Gospod: "Digni se, idi na Eufrat i uzmi tamo pojas, što sam ti ga zapovjedio da skriješ ondje!"
Jeremija 13,7Otišao sam na Eufrat, potražio sam i uzeo pojas s mjesta, gdje sam ga bio skrio. Ali je pojas bio istrunuo, tako da nije valjao više ni za što.
Jeremija 13,8Tada mi dođe riječ Gospodnja:
Jeremija 13,9"Ovako veli Gospod: Na isti način predat ću propasti oholost Judinu i veliku oholost Jerusalema.
Jeremija 13,10Ovi opaki ljudi, koji neće da slušaju riječi mojih, koji u zloći srca svojega idu i trče za tuđim bogovima, da im služe i klanjaju im se, oni će biti kao taj Pojas, koji nije ni za što.
Jeremija 13,11Jer kako se pojas privije uz bedra čovjeka, tako sam htio da se kuća Izraelova i sva kuća Judina privije uza mene," veli Gospod, "da budu moj narod, moja dika, moja slava moj ures, ali oni ne poslušaše.
Jeremija 13,12Reci im ove riječi: Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: 'Svaki se vrč puni vina!' Ako ti oni odvrate: 'Zar ne znamo to sami, da se svaki vrč puni vina?'
Jeremija 13,13Tada im reci: Ovako veli Gospod: Evo, ja ću napuniti pijanošću sve stanovnike ove zemlje, kraljeve, koji sjede na prijestolju Davidovu, svećenike i proroke i sve stanovnike jerusalemske
Jeremija 13,14I razbit ću ih, jednoga o drugoga, oce zajedno sa sinovima veli Gospod. "Nikakva štednja, nikakvo sažaljenje, nikakvo milosrđe neće me sustegnuti od uništenja njihova."
Jeremija 13,15Slušajte i pazite! Ne budite oholi, kad govori Gospod!
Jeremija 13,16Dajte čast Gospodu, Bogu svojem, prije nego se spotaknu noge vaše na gorama u tami! Inače uzalud čekate svjetlost, on je obrati u noć smrtnu i u tamu najdublju.
Jeremija 13,17Ako ne slušate, moram ja u tišini plakati radi oholosti vaše. Moje će se oko posve rastopiti u suzama, jer se zarobljeno odvodi stado Gospodnje.
Jeremija 13,18Reci kralju i kraljici majci: "Ponizite se duboko, jer vam sjajna kruna pada s glave.
Jeremija 13,19Zatvoreni su gradovi južne zemlje, nema nikoga, da ih otvori, sav se Juda odvodi, čitav se zarobljava."
Jeremija 13,20Podigni oči svoje! Vidi, kako dolaze sa sjevera, gdje je stado, što ti je bilo povjereno, sjajne ovce?
Jeremija 13,21Što ćeš reći, kad ti on za gospodare postavi one, na koje si priviknuo kao na pouzdanike svoje? Neće li te spopasti bolovi kao ženu, kad rađa?
Jeremija 13,22I ako se pitaš: "Zašto me to zadesi?": zbog velike krivnje tvoje zgrnut će se skut tvoj, i pete će se tvoje izraniti.
Jeremija 13,23Može li Crnac promijeniti boju na koži svojoj ili ris šare svoje? Tada biste i vi još činili dobro, koji ste se priviknuli na zlo.
Jeremija 13,24"Ja ću vas razasuti kao pljevu, što odleti u pustinjskom vjetru.
Jeremija 13,25To je sudbina tvoja, dio tvoj, što sam ti ga odredio", veli Gospod, jer si me zaboravio i oslonio se na laži.
Jeremija 13,26Tvoj ću ti skut zgrnuti preko glave, da se vidi sramota tvoja.
Jeremija 13,27Preljubočinstvo tvoje, bestidan grohot tvoj, sramotnu bludnost tvoju: po humovima, na poljima vidio sam gadove tvoje. Teško tebi, Jerusaleme, ti nijesi čist, i dokle će to još potrajati?"
Jeremija 13,1 Ovako mi govori Jahve: "Idi i kupi sebi lanen pojas i opaši bokove. Ali ga u vodu ne umači.
Jeremija 13,2I kupih pojas po riječi Jahvinoj i opasah bokove.
Jeremija 13,3I dođe mi drugi put riječ Jahvina:
Jeremija 13,4"Uzmi pojas što si ga kupio i njime se opasao, digni se, idi do rijeke Eufrata i sakrij ga ondje u pukotinu pećine.
Jeremija 13,5I odoh i sakrih ga kraj Eufrata, kako mi Jahve zapovjedi. Poslije mnogo dana reče mi Jahve:
Jeremija 13,6"Ustaj, idi na Eufrat pa izvuci odande pojas za koji ti zapovjedih da ga ondje sakriješ.
Jeremija 13,7Odoh na Eufrat, izvukoh i uzeh pojas s mjesta gdje ga bijah sakrio, i gle: pojas istrunuo, ne bijaše više nizašto.
Jeremija 13,8Tada mi dođe riječ Jahvina:
Jeremija 13,9"Ovako govori Jahve: Tako ću uništiti silnu oholost Judeje i Jeruzalema.
Jeremija 13,10Narod taj opaki koji ne sluša mojih riječi, nego slijedi okorjelo srce svoje i trči za drugim bogovima da im služi i da im se klanja, postat će kao tvoj pojas koji nije više nizašto.
Jeremija 13,11Jer kao što pojas prianja uz bedra čovjekova, tako sam htio da sav dom Izraelov i sav dom Judin prianja uza me - riječ je Jahvina - da budu moj narod, moj dobar glas, moj ponos, moja slava i čast. Ali nisu poslušali!
Jeremija 13,12Reci tom narodu: "Svaki se vrč puni vinom." A oni će ti prigovoriti: "Zar možda ne znamo da se svaki vrč puni vinom?
Jeremija 13,13Reci im tada: "Ovako govori Jahve: evo, napunit ću pijanošću sve stanovnike ove zemlje, kraljeve što sjede na prijestolju Davidovu, i svećenike, i proroke, i sve Jeruzalemce.
Jeremija 13,14I porazbijat ću ih jednog o drugoga, očeve zajedno sa sinovima - riječ je Jahvina. Uništit ću ih bez samilosti, bez milosrđa i bez smilovanja.
Jeremija 13,15Poslušajte, dobro čujte, okanite se oholosti: Jahve sad govori!
Jeremija 13,16Dajte slavu Jahvi, Bogu svojemu, prije nego što se smrkne, prije nego što se noge vaše spotaknu po planinama mračnim. Vi se nadate svjetlosti, a on će je u mrak pretvoriti, prometnuti u crnu tamu!
Jeremija 13,17Ako ovo ne poslušate, potajno će mi duša plakati zbog oholosti vaše, suze će roniti, oko će mi suze prolijevati, jer Jahvino stado u izgnanstvo odlazi.
Jeremija 13,19Gradovi Negeba zatvoreni su, i nikoga nema da ih otvori. Sva je Judeja izgnana, sasvim izgnana!
Jeremija 13,20Podigni oči, Jeruzaleme, i pogledaj one što nadiru sa Sjevera. Gdje je stado tebi povjereno, slavne ovce tvoje?
Jeremija 13,21Što ćeš reći kada ti se nametnu kao gospodari tvoji oni koje si sam naučio da te kao ljubavnici vode. Neće li te bolovi spopasti kao porodilju?
Jeremija 13,22Možda ćeš se tad upitati: "Zašto me to snašlo?" Zbog mnoštva bezakonja tvojih otkriše ti skute, nasilje nad tobom učiniše.
Jeremija 13,23Može li Etiopljanin promijeniti kožu svoju? Ili leopard krzno svoje? "A vi, možete li činiti dobro, navikli da zlo činite?
Jeremija 13,24Zato ću vas raspršiti k`o pljevu koju raznosi pustinjski vjetar.
Jeremija 13,25To je sudba tvoja i dio tebi odmjeren - riječ je Jahvina - jer si mene zaboravio i u laž se uzdao.
Jeremija 13,26Sam ću ti halju do lica podići da se tvoja golotinja vidi.
Jeremija 13,27Sve preljube tvoje, tvoje vriskanje i bestidno tvoje bludničenje, na humcima, u poljima, vidio sam tvoje grozote. Jao tebi, Jeruzaleme! Još se ne očisti i dokle će to još trajati ...?
Jeremija 13,1Evo što mi kaže GOSPOD: ”Idi sebi kupiti jedan pojas od lana i stavi ga na svoje bokove, ali ga ne stavljaj u vodu . “
Jeremija 13,2Ja sam kupio jedan pojas, prema riječi GOSPODOVOJ, i stavio ga na svoje bokove.
Jeremija 13,3Ponovo se riječ GOSPODOVA uputi meni:
Jeremija 13,4" S pojasom koji si kupio i koji nosiš na bokovima, stavi se na put prema Peratu, i ondje, sakrij taj pojas u rasjelinu stijene."
Jeremija 13,5Ja ga otiđoh skriti u Peratu kako mi je GOSPOD tražio.
Jeremija 13,6Nakon dosta dana, GOSPOD mi reče: Stavi se na put prema Peratu i preuzmi pojas koji sam ti rekao da skriješ ondje.“
Jeremija 13,7Ja tad otiđoh k Peratu da pretražujem i preuzmem pojas s mjesta gdje sam ga bio skrio. Pojas! on bijaše sav uništen, nije vrijedio ništa.
Jeremija 13,8Tad riječ GOSPODOVA bi upućena meni:
Jeremija 13,9” Ovako govori GOSPOD: Tako ću ja uništiti oholost Judinu, lijepi ponos Jeruzalemov:
Jeremija 13,10taj zločesti narod koji odbija slušati riječi moje i ustrajava u svojoj nepokornosti, koji hrli k drugim bogovima činiti im obred klanjajući se pred njima, nek postane kao taj bezvrijedni pojas!
Jeremija 13,11Isto kao što se pritegne pojas uz svoje bokove, tako sam ja bio prigrlio sve ljude Izraelove i sve ljude Judine proročanstvo GOSPODOVO da bi postali jedan narod za mene, jedna slava, jedan naslov slave i jedan ures; ali, oni me nisu htjeli slušati.“
Jeremija 13,12Ti ćeš im reći ove riječi: ” Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Svaki vrč, puni se vinom. “ A, ako li uzvrate: ” Ali, mi znamo dobro da se svaki vrč puni vinom! “,
Jeremija 13,13tad ćeš im reći: ”Ovako kaže GOSPOD: Svi stanovnici ove zemlje, kraljevi potekli od Davida koji sjede na njegovom prijestolju, svećenici, *proroci i svi stanovnici Jeruzalema, ja ću ih potpuno opiti
Jeremija 13,14i učiniti da ih porazbijaju jedni protiv drugih, očevi i sinovi svi zajedno proročanstvo GOSPODOVO; ni milost ni zahvalnost, ni sućut neće me spriječiti uništiti ih. “
Jeremija 13,15Slušajte, postanite uho, ne gledajte ovo s visoka: to je GOSPOD koji govori.
Jeremija 13,16Učinite slavu GOSPODU svojem Bogu, prije no što li pošalje tmine, prije no što vaše noge ne posrnu po gorama preplavljenim tminom. Vi očekujete svjetlost, ali on ju je pretvorio u smrtnu sjenu, i čini on jedan oblak crni.
Jeremija 13,17Ako li vi ne poslušate, ja ću se ražalostiti u svom uglu zbog jedne takve taštine; moje će oči plakati, plakati, istopiti se u plačevima: stado GOSPODOVO odlazi u robstvo!
Jeremija 13,18 Reci kralju i kraljici-majci: ”Na zemlju, sada! Ona je spala s vaše glave, vaša sjajna kruna!
Jeremija 13,19 Gradovi Negeva su zatvoreni, više ih nitko ne dolazi otvarati. Sva je Juda prognana, to je jedno potpuno progonstvo.“
Jeremija 13,20 Podigni oči i pogledaj: oni dolaze sa sjevera ! Gdje je stado tebi povjereno, gdje su tvoje prekrasne ovce?
Jeremija 13,21što ćeš reći kad budu bješnjeli protiv tebe oni koje si ti privikao za svoju nesreću jednoj prisnosti koja će ti biti kobna ? Da, boli će te spopasti kao što spopadaju ženu na porođaju.
Jeremija 13,22Ti se pitaš: ” Zašto li mi se to događa?“ To je zbog tvoje velike nastranosti što se posuvraćje tvoja suknja i što te siluju.
Jeremija 13,23Jedan Crnac može li promijeniti kožu, jedna pantera boju dlake? A vi, svikli zlu, možete li vi činiti dobro?
Jeremija 13,24Ja ću ih razasuti kao vlati slame u vjetru pustinje.
Jeremija 13,25Evo tvojeg tala, dijela koji ti odmjeravam proročanstvo GOSPODOVO tebi koji me zaboravljaš da bi se zanosio utvarama.
Jeremija 13,26Eh dobro ja, ja ću svući tvoju suknju s tvojeg obličja i spolovilo će se tvoje vidjeti.
Jeremija 13,27Tvoje preljube! Tvoja njištanja! Tvoj besramni blud! Na brijegovima, u poljima, ja vidim tvoje smeće! Na žalost! Jeruzaleme, ti se nećeš *očistiti slijedeći mene ® koliko vremena još?
Jeremija 13,1Ovako mi reče Gospod: idi i kupi sebi pojas lanen i opaši se njim, a ne meći ga u vodu.
Jeremija 13,2Tako kupih pojas po riječi Gospodnjoj, i opasah se njim.
Jeremija 13,3Potom dođe mi opet riječ Gospodnja govoreći:
Jeremija 13,4Uzmi taj pojas što si kupio, što je oko tebe, pa se digni i idi na Efrat, i sakrij ga ondje u kaku rasjelinu kamenu.
Jeremija 13,5I otidoh i sakrih ga kod Efrata, kako mi zapovjedi Gospod.
Jeremija 13,6A poslije mnogo vremena reče mi Gospod: ustani i idi na Efrat, i uzmi pojas koji ti zapovjedih da sakriješ ondje.
Jeremija 13,7I otidoh na Efrat i otkopah i uzeh pojas s mjesta gdje ga bijah sakrio; a gle, pojas otruhnuo, i ne bješe ni za što.
Jeremija 13,8Tada mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jeremija 13,9Ovako veli Gospod: tako ću učiniti da otruhne ponos Judin i veliki ponos Jerusalimski,
Jeremija 13,10Toga naroda nevaljaloga, što neće da sluša mojih riječi, što hodi po mislima srca svojega i ide za drugim bogovima služeći im i klanjajući im se; i biće kao taj pojas, koji nije ni za što.
Jeremija 13,11Jer kako se pojas pripoji oko čovjeka, tako bijah pripojio oko sebe sav dom Izrailjev i sav dom Judin, veli Gospod, da bi bili moj narod na slavu i hvalu i diku; ali ne poslušaše.
Jeremija 13,12Zato im reci ovu riječ: ovako veli Gospod Bog Izrailjev: svi se mjehovi pune vina. A oni će reći: zar ne znamo da se svi mjehovi pune vina?
Jeremija 13,13Tada im reci: ovako veli Gospod: evo, ja ću napuniti pjanosti sve stanovnike ove zemlje i careve, koji sjede mjesto Davida na prijestolu njegovu, i sveštenike i proroke i sve stanovnike Jerusalimske.
Jeremija 13,14I razbiću ih jednoga o drugoga, i oceve i sinove, veli Gospod; neću požaliti ni poštedjeti niti se smilovati, da ih ne potrem.
Jeremija 13,15Slušajte i čujte, nemojte se ponositi, jer Gospod govori.
Jeremija 13,16Dajte slavu Gospodu Bogu svojemu dok nije spustio mrak, dokle se nijesu spotakle noge vaše po gorama mračnijem, da čekate svjetlost a on je obrati u sjen smrtni i pretvori u tamu.
Jeremija 13,17Ako li ovo ne poslušate, duša će moja plakati tajno radi oholosti vaše i roniti suze, suze će teći iz oka mojega, jer će se zarobiti stado Gospodnje.
Jeremija 13,18Reci caru i carici: dolje sjedite, jer će se slavni vijenac vaš skinuti s vaše glave.
Jeremija 13,19Gradovi južni zatvoriće se i neće biti nikoga da ih otvori, odvešće se Juda u ropstvo, sasvijem će se odvesti u ropstvo.
Jeremija 13,20Podignite oči svoje i vidite one što idu od sjevera. Gdje je stado što ti je predano, stado slave tvoje?
Jeremija 13,21Šta ćeš reći kad te pohodi? Jer si ih ti naučio da budu knezovi nad tobom. Ne će li te spopasti bolovi kao ženu kad se porađa?
Jeremija 13,22Ako li rečeš u srcu svom: zašto me to zadesi? za mnoštvo bezakonja tvojega uzgrnuće se skuti tvoji i obuća ti se skinuti.
Jeremija 13,23Može li Etiopljanin promijeniti kožu svoju ili ris šare svoje? možete li vi činiti dobro naučivši se činiti zlo?
Jeremija 13,24Zato ću ih razmetnuti kao što razmeće pljevu vjetar iz pustinje.
Jeremija 13,25To je dio tvoj i obrok tvoj od mene, govori Gospod, zato što si me zaboravio i pouzdao se u laž.
Jeremija 13,26Zato ću ti ja uzgrnuti skute na lice da se vidi sramota tvoja.
Jeremija 13,27Preljube tvoje, rzanje tvoje, sramotna kurvarstva tvoja po humovima, po poljima, gadove tvoje vidio sam; teško tebi, Jerusalime! zar se nećeš očistiti? dokle još?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje